WWJD DAGSTUKKIES

What Would Jesus Do

Vra God vandag om jou te lei in elke besluit wat jy neem, en moenie probeer om op jou eie krag staat te maak nie.
Lees:
Spreuke 25:4 ABA
Wanneer jy die vuil stukkies en die skuim uit gesmelte silwer haal, dan kan 'n silwersmid iets maak van die silwer.

Dalk verstaan jy nie nou waarom jy so beproef word nie en dalk bevraagteken jy vandag God se plan - maar eendag sal jy verstaan.

Lees: Psalm 69:14

Ontmoet die Here vandag met 'n hart vol hoop.

Lees: Psalm 30:5-6

Wys vandag vir die Here dat jy Hom liefhet en doen dit op 'n manier wat Hom sal verheug…deur sy gebooie uit te leef.

Lees: Psalm 52:10

Doen vandag moeite om 'n vriend vir iemand te wees. Wys dat jy omgee.

Lees: Spreuke 14:31

Dank God vandag dat Hy jou in die holte van sy hand hou - 'n hand wat sag dog sterk is.

Lees: Psalm 98:1

Het jy 'n probleem wat jy vandag wil oplos? Gee dan die eerste tree - begin om daaraan te werk, en jy sal sien dat dit daarna sommer makliker sal gaan!

Lees: Psalm 5:9

Sorg dat jy vandag minstens een keer iets goeds vir iemand anders doen, al is dit ook net iets kleins.

Lees: Psalm 116:10

Probeer vandag om weg te bly van alles wat God sak bedroef.

Lees: Psalm 32:5

Probeer vandag om God se grootheid en Sy majesteit deur jou optrede aan iemand anders te openbaar.

Lees: Psalm 68:20

Gaan vandag uit jou pad uit om 'n vredemaker te wees.

Lees: Psalm 62:2

Ek kan net by God stil wees,
dit is Hý wat my red.

Dink vandag na oor die lewe, dood en opstanding in die natuur.

Lees: Psalm 103:15,16

Die mens se lewe is soos die lewe van ’n plant,
hy groei soos ’n veldblom,

en wanneer die wind daaroor gewaai het,
dan is die blom weg,
niemand weet waar hy gegroei het nie.

Kyk vandag om jou en jy sal God se hand in alles sien!

Lees: Psalm 10:12

Here, U moet nou iets doen,
o God, U moet u hand uitsteek en help,
U moenie die mense vergeet
wat hulleself nie kan beskerm nie.

Vra die Here vandag om sy plan aan jou bekend te maak en luister dan goed, want soms is Sy stem net 'n fluistering.

Lees: Psalm 50:5

Hy sê: “Bring bymekaar die mense
wat in My glo,
die mense wat ’n offer gebring het
en wat met My ’n verbond gemaak het.”

Gaan vandag uit jou pad uit om iemand anders te help om 'n beter mens te word.

Lees: Psalm 50:5

Hy sê: “Bring bymekaar die mense
wat in My glo,
die mense wat ’n offer gebring het
en wat met My ’n verbond gemaak het.”

Gee jouself vandag vir die Here - gee ook jou hande, jou hart en jou verstand vir Hom sodat Hy dit na goeddunke kan gebruik.

Lees: Psalm 27:14

Jy moet glo dat die Here jou sal help,
jy moet sterk wees, jy moet dapper wees,
jy moet glo dat die Here jou sal help.

Laat God se onwankelbare liefde jou vandag help om jou lewensiening te verander.

Lees: Psalm 117:1,2

Al die volke moet die Here prys,
al die mense moet Hom prys,

want Hy doen altyd wat Hy belowe het,
Hy bly altyd dieselfde.
Julle moet die Here prys!

Vergeet vandag van al die onreg wat jy al moes verduur. Probeer liewer verstaan waarom mense optree soos hulle optree en ander in die proses seermaak.

Lees: Psalm 123:3

Here, U moet genadig wees vir ons, genadig,
want ons wil hê dat mense moet ophou
om ons te verneder.

Laat geduld en vriendelikheid vandag jou woorde, dade en gedagtes kenmerk.

Lees: Spreuke 14:29

Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig,
maar iemand wat gou kwaad word,
wys vir almal dat hy ’n dwaas is.

Moenie vandag vir enigiemand preek nie, laat jou lewe liewer die Blye Boodskap weerspieël.

Lees: Psalm 118:20

Hier is die poort van die Here,
mense wat reg gedoen het, kan daardeur gaan.

Geniet vandag die handewerk van God en die sigbare tekens van Sy teenwoordigheid in jou lewe en in die natuur.

Lees: Psalm 105:4-5

Julle moet die Here kom dien, Hy is sterk,
julle moet altyd naby Hom wil bly.

Julle moet dink aan sy wonderwerke
wat Hy gedoen het,
julle moet dink aan sy tekens toe Hy sy vyande gestraf het.

Kyk na die wêreld om jou, en dank God daarvoor.

Lees: Psalm 37:5,6

Jy moet glo dat die Here jou op jou pad sal lei
en dat Hy sal doen wat Hy belowe het.
As jy dit glo, dan sal Hy dit doen

en Hy sal vir almal wys dat jy onskuldig is,
Hy sal vir almal sê jy is iemand wat reg doen.

Laat jou lewe vandag getuig van volharding, insig, gesonde oordeel, tevredenheid, geloof en liefde vir God - daarin lê ware sukses.

Lees: Psalm 31:24

Julle moet lief wees vir die Here,
julle almal wat in Hom glo.
Die Here beskerm die mense wat glo
dat Hy hulle sal help,
maar Hy straf hoogmoedige mense baie swaar.

Dink vandag na oor die lewe van Jesus en hou aan om Sy voorbeeld te volg. Lees: Psalm 36:10-11
Want U gee vir ons die lewe, U gee die lig wat vir ons laat lewe. Here, U moet aanhou doen wat U belowe het vir die mense wat naby U lewe. U moet aanhou reg doen aan die mense wat eerlik is.

Groete / Regards
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sing die lied in jou hart vandag sodat almal dit kan hoor. 

Lees:  Psalm 18:1-2

Vir die leier van die koor: Van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het hierdie lied vir die Here gesing op die dag toe die Here hom gered het van sy vyande en van Saul.

Dawid het gesing:
Here, ek is baie lief vir U, U maak my sterk.

Tree vandag so op dat elkeen wat met jou in aanraking kom, daardeur verryk sal word.

Lees: Spreuke 22:1

Dit is beter om te weet dat mense jou sal onthou,
beter as om ryk te wees.
Dit is beter om vriendelik te wees
as om silwer en goud te hê.

Die mees inspirerende ding wat jy vandag kan doen is om iemand ander te inspireer!

Lees: Spreuke 11:17

’n Persoon wat doen wat hy belowe,
kry sy beloning,
’n wrede mens laat homself swaarkry.

Gaan uit jou pad uit om dit wat jy vandag moet doen, te geniet.

Lees: Spreuke 10:9.

’n Mens wat eerlik lewe, is veilig,
maar wanneer iemand skelm is,
dan sal ander mense dit uitvind.

Vra die Here om jou vandag op te help as jy struikel.

Lees: Spreuke 15:24

Die lewenspad
van ’n verstandige mens
loop boontoe.
Dit stuur weg van die doderyk
daar onder.

Gee jouself vandag vir Jesus - gee alles wat jy het en is onvoorwaardelik vir Hom deur te doen wat Hy van jou vra.
Lees: Spreuke 3:9

Vereer die Here
met alles wat jy besit.
Gee vir Hom
die beste van jou oes.

Bid vandag dat God Sy wil aan jou bekend sal maak en jou sal help om dit ook te aanvaar.
Lees: Spreuke 21:2

’n Mens dink dalk
alles wat hy doen, is reg.
Die Here besluit egter
oor die bedoeling daaragter.

Onthou, die enigste plek waar sukses voor werk kom, is in die woordeboek!
Lees: Psalm 62:13

en ook die trou
behoort aan U, Here.
U beloon elkeen
volgens sy dade.

Al kan jy nie altyd jou omstandighede of die werklikheid waarin jy leef verander nie, is daar tog iets waaroor jy beheer het - jou gesindheid en jou optrede.
Lees: Psalm 61:2-3

O God,
luister na my roepstem
en hoor my gebed!

Vanaf die einde van die aarde
roep ek tot U om hulp,
want ek is moedeloos.
Lei my na die rots hoër as ek.

Jy kan mense se harte verander, mits jou optrede altyd deur liefde gekenmerk word.

Lees: Spreuke 15:4

Vriendelike woorde bring lewe,
bedrieglike woorde
vernietig mense.

Gee jou vandag aan mooi herinneringe oor, en dink weer met waardering aan ou vriende.

Lees: Psalm 62:9

Vertrou op Hom te alle tye,
my volk,
stort jou hart uit voor Hom,
want God is ons toevlug.
Sela

Skep vandag geluk. 'n Mens is self verantwoordelik vir die skep daarvan - jy kom nie sommer "per ongeluk" daarop af nie!

Lees: Psalm 119:135

Laat u guns
oor u dienaar skyn;
leer my al u voorskrifte.

Bid vandag dat ware liefde tot in ewigheid sal bestaan. Moenie die vlam van liefde in jou hart en lewe laar doodgaan nie.

Lees: Psalm 37:4

As jy gelukkig voel omdat jy aan die Here behoort,
dan sal Hy vir jou alles gee wat jy wil hê.

Hou jou oë op die toekoms en onthou dat God vergewe. Die verlede is verby. Hy het ons vergewe en Hy het ons lief.

Lees: Psalm 40:12

U, Here, U moenie ophou
om jammer te wees vir my nie,
U moet altyd doen wat U belowe het,
U moet dieselfde bly,
dan sal ek veilig wees.

Wees vandag dankbaar vir jou pa. 'n Pa is 'n opvoeder, 'n voorsiener, 'n voorbeeld en 'n bron van liefde. 'n Pa is ook sy kinders se held.

Lees: Spreuke 17:6

Kleinkinders laat oumense soos konings voel,
en kinders is trots op hulle ouers.

Sorg dat jy vandag elke tree van die pad by Jesus bly.

Lees: Psalm 138:7

Wanneer dit sleg gaan met my,
dan laat U my aanhou lewe.
U steek u hand uit en U keer my vyande
wat kwaad is vir my,
U red my met u eie hand.

Leer die Here vandag beter ken. Hy het alle mense na sy beeld geskape. Hoe meer jy na ander uitreik en hoe beter jy hulle leer ken, hoe beter leer jy Hom ook ken. Lees:

Psalm 26:8

Here, ek is lief vir u tempel,

die plek waar U, die Koning, woon.

Daar is liefde in jou lewe, daarom sal jy nie vandag swaarmoedig voel nie, en daarom sal jou dag ook nie donker wees nie.

Lees: Psalm 143:8

U moet elke oggend vir my sê
dat U sal doen wat U belowe het,
want ek glo dat U my sal help, nét U sal help.
U moet vir my sê hoe ek moet lewe,
ja, ek bid en vra dit vir U, nét vir U.

Streef vandag daarna om glad nie selfsugtig te wees nie.

Lees: Spreuke 14:10

’n Mens self weet hoe ongelukkig hy is, net hy weet dit,
en niemand anders kan regtig weet hoe bly hy is nie.

 

Moenie toelaat dar bekommernis jou vandag lamlê nie.

Lees: Spreuke 19:11

’n Verstandige mens word nie gou kwaad nie,
hy hou daarvan om nie iemand anders se foute
te sien nie.

Moeilike tye word draagliker as jy op God vertrou en jou in gebed tot Hom wend. 

Lees: Psalm 55:23

Jy moet vir die Here vra om jou probleme te dra, Hy sal jou help.
Hy sal ’n mens wat reg lewe, nie laat val en laat bly lê nie.

Vra God vandag om jou gebroke hart te genees, om dit met Sy sterk en liefdevolle hande reg te maak

Lees: Psalm 73:26

Wanneer my liggaam en my gees swak is,
dan is dit U, o God, wat my Rots is,
U wat alles is wat ek wil hê.

Probeer om nie vandag voor die versoeking van seljbejammerinte swig nie.

Lees: Psalm 25:4

Here, U moet vir my sê wat U wil hê ek moet doen,
U moet vir my leer hoe ek moet lewe.

Erken en aanvaar jou beperkinge en afhanklikheid van God. Onthou ook dat Hy jou die krag sal gee om weer en weer te probeer.

Lees: Spreuke 3:6

Jy moet vir God vra om jou te lei
in alles wat jy doen,
dan sal Hy jou altyd lei.

Streef vandag daarna om 'n gees van samewerking, harmonie, trou en warmte uit te straal.

Lees: Spreuke 19:22

’n Mens kan aanhou doen
wat hy graag wil doen,
maar dit is beter om ’n arm mens te wees
as om ’n mens te wees wat lieg.

Open die venster van jou hart en laat jou lig en liefde na buite skyn. Gedeelde geluk sal na jou toe terugkom.

Lees: Spreuke 25:25

Goeie nuus uit ’n ver land
is soos koue water in die keel van ’n mens wat moeg is.

Werk vandag daaraan om sensitief te wees vir die dinge van die Heilige Gees.

Lees: Psalm 77:20

U het deur die see gekom,
U het deur die baie water gestap,
niemand het u spore gesien nie.

Probeer vandag iets daadwerkliks doen om die nood wat jy om jou sien, te verlig. As jy mense in nood ignoreer, ignoreer jy ook die Here God.

Lees: Spreuke 19:17

Wanneer iemand goed is vir ’n arm mens,
dan is dit dieselfde soos om vir die Here
geld te leen.
Die Here sal alles aan hom terugbetaal.

Wees vandag vir ander 'n bron van inspirasie en bemoediging.

Lees: Spreuke 21:21

As iemand probeer om reg te doen
en om te doen wat hy belowe het,
dan sal hy aanhou lewe,
mense sal reg doen aan hom en hulle sal hom respekteer.

Hoe maklik is dit nie om 'n minus (-) in 'n plus (+) te verander nie - onthou dit tog vandag!

