WWJD DAGSTUKKIES

What Would Jesus Do

INLEIDING

Efese 1 en 2 kan ons begrip van wie ons in Christus is, vernuwe. Hoekom? Want dis die evangelie! Spandeer die volgende 31 dae en ontwikkel die gewoonte om die waarhede van hierdie hoofstukke in jou te vestig en word die persoon wat jy geroepe is om te wees - maak die evangelie lewendig! Ek daag jou uit om daagliks elke gedagte gevange te neem en besluit self of jy werklik dink, voel en lewe volgens hierdie 31 waarhede.

Moet nie tou opgooi nie. Moet ook nie uitstel nie. Herinner jouself aan die krag wat jy in Christus gegee is en vervang enige onwaarhede met hierdie waarhede van Efese - word drasties getransformeer deur die vernuwing van jou denke. Sien uit daarna om die res van jou lewe in die waarheid van wie jy in Christus is, te leef. Hy het gesterf sodat ons mag leef.Waardeer Sy lewe en Sy krag en sy geregtigheid en beweeg aan deur geloof in elke geestelike seening wat jy in Christus ontvang het en verheerlik Sy naam! Tydens die volgende weke, oordenk wie jy is deur gebed en dank die Here. Stel jou voor hoe diegene naaste aan jou die geestelike seeninge wat jy ontvang, sal ervaar. Dankie Here, vir alles wat ons in Christus ontvang!WIE IS EK IN CHRISTUS

'n Dissipel
Getrou in Christus Jesus
Genade Ontvang
Lid van die Liggaam van Christus gemaak
Vrede Ontvang
Geseend met Elke Geestelike Seening
Uitverkies Voor die Grondlegging van die Aarde
Heilig en Onberispelik
Geliefd
Vooruitbestem vir Aanneming
Aangeneem as Seun
Verlos Deur Sy Bloed
Alle Oortredings Vergewe
Oorlaai met Genade
Kennis van die Verborgenheid van Sy Wil Ontvang
Verseel met die Heilige Gees
'n Erflating Gewaarborg
Vertroue Ontvang
Hoop Ontvang
God se Krag Ontvang
Lewendig Gemaak saam met Christus
Gered deur Genade
Opgewek in Christus
Sit Saam met Christus in Hemelse Plekke
'n Vertoon van God se Genade in die Komende Eeue
Die Geskenk van Saligheid Ontvang
God se Vakmanskap
Geskape in Christus vir Goeie Werke
Nie Meer 'n Vreemdeling vir die Verbond van Belofte
Naby Gebring deur die Bloed van Christus
Deel Gemaak van Een Nuwe Mens (Jode met Nie-Jode
Versoen met God
Toegang tot die Vader Ontvang
'n Deelgenoot van die Dissipels
'n Lid van God se Huishouding
'n Heilige Tempel (Verenig met ander Gelowiges
Om Saamgevoeg te word in God se Woning met Ander Gelowiges Efesiërs 1 Efesiërs 2

 

'N HEILIGE

Elkeen wat glo in Jesus Christus en reddende geloof het is onder die wat heilig en afgesonder is vir God.

LEES: Efesiers 1:1

LEES: Daniel 7:15-27

In Christus is ons heiliges! Ons is geheilig en afgesonder vir God. Alle lof aan God; ons is Syne! Op watter maniere kan ons dankbaarheid aan God bewys en heiligheid in ons lewes toon? Hoe kan ons elke dag begin in die lig van hierdie werklikheid? Hoe sal dit lyk? Hoe behoort jou gedagtelewe te lyk?

VERKEERDE DENKE: Slegs baie goeie mense is heiliges.

KORREKTE DENKE: Ek is 'n heilige-hoe my dag ookal verloop het-deur God se genade omdat ek, deur die gawe van geloof, in Christus geglo het. Daarom behoort ek soos 'n heilige te lewe (Efesiers 5:1-21). Efesiërs 1:1 Daniël 7:15-27 Efesiërs 5:1-21

 

GETROU IN CHRISTUS JESUS

Glo in die Here Jesus Christus en volhard in liefde, toewyding en toegeneentheid tot Hom. Getrou.

LEES: Efesiers 1:1

LEES: Hebreers 10:23

Wat is sommige van die areas waar jy miskien nie getrou voel in Christus nie? Hoe kan die versekering dat God absoluut getrou is en die Een wat getrouheid in ons bewerk (Filippense 1:6) jou bemoedig om steeds aan te hou in hierdie areas?

VERKEERDE DENKE: Dit hang alles van myself af. Ek moet werk en werk en werk om getrou te wees.

KORREKTE DENKE: Die Here sien my as getrou, want ek is in Christus Jesus. Met Sy hulp kan ek daardie getrouheid uitleef. Efesiërs 1:1 Hebreërs 10:23 Filippense 1:6

 

BEGUNSTIG

Onverdiende guns, God se seëninge wat tot jou beskikking is, al het jy dit nie verdien nie.

LEES: Efesiërs 1:2
LEES: Romeine 6:1-14
So baie is vir ons gegee! Ons kan nie God se guns en goedertierenheid verstaan nie. Hoe het God al guns aan jou bewys in jou lewe? Op watter maniere kan jy op sy guns reageer?

VERKEERDE DENKE: God is genadig; dus kan ek sondig so veel as wat ek wil.

REGTE DENKE: Omdat God guns aan my bewys wil ek vir Hom wys hoe dankbaar ek is en 'n nuwe lewe lei. Efesiërs 1:2 Romeine 6:1-14

VREDE GEGEE

'n Volkome sin van werklike welstand in alle areas van die lewe.

LEES: Efesiers 1:2

LEES: 2 Thessalonisense 3:16-18

Horatio Spafford, wat "Dit Is Wel met My Siel" geskryf het, het hierdie vrede geken, ten spyte van groot verlies na die tragiese dood van sy vier dogters. Hy het die lied geskryf terwyl hulle naby die plek gevaar het waar die skip waarop hulle was, gesink het. In watter areas van jou lewe het jy die Here se welstand, die Here se vrede nodig?

VERKEERDE DENKE: Vrede hang van my omstandighede af.

KORREKTE DENKE: Vrede hang van Christus af. In Christus gee God my Sy vrede.

 

Efesiërs 1:2 ABA

2 Ek bid dat God ons Vader en die Here Jesus Christus genadig sal wees vir julle en dat Hy vir julle vrede sal gee.

 

2 Tessalonisense 3:16-18 ABA

16 Ek bid dat die Here wat vrede gee, self vir julle altyd en op baie maniere vrede sal gee.

17 Ek, Paulus, skryf hierdie groete met my eie hand. Ek doen dit in elke brief, sodat julle kan sien hoe ek skryf.

18 Ek bid dat die Here Jesus Christus genadig sal wees vir julle almal.

GESEEN MET ALLE GEESTELIKE SEENINGE

In Christus het God ons seen op seen gegee. Hy het ons saligmaking gegee, 'n intieme verhouding met Hom en hoop vir die ewigheid.

LEES: Efesiers 1:3

LEES: Johannes 1:9-17

Maak 'n innerlike lys van sommige van die seeninge wat God jou in Christus gegee het. Neem dan 'n oomblik op Hom te dank vir elkeen van hulle.

VERKEERDE DENKE: Ek wens ek was so geseend soos daardie persoon!

KORREKTE DENKE: God het in Christus seening op seening op seening aan elkeen van Sy kinders gegee (Johannes 1:16). Ek moet die ongelooflike seeninge wat ek het onthou en daarin wandel.

 

Efesiërs 1:3 ABA

3 Ons prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want God was baie goed vir ons. Ons behoort aan Christus, en die Heilige Gees het vir ons al die goeie dinge gegee wat in die hemel is.

 

Johannes 1:9-17 ABA

9 Die Woord was die ware lig. Hy moes vir al die mense lig bring. Hy het klaar begin om na die wêreld te kom.

10 Die Woord was in die wêreld. God en die Woord het die wêreld gemaak, maar die mense van die wêreld wou nie die Woord ken nie. 11 Hy het na sy eie mense toe gekom, maar hulle het Hom nie aanvaar nie. 12 Party mense het Hom aanvaar en hulle het in Hom geglo. Hy het vir hulle gesê hulle mag kinders van God wees. 13 Elke mens het ’n pa, maar die kinders van God het nóg ’n pa. Hulle Vader is God self.

14 Die Woord het mens geword en Hy het by ons kom woon. Toe ons die wonderlike dinge sien wat Hy doen, het ons geweet dat Hy God is. Niemand anders was soos die Woord nie, net Hy het van die Vader gekom. Hy het vir ons gewys dat God altyd genadig is.

15 Johannes het vir die mense vertel van die Woord. Hy het gesê: “Hy is die Een, ek het van Hom gepraat toe ek vir julle gesê het: ‘Iemand sal kom nadat ek gekom het. Maar Hy is belangriker as ek, want Hy was daar lank voor my.’ ”

16 Die Woord is vol genade. Ons het genade gekry van Hom, baie genade. 17 Moses het die wette gebring, maar Jesus Christus het die genade gebring wat nooit ophou nie.

 

Johannes 1:16 ABA

16 Die Woord is vol genade. Ons het genade gekry van Hom, baie genade.

HEILIG EN ONBERISPELIK

Afgesonder vir God en vry van beskuldiging.

LEES: Efesiers 1:4

LEES: 1Thessalonisense 5:16-24

Ons is heilig en sal geheilig wees. Eendag sal ons volmaak heilig en onberispelik wees. God het ons gekies juis vir hierdie doel en Hy sal nie misluk nie. Hoe kan die kennis van die uitkoms van hierdie stryd jou help in jou worsteling teen sonde?

VERKEERDE DENKE:Ek sal nooit my sonde oorwin nie. Ek kan maar net sowel opgee.

KORREKTE DENKE: Ek is reeds heilig en onberispelik in Christus, en God sal volgehoue heiligheid in my lewe werk, want Hy het my juis vir hierdie doel gekies.

 

Efesiërs 1:3-4 ABA

3 Ons prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want God was baie goed vir ons. Ons behoort aan Christus, en die Heilige Gees het vir ons al die goeie dinge gegee wat in die hemel is. 4 God het ons gekies sodat ons aan Christus kan behoort. Ja, God het ons gekies voordat Hy die wêreld gemaak het. Hy het dit gedoen sodat ons aan Hom sal behoort en reg sal lewe en vol liefde sal wees.

