WWJD DAGSTUKKIES

What Would Jesus Do

Die Evangelieboodskap in 'n Neutedop
Hoe Vertel ek iemand van Jesus?

Inleiding

In Matteus 28:19 gee Jesus alle gelowiges die opdrag: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels......"

Vir die meeste gelowiges is hierdie opdrag 'n reuse berg. Hoe vertel ek? Waar begin ek? Wat moet ek sê? En die gevolg is dat min mense ooit by die uitvoering van die opdrag uitkom.

Daar is oor die jare verskeie kursusse saamgestel oor hoe om die Evangelie effektief uit te dra. Seker die bekendste hiervan is EEIII en Getroue Getuies. Die vraag is of ek eers 'n kursus moet loop voordat ek die Evangelie aan iemand anders kan oordra?

Ons kan die waarde van hierdie kursusse nooit genoeg beklemtoon nie - hulle is van groot waarde. Maar die feit is dat enige gelowige die vermoë het om die blye nuus van Jesus se Verlossing te kan oorvertel, al het jy nog nooit so 'n kursus gedoen nie.

Hierdie boekie wil vir jou op 'n eenvoudige manier wys hoe dit gedoen kan word.

Is die persoon gered?

Die eerste stap om iemand na Jesus te lei is om uit te vind of die persoon wel gered is of nie. 'n Paar eenvoudige vrae kan jou die antwoord gee.

"As jy vandag te sterwe sou kom - waar dink jy sal jy heen gaan?"

Iemand wat ongelowig is sal antwoord dat hy nie weet nie, of dat hy hoop om dalk in die hemel te kom. Of dalk sal hy reguit sê dat hy beslis nie die hemel sal haal nie.

As iemand egter sê dat hy hemel toe gaan, dan is dit nog nie 'n uitgemaakte saak dat hy wél gelowig is nie. Volgens sommige mense is daar baie verskillende paaie hemel toe. Dus help die tweede vraag jou om uit te vind waar sy geloof lê.

"Wanneer jy by die hemelpoorte kom, en die Here sou jou vra op grond waarvan Hy jou in Sy Hemel moet toelaat - wat sou jy Hom antwoord?"

Party mense sal sê dat hulle gereeld kerk toe gaan of Bybel lees of bid of goed doen aan ander mense. Al hierdie dinge is pragtig, maar niks hiervan kry jou in die hemel nie. Jesus is die enigste Weg na Saligheid.

Goeie Nuus!

Nou kan jy vir die persoon die goeie nuus vertel, dat God hom baie liefhet, en dat Hy 'n wonderlike plan vir die persoon se lewe het. In Johannes 3:16 staan daar: "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die Ewige Lewe sal hê." God wil graag hê dat alle mense gered sal word. In Johannes 10:10 sê Jesus: "Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed."

Die vraag is: Waarom is daar dan so baie mense wat nie die ewige lewe het nie? Wat keer mense weg van God se liefde af?

Sonde

Die probleem is dat sonde mense weg hou van God af - dit keer dat ons die ewige lewe kan kry. In Romeine 3:23 skryf Paulus: "Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie".

Romeine 6:23 sê wat die gevolge is: "Die loon wat die sonde gee, is die dood".

Jesaja 53:6 sê: "Ons het almal gedwaal soos skape".

Lukas 13:3 skryf: "as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom."

In Johannes 3:3 sê Jesus vir Nikodemus: "As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie."

Jy sien dus dat die mens eintlik verlore is in sy sonde. Dit is nie 'n mooi prentjie nie.

Hoe red ek myself?

Die vraag is, of ek myself uit hierdie verknorsing kan red? Sê nou maar ek kom al die gebooie streng na? En die antwoord vind ons weereens in die Bybel. Jakobus 2:10 - "As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie." Romeine 3:20 lees: "geen mens word op grond van wetsonder-houding deur God vrygespreek nie".

Spreuke 14:12 som dit alles baie mooi op: "Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood."

Die kort en lank daarvan is dus: Ek kan myself nie red nie.

Is daar dan hoop?

Die wonderlike nuus is dat God gesien het hoe verlore ons mense eintlik is, en dat Hy vir ons voorsiening gemaak het om gered te kan word.

In Romeine 5:8 skryf Paulus: "Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was." Jesus het in ons plek gesterf.

2 Korintiërs 5:21 lui: "God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons .... deur God vrygespreek kan wees." Een ding moet ons egter baie goed verstaan: Jesus is die ENIGSTE Weg tot verlossing.

Johannes 14:6 stel dit duidelik, waar Jesus sê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie."

Daar is dus slegs een pad na die saligheid, en daardie pad loop deur Jesus wat vir al ons sondes betaal het toe Hy aan die kruis op Golgota gesterf het.

Maar nou is die baie belangrike vraag: Hoe kom ek by Hom uit? Wat moet ek dan doen om gered te word?

Glo in Jesus

Die antwoord is baie eenvoudiger as wat meeste mense dink.

In Johannes 3:16 het ons netnou gesien dat "dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê."

1 Johannes 5:12 bevestig dit: "Wie die Seun het, het die lewe"

En so ook Johannes 5:24 - "Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe."