Lees: Psalm 107:28-29

Toe dit so sleg gaan met hulle,
het hulle geroep en gevra dat die Here hulle moet help,
en Hy het hulle gered, hulle het nie meer swaargekry nie.

Hy het die stormwind stilgemaak,
en die branders het klein geword.

Bid vandag dat God leiers oral sal help om oplossings vir nasionale en internasionale probleme te vind.

Lees: Psalm 33:12

Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is,
die volk wat Hy gekies het om aan Hom te behoort.

Vertrou vandag nog meer as gister op God. Vra Hom om by jou te bly.

Lees: Psalm 16:9

Daarom, ek is bly, ek juig, ek is altyd veilig,

Sê vandag herhaaldelik vir jouself dat jy uniek en spesiaal is, dat God jou geskep en vir jou ongelooflike potensiaal gegee het.

Lees: Psalm 96:2

Julle moet vir die Here sing,
julle moet sy Naam prys,
julle moet elke dag die goeie nuus bring
dat die Here mense red.

Wees vandag ontvanklik, aanpasbaar en inskiklik.

Lees: Psalm 33:21

Ja, ons juig oor wat Hy gedoen het, oor wat Hy self gedoen het,
ja, ons glo in Hom wat heilig is.

"Vrede begin my my" - leef vandag hierdie beginsel uit.

Lees: Psalm 33:13

Die Here kyk uit die hemel, Hy sien al die mense,

Laat elke tree wat jy vandag gee, Jesus se lewe en wandel weerspieël.

Lees: Psalm 119:133

U moet my help, sodat ek kan aanhou
om te lewe soos U sê.
U moenie dat sonde oor my regeer nie,
nie een sonde nie.

Laat jou woorde vandag van begrip en deernis getuig. Jy kan help om iemand anders se pyn draagliker te maak.

Lees: Psalm 49:4

Ek sal woorde van wysheid praat,
ek sal verstandige dinge sê.

Werk vandag daaraan om meer ontvanklik en toeganklik te wees, want daardeur groei die liefde in jou binneste - en liefde is iets wat van binne af kom en na buite uitgestraal word.

Lees: Ps 139:23

O God, U moet diep in my kyk,
U moet weet wat binne-in my hart is,
U moet my toets,
U moet weet wat ek dink.

Aanvaar jouself soos jy is. Wees bedagsaam teenoor jouself - onthou, jy moet jouself ook liefhê. Maak tyd om stil te word en die vrede en stilte in jou binneste te geniet.

Lees: Psalm 46:11

Hy het gesê: “Julle moet ophou veg,
julle moet weet dat Ek God is,
Ek is hoog bo die volke, hoog bo die aarde.”

Spits jou vandag daarop toe om God beter te leer ken en so jou lewe te verryk.

Lees: Psalm 19:15

Here, U is my Rots wat my vrymaak,
Ek bid dat U tevrede sal wees
met wat ek sê en wat ek dink.

Al sien jy dalk nie nou die son nie, onthou dit is wel daar, en binnekort sal jy dit weer sien.

Lees: Spreuke 12:25

’n Mens wat bekommerd is, voel nie gelukkig nie,
maar ’n vriendelike woord maak hom bly.

As jy God vandag nooi om in jou hart te woon, sal daar vrede in jou binneste wees.

Lees: Psalm 122:8

Ek dink aan my broers en my vriende,
en daarom wil ek sê: Asseblief, Jerusalem,
daar moet vrede wees in jou.

Wees vandag waarlik dankbaar!

Lees: Psalm 100:4

Julle moet deur sy poorte inkom
en vir Hom dankie sê,
julle moet voor sy tempel kom staan
en julle moet Hom prys.
Julle moet vir Hom dankie sê,
julle moet sy Naam prys.

Onthou dat God jou altyd liefhet, ook in tye van swaarkry, of as Hy besig is om jou te dissiplineer.

Lees: Spreuke 13:24

Wanneer iemand nie sy kind straf nie,
dan is hy nie lief vir sy kind nie,
as hy lief is vir sy kind, dan sal hy vir die kind reg leer.

Werk vandag daaraan om uit te hou en aan te hou.

Lees: Spreuke 3:21, 23

My kind, jy moet met ware wysheid lewe,
jy moenie ophou om verstandig te wees nie.

Dan sal jy veilig loop op jou pad deur die lewe
en jy sal nie jou tone stamp nie.

Help iemand anders vandag om minder bedruk te voel - al wat nodig is, is 'n gebed en 'n klein blykie van liefde.

Lees: Psalm 57:2

O God, U moet genadig wees vir my,
U moet genadig wees,
want ek kom vra dat U my moet beskerm.
Ek vlug na U toe
soos kuikens onder ’n hen se vlerke in vlug
totdat die gevaar verby is.

Leer om jou probleme een vir een te hanteer, in plaas daarvan om alles gelyk te probeer oplos.

Lees: Spreuke 27:1

Jy moenie spog oor wat jy môre sal doen nie,
want jy weet nie wat môre sal gebeur nie.

 

Wees vandag opnuut dankbaar vir die skatte wat jy ontvang het. Daar is niks wat meer kosbaar is as vriende, familie of geloof nie - ent tog kan geen geld in die wêreld dit koop nie.

Lees: Spr 15:16

Dit is beter om min te hê
en die Here te respekteer en te dien,
beter as om baie goed te hê en ook probleme te hê.

As jy hierdie dag met 'n lied in die hart ingaan , sal jy nie anders kan as om te glimlag nie! Wees vandag soos 'n vrolike lied in iemand anders se lewe.

Lees: Psalm 28:7

Dit is die Here wat my sterk maak en wat my beskerm,
ek is seker dat Hy my sal help.
Hy sal dit doen, en ek sal bly wees,
ek sal sing en Hom prys.

Dink vandag in jou gebede aan diebares wat ver van jou af is.

Lees: Psalm 34:4

Julle moet saam met my sing en sê
die Here is groot,
julle moet almal saam sy Naam prys.

Sê vir die Here Jesus dat Hy welkom is in jou huis.  Nooi Hom in jou hart, jou lewe en jou huis in.

Lees:  Psalm 145:2

Ek wil U elke dag prys,
ek wil u Naam prys, altyd en altyd.

Moenie vandag moed verloor nie, en hou aan glimlag!                                          

Lees:  Psalm 40:9

My God, ek hou daarvan om te doen wat U wil hê.
Ek dink altyd aan wat in u wette geskryf is.

Help vandag liewer om die leemte in iemand anders se lewe te vul as om by te dra tot 'n ander se eensaamheid.        

Lees:  Spreuke 15:13

Wanneer iemand bly is,
dan sal sy gesig gelukkig lyk,
maar wanneer hy hartseer is,
dan sien jy hy is moedeloos.

Kyk vandag of jy Jesus kan sien in die mense met wie jy te doen kry en in die dinge wat met jou gebeur.                                    

Lees:  Spreuke 17:17

Jy kan altyd weet dat ’n vriend lief sal wees vir jou
en dat ’n broer daar is om te help
wanneer dit sleg gaan met jou.

Onthou dat 'n vrolike uiterlike 'n teken is van hoe dit binne-in 'n mens se hart en lewe lyk.    

Lees:  Psalm 119:47-48

Ek sal aanhou bly wees oor u gebooie,
ek is lief vir hulle.

Ek respekteer u gebooie, ek is lief vir hulle,
ek sal aanhou dink oor u wette.

Wys vandag deur jou lewe en optrede dat jy betroubaar is - om betroubaar te wees, is net so belangrik as om jou talente te gebruik.                                    

Lees:  Psalm 31:8

Ek sal juig en bly wees
omdat U doen wat U belowe.
Ja, U het gesien dit gaan sleg met my,
U weet dat ek swaarkry.

Beplan vandag vir die toekoms - onthou, jy is die argitek van jou lewe.                      

Lees:  Psalm 71:9

Ek is nou oud, U moenie vir my weggooi nie.
Ek is swak, U moenie vir my los nie.

Wees vandag soos 'n kers of 'n lamp, en laat jou lewe die pad vir ander verlig.                              

Lees:  Psalm 119:130, 132

Wanneer mense verstaan wat U gesê het,
dan is dit vir hulle soos ’n lig,
dit wys vir jongmense wat hulle moet doen.

U moet luister en genadig wees vir my,
soos U altyd doen vir die mense
wat lief is vir u Naam.

Leer vandag om foute en verliese van die verlede tot jou voordeel te gebruik. 

Lees:  Psalm 56:4-5

wanneer ek bang word,
dan weet ek U sal my help.

Ek weet God sal my help.
Hy het dit belowe, en ek prys Hom.
Ek weet God sal my help, ek is nie bang nie.
Mense kan niks aan my doen nie.

Spits jou vandag daarop toe om vriendelik en sagmoedig te wees, en jy sal agterkom dat dit gou-gou deel van jou normale gedragspatroon sal word.

Lees: Psalm 25:10

Die Here doen altyd wat hy belowe het
vir die mense wat gehoorsaam is
aan sy verbond en sy wette.

Jy kan glo en aanvaar dat jy nie alleen is nie - die Here is by jou!

Lees: Psalm 69:18

Ek behoort aan U, U moenie wegkyk
wanneer dit sleg gaan met my nie,
U moet gou maak en doen wat ek vra.

Vra jouself vandag af wat die Here wil hê dat jy met jou lewe moet maak.

Lees: Psalm 102:18

Hy hoor die gebede van die mense wat niks het nie,
hulle gebede is vir Hom belangrik.

Keer vandag jou rug op die twyfel en hou vas aan jou geloof!

Lees: Spreuke 16:7

Wanneer die Here tevrede is met ’n mens se lewe,
dan laat Hy ook daardie persoon se vyande
in vrede met hom lewe.

Laat jou dade vandag harder praat as jou woorde. Ondersteun mense wat met die opvoeding van kinders werk.

Lees: Psalm 86:11

Here, leer vir my hoe U wil hê dat ek moet lewe,
sodat ek sal weet net U is God
en sodat ek u Naam sal eer met my hele hart.

Moenie oor jou teleurstellings loop en tob nie, maar verwerk hulle sodra hulle in jou lee voorkom.

Lees: Psalm 34:19

Die Here is naby die mense
wat dink dit sal nooit beter gaan met hulle nie,
Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het.

Moenie oor jou teleurstellings loop en tob nie, maar verwerk hulle sodra hulle in jou lee voorkom.

Lees: Psalm 34:19

Die Here is naby die mense
wat dink dit sal nooit beter gaan met hulle nie,
Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het.

Heg waarde aan die veranderende seisoene. In elke seisoen kan ons die tekens van God se nabyheid vind.

Lees: Spreuke 17:22

’n Gelukkige mens is ook ’n gesonde mens,
maar ’n mens wat moedeloos is, word siek.

Openbaar 'n gees van vergewensgesindheid - onthou, God het jou vergewe en Hy het jou lief.

Lees: Psalm 86:5

Want U is goed, my Here, U vergewe
en U doen alles wat U belowe het
vir al die mense wat tot U bid.

Bemoedig vandag 'n bejaarde of 'n kind en versterk hulle geestelik.

Lees: Psalm 27:9

U moenie keer wanneer ek U wil dien nie,
U moenie vir my wegstuur nie.
U het my altyd gehelp,
moenie my nou los nie,
moenie weggaan van my nie,
want U is die God wat my red.

Laat jou hele lewe vandag 'n gebed wees. Raak stil voor God, want daardeur word jou siel en gees gevoed, sodat jou lewe 'n innerlike klamte kan weerspieël.

Lees: Psalm 25:5

Leer my om reg te lewe, soos U wil hê,
want U is die God wat my red,
ek glo altyd dat dit net U is wat my kan help.

Sorg dat jou prioriteite vandag en elke ander dag reg en gesond bly. Stel die belangrikste dinge altyd eerste.

Lees: Psalm 118:24

Hierdie is die dag wat die Here gemaak het,
ons moet juig en bly wees daaroor.

Wees sensitief genoeg om Jesus in ander mense raak te sien.

Lees: Spreuke 17:14

Twis begin soos wanneer water begin lek,
dit is beter dat jy ophou voordat die twis begin.

Wees vandag 'n lewende voorbeeld van agape-liefde. Wees geduldig, vriendelik, vergewensgesind en nederig.

Lees: Spreuke 15:1

Wanneer jy vir iemand mooi antwoord,
dan sal hy ophou om kwaad te wees,
maar wanneer jy dinge sê wat iemand seermaak,
dan maak jy hom kwaad.

Vertrou en gehoorsaam vandag; gehoorsaam en vertrou môre.

Lees: Psalm 9:10-11

Die Here beskerm ’n mens
wat homself nie kan beskerm nie,
Hy beskerm die mense met wie dit sleg gaan.

Die mense wat vir U ken,
weet dat U sal doen wat U sê,
want U los nie die mense
wat naby U wil wees nie.

As jy vandag sou struikel, onthou dat die Here by jou is en jou wil ophelp. Moenie bang wees nie.

Lees: Psalm 27:4

Een ding het ek vir die Here gevra
en dit wil ek altyd hê:
Ek wil my hele lewe lank in sy tempel wees
om te sien dat Hy goed is vir my
en om vir Hom te mag vra wat Hy wil hê ek moet doen.

Wees vandag die kaptein van jou eie lewe. Stuur jou skip in die rigting van God se koninkryk. Hy is jou navigator en jou vuurtoring.

Lees: Psalm 107:30

Die mense was bly omdat die see stil geword het.
Die Here het hulle gelei na die hawe
waar hulle wou wees.

Hou vandag jou lewensdoel voor oë. Werk aktief daaraan om dit te bereik - moenie net hoop of wens dat jy dit eendag sal bereik nie.

Lees: Spreuke 19:20

As jy luister na wat mense vir jou sê
en as jy leer van hulle,
dan sal jy later self wysheid hê.

Luister goed na kritiek, besluit watter die moeite werd is, pas dit in die toekoms toe en vergeet dan van die res.

Lees: Psalm 72:2

Ons bid dat hy reg sal regeer oor u volk,
dat hy reg sal oordeel oor mense
wat aan U behoort en wat hulleself nie kan help nie.