 

1 Tessalonisense 5:16-24 ABA

16 Julle moet altyd bly wees. 17 Julle moenie ophou bid nie. 18 Julle moet altyd dankbaar wees, dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit is wat God wil hê julle moet doen omdat julle in Christus Jesus glo.

19 Julle moenie keer wanneer die Heilige Gees werk nie. 20 Dit beteken julle moenie ’n profeet stilmaak nie. 21 Maar julle moet ook nie alles glo wat mense sê nie. Julle moet toets wat mense sê en kyk of dit regtig is wat God wil hê. Dan sal julle weet wat goed is. 22 Bly weg van alles wat sleg is.

23 Ons bid dat God wat vrede gee, julle aan Hom sal wy sodat julle sal doen wat Hy wil hê. Ons bid ook dat wanneer ons Here Jesus Christus kom, julle heeltemal skoon sal wees, julle gees, julle hart en julle liggaam. Dan sal niemand julle kan beskuldig nie. 24 God sal doen wat Hy belowe het, Hy het julle gekies en Hy sal dit doen.

 

 

LIEFGEHê

God se diepe toegeneentheid teenoor ons en 'n opregte begeerte vir die goeie vir ons.

LEES: Efesiers 1:4-6

LEES: Romeine 5:1-11

Hierdie liefde is konkreet uitgebeeld in God se besluit in die ewigheid dat Hy ons eendag deel van Sy gesin sal maak. God is liefde. Op watter maniere sien jy God se liefde en liefdevolle goedheid teenoor jou-in die Bybel en in jou lewe?

VERKEERDE DENKE: God gee nie om vir my nie. Hy het my ignoreer, vergeet of verwerp.

KORREKTE DENKE: God het sulke ongelooflike liefde vir my getoon toe Hy gekies het om my aan te neem in Sy gesin en toe Jesus gestuur het om dit 'n werklikheid te maak. Geen van my omstandighede kan enigsins God se liefde uitkanselleer nie.

 

Efesiërs 1:4-6 ABA

4 God het ons gekies sodat ons aan Christus kan behoort. Ja, God het ons gekies voordat Hy die wêreld gemaak het. Hy het dit gedoen sodat ons aan Hom sal behoort en reg sal lewe en vol liefde sal wees. 5 Voordat God die wêreld gemaak het, het Hy besluit dat ons sy kinders moet wees. Hy het vir Jesus Christus gestuur sodat ons God se kinders kon word. God wou graag hê ons moet sy kinders wees. 6 God was baie goed vir ons, Hy het sy Seun gestuur, Hy is lief vir sy Seun. Daarom prys ons Hom, die Koning wat goed is vir ons.

 

Romeine 5:1-11 ABA

1 God het ons vrygespreek omdat ons in Christus glo. Nou is daar vrede tussen ons en God, want ons Here Jesus Christus het vrede gemaak tussen ons en God. 2 En Christus help vir ons wat glo, sodat ons elke dag kan weet dat God baie goed is vir ons. En ons is trots, want ons hoop en weet dat ons eendag by God, ons Koning, sal wees. 3 Ons is ook trots wanneer ons swaarkry, want ons weet dat wanneer ons swaarkry, dan leer ons om geduldig te wees. 4 En wanneer ons geduldig is, dan wys dit dat ons is soos God wil hê, en wanneer ons is soos God wil hê, dan hoop en weet ons dat God ons sal red. 5 Ons weet ons sal kry wat ons hoop, want God het die Heilige Gees vir ons gegee, en die Heilige Gees maak ons harte vol met God se liefde.

6 Christus het gesterf toe ons nog swak was. Ja, Hy het op die regte tyd gesterf om die sondaars te red. 7 Niemand sal lus wees om te sterf om ’n ander mens te red nie, ook nie as daardie ander mens reg lewe nie. Ja, miskien sal daar iemand wees wat dapper is en lus is om te sterf om ’n goeie mens te red. 8 Maar Christus het gesterf om ons te red toe ons sondaars was. Daarom weet ons dat God baie lief is vir ons. 9 Christus het gesterf, en daarom het God ons vrygespreek. En daarom kan ons baie meer seker wees dat Christus ons ook sal red sodat God ons nie sal straf nie.

VOORBESTEM VIR AANNEMING

Voorbestemming is God se vooruitbepaling van alles wat uiteindelik in die geskiedenis sal plaasvind. Met verwysing na gelowiges is dit Sy voorbepaalde plan om hulle te red en soos Jesus te maak. Paulus se spesifiek in Efesiers dat God vooruit besluit het om ons aan te neem as kinders.

LEES: Efesiers 1:4-6

LEES: Romeine 8:28-39

Is jy ooit gekies vir iets of deur iemand? Hoe het dit jou laat voel? Is dit 'n goeie ding om gekies te wees? As jy in Christus is, het God jou voorbestem om Syne te wees! Oordink dit vir 'n oomblik.

VERKEERDE DENKE: God het my gekies. Ek moet baie goed wees!

KORREKTE DENKE: God het my gekies al het Hy geweet ek was werklik sleg. En ek kon Hom net kies omdat Hy my eerste gekies het.

 

Efesiërs 1:4-6 ABA

4 God het ons gekies sodat ons aan Christus kan behoort. Ja, God het ons gekies voordat Hy die wêreld gemaak het. Hy het dit gedoen sodat ons aan Hom sal behoort en reg sal lewe en vol liefde sal wees. 5 Voordat God die wêreld gemaak het, het Hy besluit dat ons sy kinders moet wees. Hy het vir Jesus Christus gestuur sodat ons God se kinders kon word. God wou graag hê ons moet sy kinders wees. 6 God was baie goed vir ons, Hy het sy Seun gestuur, Hy is lief vir sy Seun. Daarom prys ons Hom, die Koning wat goed is vir ons.

 

Romeine 8:28-39 ABA

28 Ons weet dat wanneer mense lief is vir God, dan is alles wat met hulle gebeur, goed vir hulle. God laat dit so gebeur, want Hy het lank gelede besluit om hulle te kies om aan Hom te behoort. 29 God het besluit dat hulle aan Hom moet behoort, Hy het dit gedoen voordat Hy iets gemaak het. Hy het besluit hulle sal wees soos sy Seun, want God wou hê dat Christus sy belangrikste Kind moet wees, die Oudste Broer van God se baie kinders. 30 Ja, God het besluit hulle moet sy kinders wees. God het ook vir hulle gesê hulle behoort aan Hom, Hy het hulle ook vrygespreek, Hy het hulle ook baie belangrik gemaak.

31 Ons weet dit nou alles. Ons weet dat God by ons is, daarom is ons vir niemand bang nie. 32 God het nie gekeer toe sy eie Seun swaargekry het nie, God het sy Seun gegee en Hy het sy Seun laat sterf om ons almal te red. Daarom weet ons dat God baie goed is vir ons en dat Hy nog baie ander goeie dinge vir ons sal gee. 33 God het ons gekies om aan Hom te behoort. Nou kan niemand sê dat ons skuldig is nie, want God het ons vrygespreek. 34 Niemand kan sê God moet ons straf nie, want Christus het gesterf, maar God het Hom weer laat lewe, en nou sit Hy op die belangrikste plek langs God in die hemel en Hy vra vir God om ons sonde te vergewe.

Hierdie hoofstuk het 12 verse

 

AANGENEEM

Aanneming is wanneer jy regtens 'n kind, wat nie deur geboorte joune is nie, as jou eie kind aanneem.

LEES: Efesiers 1:4-6

LEES Galasiers 4:1-7

Wanneer God ons aanneem, ontvang Hy ons in sy spirituele familie deur Christus. Wanneer 'n kindjie aangeneem word in 'n nuwe familie, kan dit 'n totale nuwe vorm van lewe behels - selfs so fundamenteel soos die taal wat hul praat. In Christus, kies God jou om Sy kind te wees, deel van Sy familie. Jy behoort aan Hom. Watter veranderinge is daar in ons denkwyse en optrede wat voortspruit uit ons aanneming in God se familie?

VERKEERDE DENKE: Ek moet pligsgetrou lewe in `n lewe van knegskap.REGTE DENKE: God het my aangeneem. Ek is Sy kind en moet Hom eer as my Vader.

 

Efesiërs 1:4-6 ABA

4 God het ons gekies sodat ons aan Christus kan behoort. Ja, God het ons gekies voordat Hy die wêreld gemaak het. Hy het dit gedoen sodat ons aan Hom sal behoort en reg sal lewe en vol liefde sal wees. 5 Voordat God die wêreld gemaak het, het Hy besluit dat ons sy kinders moet wees. Hy het vir Jesus Christus gestuur sodat ons God se kinders kon word. God wou graag hê ons moet sy kinders wees. 6 God was baie goed vir ons, Hy het sy Seun gestuur, Hy is lief vir sy Seun. Daarom prys ons Hom, die Koning wat goed is vir ons.

 

Galasiërs 4:1-7 ABA

1 Ek gaan nou ’n voorbeeld gebruik om vir julle iets te verduidelik: Wanneer iemand iets erf, en hy is nog baie jonk, dan behoort dit alles aan hom, maar hy is soos ’n slaaf. 2 Hy moet doen wat die mense vir hom sê, die mense wat sy goed moet oppas. Maar wanneer hy so oud is soos sy pa gesê het hy moet wees om te erf, dan mag hy self besluit wat om te doen met sy goed.

3 Dit was dieselfde met ons. Ons was ook eers soos mense wat baie jonk is, ons was slawe van die afgode of slawe van die Wette van Moses. 4 Maar toe God besluit het dit is die regte tyd, het Hy sy Seun gestuur. Sy Seun was ’n mens, soos ons, en Hy moes doen wat die wette sê. 5 Ons was slawe van die wette, maar God het sy Seun gestuur om ons vry te maak. So het God ons aangeneem, en ons het sy kinders geword. 6 Omdat ons God se kinders is, het God sy Seun se Gees, die Heilige Gees, in ons harte gestuur, en die Gees sê in ons harte dat God ons Vader is. 7 Daarom is ons nie meer slawe van die wette nie, ons is nou kinders van God. En omdat ons kinders van God is, sal God ook vir ons gee wat Hy vir ons belowe het.