1 Johannes 5:13 plaas die stempel: "sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo."

Maar wat beteken dit om te glo in Jesus? Dit is veel meer as bloot om te seker te wees dat Jesus bestaan en dat Hy God is. Die duiwel glo ook hierdie dinge, maar hy is verlore! Geloof beteken dat jy Hom aanneem as jou persoonlike Verlosser. Dit impliseer verder dat daar dus 'n intieme verhouding moet wees tussen jou en Jesus, en dat jy jou volle vertroue op Hom alleen plaas.

Wat moet ek doen?

Die vraag is nou: wat moet ek doen om by Jesus uit te kom?

Die antwoord is eintlik baie eenvoudig:

Stap 1 - Bely jou sondes. Bid en vertel die Here dat jy besef dat jy verlore is, want jou sondes hou jou van Hom af weg.

Stap 2 - Vra Hom dan om jou sondes te vergewe. Hy is getrou en regverdig, en Hy is bereid om AL jou sondes te vergewe, maak nie saak hóé groot hulle is nie.

Jesaja 1:18 gee vir jou die versekering dat Hy jou sondes totaal vergewe: "Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol."

Stap 3 - Sê nou vir die Here dat jy glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het, en dat Hy soedoende ál jou skuld reeds betaal het. Vra Hom dan om jou Sy kind te maak.

Stap 4 - Glo dan dat jy nou Sy kind is, want in Galasiërs 3:26 staan daar baie duidelik: "Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God."

As jy hierdie eenvoudige aksie in jou lewe geneem het, dan kan jy maar vir die Here dankie sê dat Hy jou uit die ewige verderf gepluk het en vir jou die ewige lewe gegee het. Hy belowe dit vir jou in die baie bekende Johannes 3:16 wat ons netnou gelees het.

Wat meer is - die oomblik toe Jesus in jou lewe gekom het, het Hy ook vir jou die Heilige Gees in jou gegee. Die Heilige Gees sal jou nou krag gee en jou lei om die regte dinge te doen.

Hoe meer jy ophou om sonde te doen en nader aan God leef, hoe meer intens sal jy die werk van die Heilige Gees in jou lewe ervaar.

Gebed

Hier is 'n gebed wat jy saam met die persoon kan bid om hierdie vier stappe hier bo uit te voer:

"O Here, as ek nou voor U stil word, dan is dit werklik met die besef en afhanklikheid dat U die Vader van liefde is en dat my hele lewe geheel en al in U hande is. Ek wil vir U dankie sê dat U, U Seun gegee het om aan die kruishout vir my sondes te sterf. Dankie dat U my lewe deur Hom geheel en al kom skoonwas het en dat ek deur Sy sterwe en opstanding kind van U kan wees.

Ek wil vir U vra dat U my geheel en al sal kom reinig van enige skuld wat nog binne my is en wat 'n skeiding maak tussen U en my. Reinig my ook van die skuld wat ek teenoor my naaste het en help vir my om hulle geheel en al vry te spreek.

Vader, ek wil ook kom en my hart geheel en al aan U opnuut kom oorgee. Ek wil bid dat U die totale beheer van my lewe, my emosies, my gedagtes, my gesondheid en my alles sal neem. Help vir my om werklik elke dag as kind van U te leef.

Dankie vir U genade en liefde. Dankie dat ek kind van U kan wees.

Amen."

Die pad vorentoe.

Wanneer jy hierdie groot stap in jou lewe geneem het, het jy die ewige lewe. Die Heilige Gees het dan in jou ingekom, en niemand kan dit van jou wegneem nie.

Nou is dit egter jou plig om vir die Here dankie te sê daarvoor. Hoe doen 'n mens dit? Deur bloot net te sê: "Dankie Here"? Nee, deur dankbaar te lewe en te probeer doen wat God van jou vra, soos byvoorbeeld om nie te sondig nie.

Soos wat ons reeds baie duidelik gesien het, kan niemand die wet van God onderhou nie, en almal sondig, selfs die heel heiligste mens. God weet dit. Hy weet baie goed dat ons menslik is, en daarom vergewe Hy gedurigdeur maar weer en weer ons sondes.

Maar uit dankbaarheid dat Hy jou die ewige lewe gegee het deur die verskriklike prys wat Jesus aan die kruis daarvoor moes betaal, is dit 'n mens se plig om te probeer om beter te lewe, en minder sonde te doen. Op hierdie manier sê ek vir Hom dankie dat Hy vir my sondes betaal het.

Ek wil dit met 'n voorbeeld verduidelik: Sê nou maar jy beland in 'n rowwe see en jy is besig om te versuip. Iemand waag sy lewe en spring in en red jou. Natuurlik sal jy mos dankbaar wees teenoor hom. Jy sal vir hom dankie sê, en dalk nooi jy hom uit vir 'n ete, en bederf hom, want sonder sy daad sou jy dood wees.

Jy doen nie hierdie dinge sodat hy jou weer kan red nie, want jy is mos nou klaar gered; jy doen dit omdat jy dankbaar is.

Net so is dit met 'n gelowige se lewe. Lewe dankbaar teenoor God.

{youtube}H3KDzdhNWvE{/youtube}

Opkomende Gebeure

WWJD Dagstukkies

Copyright © 2015/2016. All Rights Reserved.