Konsentreer vandag daarop om jou Godgegewe talente te gebruik om iemand anders te help.

Lees: Spreuke 4:18

Maar mense wat reg doen,
se pad is soos die oggendlig,
dit word meer en meer helder
totdat dit dag is.

 

Klop en soek - jy sal die Here vind. Hy wag vir jou en sal jou troos en beskerm.

Lees: Psalm 121:7

Die Here sal jou beskerm
teen alles wat sleg is,
jou lewe sal veilig wees.

Dank God vandag vir sy nabyheid.

Lees: Psalm 46:2

God beskerm ons en Hy maak ons sterk,
Hy is altyd gereed om ons te help.

Moenie bekommerd wees oor die uiterlike nie, maar streef daarna om God se skoonheid van binne af uit te straal.

Lees: Psalm 119:143

Toe ek swaargekry het
en toe dit sleg gegaan het met my,
was dit vir my lekker om u gebooie te hou.

Moenie moedeloos raak nie, al voel dit vir jou of die here nie dadelik op jou gebede antwoord nie - hou net aan bid en onthou dat Sy tyd en plan volmaak is.

Lees: Psalm 104:34

Ek bid dat die Here sal hou van wat ek dink,
ek is bly dat Ek aan Hom behoort.

 

Roep vandag die Here aan. Wys vir Hom - en vir die wêreld - dat jy geduldig kan wag. Wees ook 'n vredemaker.

Lees: Psalm 37:7

Jy moet stilbly en geduldig wag
totdat die Here iets doen.
Jy moenie kwaad word wanneer dit goed gaan
met iemand wat skelm planne maak nie.

Wees vandag entoesiasties, doelgerig, toegewyd en vol vertroue. Jou ywer vir God sal beslis 'n invloed op die lewens van ander hê.

Lees: Spreuke 16:93

’n Mens kan planne maak oor wat hy wil doen,
maar dit is die Here wat besluit wat sal gebeur.

Volg vandag die Groot Herder en moedig ander skape wat weggedwaal het, aan om terug te keer na Hom.

Lees: Psalm 100:3

Julle moet weet dat die Here God is.
Hy het ons gemaak, en ons is Syne,
ons is sy volk, ons is die skape wat aan Hom behoort.

Laat jou lewe vandag gekenmerk word deur liefde, geduld, vriendelikheid en geloof - dis 'n flatervrye lewensresep!

Lees: Spreuke 25:15

As jy baie geduldig is,
dan kan jy met ’n regeerder praat
en hom laat besluit om iets te doen,
as jy vriendelik praat, dan sal hy miskien begin dink
dat hy iets op ’n ander manier moet doen.

Doen vandag moeite om 'm leemte in iemand se hart en lewe te vul. Hoe oud of jonk jy ook al is, jy kan help om 'n ander se eensaamheid te verdryf.

Lees: Spreuke 17:6

Kleinkinders laat oumense soos konings voel,
en kinders is trots op hulle ouers.

Laat jou lewe vandag deur verdraagsaamheid en vergewensgesindhied gekenmerk word. Versoen jou met almal wat jou te na gekom het.

Lees: Psalm 38:9

Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.

Onthou, jy het ook geestelike spiere wat oefening nodig het. Sorg dat jou waardes en ideale vandag die nodige oefeninge kry.

Lees: Psalm 70:2

O God, U moet gou maak en my red.
Here, U moet gou maak en my help.

Gee vandag jou beste sonder om enige vergoeding of lof terug te verwag.

Lees: Psalm 131:1

’n Lied wanneer mense na die tempel gaan. Van Dawid.
Here, ek dink nie dat ek belangrik is nie,
ek is nie hoogmoedig nie,
ek probeer nie om dinge te doen
wat vir my te moeilik is nie.

Doen moeite om wonde te genees. 'n Klein gebaar van vriendskap en liefde kan groot gevolge hê.

Lees: Spreuke 11:24

Daar is mense wat hulle goed
vir ander mense uitdeel,
maar hulle kry altyd meer goed,
daar is ook mense wat nie graag vir ander mense
iets doen nie, húlle word self arm.

Leef vandag volgens God se standaarde en nie volgens die van die wêreld nie.

Lees: Psalm 112:1

Julle moet die Here prys.
Dit gaan goed met iemand wat die Here dien
en wat baie lief is om te doen wat die Here sê.

Moenie vandag uitstel nie, maar handel vandag se dinge vandag af.

Lees: Psalm 28:4

U moet hulle straf oor wat hulle doen,
oor die slegte dinge wat hulle doen.
U moet vir hulle gee wat hulle moet kry,
U moet hulle straf oor wat hulle gedoen het.

Aanvaar die uitdagings wat hierdie nuwe dag inhou. Aanvaar God se leiding en weet dat Hy naby jou is. Hy sal jou beskerm as jy struikel of val.

Lees: Spreuke 4:12

As jy op hierdie paaie loop,
dan sal jou voet nie vashaak nie,
en wanneer jy hardloop,
dan sal jy ook nie val nie.

Wat jy ook al vandag gaan doen en ongeag van die tyd of plek, rig jou gedagtes en jou gemoed op God en dank Hom met 'n opregte hart.

Lees: Psalm 119:147, 148

Ek staan op voordat die son opkom
en ek vra dat U my moet help,
ek weet U sal doen wat U gesê het.

Ek bly die hele nag wakker,
sodat ek kan dink aan wat U belowe het.

Laat al jou sorge vandag in God se hand. Daar is geen probleem wat Hy nie kan oplos nie. Hy maak die verskil!

Lees: Psalm 59:17

Maar ek?
Ek sal sing oor u krag,
ek sal elke oggend juig
omdat U doen wat U belowe.
By U is ek veilig,
U beskerm my wanneer dit vir my gevaarlik is.

Onthou vandag dat jy God op enige plek kan aanbid en kan dank.

Lees: Psalm 138:2

Ek wil buig na u gewyde tempel
en ek wil u Naam prys
omdat U doen wat U belowe het
en omdat U dieselfde bly.

Die ouer geslag verdien ons liefde en waardering - gee dit vir hulle. Wys dat jy omgee en doen moeite om 'n bejaarde geselskap te hou.

Lees: Psalm 71:18

Ja, ek is nou oud en my hare is grys,
U moenie nou vir my los nie.
Ek wil vir die nageslag vertel,
vir almal wat later gebore sal word,
dat U sterk is en dat U groot dinge gedoen het.

Wees bedag op God se teenwoordigheid - hy is in jou, in ander en ook in die natuur.

Lees: Psalm 139:5

U is agter my en U is voor my,
U hand beskerm my.

Werk vandag aan jou lewe. Onthou, jy is besig om 'n meesterstuk te skep en God self help jou daarmee.

Lees: Psalm 66:10

Ja, o God, U het ons getoets
soos ’n mens silwer in ’n vuur smelt
om dit te toets.

Straal vandag liefde en begrip uit. Probeer om waarlik 'n lig in iemand anders se lewe te wees.

Lees: Psalm 139:11-12

As ek sê die donker moet my toemaak,
die lig rondom my moet donker word,

dan is dit nie donker vir U nie.
Vir U is die nag so lig soos die dag
en donker is vir U soos lig.

Herstel vandag 'n gebroke verhouding. Werk aan jou vriendskappe met ander mense, en onthou dat 'n vriend 'n gawe van God is.

Lees: Spreuke 18:24

Daar is party vriende wat net praat
maar wat niks help nie,
maar ’n vriend kan vir jou meer lief wees as ’n broer.

Wys vandag vir jou ma dat jy haar waardeer - besoek haar, bid vir haar, of bel haar. As jy nie meer 'n ma het nie, doen dit vir 'n vriendin.

Lees: Spreuke 31:28-29

Haar kinders staan regop en hulle prys haar,
haar man sê dat sy ’n goeie vrou is.
Hy sê:

“Baie vroue doen goed,
maar jy doen beter as hulle almal.”

Wees vandag onder alle omstandighede dankbaar.

Lees: Spreuke 27:7

Wanneer iemand genoeg geëet het,
dan is heuning nie meer lekker nie,
wanneer iemand honger is,
dan proe ’n bitter ding ook soet.

 

Indien u wel 'n donasie wil maak om onkostes te dek, sal ons dit waardeer.

  • Capitekbank spaar rekening 136-35-78-284
  • Brackenfell takkode 470010
  • Rekening naam: WWJD

Selfbeheersing en selfdissipline sal daartoe lei dat jy God se genade en almag nog kragtiger in jou lewe sal ervaar.

Lees: Psalm 67:2

O God, U moet goed wees vir ons
en ons seën,
U moet na ons toe kom.
Sela

Werk vandag saam met God en nie teen Hom nie. Doen alles wat jy doen vir Hom en jy sal aangenaam verras word deur die God van die heelal.

Lees: Psalm 74:12

God is my Koning van lank gelede af,
dit is Hý wat mense op die aarde red.

Aanvaar die uitdagings wat hierdie dag bring met volharding en sonder vrees.

Lees: Psalm 119:50

Toe dit sleg gegaan het met my,
het u woorde dinge verander vir my,
want die dinge wat U belowe het, het my laat aanhou lewe.

Gee vandag uiting aan jou dankbaarheid teenoor God en onthou om jou waardering teenoor ander uit te spreek.

Lees: Psalm 145:3

Die Here is groot,
al die mense moet Hom prys.
Niemand weet hoe groot Hy is nie.

Spits jou vandag daarop toe om die skoonheid in die natuur raak te sien en dank God daarvoor.

Lees: Psalm 145:10

Here, almal wat U gemaak het, moet vir U dankie sê,
die mense wat in U glo, moet U prys.

Onthou, jou glimlag en jou blyk van vriendskap kan vandag 'n verskil in iemand anders se lewe maak.

Lees: Spreuke 18:19

’n Mens kan nie maklik inkom in ’n stad
wat sterk mure het nie,
ook nie in ’n paleis wat ’n sluitbalk
aan die poort het nie.
Jy kan ook nie maklik praat met ’n broer
wat kwaad is vir jou omdat jy
iets verkeerd gedoen het aan hom nie.

Raak vandag nog ontslae van enige tekens van haat in jou lewe, sodat daat net liefde en vrede kan oorbly.

Lees: Spreuke 13:13

Wanneer ’n persoon nie wil doen
wat ’n wyse mens vir hom leer nie,
dan sal hy arm word
en hy sal iemand se slaaf moet word,
maar wanneer hy doen wat ’n wyse mens vir hom sê,
dan sal hy ’n beloning kry.

Toon vandag aan iemand begrip en empatie. Niks ter wêreld kan begrip en dernis koop nie.

Lees: Spreuke 24:3-4

Iemand wat wysheid het, kan ’n huis bou.
As hy verstandig is,
dan kan hy die huis sterk bou
sodat dit vas staan.

As hy weet hoe om dit te doen,
dan kan hy die kamers volmaak
met baie kosbare en mooi goed.

Dink vandag terug aan 'n gebaar van vriendskap en veral aan die feit dat sowel die ontvanger as die gewer daarby gebaat het.

Lees: Psalm 112:6

want mense wat reg doen, misluk nooit,
en ander mense onthou hulle vir altyd.

Wees geduldig en hanteer elke probleem warmee jy vandag gekonfronteer word wanneer dit opduik - so 'n gesindheid sal bydra tot geestelike groei.

Lees: Psalm 28:8

Die Here maak sy volk sterk,
Hy beskerm sy gesalfde en Hy red hom.

Doen vandag goed aan iemand anders, en kyk net watter invloed dit ook op jou lewe het!

Lees: Spreuke 11:18

Die beloning van die mens wat verkeerd doen,
beteken niks.
Iemand wat aanhou om reg te doen,
sal waarlik beloon word.

Wees vandag opreg dankbaar teenoor God, dan sal jy ook die volheid van sy vrede en blydskap ervaar.

Lees: Spreuke 12:20

Mense wat planne maak om slegte dinge te doen,
wil ander mense bedrieg,
mense wat planne maak om dit goed te laat gaan,
maak ander mense bly.

Sluit die deur van jou hart vandag vir die Here oop; nooi Hom binne en kyk watter verskil Sy teenwoordigheid aan jou lewe maak.

Lees: Psalm 53:3

God kyk uit die hemel na die mense
om te sien of daar iemand is wat verstandig is,
iemand wat vra wat God wil hê.

Jammer oor die stilte die afgelope week.

Ek het nou weer data gekry en dagstukkies sal nou weer hervat word

Ons begin vandag met 40 dae van omgee.

Laaste 40 dae van 2015

Alhoewel liefde op verskillende wyses gekommunikeer word, weerspieël ons woorde die toestand van ons harte. Besluit vandag om geduldig te wees en om niks negatief vir jou geliefde te sê nie. Indien die versoeking kom, bly by jou keuse en sê niks. Dis altyd beter om stil te bly as om iets te sê waaroor jy later gaan spyt wees.

LEES:

Ef. 4:2

Julle moenie hoogmoedig wees en gou kwaad word nie. Julle moet geduldig wees, julle moet mekaar vergewe omdat julle lief is vir mekaar.

 

Jy word weereens uitgedaag om geen negatiewe woord teenoor jou geliefde te spreek nie. Doen ook vandag ten minste een onverwagse daad van goedhartigheid vir jou maat.

LEES Ef. 4:32

Julle moet vriendelik wees met mekaar. Julle moet jammer wees vir mekaar en julle moet vir mekaar help. Christus het gesterf en God het julle vergewe. Daarom moet julle mekaar ook so vergewe.

Wanneer jy jou tyd, energie of geld in iets belê, sal vir jou meer belangrik word. Dis nie maklik om vir iets om te gee as jy nie daarin belê nie. Moet steeds geen negatiewe opmerkings teenoor jou geliefde maak nie en koop vandag iets vir jou geliefde wat wys dat jy aan hom/haar gedink het.

LEES Rom. 12:10

Julle behoort aan Christus en aan mekaar, daarom moet julle lief wees vir mekaar.
Julle moet eerste wees om ander mense te respekteer.