VRYGEKOOP.

Om vry te koop is om terug te koop, om te kry te midde van swaarkry, of om te verlos.

LEES: Efesiërs 1: 7-10

LEES Hebreërs 9: 11- 14

Christus het gelowiges vrygekoop deur Sy dood aan die kruis vir hul sonde, vergifnis verkry vir hulle. Wanneer ons al hoe meer verstaan wat God vir ons gedoen het in Christus, breek ons harte oop met danksegging en lofprysing. "Dankie Here God, dat U my vrygekoop het!" Wat is van die sondes wat die Here Jesus jou van vry gekoop het? Watter soort reaksie behoort dit voort te bring in hart en lewe?VERKEERDE DENKE: Die Here het my in al my swaarkry verlaat. Hy gee seker nie veel vir my om nie.

 

Efesiërs 1:7-10 ABA

7-8 Die bloed van Christus het gevloei, en Hy het gesterf. So het God ons vrygemaak en ons sondes vergewe. God was baie goed vir ons. Ja, Hy was baie baie goed vir ons. Hy het vir ons al die wysheid en die kennis gegee. 9 Niemand het voorheen geweet wat God oor Christus besluit het nie, maar nou het God dit vir ons gesê. God het besluit om dit so te doen, Hy wou dit graag doen. 10 Hy het besluit wanneer dit die regte tyd sal wees, wanneer Christus moet kom sodat alles in die hemel en op die aarde saam aan Christus sal behoort en een sal wees.

 

Hebreërs 9:11-14 ABA

11 Maar Christus het gekom om Hoëpriester te wees en Hy laat goeie dinge gebeur. Hy het deur die groter en beter tempel-tent gegaan. Dit is nie mense wat hierdie tempel-tent gebou het nie, dit is God, en hierdie tempel-tent is ook nie in hierdie wêreld nie. 12 Christus het net een maal en vir altyd in die hoog-gewyde kamer ingegaan en Hy sal nooit weer daar moet ingaan nie. Hy het daar ingegaan, maar nie soos die hoëpriester met die bloed van bokke en kalwers nie. Hy het gesterf en Hy het sy eie bloed daar ingeneem, en so het Hy ons vir altyd gered. 13 Die priesters het op onrein mense die bloed gespat van bokke en bulle en die as van ’n vers-kalf wat heeltemal verbrand het en wat hulle in water gegooi het. Wanneer die priesters dit gedoen het, dan het dit die onrein mense gereinig en dan was hulle rein. Dan kon hulle weer in die tempel kom en vir God dien. 14 Christus het ’n offer vir God geword, die Heilige Gees wat altyd lewe, het Hom gehelp om ’n offer te wees wat heeltemal gesond is. Daarom sal die bloed van Christus ons reinig, baie beter as die offers van bokke en bulle, en dan sal ons ophou om dinge te doen wat ons geestelik dood laat word, en ons sal heeltemal weet wat is reg en wat is verkeerd. Dan sal ons vir God kan dien, God wat lewe.

GEWAARBORGDE ERFPORSIE:

Omdat ons sy kinders is het Christus geestelike erfporsies aan ons nagelaat; seëninge, regte en voorregte.

LEES: Efesiërs 1:11-12

LEES: 1 Petrus 1:3-9

Maak 'n lys in jou gedagtes van al die erflatings wat jy in Christus ontvang het. Jy kan Efesiërs 1-2 naslaan om jou te help.

VERKEERDE DENKE: Die Here seën my nie so baie soos wat Hy ander mense seën nie. Ek het baie min.

REGTE DENKE: In Christus het ek alles van God ontvang wat ek nodig het. Ek is nie armoedig nie, maar geestelik ryk. Dankie Here! Ere aan God!

 

Efesiërs 1:11-14 ABA

11 God het lank gelede besluit dat ons aan Hom moet behoort, daarom het Hy vir Christus gestuur. En wanneer God besluit dat iets moet gebeur, dan gebeur dit. 12 God het dit gedoen, want Hy wou hê dat ons Hom, die Koning, moet prys, ons wat eerste begin glo het en seker is dat Christus ons sal red. 13 Julle in Efese behoort ook aan Christus, julle het die regte boodskap gehoor, die goeie boodskap dat God julle wil red. Julle behoort aan Christus, julle glo in Hom, en daarom het God vir julle die Heilige Gees gegee wat Hy belowe het. Die Heilige Gees wys dat julle aan God behoort. 14 Ja, ons het die Heilige Gees, en daarom weet ons God sal vir ons alles gee wat Hy vir ons belowe het. Hy sal ons heeltemal vrymaak, ons wat aan Hom behoort. Daarom moet ons vir God, ons Koning, prys!

 

1 Petrus 1:3-9 ABA

3 Ons prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus, God wat baie goed is vir ons. Jesus Christus het gesterf, maar God het vir Jesus weer laat lewe, en so het God vir ons ook weer laat lewe. Ons het nou ’n nuwe lewe, en daarom kan ons baie seker wees van die dinge wat ons hoop. 4 Ons is seker dat God vir julle alles sal gee wat Hy belowe het. Niemand kan die dinge wegvat wat God gee nie, dit bly dieselfde, dit is nie soos ’n blom wat droog word en verlep nie. God het hierdie dinge vir julle gebêre in die hemel. 5 God is sterk, Hy pas ook vir julle mooi op, julle wat in Hom glo. Hy wil julle red op die laaste dag, julle sal dit sien.

6 Julle moet baie bly wees dat God julle wil red. Julle kry nou baie swaar en julle dink dat julle miskien moet ophou om vir God te dien. Maar julle sal net ’n kort tydjie swaarkry. 7 Hierdie dinge wat julle laat swaarkry, toets julle geloof, en julle geloof is meer kosbaar as goud. Goud bly nie altyd dieselfde nie, maar ’n mens smelt goud in vuur om dit skoon te maak. Wanneer julle swaarkry en wanneer God julle geloof toets, dan sal mense sien dat julle geloof beter is as goud wat mense gesmelt het. Wanneer Jesus Christus weer kom, dan sal julle belangrik wees, God sal julle prys en vir julle eer gee.

GESEËL MET DIE HEILIGE GEES:

God gee aan ons die Heilige Gees om in ons te woon. So verseker hy ons glorie in die toekoms.

LEES: Efesiërs 1:13-14

LEES: Romeine 8:9-17

Daar is geen twyfel oor ons toekoms nie. Ons is gemerk en geseël as God se eiendom. Glo jy dat God Sy Woord gestand sal doen? Noudat jy verseker weet dat Hy jou die Heilige Gees gegee het, vertrou jy dat Hy jou die ewige glorie sal gee wat Hy belowe het?

VERKEERDE DENKE: Ek mag my redding verloor. Ek is mos nog nie in die hemel nie, so hoe kan ek verseker wees?

REGTE DENKE: God se waarborg dat ek in Christus is, is dat ek die Heilige Gees ontvang het. Ek vertrou in en voel tevrede met hierdie versekering

 

Efesiërs 1:13-14 ABA

13 Julle in Efese behoort ook aan Christus, julle het die regte boodskap gehoor, die goeie boodskap dat God julle wil red. Julle behoort aan Christus, julle glo in Hom, en daarom het God vir julle die Heilige Gees gegee wat Hy belowe het. Die Heilige Gees wys dat julle aan God behoort. 14 Ja, ons het die Heilige Gees, en daarom weet ons God sal vir ons alles gee wat Hy vir ons belowe het. Hy sal ons heeltemal vrymaak, ons wat aan Hom behoort. Daarom moet ons vir God, ons Koning, prys!

 

Romeine 8:9-17 ABA

9 Maar julle doen nie wat julle self wil doen nie, want die Heilige Gees is in julle harte en julle luister na die Heilige Gees, die Gees van God. Mense wat nie die Heilige Gees, die Gees van Christus, in hulle harte het nie, behoort nie aan Christus nie. 10 Julle liggame sal sterf omdat die sonde in die wêreld gekom het. Maar nou is Christus in julle, God het julle vrygespreek en die Heilige Gees laat julle waarlik lewe. 11 Jesus het gesterf, maar God het Hom weer laat lewe, en God se Gees woon nou in julle harte. Daarom, Christus het gesterf, maar God het Hom weer laat lewe en God sal eendag ook vir julle weer laat lewe, julle wie se liggame nog sal sterf, maar wat God se Gees in julle harte het.

12 Vriende, ons moet reg lewe. Ons moenie die dinge doen wat mense self graag doen nie, dit is slegte dinge. 13 As julle lewe soos julle self graag wil lewe, dan sal God julle vir altyd laat sterf. Maar as julle na die Heilige Gees luister en julle doen nie wat julle liggame wil hê nie, dan sal God julle vir altyd laat lewe. 14 Want as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan is hulle kinders van God. 15 God het vir julle die Heilige Gees gegee. Daarom is julle nie soos slawe nie, julle moenie bang wees vir God nie. Nee, God het julle aangeneem, julle is nou sy kinders, en die Heilige Gees help ons om vir God te sê “Vader.” 16 Ja, die Heilige Gees help ons om baie seker te weet dat ons God se kinders is.

Hierdie hoofstuk het 9 verse

GELOOF ONTVANG:

'n Gawe van God, versekering en vertroue in Hom — ons vertrou op Christus vir ons redding en ons regverdigmaking — selfs al moet ons hierdie vertroue uitoefen sonder om te kan sien.

LEES: Efesiërs 1:15

LEES: Hebreërs 11

Hoe sterk is jou geloof? Watter dinge daag jou geloof uit? Hoe kan jy hierdie geloof koester en laat groei? Lees Hebreërs 12:1-2 biddend.

VERKEERDE DENKE: Mens kan God nie vertrou nie. EK is op myself aangewese. Ek kan net myself vertrou.

REGTE DENKE: God is geheel en al vertrouenswaardig. Hy beloon geloof in Christus en gehoorsaamheid aan Hom.

 

Efesiërs 1:15 ABA

15 Ek het gehoor dat julle in die Here Jesus glo en dat julle lief is vir almal wat aan God behoort.

 

Hebreërs 11 ABA

Mense wat in God geglo het

1 Dit is waar: Mense wat in God glo, is baie seker dat God die dinge sal doen wat hulle hoop. Geloof is ’n bewys van die dinge wat ’n mens nie kan sien nie. 2 Ons voorouers het in God geglo, en daarom sê die Ou Testament dat God tevrede was met hulle.