Kontak jou geliefde deur die loop van jou besige dag, slegs om te vra hoe dit gaan en of daar enige iets is wat jy vir hom of haar kan doen.

LEES: Ps. 139:17-18

O God, die dinge waaraan U dink,
is vir my baie moeilik, ek kan dit nie verstaan nie,
en U dink aan so baie dinge.

As ek dit alles probeer tel,
dan is dit meer as sand,
en wanneer ek geslaap het en wakker word,
dan dink ek nóg aan U.

Vra jou geliefde om vir jou drie dinge te noem wat hom/haar omtrend jou irriteer of ongemaklik laat voel. Doen dit sonder om aan te val of jouself te regverdig. Dit is slegs vanuit jou geliefde se perspektief.

LEES: Spr. 27:14

Wanneer ’n persoon vroeg in die oggend
hard skree om iemand te groet,
dan sal mense miskien dink hy is besig
om die man te vervloek.

Kies vandag om tydens enige moeilike situasie in liefde te reageer in plaas van om geirriteerd te raak. Begin deur ‘n lys te maak van areas waar jy jou skedule moet inperk. Stel dan ‘n lys op van enige verkeerde motiewe wat jy uit jou lewe moet verwyder.

LEES Spr. 16:32

’n Geduldige mens beteken meer as iemand
wat goed oorlog kan maak,
’n mens wat nie gou kwaad word nie, beteken meer
as iemand wat ’n stad kan oorwin.

Neem twee velle papier. Skryf op die een papier ‘n lys van positiewe eienskappe van jou maat en op die ander ‘n lys van negatiewe eienskappe. Bêre die lyste op ‘n geheime plek vir ‘n ander dag. Kies dan deur die dag een goeie eienskap van die eerste lys en bedank jou geliefde vir hierdie goeie eienskap van hom/haar.

LEES 1 Kor. 13:7

Hy word nooit moedeloos nie,
hy hou aan om te glo en te hoop,
hy bly geduldig.

Raak vasbeslote om jou geliefde se grootste aanhanger te wees en weerstaan enige gedagtes van jaloesie. Om jou te help om jou hart op jou geliefde te rig en op sy/haar suksesse te fokus, neem gister se negatiewe lys en verbrand dit. Vertel dan jou geliefde hoe bly jy is oor ‘n sukses of oorwinning wat hy/sy die afgelope tyd behaal het.

LEES Hoog. 8:6

Jy moet my soos ’n seëlring teen jou bors druk,
soos ’n seëlring om jou arm,
want die liefde is so sterk soos die dood,
dit is so sterk soos die doderyk,
dit is ’n vuur wat warm brand.

Dink aan ‘n spesiale manier hoe jy jou geliefde vandag gaan groet. Doen dit met ‘n glimlag en entoesiasme. Besluit dan om die manier waarop jy jou maat groet, te verander om daardeur vir hom/haar jou liefde te wys.

LEES 1 Pet. 5:14

Julle moet mekaar groet met die soen wat wys dat julle almal lief is vir mekaar. Ek bid dat God vir julle almal wat aan Christus behoort, vrede sal gee.

Doen vandag iets buitengewoon vir jou geliefde, om daardeur vir hom/haar te wys dat jou liefde gebaseer is op ‘n keuse en nie op gevoel nie. Was haar kar, maak die kombuis skoon, koop sy/haar gunsteling nagereg, of vou die wasgoed op. Betoon jou liefde aan jou lewensmaat bloot om te wys dat jy hom/haar waardeer.

LEES Rom. 5:8

Maar Christus het gesterf om ons te red toe ons sondaars was. Daarom weet ons dat God baie lief is vir ons.

Het jou geliefde vandag enige behoefte waarin jy kan voorsien? Kan jy vir hom/haar ‘n guns doen, ‘n rug- of voetmassering gee of met werk in die huis help? Wat ookal jy doen, doen dit met ‘n glimlag en ‘n gesinheid wat wys dat jou maat vir jou kosbaar is.

LEES Ef. 5:28

Die mans moet so lief wees vir hulle vroue, so lief soos Christus vir die kerk is. Ja, die mans moet lief wees vir hulle vroue, so lief soos hulle vir hulleself is. As mans lief is vir hulle vroue, dan is hulle ook lief vir hulleself.

Bewys jou liefde aan jou maat deur doelbewus te kies om die minste te wees in ‘n area waar julle van mekaar verskil. Sê aan jou geliefde dat jy sy/haar voorkeur wil eerste plaas.

LEES Fil. 2:4

Julle moenie net aan julleself dink nie, julle moet ook aan die ander gelowiges dink.

Praat met jou geliefde oor gesonde reëls t.o.v. konflikhantering. Indien hy/sy nog nie daarvoor gereed is nie, skryf ‘n paar reëls vir jouself neer en kom die reëls na wanneer ‘n konfliksituasie weer opduik.

LEES Mark. 3:25

En as die mense van ’n huisgesin nie met mekaar kan saamwerk nie, dan sal daardie huisgesin nie bymekaar bly nie.

Vermy doelbewus ‘n aktiwiteit wat jy gewoonlik doen om kwaliteit tyd met jou geliefde te spandeer. Doen iets wat hy/sy graag sou wou doen. Die belangrikste is om by mekaar te wees!

LEES Pred. 9:9

Jy moet die lewe geniet saam met die vrou vir wie jy lief is. Jy moet elke dag van jou lewe geniet, elke dag wanneer niks is soos dit moet wees nie. Dit is God wat vir jou elke dag gee, elke dag wanneer niks is soos dit moet wees nie, want dít is wat jy kry terwyl jy lewe en hard werk in hierdie wêreld.

Kies ‘n manier om eer en respek aan jou geliefde te toon wat nie deel van jou gewone roetine is nie. Dit mag wees om die deur vir haar oop te hou, sy klerekas reg te pak, of selfs net die wyse waarop jy luister of praat terwyl julle kommunikeer. Wys vir jou geliefde dat jy agting en waardering vir hom/haar het.

LEES 1 Pet. 3:7

Mans, julle moet onthou dat vroue swakker is as mans, en julle moet só met hulle saam lewe. Julle moet hulle respekteer omdat hulle saam met julle die ware lewe sal kry wat God vir julle sal gee. Julle moet dit doen sodat niks julle kan keer om reg te bid nie.

Begin vandag om vir jou geliefde se hart te bid. Bid dan vir drie spesifieke areas in jou maat se lewe of in julle huwelik waar jy die Here vertrou om te werk.

LEES 3 Joh. 2

Liewe vriend, ek bid dat alles goed sal gaan met jou. Ek bid dat dit met jou gesondheid ook goed sal gaan, so goed soos dit met jou geloof gaan.

Wees vasbeslote om jou geliefde se geheime te bewaar en daaroor te bid (tensy dit vir een van julle potensieel gevaarlik is). Praat met jou geliefde en neem jou voor om jou hom/haar ten spyte van hierdie dinge lief te hê. Luister aandagtig na jou maat wanneer hy/sy persoonlike uitdagings of gedagtes met jou deel en laat jou maat veilig voel.

LEES Spr. 17:9

Iemand wat maak of hy nie sien
wanneer iemand anders iets teen hom doen nie,
is iemand wat lief is vir mense.
Iemand wat vertel wat ander mense oor mekaar sê,
laat vriende kwaad word vir mekaar.

Berei ‘n spesiale ete voor, net vir julle twee. Dit kan enigiets wees wat julle geniet. Fokus in hierdie tyd daarop om jou geliefde beter te leer ken, dalk in areas waaroor julle selde praat. Besluit om dit ‘n genotvolle aand vir jou en jou geliefde te maak.

LEES Spr. 3:13

Dit gaan goed met die mens wat wysheid gekry het,
met die mens wat verstandig geword het,

Kyk terug na die uitdagings van die vorige dae. Was daar sommige wat vir jou onmoontlik gelyk het? Besef jy hoe nodig jy die Here het om jou hart te verander en jou in staat te stel om jou maat lief te hê? Vra die Here om jou te wys waar jy met Hom staan en vra Hom vir die krag en genade om jou ewige bestemming in Hom te vestig.

LEES 1 Joh. 4:7

Vriende, ons moet lief wees vir mekaar, want liefde kom van God. Almal wat lief is vir ander mense, is kinders van God en hulle ken vir God.

Waag om God op sy Woord te neem en om Jesus Christus vir verlossing te vertrou. Waag om te bid: “Here Jesus, ek is ‘n sondaar. Maar U het u liefde aan my bewys deur vir my te sterf om my sonde te vergewe. U het u krag bewys deur my te red van die dood deur u opstanding. Here, verander my hart en red my deur U genade.”

LEES Rom. 5:6

Christus het gesterf toe ons nog swak was. Ja, Hy het op die regte tyd gesterf om die sondaars te red.

Maak vandag tyd om jou Bybel te lees en te bid. Probeer om elke dag ‘n hoofstuk uit Spreuke te lees (daar is 31 – een vir elke dag van die maand). Of lees ‘n hoofstuk uit die Evangelies (Matteus, Markus, Lukas en Johannes). Soos wat jy die Woord lees, verdiep jouself in God se liefde en beloftes oor jou lewe. Dit sal bydra tot jou groei soos wat jy met Hom wandel.

LEES Jes. 58:11

Die Here sal julle altyd lei
en Hy sal vir julle genoeg gee,
ook op plekke
waar daar nie plante groei nie.
Hy sal julle sterk maak.
Julle sal wees soos tuine
waar daar baie water is,
soos fonteine
wat altyd water het.

Liefde is ‘n keuse en nie ‘n gevoel nie. Dit is ‘n doelbewuste aksie, nie ‘n gedwonge reaksie nie. Kies vandag om jou maat getrou lief te hê, al het hy/sy belang verloor om liefde te ontvang. Sê vandag vir jou maat: “Ek het jou lief. Ek kies om jou lief te hê, selfs al ontvang ek nie liefde terug nie.”

LEES Hosea 2:20

Die Here sê:
“Daardie dag sal Ek praat.
Ek sal praat met die lug,
en die lug sal met die aarde praat,

Verwyder enige iets wat jul verhouding belemmer, enige verslawing of invloed wat jou liefde vir jou maat steel en jou hart van jou geliefde af wegdraai.

LEES 1 Kor. 13:7

Hy word nooit moedeloos nie,
hy hou aan om te glo en te hoop,
hy bly geduldig.

Identifiseer enige voorwerp van wellus in jou lewe en verwyder dit nou! Identifiseer elke leuen wat jy aanvaar het terwyl jy verbode plesier nagejaag het, en verwerp dit! Wellus kan nie in die ‘agterste slaapkamer’ toegelaat word nie – dit moet vandag nog vernietig word en vervang word met God se beloftes en ‘n hart gevul met sy perfekte liefde.

LEES 1Joh. 2:17

Die wêreld en die dinge wat die mense van die wêreld graag doen, sal verdwyn, maar almal wat doen wat God wil hê, sal altyd lewe.

daar enigiets is waarvoor jy jou maat nog nie vergewe het nie, vgergewe hom/haar vandag! Laat dit gaan! Net soos wat ons Jesus elke dag vra om ons “skulde te vergewe”, moet ons Hom ook elke dag vra om ons te help om “ons skuldenaars te vergewe”. Onvergifnis het jou en jou maat vir té lank gevange gehou. Sê uit jou hart: “Ek kies om te vergewe.”

LEES 2 Kor. 2:10

As julle iemand vergewe wat iets verkeerd gedoen het, dan vergewe ek hom ook. Dit was nie so belangrik dat ék daardie persoon moes vergewe nie, maar toe ek hom vergewe het, het ek dit gedoen om vir julle te leer hoe julle saam met ander mense moet lewe. Ek het dit ook gedoen omdat ek vir Christus werk.

Neem tyd om die areas waarin jy oortree het, deur te bid. Vra God vir vergifnis en verneder jouself deur dit aan jou geliefde te bely. Doen dit opreg en eerlik, en vra jou geliefde ook om vergifnis. Selfs al reageer hy/sy met kritiek, ontvang dit as inspraak.

LEES Rom. 2:1

Jy sê ander mense doen dinge wat verkeerd is, maar jy, ja jý, is ook skuldig. Jy sê húlle doen verkeerde dinge, maar jý doen dieselfde dinge. As jy sê hulle doen verkeerde dinge, dan beteken dit dat jy ook skuldig is, want jy doen dieselfde verkeerde dinge.

Verwyder die ‘gif’ van onrealistiese verwagtings in jou huis. Dink aan een area waarin jy ‘n onrealistiese verwagting teenoor jou geliefde het en vra hom/haar om verskoning daarvoor. Belowe jou maat dat jy sal probeer verstaan en verseker jou maat van jou onvoorwaardelike liefde vir hom/haar.

LEES Ps. 25:20

Beskerm my en red my,
moenie dat ek verloor nie,
want ek vra dat U my moet beskerm.

Wat is op die oomblik een van die grootste behoeftes in jou geliefde se lewe? Is daar ‘n las wat jy vandag van sy/haar skouers kan aflig deur ‘n daad van opoffering van jou kant af? Of jou maat se behoefte groot of klein is, doen alles in jou vermoë om daarin te voorsien.

LEES 1 Joh. 3:16

Jesus het vir ons gewys wat liefde is, want Hy het gesterf sodat ons kan lewe. En so moet ons ook sterf sodat die ander gelowiges kan lewe.

Voordat jy weer vandag jou geliefde sien, bid dat elkeeen van sy/haar hartsbegeertes in vervulling kom. Of dit vir jou maklik is of nie, sê: “Ek het jou lief”, en bewys dit dan op ‘n tasbare wyse. Bid weer en dank die Here dat Hy jou die voorreg gegee het om hierdie een, spesiale persoon onvoorwaardelik lief te hê – soos wat Hy jul albei liefhet.

LEES Ef. 6:7

Julle moet julle werk graag doen. Dit moet vir julle wees soos wanneer julle vir die Here self werk, nie soos wanneer julle vir mense werk nie.