3 Ons wat in God glo, verstaan dat God gepraat het en só die hemel en die aarde gemaak het. ’n Mens kan party dinge nie sien nie, maar God het daardie dinge gebruik om die dinge te maak wat ’n mens kan sien.

4 Abel het ’n offer gebring. Omdat Abel in God geglo het, daarom het God meer gehou van daardie offer as van Kain se offer. Abel het geglo, en daarom het God gesê dat Abel regverdig is, God het dit gesê omdat Hy tevrede was met Abel se offers. Abel het gesterf, maar hy het in God geglo, en daarom hoor ons vandag nog dat hy met ons praat oor sy geloof. 5 Henog het in God geglo, en daarom het God hom weggeneem, Henog het nie gesterf nie. Daarom kon niemand vir Henog kry nie, want dit was Gód wat hom weggeneem het. Ja, voordat God vir Henog weggeneem het, het God gesê dat Hy tevrede is met Henog. 6 En God sal nooit tevrede wees met ’n mens wat nie in Hom glo nie. Want ’n mens wat vir God wil dien, moet glo dat God lewe en dat God die mense beloon wat Hom wil dien.

Hierdie hoofstuk het 40 verse

Hebreërs 12:1-2 ABA

1 Ons het ’n groot klomp getuies rondom ons, en daarom moet ons alles los wat ons kan keer om te doen wat ons moet doen, ja, ons moet ook die sonde los wat so maklik vir ons kan vashou. Daarom moet ons ook aanhou om te glo soos iemand wat aanhou om in ’n resies te hardloop wat hy moet klaarmaak. 2 Ons moet dit doen terwyl ons aanhou om te kyk na Jesus, want dit is Hý wat ons van die begin af laat glo het en dit is Hý wat ons tot die einde laat glo. Jesus het geweet dat Hy later weer bly sou wees, en daarom het Hy gedink die skande van die kruis maak nie saak nie. Hy het aangehou om swaar te kry totdat Hy aan die kruis gesterf het. Daarom sit Hy nou op die belangrikste plek by die troon van God.

GEGEWE HOOP

Volle versekering en vertroue in wat Christus ons gegee het vir nou en tot in ewigheid.

LEES: Efesiërs 1:16-18

LEES: 2 Tessalonisense 2:13-17

Voel jy ooit mismoedig oor vandag en wat die toekoms inhou? Watter beloftes van God, oor jou toekoms, is daar in die Bybel wat jy kan gebruik om die gevoelens van hopeloosheid aan te spreek?

VERKEERDE DENKE: Ek voel hopeloos. Daar is geen toekoms vir my nie.

REGTE DENKE: God het my baie hoop gegee in Christus. Ek is vol hoop! Waardevolle, versekerde en lewende hoop - nou en vir altyd! Ere aan God!

 

Efesiërs 1:16-18 ABA

16 Daarom, wanneer ek bid, sê ek altyd vir God dankie vir julle, en dink ek aan julle. 17 Dan vra ek vir die God van ons Here Jesus Christus, vir die Vader wat Koning is, Hy moet vir julle wysheid gee en Hy moet vir julle wys hoe julle Hom kan ken. 18 Ek bid dat God julle sal help om regtig te weet wat julle sal kry omdat Hy julle gekies het om aan Hom te behoort. Julle sal al die dinge kry wat Hy, die Koning, sal gee vir die mense wat aan Hom behoort.

 

2 Tessalonisense 2:13-17 ABA

13 Maar vriende, die Here is lief vir julle. Ons wil altyd vir God dankie sê dat Hy julle gekies en gered het. Hy het julle eerste gered, en Hy sal nog baie ander mense red. God het julle gered omdat sy Gees julle harte oopgemaak het vir Hom, en omdat julle geglo het dat die boodskap oor Jesus Christus waar is. 14 Ons het vir julle die goeie boodskap oor Jesus Christus gebring, en so het God julle gekies om ook te behoort aan ons Koning en Here, Jesus Christus.

15 Daarom, vriende, julle moenie twyfel nie. Julle moet aanhou om alles te glo wat ons vir julle geleer het toe ons by julle was, en ook alles wat ons vir julle geskryf het.

16 God ons Vader is nog altyd lief vir ons. Omdat Hy goed is vir ons, sal Hy ons altyd help om nie moedeloos te word nie. Hy help ons ook om aan te hou hoop dat daar goeie dinge sal gebeur. Ons bid dat ons Here Jesus Christus self en God ons Vader 17 julle sal bemoedig en vir julle die krag sal gee om aan te hou met al die goeie dinge wat julle doen en sê.

GEGEEDE GENADE

God se groot deernis en mededogen met ons.

LEES: Efesiers 2:1-4

LEES: Matteus 18:23-35

Want God was genadig met ons, wil ons genadig wees met ander. Is daar tye dat jy nie genade aan ander betoon nie? Hoekom? Hoe maklik is dit dan nie on neer te kyk op ander vir een of ander rede nie?

VERKEERDE DENKE: God gee nie om nie. Hy het gee gevoel vir my probleme of kwessies wat ek deurgaan nie.

REGTE DENKE: God se genade is groot. Hy het soveel deernis en mededogen met my in alle omstandighede. Daarom, sal ek deernis he met ander

 

Efesiërs 2:1-5 ABA

1 Voorheen, voordat julle in Christus geglo het, was julle geestelik dood, want julle het baie verkeerde dinge, baie sondes, gedoen. 2 Julle het gelewe soos die mense van die wêreld lewe. Julle het gedoen wat die Satan wil hê julle moet doen. Die Satan is die hoof van die bose geeste wat oor die wêreld wil regeer en dit is hy wat nou werk in die harte van die mense wat ongehoorsaam is aan God. 3 Ons almal het ook soos daardie mense gelewe wat graag slegte dinge doen. Ons het slegte dinge gedoen en slegte planne gemaak. Ons was sleg vandat ons gebore is, so sleg soos al die ander slegte mense, en God sal slegte mense straf.

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle.

 

Matteus 18:23-35 ABA

23 Ek sê dit, want God wat in die hemel is, is Koning. Dit is soos wanneer ’n koning besluit om te vra wat sy amptenare met sy geld gedoen het. 24 En toe hy begin vra wat hulle gedoen het, het hulle een amptenaar na hom toe gebring wat vir die koning 10 000 talente geskuld het. 25 Die amptenaar kon nie sy skuld betaal nie, en daarom het die koning gesê hulle moet die amptenaar verkoop, en ook sy vrou en sy kinders en alles wat hy gehad het. Hulle moes die geld dan gebruik om sy skuld te betaal.

26 “Die amptenaar het toe gekniel voor die koning en hy het hom gesoebat en gesê: ‘Jy moet asseblief geduldig wees met my. Ek sal alles terugbetaal wat ek vir jou skuld.’ 27 Die koning was toe baie jammer vir die amptenaar. Hy het hom laat gaan en hy het gesê dit is nie nodig dat die amptenaar die skuld betaal nie. 28 Toe daardie amptenaar uitgaan, kry hy een van die ander amptenare wat vir hom geld geskuld het, hy het net 100 silwer geldstukke geskuld. Hy gryp hom toe aan die keel en begin om hom te wurg en hy sê: ‘Jy moet betaal wat jy vir my skuld!’ 29 Die ander amptenaar val toe op sy knieë voor hom en soebat en sê: ‘Jy moet asseblief geduldig wees met my, ek sal alles terugbetaal wat ek vir jou skuld.’ 30 Maar die eerste amptenaar wou nie. Hy het gegaan en hy het die ander amptenaar in die tronk laat gooi. Hy moes daar bly totdat hy die skuld betaal het.

Hierdie hoofstuk het 13 verse

'N LID VAN CHRISTUS SE LIGGAAM

Christus se liggaam bestaan ​​uit diè mense wat in Christus glo. Daar is 'n geestelike eenheid wat gelowiges met Jesus deel. Aangesien gelowiges met Christus verenig is, is hulle ook aan mekaar verbonde.

LEES: Efesiërs 1: 22-23

LEES: 1 Kor 12: 12-27

Ons moet ons eenheid in Christus uitleef deur meelewing met mekaar en deur ander gelowiges te dien in die liggaam van Christus. Bid hierdie saggies in jou hart: “Dankie, Here Jesus, dat ek deel is van iets, van Iemand, soveel groter as wat ek self is. Dankie dat ek een met U is, 'n deel van die liggaam van Christus. Aan U behoort al die heerlikheid!” Wat is sommige van die gebiede waar jy nodig het om eenheid te bewerkstellig met 'n mede gelowige? Watter stappe kan jy
neem om die doel te bereik?

VERKEERDE DENKWYSE: Die lewe is 'n enkelspel. Ek doen my beste wanneer ek op myself aangewese is. Ek pla niemand nie en niemand pla my nie.

REGTE DENKWYSE: As 'n deel van Christus se liggaam het ek 'n rol om te speel. Ek het nodig om my rol te vervul en die belange van die ander lede van die liggaam op die hart te dra.

 

Efesiërs 1:22-23 ABA

22-23 God het Christus laat wen teen al sy vyande. Hy het vir Christus die Hoof gemaak van alles. God het dit gedoen sodat dit goed sal gaan met die kerk. Die kerk is die liggaam van Christus. Hý alleen laat die kerk waarlik lewe, Hy laat alles lewe.

 

1 Korintiërs 12:12-27 ABA

12 ’n Mens het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Ja, daar is baie dele, maar die baie dele is saam één liggaam. Christus is ook so. 13 Toe ons gedoop is, het die Heilige Gees vir ons almal saam een liggaam gemaak. Ons is Jode, Grieke, slawe en vry mense, maar dieselfde Gees het in ons almal gekom. 14 ’n Mens se liggaam het nie net een deel nie, dit het baie dele. 15 Die voet sê miskien: “Ek is nie ’n deel van die liggaam nie, want ek is nie die hand nie,” maar dan is die voet nog altyd ’n deel van die liggaam. 16 Die oor sê miskien: “Ek is nie ’n deel van die liggaam nie, want ek is nie die oog nie,” maar dan is die oor nog altyd ’n deel van die liggaam. 17 As die hele liggaam ’n oog was, dink julle die liggaam sou dan kon hoor? As die hele liggaam ’n oor was, dink julle die liggaam sou dan kon ruik? Nee. 18 Maar nou het God vir die liggaam verskillende dele gegee. Hy het elke deel gegee soos Hy wou. 19 As die hele liggaam net een deel was, dan was daar nie ’n liggaam nie. 20 Nou is daar baie dele, maar daar is net een liggaam. 21 Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie.” Die kop kan ook nie vir die voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” 22 Nee, party dele van die liggaam lyk miskien vir ons swakker as ander dele, maar die liggaam het hulle baie nodig.

Hierdie hoofstuk het 16 verse

GOD SE KRAG IS BESKIKBAAR⏎⏎Sy onmeetbare krag, mag, vermoë, almag, en gesag.⏎⏎LEES: Efesiërs 1: 19-21 ⏎⏎LEES: Filippense 2: 5-11 en Efesiërs 3: 20-21 ⏎⏎ Die toppunt van God se krag word uitgedruk in die opstanding en verheerliking van Jesus Christus. Ons swakheid is so 'n gawe, want a.g.v. ons swakheid word ons gedwing om in God se krag te rus. In watter opsig is jy swak? Hoe wil jy hê dat God se krag in jou lewe moet werk? ⏎⏎VERKEERDE DENKWYSE: Ek moet alles op eie stoom aanpak en voltooi. ⏎⏎REGTE DENKWYSE: God se krag is magtig en in Christus vir my beskikbaar. Ek kan en moet Hom vra om magtige dinge in my lewe te doen.

 

Efesiërs 1:19-21 ABA

19 Ek bid ook dat julle sal weet dat God se krag baie sterk is, en dat Hy sy krag in ons lewens gebruik, in ons wat glo. 20 Dit is dieselfde sterk krag wat God gebruik het toe Hy vir Christus weer laat lewe het en Hom laat sit het op die belangrikste plek by Hom in die hemel. 21 Christus is belangriker as almal en alles wat oor die wêreld wil regeer, belangriker as enige iets waaraan ’n mens kan dink, nou of in die tyd wat kom.

Filippense 2:5-11 ABA

5 Julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het: 6 Hy was dieselfde soos God, maar Hy het nie gedink dat Hy altyd moet aanhou om so belangrik soos God te wees nie. 7 Hy het Homself verneder en Hy het geword soos ’n slaaf, Hy het ’n mens geword soos ons. Toe Hy ’n mens geword het, 8 het Hy Homself nog meer verneder, Hy was gehoorsaam en Hy het gesterf. Ja, Hy het aan die kruis gesterf. 9 Daarom het God Hom belangrik gemaak, baie belangrik. En God het vir Hom ’n Naam gegee, die belangrikste van al die Name, die Naam “Here.” 10 Daarom sal almal vir Jesus aanbid, almal in die hemel en op die aarde en onder die aarde. 11 Ja, al die mense sal sê

Efesiërs 3:20-21 ABA

20-21 Ja, die kerk, almal wat aan Christus Jesus behoort, moet vir God prys, want God is baie sterk. En Hy gebruik sy krag in ons. Hy kan baie meer doen as wat ons dink of vir Hom vra. Almal moet Hom, ons Koning, altyd prys. Amen

'N PLEK IN DIE HEMEL MET CHRISTUS

Deur die gelowige se eenheid met Christus reken God Christus se dood, begrafnis, opstanding en hemelvaart asof die gelowige dit self deurgemaak het. Daarom is die gelowige, soos Jesus ook nou verheerlik en gesetel in die hemele saam met Hom.

LEES: Efesiërs 2:4-7

LEES: Kolossense 3:1-4

Jesus het gesterf. Ons het gesterf. Jesus het opgestaan. Ons het opgestaan. Jesus is verheerlik. Daarom is ons ook verheerlik. Ons moet ons gedagtes fokus op hemelse dinge - waar Christus is - eerder as wêreldse dinge. Watter wêreldse dinge skree vir jou aandag? Spesifiseer hierdie dinge. Hoe kan jy jou aandag meer fokus op hemelse dinge? Onthou Hebreers 12:1-3 Christus het opgestaan! Ons het saam met hom opgestaan! Halleluja!

VERKEERDE DENKWYSE: Die dinge van hierdie wêreld is al wat regtig saakmaak. Ons moet dit bedink en daarna streef.

REGTE DENKWYSE: Aangesien Christus gesetel is in die hemel, en God my ook reken as gesetel in die hemele saam met Christus, moet my gedagtes gefokus wees op my hemelse tuiste.

 

Efesiërs 2:4-7 ABA

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle. 6 Ons behoort aan Christus Jesus. God het vir Christus weer laat lewe en Hy het ons ook weer laat lewe. God het vir Christus ’n plek in die hemel gegee en Hy het vir ons ook ’n plek in die hemel gegee. 7 God het dit alles gedoen omdat Hy altyd wil wys dat Hy baie goed en lief is vir ons. Dit is hoekom Hy vir Christus Jesus gestuur het.

 

Kolossense 3:1-4 ABA

1 God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe saam met Christus. Daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees, want Christus is nou in die hemel by God, Hy sit op die belangrikste plek by God. 2 Julle moet altyd dink aan die dinge wat vir Christus belangrik is, die dinge daarbo in die hemel. Julle moenie dink aan die dinge wat vir mense belangrik is nie, aan die dinge hier onder op die aarde nie. 3 Julle sondige lewe is verby, dit is dood. Julle het nou ’n nuwe lewe, maar die ander mense weet dit nie, want julle lewe saam met Christus wat by God is. 4 Dit is Christus wat die nuwe lewe vir julle gee. Hy sal weer kom, en dan sal almal weet dat julle aan Hom, die Koning, behoort.

 

Hebreërs 12:1-3 ABA

1 Ons het ’n groot klomp getuies rondom ons, en daarom moet ons alles los wat ons kan keer om te doen wat ons moet doen, ja, ons moet ook die sonde los wat so maklik vir ons kan vashou. Daarom moet ons ook aanhou om te glo soos iemand wat aanhou om in ’n resies te hardloop wat hy moet klaarmaak. 2 Ons moet dit doen terwyl ons aanhou om te kyk na Jesus, want dit is Hý wat ons van die begin af laat glo het en dit is Hý wat ons tot die einde laat glo. Jesus het geweet dat Hy later weer bly sou wees, en daarom het Hy gedink die skande van die kruis maak nie saak nie. Hy het aangehou om swaar te kry totdat Hy aan die kruis gesterf het. Daarom sit Hy nou op die belangrikste plek by die troon van God. 3 Julle moet goed onthou dat Jesus geduldig was toe die sondaars slegte dinge teen Hom gesê en gedoen het. Julle moet aan Jesus dink sodat julle nie moeg en moedeloos word nie.

LEWEND GEMAAK DEUR CHRISTUS

Deur 'n gelowige se eenheid met Christus, ag God dit wat met Christus gebeur het tydens Sy dood, begrafnis, opstanding en hemelvaart asof dit met die gelowige self ook gebeur het.

LEES:Efesiërs 2:4-5 en Romeine 6:1-11

Wie ons buite Christus was, is verby, ons moet ons nuwe identiteit in Christus uitleef in gehoorsaamheid aan God.Ons is lewend! Halleluja!
Die ou dinge moet ons laat gaan

.Wat se nuwe dinge moet ons nou lewend maak?Hoe kan jy dink die lewe het verander?Wat anders moet verander in jou lewe om dit gelyk te met jou lewe in Christus?VERKEERDE DENKE: Omdat ek 'n nuwe lewe in Christus het, kan ek daarmee doen wat ek wil

.REGTE DENKE: Omdat ek saam met Jesus opgewek is,moet ek my lewe lei asof ek regtig lewend in Christus is.

 

Efesiërs 2:4-5 ABA

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle.

 

Romeine 6:1-11 ABA

1 Wanneer ons sê ons moet aanhou sonde doen sodat God se genade meer kan word, is ons dan reg? 2 Nee, nooit nie! Die sonde kan ons nie oorwin nie, ons is vir die sonde soos mense wat dood is. Daarom mag ons nie aanhou sonde doen nie. 3 Julle moet dit weet: Ons is almal gedoop en ons behoort nou aan Christus Jesus. Hy het gesterf, en ons het saam met Hom gesterf. 4 Ja, ons is gedoop, en daarom kan ons sê ons het saam met Christus gesterf en ons was saam met Hom in die graf. God, die Vader en Koning, het vir Christus weer laat lewe. So laat God ons ook lewe, ons is soos mense wat ’n nuwe lewe gekry het. 5 Christus het gesterf, en ons het soos Hy gesterf, want Hy en ons het een geword. En God het vir Christus weer laat lewe. Christus en ons het een geword, en daarom weet ons dat God vir ons ook weer saam met Christus sal laat lewe. 6 Ons weet dat ons ook gekruisig is toe Christus gekruisig is. Ons was mense wat graag sonde gedoen het, maar nou is ons nie meer so nie. Ja, ons is nie meer slawe van die sonde nie, 7 want God het almal vrygespreek wat saam met Christus gesterf het. 8 Christus het gesterf, en ons het saam met Hom gesterf. Daarom glo ons dat God vir Christus weer laat lewe het en dat ons ook saam met Christus sal lewe. 9 Ja, God het vir Christus weer laat lewe, en ons weet dat Christus nooit weer sal sterf nie, want die dood is nie sterker as Hy nie.

Hierdie hoofstuk het 11 verse

GERED

Om gered te wees God red ons uit genade deur ons geloof in Jesus die Bybel sê wanneer 'n persoon hul geloof in Jesus plaas word hulle regverdig in God se oë verklaar


LEES: Efesiërs 2: 8-9

LEES: Romeine 3: 9-28

Maak nie saak hoe moeilik of hoe donker dinge soms lyk nie, ons kan altyd daaraan onthou dat ons gered is! Gered van sonde, dood en ewige verderf. God het gedoen wat ons nie kon of sou nie God sy dank! Selfs nou nadat ons aan Christus behoort, kan dit aanloklik wees om op ons werke te vertrou. In watter areas in jou lewe neig jy om terug te val op jou eie krag eerder as om op Jesus te vertrou?