Identifiseer een area van verdeeldheid in julle huwelik, en beskou vandag as ‘n nuwe geleentheid om daaroor te bid. Vra die Here om enigiets in jou eie hart te openbaar wat die eenheid met jou huweliksmaat bedreig. Bid ook dat Hy dieselfde vir jou maat sal doen. Indien dit vanpas is, bespreek die saak openlik, terwyl jy God vir eenheid tussen julle vertrou.

LEES Joh. 17:11

Ek sal nie meer lank op die aarde wees nie, maar hulle sal op die aarde wees, en Ek kom na U toe.
“Heilige Vader, U het u Naam vir My gegee. Daarom vra Ek dat U hulle moet beskerm met u Naam. Dan kan hulle saamwerk soos Ek en U saamwerk.

Is daar ‘n area waarin jy nog nie jou ouers “verlaat” en jou maat “aangekleef” het nie? Bely dit vandag teenoor jou maat en besluit om dit reg te stel. Die eenheid in jul huwelik hang daarvan af. Maak dan ‘n verbintenis teenoor jou maat en die Here om jou huwelik die eerste prioriteit bo alle ander verhoudings te maak.  

LEES Gen. 2:24

Daarom gaan ’n man weg van sy pa en ma en hy gaan woon by sy vrou, sodat hulle een kan word.

Indien moontlik, probeer vandag om seksuele intimiteit met jou geliefde te inisieer. Doen dit op so ‘n manier dat jy jou jy jou geliefde se seksuele behoeftes eer. Vra die Here om dit vir julle albei genotvol te maak sodat julle in intimiteit sal groei.

LEES 1 Kor. 7:3

Wanneer ’n man en ’n vrou getroud is, dan moet hulle altwee saamstem om gereeld seks te hê met mekaar.

Erken dat jou geliefde ‘n integrale deel van jou toekomstige sukses uitmaak. Sê vandag vir jou maat dat dit jy begeer om hom/haar in al jou toekomstige besluite in te sluit en dat jy sy/haar raad en inspraak benodig. Indien jy jou maat se inspraak in die verlede geïgnoreer het, erken dit en vra jou maat om jou te vergewe.

LEES Pred. 4:11

En ook, wanneer twee mense bymekaar lê, dan bly hulle warm, maar as iemand alleen lê, dan sal hy nie warm word nie.

Dink aan ‘n spesifieke, onlangse voorbeeld waar jou geliefde se gedrag Christelike karakter weerspieël het. Onthou om jou maat vandag daaroor aan te prys.

LEES 1 Kor. 13:6

hy is nie bly wanneer mense
verkeerde dinge doen
aan ander mense nie,
hy is baie bly wanneer mense
die waarheid praat.

Kry ‘n huweliksmentor – iemand wat ‘n sterk Christen is en eerlik en liefdevol teenoor jou sal wees. Indien jy voel dat berading nodig is, neem die eerste stap en maak ‘n afspraak. Vra die Here gedurende hierdie proses om jou in jou keuse en onderskeiding te lei.

LEES Spr. 15:22

As jy nie vra wat jy moet doen nie,
dan sal jou planne nie slaag nie,
maar as jy baie raadgewers het,
dan sal jou planne slaag.

Verbind jouself daartoe om elke dag jou Bybel te lees. Kry ‘n boek of ander hulpmiddel met dagstukkies, wat jou sal riglyne gee tydens jou stiltetyd. Indien jou geliefde bereid is, verbind julself daartoe om daagliks saam Bybel te lees. Onderwerp elke area van jou lewe aan die onderwysing van die Woord en begin om op die Rots te bou.

LEES Ps. 119:104

Ek verstaan wat U beveel het,
daarom haat ek alles wat vals is.

Vra jou geliefde of julle saam kan begin bid. Bespreek watter tyd julle die beste tyd sal pas, of dit soggens, oor middagete of voor slaaptyd is. Gebruik hierdie tyd om jul verskille, bekommernisse en behoeftes aan die Here toe te vertrou. Onthou om Hom te dank vir sy voorsiening en seën. Selfs as jou maat weier, besluit om self hierdie daaglikse stiltetyd te hou.

LEES Matt. 18:19

Ek sê vir julle nog iets, en dit is seker: Wanneer twee van julle hier op aarde bid en saamstem oor enige iets wat julle vir God vra, dan sal my Vader wat in die hemel is, dit vir hulle gee.

Vra jouself af wat jou geliefde sou wou hê – indien dit bekombaar is. Dra dit aan die Here op in gebed en begin om ‘n plan saam te stel om, om sover dit vir jou moontlik is, in jou maat se behoeftes te voorsien.

LEES Ps. 37:4

As jy gelukkig voel omdat jy aan die Here behoort,
dan sal Hy vir jou alles gee wat jy wil hê.

Vandag is die laaste dag van 2015. Ek glo jy het hierdie jaar jou doelwit bereik. Indien nie, probeer ons weer. God is 'n God van genade.

Hier is die voorlaaste gedeelte van ons 40 dae van omgee vir jou lewensmaat.

 

Spandeer tyd in persoonlike gebed en skryf dan ‘n brief van verbintenis aan jou huweliksmaat. Skryf waarom jy jouself tot die dood toe aan julle huwelik verbind en dat jy jou voorneem om jou maat lief te hê, al gebeur wat in die lewe. Los die brief op ‘n plek waar jou geliefde dit sal kry.

LEES 1 Kor. 13:8

Hy hou nie op om lief te wees
vir God en vir ander mense nie.
Daar is genadegawes
wat sal ophou:
Om God se boodskap te bring,
sal ophou.
Om in tale te praat, sal ophou.
Om baie dinge te weet, sal stop.

Hierdie is die laaste gedeelte van ons 40 dae van liefde en omgee vir ons lewensmaat. En as jy nie 'n lewensmaat het het, vir die persoon wat die naaste aan jou is. Mag julle 'n voorspoedige nuwe jaar vanaf ons Vader ontvang.

 

Skryf ‘n hernude verklaring van jou geloftes en plaas dit op ‘n veilige plek in jou huis. Miskien kan jy selfs reëlings tref om jou huweliksgeloftes voor ‘n pastoor (en met familie teenwoordig) te bevestig. Maak dit ‘n lewende getuienis van die waarde van die huwelik in God se oë en die spesiale eer om een te wees met jou maat.

LEES Rut 1:16

Maar Rut het vir Naomi gesê: “Jy moenie aanhou sê dat ek jou moet los en moet teruggaan nie, want waar jy gaan, wil ek ook gaan, en waar jy gaan slaap, wil ek ook gaan slaap. Jou volk is ook my volk, en jou God is ook my God.

Aanvaar vandag die uitdaging en verantwoordelikhede van die jaar wat voorlê.

Dink daaraan dat selfs die kleinste vlammetjie ook lig en warmte kan gee. 

Lees: Psalm 65:12

U maak dit ’n mooi jaar,
alles groei goed, oral waar U gaan.

Lees: Psalm 97:11

Daar is baie lig in die lewe van mense wat reg doen,
eerlike mense sal altyd bly wees.

Bid vandag met 'n opregte hart. Bid met oorgawe en volharding.

Lees: Spreuke 15:8

Die Here haat die offers wat mense bring
wat verkeerd doen,
maar Hy aanvaar die gebede van eerlike mense.

Onthou vandag dat nie net vreugde nie, maar ook trane belangrik is.

Lees: Psalm 126:5

Mense wat huil wanneer hulle koring saai,
sal sing wanneer hulle die koring afsny.

Sê vandag vir jouself dat God jou liefhet en jou vergewe.

Lees: Spreuke 22:6

Wanneer jy vir ’n jongmens leer hoe hy moet lewe,
dan hou hy aan om so te lewe,
ook wanneer hy oud geword het.

As daar geloof in jou hart is, kan jy vandag enige probleem die hoof bied.

Lees: Spreuke 1:7

Jy moet gehoorsaam wees aan die Here en jy moet Hom respekteer. As jy dit doen, dan is jy regtig slim. Dit is dwase wat dink dit is nie belangrik om wysheid te hê en om te leer nie.

Kyk vandag met 'n oop gemoed na die lewe.

Lees: Spreuke 11:27

Wanneer iemand goed wil doen,
dan sal mense goed wees vir hom,
wanneer iemand slegte dinge wil doen,
dan sal slegte dinge met hom gebeur.

Wees vandag bly oor wat jy het. Moenie ontevrede wees oor dit wat jy nie het nie. .

Lees: Psalm 142:3

Ek wil by die Here kla, ek wil vir Hom vertel
hoe sleg dit met my gaan.

Hoe kan jy ooit hoop om iets "anders" te ontvang as jy net elke dag dieselfde gedagtes huisves, oor dieselfde goed praat, dieselfde bekommernisse akkommodeer, dieselfde klagtes opper, dieselfde TV programme kyk, dieselfde oor en oor en oor....?

Die LEWE wil vir jou iets asemrowends en opwindend bring! Iets nuuts. Iets wat vir jou ongekende vreugde en vervulling gaan bring, maar dit kan net gebeur as jy gereed is om "dieselfde ou goed" prys te gee.

Kies vandag om iets nuuts te doen...

Kies byvoorbeeld om nie vandag oor enigiets te kla nie. Om nie een negatiewe opmerking te maak nie. Kies selfs om iets ekstraordinêr vir iemand anders  vandag te doen. Kies enigiets vandag wat anders is as wat jy gister gedoen het en maak gereed vir ʼn nuwe ervaring... opwindend en asemrowend!


Doen dit net!

Lê vandag al jou gedagtes en sorge in Jesus se hand.

Lees: Psalm 31:21

Wanneer mense planne maak
teen die mense wat vir U dien,
dan steek U hulle veilig weg by U,
U beskerm hulle wanneer mense hulle beskuldig.

Spits jou vandag daarop toe om die Goeie Nuus uit te dra.

Lees: Psalm 63:3

Ek het in die tempel na U gekyk,
en ek het gesien dat U sterk is
en dat U die Koning is.
Ek wil dit nou ook weer sien.

Wat ook al vandag met jou gebeur, watter las jy ook al moet dra, vertrou met jou hele hart op God.

Lees: Spreuke 3:7

Jy moenie dink jy het die wysheid nie,
jy moet die Here dien
en jy moenie verkeerd doen nie.

Kyk vandag of jy God se beeld in die mense om jou kan sien, sodat jy elke oomblik van Sy teenwoordigheid bewus kan wees.

Lees: Psalm 34:19

 Die Here is naby die mense
wat dink dit sal nooit beter gaan met hulle nie,
Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het.

Lê jou vandag daarop toe om ander te help en gebruik elke geleentheid om te bemoedig en te ondersteun.

Lees: Spreuke 10:12

Haat laat mense twis met mekaar,
maar liefde praat nie oor die dinge
wat vir ander mense pla nie.

Vra God om jou vandag te help sodat jy jou las kan dra en oplossings vir jou probleme kan vind.             

Lees:  Psalm 81:7-8

ie stem het gesê:
“Julle moes swaar goed dra,
maar Ek het dit afgehaal van julle skouers,
julle kon die mandjies neersit.

Julle het geskree
toe dit sleg gegaan het met julle,
en Ek het julle gered.
’n Donker wolk het My toegemaak,
en Ek het gedoen wat julle gevra het.
Ek het julle getoets by die Meriba-water.
Sela

Vra God vandag om jou te lei in elke besluit wat jy neem, en moenie probeer om op jou eie krag staat te maak nie.          

Lees:  Spreuke 25:4

Wanneer jy die vuil stukkies en die skuim
uit gesmelte silwer haal,
dan kan ’n silwersmid iets maak
van die silwer.

Dalk verstaan jy nie nou waarom jy so beproef word nie en dalk bevraagteken jy vandag God se plan - maar eendag sal jy verstaan.        

Lees:  Psalm 69:14

En ek?
Here, ek bid dat daar ’n tyd sal kom
wanneer U my wil help.
U doen altyd wat U belowe het,
U moet doen wat ek vra, U moet my red,
want U verander nie.

Ontmoet die Here vandag met 'n hart vol hoop.               

Lees:  Psalm 30:5-6

Julle wat in die Here glo,
julle moet vir Hom sing,
julle moet sy heilige Naam noem
en vir Hom dankie sê.

Want Hy bly nie lank kwaad nie,
Hy is vriendelik so lank soos ’n mens lewe.
Ek huil die hele nag,
maar wanneer ek opstaan, dan juig ek weer.

Wys vandag vir die Here dat jy Hom liefhet en doen dit op 'n manier wat Hom sal verheug…deur sy gebooie uit te leef.

Lees: Psalm 52:10

Maar ek?
Ek is soos ’n groen olyfboom,
ek is in die tempel.
Ek is seker dat God altyd sal doen
wat Hy belowe het.

Doen vandag moeite om 'n vriend vir iemand te wees. Wys dat jy omgee.

Lees: Spreuke 14:31

Wanneer iemand ’n arm mens verdruk,
dan beledig hy die Here wat die arm mens gemaak het.
As iemand goed is vir ’n arm mens,
dan respekteer en dien hy die Here.

Dank God vandag dat Hy jou in die holte van sy hand hou - 'n hand wat sag dog sterk is.       

Lees:  Psalm 98:1

’n Psalm.
Julle moet vir die Here ’n nuwe lied sing,
want Hy het wonderwerke gedoen.
Hy is sterk, Hy het self oorwin,
niemand het Hom gehelp nie.

Het jy 'n probleem wat jy vandag wil oplos?  Gee dan die eerste tree - begin om daaraan te werk, en jy sal sien dat dit daarna sommer makliker sal gaan!                

Lees:  Psalm 5:9

Here, ek het vyande.
Daarom vra ek dat U my moet lei
en vir my moet leer wat reg is,
U moet vir my wys hoe ek moet lewe.

Sorg dat jy vandag minstens een keer iets goeds vir iemand anders doen, al is dit ook net iets kleins.

Lees:  Psalm 116:10

Ek het aangehou om te glo
dat die Here my sal help,
ook toe ek gedink het
dat dit baie sleg gaan met my.

Probeer vandag om weg te bly van alles wat God sal bedroef.                                   