VERKEERDE DENKWYSE: God sal my net aanvaar as ek goed genoeg is

KORREKTE DENKWYSE: Daar is niks wat ek kan doen om my redding te verdien nie. Dit is 'n gawe deur God se genade net deur op Hom te vertrou.

 

Efesiërs 2:8-9 ABA

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle. 9 God het julle gered, maar Hy het dit nie gedoen omdat julle goeie dinge gedoen het nie. Daarom mag niemand spog nie,

 

Romeine 3:9-28 ABA

9 Mag ons sê dat ons onskuldig is en dat ons nie sonde doen nie? Nee, nooit nie! Ek het in die begin van hierdie brief gesê dat almal skuldig is. Ek het gesê almal is vol sonde, die Jode én die mense wat nie Jode is nie. 10 In die Ou Testament is daar geskryf: Niemand doen reg nie, nie een nie. 11 Niemand is verstandig nie, niemand vra wat God wil hê nie. 12 Niemand doen wat God wil hê nie, almal doen verkeerde dinge, nie een mens doen goed nie, niemand nie. 13 Hulle sê dinge wat baie sleg is, hulle praat en dan bedrieg hulle ander mense, hulle woorde is so sleg soos die gif van slange. 14 Hulle hou daarvan om mense te vervloek en om slegte dinge te sê. 15 Hulle hou daarvan om mense dood te maak. 16 Hulle breek alles en hulle maak mense baie seer. 17 Hulle hou nie van vrede nie. 18 Hulle respekteer nie vir God nie.

19 Ons weet dat almal wat God se wette ken, moet doen wat die wette sê. Daarom kan niemand sê hy is onskuldig nie. Ja, God moet al die mense in die wêreld straf, 20 want Hy sal niemand vryspreek omdat hy doen wat die wette sê nie. Die wette wys vir ons wat sonde is, die wette wys niks meer nie.

God spreek mense vry omdat hulle in Christus glo

21 Maar nou het God vir ons kom wys dat Hy mense vryspreek, maar nie omdat hulle doen wat die wette sê nie. Ons lees daarvan in die Wette van Moses en in die boeke van die profete.

Hierdie hoofstuk het 20 verse

NABY GEBRING DEUR DIE BLOED VAN CHRISTUS.

Ons is almal van God verwyder deur ons sonde. Maar deur Jesus se dood is ons herenig in 'n naby, intieme verhouding met Hom.

LEES: Efesiers 2:13

LEES: Psalm 145: 18-21 en Psalm 148:13-14

God het jou nader gebring. Die muur is afgebreek en die gordyn in twee geskeur. Sal jy nou nader kom in geloof? Is God jou beste vriend? Watter dinge kan jy doen om 'n groter intimiteit met God te kweek?

VERKEERDE DENKE: Ek is ver weg van God.

REGTE DENKE: In Christus is ek nader gebring aan God.

Efesiërs 2:13 ABA

13 Maar nou het julle naby God gekom, julle wat voorheen ver van Hom was. Christus Jesus het vir julle gesterf en Hy het julle naby God gebring.

 

Psalms 145:18-21 ABA

18 Die Here is naby almal wat tot Hom bid, almal wat eerlik tot Hom bid. 19 Hy doen wat die mense vra, die mense wat Hom dien, Hy hoor wanneer hulle roep en vra dat Hy hulle moet help, en Hy red hulle. 20 Die Here beskerm almal wat lief is vir Hom, maar Hy maak die mense dood wat verkeerd doen. 21 Ek wil die Here prys, en almal wat lewe,

 

Psalms 148:13-14 ABA

13 hulle almal moet die Naam van die Here prys, want sy Naam is belangriker as alles. Hy is Koning van die aarde en die hemel. 14 Hy het sy volk sterk gemaak.

NIE MEER 'N VREEMDELING VIR DIE BELOFTES IN DIE VERBOND NIE

God sluit 'n verbond met Sy mense in die verlossingsgeskiedenis. 'n Verbond of testament is ‘n geskrewe ooreenkoms of belofte tussen twee of meer partye wat die uitoefening van sekere aksies waarborg (ref. O. Palmer Robertson).

LEES: Efesiërs 2:11-12

LEES: Genesis 15 en Hebreërs 6:17-18

In Christus kan ons nou op God se beloftes aanspraak maak. Maak 'n lys van beloftes in die Bybel wat direk tot jou spreek. Hierdie beloftes is in Christus joune. Een van my gunstelinge is Jesaja 41:10.

VERKEERDE DENKWYSE: My verhouding met God is nie so belangrik soos my ander verhoudings nie - my huwelik, my kinders en my vriende.

REGTE DENKWYSE: Ek is in 'n verbondsverhouding met God - die diepste en mees belangrikste verhouding wat daar is. In hierdie verbondsverhouding het God beloftes gemaak wat ek kan vertrou.

 

Efesiërs 2:11-12 ABA

11 Julle moet onthou julle was heidene. Die Jode het gesê julle is nie besny nie. Dit is waar dat die Jode besny is, maar dit is net hulle liggame wat verander het. 12 Julle moet onthou julle het voorheen nie aan Christus behoort nie. Israel was die volk van God, nie julle nie. God het verbonde gemaak met Israel, nie met julle nie. God het dinge belowe vir Israel, nie vir julle nie. Julle was mense wat nie seker was dat daar eendag goeie dinge met julle sal gebeur nie. Julle het nie aan God behoort nie.

 

Genesis 15 ABA

Die Here maak ’n verbond met Abram

1 Hierna het Abram gedroom die Here sê vir hom:

“Abram, jy moenie bang wees nie. Ek sal jou beskerm. Ek sal vir jou baie gee.”

2 Toe sê Abram: “Here, my Here, wat kan U vir my gee? Ek het nie kinders nie, en Eliëser, die man uit Damaskus, sal eendag al my goed erf. 3 U het nie vir my ’n nageslag gegee nie, en daarom sal een van my slawe alles erf wat ek het.”

4 Toe praat die Here weer met Abram en Hy sê vir hom: “Nee, dit is nie ’n slaaf wat al jou goed sal erf nie. Net jou eie seun sal jou goed erf.”

5 Die Here het vir Abram buitetoe geneem en vir hom gesê: “Kyk na die lug en probeer om al die sterre te tel. Jou nageslag sal so baie wees.”

6 Abram het die Here geglo, en daarom was die Here tevrede met hom.

7 Die Here het vir Abram gesê: “Ek is die Here wat jou laat wegtrek het uit Ur, die stad in die land van die Galdeërs. Ek het jou hiernatoe gebring, want Ek wil hierdie land vir jou gee. Hierdie land sal aan jou behoort.”

8 Toe vra Abram: “Here, my Here, hoe kan ek seker wees dat hierdie land myne sal wees?”

9 En die Here sê vir hom: “Bring vir My ’n vers-kalf en ’n bok en ’n skaap-ram, almal drie jaar oud. Bring ook ’n tortelduif en ’n ander duif.”

Hierdie hoofstuk het 21 verse

Hebreërs 6:17-18 ABA

17 God wou baie graag wys dat die dinge wat Hy wil doen, nie kan verander nie. Hy wou dit wys vir die mense wat alles sal kry wat Hy belowe het. Daarom was God sy eie getuie om te wys dat die dinge wat Hy belowe het, seker is. 18 God het dinge belowe en Hy is sy eie getuie, en hierdie twee dinge kan nie verander nie omdat God nie kan lieg nie. Ons het na God toe gevlug. Daarom kan ons baie seker wees dat die dinge nog sal gebeur, en ons kan hoop en wag daarvoor.

Jesaja 41:10 ABA

10 Julle moenie bang wees nie, want Ek is by julle. Julle moenie bang rondkyk nie, want Ek is julle God. Ek sal julle sterk maak en julle help, Ek sal julle vashou met my sterk hand.

GEROEP VIR GOEIE WERKE

Goeie werke is dinge wat gedoen deur 'n gelowige in Jesus wat spruit uit geloof en wat eer bring aan God.

LEES: Efesiers 2:10

LEES: Matteus 5:14-16 en Efesiers 3

God het ons nuut gemaak in Christus vir 'n rede. Hy het werk vir ons om te doen. Wat is van die goeie werke wat God wil hê jy moet doen? Doen jy dit?

VERKEERDE DENKE: God het my gered sodat ek kan doen net wat ek wil.

REGTE DENKE: God het my gered vir 'n doel. Hy wil hê ek moet vir Hom werk en eer bring aan Hom.

 

Efesiërs 2:10 ABA

10 want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen, lank gelede gereedgemaak.

 

Matteus 5:14-16 ABA

14 “Julle is vir die wêreld soos lig wat skyn. As ’n stad bo-op ’n berg lê, dan kan al die mense die stad sien. 15 So steek ’n mens ook nie ’n lamp op en maak dit dan toe met ’n emmer nie. Nee, ’n mens sit ’n lamp op die lampstaander, en die lig skyn sodat almal in die huis kan sien. 16 So moet die mense ook julle lig kan sien. Hulle moet sien julle lewe reg. Dan sal hulle ook julle Vader prys wat in die hemel is.”

 

Efesiërs 3 ABA

Paulus het hard gewerk vir die gelowiges in Efese

1 Ek, Paulus, is nou in die tronk omdat ek aan Christus behoort. Ek is in die tronk omdat ek vir julle van Hom vertel het, julle wat heidene is. 2 Julle het gehoor dat God goed was vir my en dat Hy vir my die werk gegee het om vir julle te vertel dat God ook vir júlle goed is. 3 Julle het gehoor dat Hy vir my gesê en gewys het wat sy boodskap oor Christus is, die boodskap wat niemand voorheen geken het nie. Dit is wat ek in hierdie brief klaar vir julle geskryf het. 4 Wanneer julle nou verder lees, dan sal julle weet dat ek die boodskap oor Christus verstaan. 5 God het nou sy Gees gestuur om dit vir sy gewyde apostels en profete te bring. Hy het die boodskap nie so gestuur vir die mense wat voorheen gelewe het nie. 6 Daardie boodskap is: Julle is heidene, maar julle behoort aan Christus Jesus en julle glo die goeie boodskap. Daarom gee God nou ook vir julle baie goeie dinge, soos Hy vir die Jode gegee het. Julle en die Jode is nou almal saam, julle is soos een liggaam. En julle sal ook kry wat God belowe het.

7 Nou is dit my werk om die goeie boodskap vir julle te bring. Dit is die present wat God vir my gegee het. God was goed vir my, Hy is sterk en Hy het my verander.

GOD SE VAKMANSKAP, GESKEP IN CHRISTUS JESUS

God het, in Christus, gelowiges 'n nuwe geestelike lewe gegee en herskep hom na die sondeval.

LEES: Efesiërs 2:10

LEES: 2 Korintiërs 5:14-21

Elkeen van ons is geskep vir 'n ewigheidsdoel. Hoe sal ons dan lewe? Waarop wil God hê moet jy jou lewe bou? Wat wil God hê moet jy doen om die nuwe skepping wat jy alreeds in Christus is uit te leef?

VERKEERDE DENKWYSE: My ou gebruike en wie ek was voor ek Christus ontmoet het is te sterk vir my. Ek sal nooit vry kan kom van daardie persoon nie.

REGTE DENKWYSE: God het my herskep in Christus! God het my 'n nuwe natuur gegee wat my in staat stel om Hom te gehoorsaam.

 

Efesiërs 2:10 ABA

10 want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen, lank gelede gereedgemaak.

 

2 Korintiërs 5:14-21 ABA

14 Ons bring hierdie boodskap oor Christus omdat Christus lief is vir ons. Ons móét hierdie boodskap bring. Almal moes gesterf het, maar een Mens het gesterf. Hy het dit vir almal gedoen, en daarom het hulle almal gesterf. 15 Ja, Christus het vir almal gesterf. Daarom moet die mense wat nou ’n nuwe lewe het, nie meer lewe vir hulleself nie. Nee, hulle moet lewe vir Christus, want Christus het vir hulle gesterf, en God het Hom weer laat lewe. Christus het dit gedoen vir die mense wat nou ’n nuwe lewe het.

16 Daarom, van nou af dink ons nie meer soos ongelowiges oor mense nie. Ons het miskien voorheen oor Christus gedink soos mense wat ongelowig is, maar nou doen ons dit nie meer nie. 17 As iemand aan Christus behoort, dan het God daardie persoon ’n nuwe mens gemaak. Die persoon se ou lewe is verby, ja, hy het ’n nuwe lewe gekry. 18 Dit is God wat al hierdie dinge gedoen het. Hy het ons met Hom versoen omdat ons aan Christus behoort. God het vir ons die werk gegee om mense met Hom te versoen. 19 Dit beteken dat God die wêreld met Hom versoen het omdat mense aan Christus behoort. Hy het die sonde wat mense gedoen het, nie gestraf nie. En Hy het vir ons gesê ons moet vir mense vertel dat God so vir hulle versoening gedoen het.

20 Ons werk nou vir Christus omdat God ons gekies het. God gebruik ons om vir julle te preek. Daarom vra ons vir julle mooi maar ernstig, nee, dit is Christus wat dit vra: Julle moet aanvaar dat God versoening gedoen het vir julle.

Hierdie hoofstuk het 8 verse

DEEL GEMAAK VAN EEN NUWE MAN

Jode en Heidene was eers apart. Maar nou, soos wat die Jood en Heiden beide God kan bereik deur Jesus Christus, is daar nou eensgesindheid tussen hulle.

LEES: Efesiërs 2:14-15

LEES: Romeine 3:29-30 en Romeine 15:1-12

Om eensgesind te wees in die liggaam van Christus beteken om ou vyandskap en verskille op die agtergrond te skuif. Ons is een in Christus; Hy is ons vrede. Hoe kan ons, in Christus, eensgesind wees met alle gelowiges? Op watter wyse kan jy uitreik na 'n gelowige uit 'n ander agtergrond en so julle eenheid met God bevestig?

VERKEERDE DENKWYSE: Dit is ons versus hulle.

REGTE DENKWYSE: Christus het alle mure afgebreek wat mag bestaan tussen mense uit verskillende agtergronde. Die persoon wat anders as ek is, is my broer in Christus.

 

Efesiërs 2:14-15 ABA

14 Dit is Christus wat vrede gebring het tussen ons. Die Jode en die heidene was altyd apart en hulle was mekaar se vyande. Dit was soos ’n muur tussen die Jode en die heidene. Maar Christus het die muur afgebreek en Hy het die Jode en die heidene bymekaargebring. Hulle is nou nie meer vyande nie. 15 Christus het gesê die Jode se wette en reëls beteken nou niks, dit is nie meer belangrik nie. Hy het die Jode en die heidene saam soos een nuwe mens gemaak. So het Hy vrede gemaak tussen hulle.

 

Romeine 3:29-30 ABA

29 God is nie net die God van die Jode nie, Hy is ook die God van die heidene. 30 Daar is net een God. Hy sal die mense wat besny is, vryspreek omdat hulle glo, en Hy sal die mense wat nie besny is nie, ook vryspreek omdat hulle glo.

 

Romeine 15:1-12 ABA

1 As ons geloof sterk is, dan moet ons die gelowiges help wie se geloof swak is. Ons moenie doen wat vir óns lekker is nie. 2 Ons moet die dinge doen wat vir ons naaste lekker is, want dan doen ons wat goed is, en so word ons naaste se geloof sterker. 3 Julle moet dit weet: Christus het ook nie net dinge gedoen wat lekker is vir Hom nie. Dit is soos daar in die Ou Testament geskryf is: Die mense wat vir U beledig, is die mense wat my beledig het.

4 Want alles wat in die Ou Testament geskryf is, is voorheen geskryf om vir ons te leer, sodat ons kan aanhou glo. Dit is geskryf om ons te help en te bemoedig. Dan sal ons seker weet dat God ons sal red. 5 Dit is God wat ons help om aan te hou glo en wat ons bemoedig. Ek bid dat Hy vir julle sal help om altyd gereed te wees om saam te werk met mekaar, dit is soos Christus Jesus dit wil hê. 6 Dan sal julle almal dieselfde daaroor dink en saam vir God prys, Hy wat die Vader van ons Here Jesus Christus is.

God wil al die mense red

7 Julle moet mekaar aanvaar, soos Christus julle ook aanvaar het. Dan sal al die mense vir God prys. 8 Ek sê vir julle: Christus het gekom om die Jode te dien sodat almal kon weet dat God doen wat Hy belowe het. God het goeie dinge belowe vir die voorvaders van die Jode, en Christus het kom wys dat God doen wat Hy vir hulle belowe het.

Hierdie hoofstuk het 12 verse

VERSOENING TOT GOD

Om versoening met God te bring.

LEES: Efesiërs 2:6-17

LEES: 2 Korintiërs 5: 18-21

Daar is nie meer vyandskap tussen ons en God en ander gelowiges as gevolg van sonde nie. Deur Christus is ons versoen met God alleenlik, maar soms gaan on terug na ons ou gedagtes dat God ons vyand is. Watse dinge in jou lewe laat jou negatiewe gedagtes oor God kry? Wat kan jy doen daaromtrent?

VERKEERDE DENKWYSE: God is my vyand. Hy is teen my. Hy het my verwerp.

REGTE DENKWYSE: Deur Christus is ek met God versoen. God noem my Sy vriend. Nou moet ek daai versoening in woord en daad uitleef.

Efesiërs 2:16-17 ABA

16 Toe Christus aan die kruis gesterf het, het Hy die sonde van die Jode en die heidene weggeneem, sodat alles nou reg is tussen God en hulle. Die Jode en die heidene is nou soos een liggaam, hulle is nie meer vyande van mekaar nie. 17 Christus het kom sê daar is nou vrede vir julle wat ver van God was en daar is vrede vir die Jode wat naby God was.

2 Korintiërs 5:18-21 ABA

18 Dit is God wat al hierdie dinge gedoen het. Hy het ons met Hom versoen omdat ons aan Christus behoort. God het vir ons die werk gegee om mense met Hom te versoen. 19 Dit beteken dat God die wêreld met Hom versoen het omdat mense aan Christus behoort. Hy het die sonde wat mense gedoen het, nie gestraf nie. En Hy het vir ons gesê ons moet vir mense vertel dat God so vir hulle versoening gedoen het.

20 Ons werk nou vir Christus omdat God ons gekies het. God gebruik ons om vir julle te preek. Daarom vra ons vir julle mooi maar ernstig, nee, dit is Christus wat dit vra: Julle moet aanvaar dat God versoening gedoen het vir julle. 21 Christus het self nie sonde gedoen nie. Maar God het vir Christus laat voel hoe dit is om swaar te kry oor die sonde wat mense doen. God het dit vir ons gedoen. Want God het ons nou vrygespreek van ons sonde omdat ons aan Christus behoort.

TOEGANG VERKRY TOT DIE VADER Ons is in Christus in staat om tot God te nader en 'n verhouding met Hom te hê.LEES: Efesiërs 2:18 LEES: Romeine 5:1-2 en Efesiërs 3:8-12. God hou ons nie op 'n aftand nie. Hy is so naby aan ons soos Sy Gees wat in ons woon. God ons Vader het 'n weg berei waar daar geen weg was nie.. Hy het die deur oopgemaak en wag ons in met ope arms. Gaan jy in die teenwoordigheid van die Here kom? Wat is van die dinge wat jou dalk weerhou daarvan om tyd met Hom deur te bring? VERKEERDE DENKWYSE: Ek kan nie my probleme met God deel nie. Hy is ver en gee niks om nie.REGTE DENKWYSE: God is naby en ek het toegang tot Hom. Sy Gees bly in my en ek kan na Hom kom met al my behoeftes.

 

Efesiërs 2:18 ABA

18 Ja, Christus het gesterf, en nou kan ons almal, Jode en heidene, kom by God die Vader, want ons almal het die Heilige Gees gekry, en daar is net een Heilige Gees.

Romeine 5:1-2 ABA

1 God het ons vrygespreek omdat ons in Christus glo. Nou is daar vrede tussen ons en God, want ons Here Jesus Christus het vrede gemaak tussen ons en God. 2 En Christus help vir ons wat glo, sodat ons elke dag kan weet dat God baie goed is vir ons. En ons is trots, want ons hoop en weet dat ons eendag by God, ons Koning, sal wees.