Lees:  Psalm 32:5

Toe het ek my sonde vir U bely,
ek het nie probeer wegsteek
dat ek verkeerd gedoen het nie,
ek het gesê ek sal vir die Here bely
dat ek opstandig was.
En U het my sonde vergewe.
Sela

Aanvaar alle mense soos hulle is.  As jy vir ander 'n vriend is, is jy ook vir Jesus 'n vriend.                                           

Lees:  Spreuke 11:25

Wanneer iemand dit goed laat gaan
met ander mense,
dan gaan dit goed met hom.
As hy vir ander mense water gegee het
toe hulle dors was,
dan sal hy ook water kry
wanneer hy dors is.

Probeer vandag om God se grootheid en Sy majesteit deur jou optrede aan iemand anders te openbaar.              

Lees:  Psalm 68:20

Ons wil die Here prys, Hy dra ons elke dag.
Dit is God wat ons red.
Sela

Begin hierdie dag met gebed… en sluit dit ook so af.                

Lees:  Psalm 88:14

Alles het begin toe God die hemel en die aarde gemaak het.

Sorg dat jou standaarde vandag onberispelik is.             

Lees:  Psalm 35:1

Van Dawid.
Here, U moet sê die mense wat my beskuldig,
is self skuldig,
U moet oorlog maak teen die mense
wat oorlog maak teen my.

Bid en jy sal vind dat die dag ligter en die pad makliker sal wees.                                             

Lees:  Psalm 34:9

Julle moet self voel en sien dat die Here goed is.
Dit gaan goed met die mens wat vra dat die Here
hom moet beskerm.

Dien die Here vandag deur jou naaste te dien.  Vergeet van jouself.  Daar is baie mense wat jou hulp en vriendskap vandag nodig het.                  

Lees:  Psalm 118:14

Die Here gee vir my krag,
Hy maak my sterk,
Hy laat my wen teen my vyande.

Lê jou vandag daarop toe om geduldiger te wees.  Wees ook dankbaar vir die kalmte van gees wat God jou kan gee.     

Lees:  Psalm 40:2

Ek het aangehou wag dat die Here my moet help,
en Hy het na my toe gebuig en gehoor hoe ek kla en sug.

Soek vandag na die mooie in die mense, omstandighede en gebeure wat oor jou pad kom.                                              

Lees:  Spreuke 3:13

Dit gaan goed met die mens wat wysheid gekry het,
met die mens wat verstandig geword het,

Rond jou voorkoms vandag af met 'n vrolike en vriendelike gesig.  'n Glimlag raak nooit uit die mode nie.                           

Lees: Spreuke 15:15

Dit gaan altyd sleg met iemand
wat homself nie kan help nie,
maar vrolike mense geniet altyd die lewe.

Moenie vandag na die donker wolke kyk nie, maar hou liewer jou oë op die son wat plek-plek deurbreek.                             

Lees: Spreuke 13:9

Die lig van mense wat reg lewe, skyn vrolik,
maar die lamp van mense wat verkeerd doen, gaan dood.

Nooi Jesus in jou lewe in, en jy sal nooit weer eensaam wees nie.                               

Lees: Spreuke 12:15

’n Dwaas dink dit is reg
om te lewe soos hy wil,
maar ’n wyse mens luister
wanneer iemand vir hom sê wat om te doen.

Probeer vandag om te vergewe en van al die seerkry uit die verlede te vergeet.         

Lees:  Spreuke 24:29

Jy moenie sê: “Ek sal aan hom doen wat hy
aan my gedoen het,
ek sal hom laat swaarkry oor wat hy gedoen het.”

Wees vandag sensitief, sodat jy die hartseer in mnese se woorde sal hoor.                     

Lees:  Spreuke 3:27

Wanneer jy iemand moet help
en jy kan dit doen, dan moet jy nie wag nie.

Wees vandag opreg dankbaar vir alles wat jy uit die Vader se hand ontvang.                                

Lees:  Spreuke 13:7

Party mense maak of hulle ryk is,
maar hulle het niks,
party mense maak of hulle arm is,
maar hulle het baie.

Wees vandag dankbaar vir aangename herinneringe.     

Lees:  Psalm 143:5

Ek dink aan lank gelede,
ek dink oor alles wat U gedoen het,
ek dink oor alles wat U gemaak het.

Maak vandag die lewe vir iemand anders makliker, al is dit ook net deur 'n klein gebaar van vriendskap.             

Lees:  Spreuke 2:7-8

Hy gee vir eerlike mense ware wysheid,
Hy beskerm mense wat heeltemal reg lewe.

Hy laat hulle altyd reg doen,
Hy beskerm die lewe van die mense
wat aan Hom behoort.

Die Here sorg vandag vir jou - werk saam met Hom en nie teen Hom nie.                                  

Lees:  Spreuke 10:27

As iemand die Here respekteer en Hom dien,
dan sal daardie persoon lank lewe.
Mense wat verkeerd doen, se lewe is kort.

Dink vandag na oor die goedheid van God en waardeer Sy goedhartigheid.

Lees:  Psalm 106:1

Julle moet die Here prys.
Julle moet vir die Here dankie sê,
want Hy is goed,
ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.

Moenie perspektief verloor as dit by probleme kom nie, want dan word hulle net al groter.                                      

Lees:  Psalm 131:2

Nee, ek is tevrede met wat ek is,
ek is soos ’n kind wat nie meer
aan sy ma drink nie,
’n kind wat gelukkig is by sy ma.

Moenie perspektief verloor as dit by probleme kom nie, want dan word hulle net al groter.                                      

Lees:  Psalm 131:2

Nee, ek is tevrede met wat ek is,
ek is soos ’n kind wat nie meer
aan sy ma drink nie,
’n kind wat gelukkig is by sy ma.

Werk vandag daaraan om die situasies waarmee jy gekonfronteer word, beter te verstaa. Tree ook so op dat jou reaksie telkens van insig en begrip sal getuig.

Lees: Spreuke 9:10

Wanneer jy die Here respekteer en dien,
dan begin jy wysheid kry.
Wanneer jy die heilige God ken,
dan is jy verstandig.

Bid vandag dat jy alles en almal deur 'n bril van liefde sal sien, want dan sal jy ook nie meer fout vind nie.                     

Lees:  Spreuke 15:17

Dit is beter om net groente te eet
en te weet dat mense lief is vir jou,
beter as om die vleis van ’n vet bees te eet
en te weet dat mense jou haat.

Maak vandag jou oë en jou hart oop vir die uitgeworpenes in jou gemeenskap.                        

Lees:  Spreuke 10:8

’n Verstandige mens doen wat ander mense
vir hom sê om te doen,
maar ’n dwaas hou aan om te praat totdat hy sterf.

Jou hart en beker kan vandag  oorloop.

Lees:  Psalm 23:5

U nooi my om by u tafel te sit,
maar my vyande moet staan en kyk.
U laat my baie belangrik voel,
U laat my alles geniet.

Dink vandag met liefde en waardring aan almal wat die gemeenskap dien - posbestellers, onderwysers, koerantverkopers - almal wat die lewe vir ons vergemaklik.  

Lees:  Spreuke 3:3

Jy moet altyd doen wat jy belowe het,
jy moet jou belofte hou
en dit nie verander nie,
jy moet dit jou hele lewe lank onthou,
jy moet dit nooit vergeet nie.

Maak vandag tyd om God se wonderwerke raak te sien en te waardeer.                                          

Lees:  Psalm 66:1-2

Vir die leier van die koor: ’n Lied, ’n psalm.
Al die mense op die aarde,
julle moet skree en God prys.

Julle moet sing oor die Naam van die Koning,
julle moet die Koning prys.

Lê jou vandag daarop toe om geduldig te wees.                               

Lees:  Spreuke 14:17

Iemand wat gou kwaad word, doen dom dinge.
Mense haat iemand wat skelm planne maak.

Wees sensitief genoeg om Jesus in ander mense raak te sien.

Lees:  Spreuke 17:14

Twis begin soos wanneer water begin lek,
dit is beter dat jy ophou voordat die twis begin.

Streef vandag daarna om beter te doen as gister.                            

Lees:  Psalm 51:3

O God, U moet genadig wees vir my,
want U doen altyd wat U belowe het.
U is altyd jammer vir u mense,
daarom moet U nie meer daaraan dink
dat ek opstandig was teen U nie.

Skryf vandag vir iemand 'n brief - 'n briefie om dag te sê, iemand geluk te wens, op te beur of jou waardering uit te spreeek.                                    

Lees:  Spreuke 17:9

Iemand wat maak of hy nie sien
wanneer iemand anders iets teen hom doen nie,
is iemand wat lief is vir mense.
Iemand wat vertel wat ander mense oor mekaar sê,
laat vriende kwaad word vir mekaar.

Wees vandag vrolik, maar lyk ook vrolik, in die wete dat God by jou is.

Lees:  Psalm 145:18

Die Here is naby almal wat tot Hom bid,
almal wat eerlik tot Hom bid.

Vra jouself weer 'n slag af watter talente jy ontvang het en gebruik hulle om iemand anders te help.                              

Lees:  Spreuke 16:4

Die Here het ’n plan met alles wat Hy gemaak het,
Hy het ook ’n plan met die mense wat verkeerd doen,
Hy sal hulle laat swaarkry.

Vandag kan 'n vreudgedag wees!                                                           

Lees:  Spreuke 10:22

Dit is die seën van die Here
wat mense ryk maak,
en Hy laat mense nie méér swaarkry
omdat hulle ryk is nie.

Dank die Here vandag omdat Hy altyd by jou is.                                       

Lees:  Psalm 116:8

Ja, U het gekeer sodat ek nie sterf nie,
U het my gehelp, en ek het opgehou huil,
U het gekeer sodat ek nie val nie.

Dank Jesus vandag omdat Hy jou lewe verlig.                                           

Lees:  Psalm 91:1-2

Wanneer iemand veilig wil wees by die Hoogste God,
wanneer hy wil hê die Almagtige moet hom beskerm,

dan sê hy vir die Here: “By U is ek veilig,
U is vir my soos ’n veilige plek in die berge.
My God, ek weet U sal my beskerm.”

Hanteer elke situasie wanneer dit opduik.  Die dinge waarvoor ons so bang is, gebeur nege uit die tien kere nie eers nie!                            

Lees:  Psalm 76:9-10

Toe U uit die hemel praat en reg doen aan mense,
het die mense op die aarde bang geword en stilgebly.

Dit was toe God begin het om te oordeel
en om al die mense op die aarde te red
wat hulleself nie kan help nie.
Sela

Sê vandag iets bemoedigends vir 'n vriend, 'n familielid, jou ouers...en vir jouself!                                                                

Lees:  Spreuke 15:23

Dit is lekker wanneer ’n mens weet
wat om te antwoord,
dit is die beste om die regte woord
op die regte tyd te sê.

Hou vandag jou lewensdoel voor oë.  Werk aktief daaraan om dit te bereik - moenie net hoop of wens dat jy dit eendag sal bereik nie.                                        

Lees:  Spreuke 19:20

As jy luister na wat mense vir jou sê
en as jy leer van hulle,
dan sal jy later self wysheid hê.

Is jou kruis vandag baie swaar?  Dink weer 'n slag aan Jesus, aan Sy lyding en Sy kruisiging.

Lees:  Hebreers 12:2

Ons moet dit doen terwyl ons aanhou om te kyk na Jesus, want dit is Hý wat ons van die begin af laat glo het en dit is Hý wat ons tot die einde laat glo. Jesus het geweet dat Hy later weer bly sou wees, en daarom het Hy gedink die skande van die kruis maak nie saak nie. Hy het aangehou om swaar te kry totdat Hy aan die kruis gesterf het. Daarom sit Hy nou op die belangrikste plek by die troon van God.

Wees vandag goed vir iemand wat dit nodig het.

Lees:  Spreuke 22:9

Die Here sal die persoon seën
wat goed is vir ander mense
en wat vir arm mense van sy kos gee.

Bid vandag om God se leiding.

Lees:  Johannes 15:7

Julle moet by My bly, en die dinge wat Ek vir julle sê, moet in julle harte bly. Dan kan julle vir My vra wat julle wil hê en Ek sal dit vir julle gee.

Werk vandag daaraan om meer te vertrou en minder te twyfel.

Lees:  Spreuke 13:20

Wanneer jy saam met wyse mense lewe,
dan kry jy self wysheid,
wanneer jy vir dwase mense wil sorg,
dan word jy ook sleg.

Maak vandag tyd om oor die Woord van God na te dink.

Lees:  Spreuke 16:16

Dit is beter om wysheid te kry as om goud te kry,
dit is beter om verstandig te wees
as om silwer te wil hê.

Streef vandag na hoër en beter dinge, bid sonder ophou en hou vas aan die geloof en liefde wat slegs God jou kan gee.

Lees:  Spreuke 10:6

Mense seën ’n persoon wat reg lewe,
maar wanneer die mens wat verkeerd doen,
praat, dan probeer hy om ander mense
seer te maak.

Laat die Hand van God jou vandag in die regte rigting lei.

Lees:  Spreuke 10:29

Mense wat aanhou lewe soos die Here wil hê,
is veilig,
mense wat slegte dinge doen, sal sterf.

Vergelyk die seisoene van die jaar met die seisoene in jou eie hart en lewe.

Lees:  Psalm 126:6

Iemand wat loop en huil terwyl hy die saadsak dra,
sal loop en sing wanneer hy die gerwe dra
wat hy afgesny het.

Maak vandag 'n lysie van alles wat jy moet doen en skryf bo-aan: "Soek die koninkryk van God."

Lees:  Psalm 145:13

U sal altyd Koning wees,
U sal oor al die geslagte regeer.

Wees vandag dankbaar vir al die skoonheid, die vrede en die wonders in die natuur.

Lees:  Psalm 148:5-6

Hulle moet die Naam van die Here prys,
want Hy het dit beveel, en alles was daar.

Hy het vir elkeen ’n plek gegee, vir altyd en altyd,
Hy het gesê dit moet so wees, en dit is so.

Sê vandag oor en oor:  "Met God se hulp is alles moontlik."