Efesiërs 3:8-12 ABA

8 Ja, God was baie goed vir my. Ek is minder belangrik as al die ander mense wat aan God behoort, maar God het gesê ek moet die goeie boodskap vir die heidene bring. Die goeie boodskap is dat Christus baie goeie dinge vir mense gee, baie meer as wat hulle kan weet. 9 God wat alles gemaak het, het eeue lank vir niemand gesê wat Hy wil doen nie, niemand het sy boodskap oor Christus geken nie. Maar nou het God gesê ek moet vir almal help om te verstaan wat Hy doen. 10 Daarom kan die kerk nou vir almal en alles wat oor die wêreld wil regeer, vertel van die wonderlike wysheid van God. 11 God het lank gelede besluit wat Hy wou doen. Hy het Christus Jesus, ons Here, gestuur om dit te doen. 12 Ons behoort aan Christus en ons glo in Hom. Daarom is ons nie bang om vir God iets te vra nie. Ons glo dat God sal doen wat Hy gesê het.

'N MEDE- BURGER VAN HEILIGES

Gelowiges word deur God as Sy mense gereken en is burgers van die hemele

LEES: Efesiërs 2:19

LEES: Filippense 3: 17-21

Om waarlik te behoort! Nooit weer 'n buitestaander nie! Ons is vir ewig hemelse burgers. Wat is 'n paar voordele om 'n burger van die Verenigde State van Amerika te wees? Wat is 'n paar van die vele seëninge om 'n burger van die hemel te wees?

Verkeerde denkwyse: My aardse burgerskap is al wat saak maak.

Korrekte denke: Ek het 'n hemelse burgerskap wat baie belangriker as enige aardse bande.

Efesiërs 2:19 ABA

19 Daarom is julle nie meer soos vreemdelinge nie, soos mense wat nie ’n eie plek het nie. Julle is nou ook mense wat aan God behoort, julle is soos sy eie huisgesin.

Filippense 3:17-21 ABA

17 Vriende, julle moet lewe soos ek lewe en julle moet kyk hoe lewe die mense wat lewe soos ek. 18 Ek het vir julle gesê en ek sê nou weer vir julle met trane in my oë: Daar is baie mense wat sê die kruis van Christus beteken niks. 19 Daardie mense gaan hel toe. Hulle dink om te eet is die belangrikste ding in die lewe. Hulle is trots op die slegte dinge wat hulle doen. Hulle dink altyd aan die dinge van die wêreld.

20 Maar God wat in die hemel is, is ons Koning. En ons weet die Here Jesus Christus sal uit die hemel kom om ons te red. 21 Sy krag is groot, Hy regeer oor alles. Hy sal sy krag gebruik om ons wat swak is, te verander sodat ons soos Hy sal wees, Hy wat Koning is.

'N LID VAN GOD SE HUISHOUDING

Gelowiges in Christus word as God se familie en lede van Sy huishouding gereken

LEES: Efesiërs 2:19

LEES:1Timoteus 3: 14-15

Gesinne kan uitdagend wees. Ons aardse ouers kan nooit volmaak wees nie maar God is die volmaakte Vader. Hy is liefdevol, wys en in elke opsig betroubaar. Hoe kan die feit dat jy is 'n deel van God se familie is die manier waarop jy dink en in jou dag omgaan, verander?

VERKEERDE DENKE: Ek hoort nêrens nie. Ek is die swart skaap van die familie.

korrekte denke: God het my in Sy familie aanvaar as Sy geliefde kind. Daarom wil Hy hê ek moet hom navolg (Ef 5:1).

Efesiërs 2:19 ABA

19 Daarom is julle nie meer soos vreemdelinge nie, soos mense wat nie ’n eie plek het nie. Julle is nou ook mense wat aan God behoort, julle is soos sy eie huisgesin.

1 Timoteus 3:14-15 ABA

14-15 Timoteus, ek hoop om gou na jou toe te kom. Maar miskien kan ek nie dadelik kom nie, daarom skryf ek hierdie dinge vir jou, sodat jy kan weet hoe ’n mens moet lewe in die huisgesin van God, dit is die kerk van die God wat lewe. Die kerk is soos ’n pilaar of ’n fondament, die waarheid staan vas daarop. 16 Ek wil reguit sê: Ons het nie geweet hoe om God te dien nie, maar God het vir ons kom sê hoe om dit te doen, en dit is wonderlik.

Efesiërs 5:1 ABA

1 Ja, julle moet doen soos God doen, want julle is sy kinders, Hy is lief vir julle.

'N HEILIGE TEMPEL (VERENIG MET ANDER GELOWIGES)

In die Ou Testament was die tempel die gebou waar die teenwoordigheid van God gesetel was. In die Nuwe Testament is God se volk, individueel en gesamentlik; Sy tempel.LEES: Efesiërs 2:19-21

LEES: 1 Korinthiërs 3:1-17

Paulus waarsku ons oor ons hantering van die kerk want dit is die woonplek van God (1 Korinthiërs 3:16-17). Bou jy aan die kerk of breek jy dit af?

VERKEERDE DENKWYSE: Die kerk is nie regtig so belangrik nie.

REGTE DENKWYSE: Ek behoort te bou aan die kerk! Dit is God se tempel.

Efesiërs 2:19-21 ABA

19 Daarom is julle nie meer soos vreemdelinge nie, soos mense wat nie ’n eie plek het nie. Julle is nou ook mense wat aan God behoort, julle is soos sy eie huisgesin. 20 Julle is die kerk, julle is soos ’n gebou. Die fondament van die gebou is die apostels en die profete, en Christus Jesus is self die belangrikste klip in die gebou. 21 Hy, Christus, hou die hele gebou regop en Hy maak dit sterk. Hy, die Here, laat die kerk groei en Hy maak dit ’n tempel wat aan die Here behoort.

1 Korintiërs 3:1-17 ABA

1 Vriende, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie. Ek het met julle gepraat soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies wat vir die eerste maal van Christus gehoor het. 2 Ek het vir julle melk gegee soos vir klein kindertjies. Ek het nie vir julle grootmenskos gegee nie, want julle kon dit nie eet nie. Julle kan dit ook nou nog nie eet nie. 3 Julle is nog wêreldse mense, want julle is jaloers op mekaar en julle twis met mekaar. Dit wys dat julle wêreldse mense is, julle doen wat die mense van die wêreld doen. 4 Party van julle sê: “Ek behoort aan Paulus,” ander sê: “Ek behoort aan Apollos.” Wanneer julle so sê, dan doen julle wat die mense van die wêreld doen.

5 Apollos en ek, Paulus, is nie belangrik nie. Ons is net mense wat vir julle gehelp het om te begin glo. Die Here het vir my en Apollos elkeen ’n werk gegee. 6 Ek het die saad van die boodskap van God geplant en Apollos het dit natgegooi, maar dit is God wat dit laat groei het. 7 Die persoon wat plant en die persoon wat natgooi, is nie belangrik nie. Die Persoon wat laat groei, is belangrik, en dit is God. 8 Die persoon wat plant, doen nie belangriker werk as die persoon wat natgooi nie. God sal elkeen beloon vir die werk wat hy gedoen het. 9 Ons werk almal saam vir God. En julle is soos ’n stuk grond waar God besig is om te werk.

Die gelowiges is die gebou en die tempel van God

Julle is ’n gebou van God.

Hierdie hoofstuk het 17 verse

'N WOONPLEK VIR GOD

Gelowiges in Jesus word deur die Heilige Gees bewoon. God self leef in ons. Alle gelowiges is individuele lede van 'n grootse woning van God - die kerk! God bou voortdurend aan hierdie woning.

LEES: Efese 2:22

LEES: 1 Korinthiers 6:12-20

Ons is 'n woonplek vir God. 'n Plek waar Hy sy heerlikheid kan vertoon. Die idee dat God binne-in ons leef behoort ons lewenswyse radikaal te impakteer. Hoe behoort ons ons liggame te gebruik wetend dat dit 'n tempel vir die Heilige Gees is?

DIE VERKEERDE DENKWYSE: Dit maak nie saak hoe ek leef nie.

DIE REGTE DENKWYSE: God woon in my. Ek behoort my liggaam te gebruik om Hom te verheerlik.

 

Efesiërs 2:22 ABA

22 Christus het die Heilige Gees gestuur, en die Heilige Gees maak julle ’n deel van hierdie gebou, die gebou wat die woonplek van God is.

1 Korintiërs 6:12-20 ABA

12 Ek weet julle sê ’n mens mag alles doen. Maar julle moet onthou: Alles is nie goed vir ’n mens nie. Julle sê ’n mens mag alles doen, maar ek sê jy mag nie iets so belangrik laat word dat dit oor jou regeer nie. 13 Julle sê ook kos moet na ’n mens se maag gaan, en die maag moet kos kry. Maar julle moet onthou: Die kos en ’n mens se maag behoort altwee aan God. God sal dit vir ons wys wanneer Hy eendag kom en besluit dat die maag en kos nie meer nodig is nie. Dit is dieselfde met ’n mens se liggaam: Die Here het ons liggame gemaak, nie om onsedelik te lewe nie, maar om Hom te dien. Ons liggame behoort aan die Here. 14 God het die Here Jesus weer laat lewe, en so sal God ons ook eendag weer laat lewe, Hy sal dit doen met sy krag. 15 Julle moet weet ons liggame behoort aan Christus. Daarom mag julle liggame nie ook aan ’n prostituut behoort nie. 16 Julle weet almal dat wanneer ’n mens seks het met ’n prostituut, dan word jou liggaam en haar liggaam saam één liggaam. Want in die Ou Testament is geskryf: Hulle twee sal soos een mens wees.

17 Maar as ’n mens saam met die Here lewe, dan is jou gees en sy Gees een. 18 Julle moenie onsedelik lewe nie. Al die ander sondes wat ’n mens doen, doen hy nie aan sy liggaam nie, maar wanneer hy onsedelik lewe, dan is dit ’n sonde wat hy aan sy eie liggaam doen.

Hierdie hoofstuk het 9 verse

{youtube}H3KDzdhNWvE{/youtube}

Opkomende Gebeure

WWJD Dagstukkies

Copyright © 2015/2016. All Rights Reserved.