Lees:  Psalm 62:6

Ek kan net by God stil wees,
ek wéét Hy sal my help.

Dra vandag jou kruis sonder om te kla - onthou, die Meesterskrynwerker het dit self vir jou gemaak.

Lees:  Spreuke 3:5-6

Jy moet met jou hele hart glo
dat God jou altyd sal help,
jy moenie dink dat jy self weet
wat om te doen nie.

Jy moet vir God vra om jou te lei
in alles wat jy doen,
dan sal Hy jou altyd lei.

 

Kyk vandag by die wolke verby, dan sal jy die son êrens sien skyn.

Lees:  Psalm 138:3

Die dag toe ek geroep het
en gevra het dat U my moet help,
toe het U my geantwoord,
U het my sterk gemaak.

Wees dankbaar vir die kosbare geskenk van vriendskap.

Lees:  Spreuke 13:17

Dit sal sleg gaan met ’n boodskapper
wat ’n verkeerde boodskap bring,
maar ’n mens wat sy boodskap reg bring,
laat dit beter gaan met mense.

Met elke asemteug wat jy vandag gee, moet jy ook daaraan dink dat God by jou is.

Lees:  Psalm 145:17

Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al Sy werke.

Vul jou binneste met gedagtes oor God, dan is daar nie meer plek vir kwelgedagtes nie.

Lees:  Psalm 141:8

Want op U is my oë, Here Here; by U skuil ek: giet my siel nie uit nie!

Dink vandag weer daaraan dat die natuur ons leer van dood en opstanding...en van Jesus.

Lees:  Psalm 44:27

Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil!

Vra God om jou vandag by te staan.  Met Hom aan jou sy, kan jy enige uitdaging aanvaar.

Lees:  Spreuke 1:8

My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;

Wees bly oor hierdie vars, nuwe môre en oor die geleenthede wat vandag op jou wag.

Lees:  Psalm 121:6

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

Bring vandag geluk, waar jy ook al gaan en wat jy ook al doen.

Lees:  Psalm 128:2

Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!

Praat vandag met God ... En luister ook na Hom.

Lees:  Psalm 16:11

U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Dank God vandag vir die veranderende seisoene in die natuur en die nuwe lewe wat Hy gee.

Lees:  Psalm 56:14

want U het my gered van die dood,
U het gekeer sodat ek nie val nie.
Ek kon aanhou lewe naby God,
ek kon lewe in sy lig, dit is die lig wat my laat lewe.

Onthou vandag dat God alomteenwoordig is.

Lees:  Psalm 135:7

Dit is die Here wat die wolke laat opkom
van die kante van die aarde,
dit is Hý wat die weerlig maak vir die reën,
dit is Hý wat die wind laat uitkom uit sy stoorkamers.

Wees vandag dankbaar vir lojale vriende wat altyd verstaan en met wie jy enigiets kan deel.

Lees:  Spreuke 27:6

Wanneer ’n vriend jou seermaak,
dan doen hy dit omdat hy jou vriend wil bly.
Wanneer iemand jou die hele dag wil aanhou soen,
dan haat hy jou.

Wees vandag dankbaar vir God se onmeetbare liefde en wees ontvanklik vir alles wat Hy vir jou sê.

Lees:  Psalm 119:64

Here, U doen wat U belowe het,
oral op die aarde,
U moet vir my leer wat u wette sê.

Sê vandag:  "Ja, Here, hier is ek - gebruik my."

Lees:  Psalm 107:35

Hy verander woestyne, en dit word damme water,
Hy verander droë grond, en dit word water-fonteine.

Laat jou geloof jou vandag help om die toets te slaag.

Lees:  Psalm 26:2-3

U moet my toets, Here,
U moet goed kyk wat ek dink en wat ek voel,

want ek onthou altyd dat U doen wat U belowe het,
ek weet net U is God.

Dank die Here vandag, want Hy is jou veiligheidslamp - 'n lamp wat altyd daar is en altyd skyn, hoe donker dit ook al mag wees.

Lees:  Psalm 112:4

Hulle is soos ligte wat in die donker skyn
vir mense wat eerlik lewe,
hulle is genadig en goed vir mense wat swaarkry,
en hulle doen reg aan ander mense.

Wees vandag nederig.

Lees:  Spreuke 22:4

Wanneer iemand nederig is
en hy respekteer en dien die Here,
dan word hy ryk, en mense respekteer hóm,
en hy lewe lank.

Hou vandag vas aan God se boodskap van hoop.

Lees:  Spreuke 24:14

Die wysheid is ook so,
om te weet wat om te doen, is ook so.
As jy wysheid kry, dan sal dit goed gaan met jou,
en jy sal aanhou lewe.

Laat vandag 'n vreemdeling welkom voel en laat God se lig deur jou skyn.

Lees:  Psalm 119:105

Die dinge wat U vir ons gesê het,
is vir my soos ’n lamp
wanneer ek in die donker loop,
dit wys vir my hoe ek moet lewe.

Streef vandag na geestelike vernuwing - vernuwing wat van God af kom.

Lees:  Psalm 51:12

O God, gee vir my ’n nuwe hart wat rein is,
maak my gees in my nuut,
sodat ek altyd aan U kan behoort.

Dank die Skepper vandag vir die son wat skyn, en vir die rus wat Hy in die nag gee.

Lees:  Psalm 74:16

Die dag en ook die nag behoort aan U.
Dit is U wat die son en die maan
op hulle plekke gesit het.

Konsentreer vandag op jou gesindheid en gesigsuitdrukking.  As jy glimlag, sal jy gelukkig lyk en kort voor lank ook gelukkig voel!

Lees:  Psalm 36:11

Here, U moet aanhou doen wat U belowe het
vir die mense wat naby U lewe.
U moet aanhou reg doen aan die mense wat eerlik is.

Vra Jesus vandag om by jou te bly en jou te wys hoe om jou probleme op te los.

Lees:  Psalm 107:41

Maar Hy het die mense vrygemaak
wat niks gehad het nie,
hulle het nie meer swaargekry nie.
Hy het hulle nageslag so baie laat word
soos skape en bokke.

Onthoun dat selfs die kleinste gunsie wat met liefde gedoen word, vir God baie belangrik is.

Lees:  Spreuke 12:14

Wanneer ’n mens die regte dinge sê,
dan sal dit baie goed gaan met hom,
en wanneer hy met sy hande werk,
dan sal hy beloning kry.

Bemoedig jouself vandag deur aan Jesus te dink en aan sy oorwinning oor die dood en die sonde vas te hou.

Lees:  Spreuke 27:19

Wanneer iemand in die water kyk,
dan kan hy sy gesig sien.
Dit is dieselfde: Die dinge wat jy dink,
wys vir jou wie jy is.

Dink vandag aan die mense wat al 'n groot invloed op jou lewe gehad het.

Lees: Numeri 16:5

Hy sê toe vir Korag en al sy vriende: “Die Here sal môre wys wie aan Hom behoort en gewyd is. Hy sal wys vir wie Hy gekies het om vir Hom offers te bring.

 

Wees opnuut dankbaar vir jou sintuie - vir die feit dat jy kan sien, hoor, voel, ruik en proe.

Lees: Psalm 104:19

U het die maan gemaak
sodat ons sal weet wanneer dit tyd is om fees te vier.
Die son weet self wanneer hy moet ondergaan.

Wees heeldag lank ongewek!

Lees:  Spreuke 15:18

’n Mens wat gou kwaad word, sal twis en stry,
maar ’n geduldige mens maak vrede.

Sien voor jou geestesoog hoe Jesus langs jou kom sit.  Waaroor gaan julle gesels?  Watter onderwerpe sal julle aanroer?

Lees:  Psalm 5:3

My Koning en my God,
U moet hoor wanneer ek vra dat U my moet help,
want dit is tot U wat ek bid.

Wees Vandag dankbaar vir God se ongelooflike en onmeetbare goedheid.

Lees:  Psalm 24:5

Die Here sal dit goed laat gaan met so ’n mens,
God, sy Redder, sal sê so ’n mens is nie skuldig nie.

Wees vandag sensitief vir al daardie klein en alledaagse dingetjies wat so kosbaar is en so gou verbygaan.  Ont-hou, dit wat jy vandag ervaar, is môre net herinneringe.
Lees: Psalm 77:6
Wanneer ek dink aan die tyd wat verby is,
aan die jare lank gelede,

Daar is net een manier waarop jy vandag die honger in jou hart kan stil en dit is deur getrou te hou by 'n dieet van goeie werke.

Lees:  Psalm 143:6

Ek steek my hande uit na U,
ek verlang na U
soos ’n droë land verlang na water.
Sela

Dink vandag na oor die opstanding van die Here Jesus en wat dit in jou lewe beteken.

Lees:  Psalm 31:15-16

Maar ek?
Here, ek glo in U.
Ek sê: U is my God.

Dit is U wat besluit wat elke dag met my moet gebeur,
U moet my red van my vyande,
die mense wat my volg en jaag.

Verfris vandag jou liggaam, siel en gees.  Kyk om jou, dan sal jy sien hoe God die aarde voed en onthou dat Hy ook vir jou wil voed.

Lees:  Psalm 104:30

Die asem wat U gee, laat hulle lewe,
U maak die aarde nuut.

 

Dink vandag daaraan dat Christus met sy opstanding die dood ook vir jou oorwin het.

Lees:  Psalm 20:6

Dan sal ons juig omdat jy jou oorloë wen
en ons sal vlae swaai en die Here prys.
Ons bid dat die Here vir jou alles sal gee wat jy vra.

Verander vandag nog jou lewe so dat jy beter toegerus is vir die lewe wat kom, want Jesus het verseker dat jy tot in ewigheid sal lewe.

Lees:  Psalm 23:4

Ook wanneer ek
deur ’n diep en donker vallei moet loop,
dan sal ek nie bang wees nie,
want U, Here, is by my.
U beskerm my
soos ’n herder sy skape beskerm
met sy stok en met sy kierie.

Soek vandag na die reënboë wat altyd in jou lewe teenwoordig is.

Lees:  Psalm 27:1

Van Dawid.
Die Here laat my lewe, Hy help my,
daarom is ek vir niemand bang nie.
Die Here beskerm my lewe,
daarom skrik ek vir niemand nie.

Word vandag in God 'n nuwe mens en strewe daarna om jou volle potensiaal te verwesenlik.  Doen dit tit God se eer.

Lees:  Psalm 95:3-4

Want die Here is ’n groot God,
Hy is die Groot Koning oor al die gode.

Hy regeer oor die diep plekke onder die aarde,
en die hoogste plekke op die berge is Syne.

As jy mooi kyk, sal jy nie net God se gawes nie, maar ook God se teenwoordigheid vandag in jou lewe sien.

Lees:  Psalm 42:3

Ek is dors vir God, vir die God wat lewe.
Wanneer kan ek Hom weer
in sy tempel gaan dien?

Laat die wete dat God se liefde tot in ewigheid dieselfde bly, vandag vir jou 'n bron van vreugde wees.

Lees:  Psalm 102:13

Maar, Here, U is altyd Koning,
elke geslag ken u Naam.

'n Vriend is 'n geskenk uit God se hand - en Jesus ook!

Lees:  Psalm 147:6

Dit is die Here wat mense optel,
die mense wat hulleself nie kan help nie,
dit is Hy wat mense op die grond gooi,
die mense wat verkeerd lewe.

Wat jou omstandighede ook al vandag mag wees en wat ook al mag gebeur, hou vas aan die wete dat die nag nie vir altyd duur nie.

Lees:  Psalm 147:8

Dit is Hy wat die lug met wolke toemaak,
Hy wat die reën vir die aarde gereedmaak,
Hy wat die gras op die berge laat groei.

Bring vandag saam met die ganse natuur hulde aan Jesus.

Lees:  Psalm 86:12

My Here, my God, ek sal vir U dankie sê
met my hele hart, ek sal u Naam altyd eer.

VolG Christus se voorbeeld vandag na in alles wat jy sê en nie sê nie.

Lees: Spreuke 20:19

Iemand wat skinder, sê dinge
wat ander mense nie moet weet nie,
jy moenie vriende wees met iemand
wat nie oppas wat hy sê nie.

Gee vandag die resep vir 'n goeie lewe vir iemand anders.  Daar is 3 bestanddele waar-sonder die resep nie 'n sukses kan wees nie:  geloof, liefde vir God en naaste-diens.

Lees: Spreuke 16:24

Woorde wat lekker is om te hoor,
is soos ’n heuningkoek,
dit is soet en dit hou ’n mens gesond.

Hou vandag aan die Here vas - Hy is jou anker.

Lees:  Psalm 18:3

Here, U is my Rots, my veilige plek in die berge,
U maak my vry.
My God, U is my rots, ek voel veilig by U,
U is vir my soos ’n skild,
U is sterk en U red my, U is vir my ’n veilige plek.

Wees vandag dankbaar vir getroue en lojale vriende en wees self vir iemand so 'n vriend of vriendin.

Lees:  Psalm 103:1-5

Van Dawid.
Ek wil die Here prys,
ek wil sy heilige Naam prys
met my hele hart.

Ek wil die Here prys,
ek wil nie een ding vergeet
wat Hy gedoen het nie.

Dit is Hý wat al my sondes vergewe
en wat my gesond maak van al my siektes.

Dit is Hý wat my lewe red van die graf
en wat altyd vir my doen wat Hy belowe.
Dit is Hý wat goed is vir my wanneer ek swaarkry.

Dit is Hý wat baie goeie dinge vir my gee,
sodat ek elke dag so jonk voel soos ’n arend.

Tel jou seënnge vandag.

Lees:  Psalm 77:15

Dit is U, o God, wat ’n wonderwerk gedoen het
en vir die volke gewys het dat U sterk is.

Kyk goed na die herfslandskap - die hand van God is duidelik daarin sigbaar.  Dank Hom weereens vir Sy oneindige skeppingsmag.

Lees:  Psalm 104:1, 13

Ek wil die Here prys.
My God die Here, U is baie groot.
U is die Koning, en almal rondom U
respekteer U en prys U.

U maak die berge nat met water uit u bo-kamers,
die aarde kry meer as genoeg van alles wat U gee.

'n Stralende glimlag laat die son nog helderder skyn - glimlag vandag en jy sal sien dit is waar.

Lees:  Psalm 34:5-6

Ek het vir die Here gevra wat met my sal gebeur,
en Hy het my geantwoord.
Ek was bang vir baie dinge,
maar Hy het my van alles gered.

Die mense wat hulleself nie kan help nie,
wag dat Hy hulle moet help, hulle weet Hy sal help,
en hulle is bly.

Wees vandag goed vir iemand, en jy sal ook 'n gelukkiger mens wees.

Lees:  Psalm 40:12

U, Here, U moenie ophou
om jammer te wees vir my nie,
U moet altyd doen wat U belowe het,
U moet dieselfde bly,
dan sal ek veilig wees.

Bring vandag hulde aan jou moeder.  Die stempel van haar liefde is onuitwisbaar op jou lewe afgedruk en sal 'n invloed op jou hê solank jy leef.

Lees:  Spreuke 6:20

My kind, jy moet onthou
wat jou pa vir jou sê,
jy moenie vergeet wat jou ma vir jou leer nie.

Kyk 'n slag na die knotraste in die lewe, na lig en donkerte, sonskyn en reën, vreugde en droefheid, en jy sal opnuut waardering hê vir God se volmaakte plan.

Lees:  Psalm 119:75

Here, ek weet dat U reg besluit,
en dat U my laat swaarkry het
omdat U gesê het U sal dit doen.

Wees vandag vir iemand anders 'n vriend of vriendin.  

Lees:  Spreuke 27:10

As jy ’n vriend het, dan moet jy hom nie los nie,
ook nie iemand wat jou pa se vriend was nie.
Wanneer dit sleg gaan met jou,
dan kan jou buurman wat naby is,
vir jou beter help as jou broer wat ver is.

Lê jou vandag daarop toe om waarlik om te gee.

Lees:  Spreuke 28:5

Slegte mense weet nie hoe om reg te doen nie,
maar mense wat die Here dien,
weet altyd wat om te doen.

Bid dat God vandag vir jou sal wys wat Sy wil vir jou is, sodat jy daarvolgens kan leef.

Lees:  Spreuke 12:9

Dit is beter om nie belangrik te wees nie
en ’n slaaf te hê,
as om baie belangrik te wees
en nie kos te hê om te eet nie.

Kyk vandag om jou en jy sal God se beeld sien in alles wat mooi is.

Lees:  Spreuke 15:3

Die Here sien oral,
Hy sien wat slegte mense doen
en Hy sien wat goeie mense doen.

Jy sal vandag opnuut verstom staan voor die wonder van God se skepping.

Lees:  Psalm 148:3

son en maan, julle moet Hom prys,
al die sterre wat blink, julle moet Hom prys.

Sê vandag vir God wat jou behoeftes is, maar aanvaar ook dat Sy wil en plan en tyd volmaak is.

Lees:  Psalm 119:173

U moet my help,
want ek het gekies om te doen wat U beveel het.

Vertrou op God; onthou Hy is alwys en Sy planne volmaak.  Aanvaar ook dt sommige situasies meer dissipline as ander verg.

Lees:  Spreuke 28:25

Iemand wat altyd meer wil hê,
laat mense twis met mekaar.
Die persoon wat in die Here glo, word ryk.

Werk vandag daaraan om 'n oop gemoed en 'n oop hart te hê.  

Lees:  Spreuke 21:29

Die mens wat verkeerd doen, wys nie wat hy dink nie,
die eerlike mens maak seker dat hy reg lewe.

Laat jou woorde en dade vandag deur liefde gekenmerk word, soos die wooorde en dade van 'n moeder wat haar kind liefhet.

Lees:  Spreuke 23:25

Ek hoop jou ouers sal bly en gelukkig wees oor jou.

God het elke ding op aarde met 'n doel geskape - ek en jy is gemaak om Hom te dien.

Lees:  Psalm 96:9

Julle moet voor die Here buig, Hy is heilig.
Al die mense op die aarde,
julle moet vir Hom bang wees en bewe.

Vul hierdie dag met mooi herinneringe en vergeet van die trane van gister.

Lees:  Psalm 77:7

Ek wil dink aan my snarespel in die nag, wil peins met my hart, en my gees deurvors:

 

 

Onthou dat God ook Sy liefde vir jou in die skoonheid van die natuur betuig!

Lees:  Psalm 19:2

Die hemel sê God is koning,
die hemeldak vertel wat Hy gedoen het.

Plant die saad van vriendskap vandag in jou hart.  Voed dit met liefde en strome van goedheid, dan sal jy dit uiteindelik ook sien blom.

Lees:  Job 6:14

“As dit vir iemand te swaar is
om vir sy vriende te doen
wat hy moet doen,
dan respekteer hy nie meer
die Almagtige nie.

Dank God vandag dat jou geestelike lewe nie aan die natuur se seisoene gebonde hoef te wees nie - al is dit amper winter, kan dit steeds lente bly in jou hart!

Lees:  Spreuke 16:15

Wanneer die koning vriendelik is,
dan sal jy aanhou lewe,
wanneer hy van jou hou,
dan is dit vir jou soos die wolke
wat reën bring in die lente.

Gaan vandag uit jou pad uit om 'n vredemaker te wees.

Lees:  Psalm 62:2

Ek kan net by God stil wees,
dit is Hý wat my red.

Dink vandag na oor die lewe, dood en opstanding in die natuur.

Lees:  Psalm 103:15,16

Die mens se lewe is soos die lewe van ’n plant,
hy groei soos ’n veldblom,

en wanneer die wind daaroor gewaai het,
dan is die blom weg,
niemand weet waar hy gegroei het nie.

Kyk vandag om jou en jy sal God se hand in alles sien!

Lees:  Psalm 10:12

Here, U moet nou iets doen,
o God, U moet u hand uitsteek en help,
U moenie die mense vergeet
wat hulleself nie kan beskerm nie.

 

Vra die Here vandag om sy plan aan jou bekend te maak en luister dan goed, want soms is Sy stem net 'n fluistering.

Lees:  Psalm 50:5

Hy sê: “Bring bymekaar die mense
wat in My glo,
die mense wat ’n offer gebring het
en wat met My ’n verbond gemaak het.”

Gaan vandag uit jou pad uit om iemand anders te help om 'n beter mens te word.

Lees: Deuteronomium 3:22

Julle moenie bang wees vir hulle nie, want julle God die Here self sal oorlog maak vir julle, Hy sal julle help.’ ”

 

Gee jouself vandag vir die Here - gee ook jou hande, jou hart en jou verstand vir Hom sodat Hy dit na goeddunke kan gebruik.

Lees:  Psalm 27:14

Jy moet glo dat die Here jou sal help,
jy moet sterk wees, jy moet dapper wees,
jy moet glo dat die Here jou sal help.

Laat God se onwankelbare liefde jou vandag help om jou lewensiening te verander.  

Lees:  Psalm 117:2

want Hy doen altyd wat Hy belowe het,
Hy bly altyd dieselfde.
Julle moet die Here prys!

Vergeet vandag van al die onreg wat jy al moes verduur.  Probeer liewer verstaan waarom mense optree soos hulle optree en ander in die proses seermaak.

Lees:  Psalm 123:3

Here, U moet genadig wees vir ons, genadig,
want ons wil hê dat mense moet ophou
om ons te verneder.

Laat geduld en vriendelikheid vandag jou woorde, dade en gedagtes kenmerk.

Lees:  Spreuke 14:29

Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig,
maar iemand wat gou kwaad word,
wys vir almal dat hy ’n dwaas is.

Moenie vandag vir enigiemand preek nie, laat jou lewe liewer die Blye Boodskap weerspieël.

Lees: Psalm 118:20

Hier is die poort van die Here,
mense wat reg gedoen het, kan daardeur gaan.

Geniet vandag die handewerk van God en die sigbare tekens van Sy teenwoordigheid in jou lewe en in die natuur.

Lees: Psalm 105:4-5

Julle moet die Here kom dien, Hy is sterk,
julle moet altyd naby Hom wil bly.

Julle moet dink aan sy wonderwerke
wat Hy gedoen het,
julle moet dink aan sy tekens toe Hy sy vyande gestraf het.

Kyk na die wêreld om jou, en dank God daarvoor.

Lees: Psalm 37:5,6

Jy moet glo dat die Here jou op jou pad sal lei
en dat Hy sal doen wat Hy belowe het.
As jy dit glo, dan sal Hy dit doen

en Hy sal vir almal wys dat jy onskuldig is,
Hy sal vir almal sê jy is iemand wat reg doen.

Laat jou lewe vandag getuig van volharding, insig, gesonde oordeel, tevredenheid, geloof en liefde vir God - daarin lê ware sukses.

Lees: Psalm 31:24

Julle moet lief wees vir die Here,
julle almal wat in Hom glo.
Die Here beskerm die mense wat glo
dat Hy hulle sal help,
maar Hy straf hoogmoedige mense baie swaar.

Dink vandag na oor die lewe van Jesus en hou aan om Sy voorbeeld te volg.

Lees: Psalm 36:10-11
Want U gee vir ons die lewe, U gee die lig wat vir ons laat lewe. Here, U moet aanhou doen wat U belowe het vir die mense wat naby U lewe. U moet aanhou reg doen aan die mense wat eerlik is.

Sing die lied in jou hart vandag sodat almal dit kan hoor. 

Lees:  Psalm 18:1-2

Vir die leier van die koor: Van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het hierdie lied vir die Here gesing op die dag toe die Here hom gered het van sy vyande en van Saul.

Dawid het gesing:
Here, ek is baie lief vir U, U maak my sterk.

Tree vandag so op dat elkeen wat met jou in aanraking kom, daardeur verryk sal word.

Lees: Spreuke 22:1

Dit is beter om te weet dat mense jou sal onthou,
beter as om ryk te wees.
Dit is beter om vriendelik te wees
as om silwer en goud te hê.

Die mees inspirerende ding wat jy vandag kan doen is om iemand ander te inspireer!

Lees: Spreuke 11:17

’n Persoon wat doen wat hy belowe,
kry sy beloning,
’n wrede mens laat homself swaarkry.

Gaan uit jou pad uit om dit wat jy vandag moet doen, te geniet.

Lees: Spreuke 10:9.

’n Mens wat eerlik lewe, is veilig,
maar wanneer iemand skelm is,
dan sal ander mense dit uitvind.

Wees vandag 'n sonstraal in die lewens van ander - straal die lig en warmte van vergifnis uit.

Lees: Spreuke 25:21

Wanneer iemand wat vir jou haat, honger is,
dan moet jy vir hom kos gee om te eet.
Wanneer hy dors is,
dan moet jy vir hom water gee om te drink.

Vra die Here om jou vandag op te help as jy struikel.  

Lees:  Spreuke 15:24

’n Verstandige mens loop op die pad van die lewe,
daardie pad gaan boontoe.
’n Verstandige mens loop nie op die pad na die doderyk nie,
daardie pad gaan ondertoe.

Vra die Here om jou vandag op te help as jy struikel.

Lees: Spreuke 15:24

Die lewenspad
van ’n verstandige mens
loop boontoe.
Dit stuur weg van die doderyk
daar onder.

Gee jouself vandag vir Jesus - gee alles wat jy het en is onvoorwaardelik vir Hom deur te doen wat Hy van jou vra.
Lees: Spreuke 3:9

Vereer die Here
met alles wat jy besit.
Gee vir Hom
die beste van jou oes.

Bid vandag dat God Sy wil aan jou bekend sal maak en jou sal help om dit ook te aanvaar.
Lees: Spreuke 21:2

’n Mens dink dalk
alles wat hy doen, is reg.
Die Here besluit egter
oor die bedoeling daaragter.

Onthou, die enigste plek waar sukses voor werk kom, is in die woordeboek!
Lees: Psalm 62:13

en ook die trou
behoort aan U, Here.
U beloon elkeen
volgens sy dade.

Al kan jy nie altyd jou omstandighede of die werklikheid waarin jy leef verander nie, is daar tog iets waaroor jy beheer het - jou gesindheid en jou optrede.
Lees: Psalm 61:2-3

O God,
luister na my roepstem
en hoor my gebed!

Vanaf die einde van die aarde
roep ek tot U om hulp,
want ek is moedeloos.
Lei my na die rots hoër as ek.

Lê jou vandag daaro toe om na ander te luister.  Luister aandagtig en neem in wat hulle sê.

Lees:  Psalm 119:76

U moet doen wat U belowe het,
dit sal dinge beter maak vir my.
U het dit vir my gesê, vir my, u dienaar.

Onthou om die Here vandag te dank vir vriendskap.  Dank Hom omdat Hy vir jou vriende gee, en omdat Hy ook jou Vriend is.

Lees:  Psalm 6:10

Die Here het my smeking gehoor; die Here neem my gebed aan.

Waar jy ook al vandag is en waar jy ook al kyk - God is daar!

 Lees:  Psalm 106:2

Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig?

Maak vandag die beste van elke geleentheid en taak, hoe klein of onbenullig dit ook al mag lyk - dit mag moontlik die begin van iets groots wees.

 Lees:  Spreuke 2:6

(want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,

 

Onthou dat liefde uit die hemel kom omdat God liefde is.

Lees:  Spreuke 4:23

Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Jy kan mense se harte verander, mits jou optrede altyd deur liefde gekenmerk word.

Lees: Spreuke 15:4

Vriendelike woorde bring lewe,
bedrieglike woorde
vernietig mense.

Gee jou vandag aan mooi herinneringe oor, en dink weer met waardering aan ou vriende.

Lees: Psalm 62:9

Vertrou op Hom te alle tye,
my volk,
stort jou hart uit voor Hom,
want God is ons toevlug.
Sela

Skep vandag geluk. 'n Mens is self verantwoordelik vir die skep daarvan - jy kom nie sommer "per ongeluk" daarop af nie!

Lees: Psalm 119:135

Laat u guns
oor u dienaar skyn;
leer my al u voorskrifte.

Laat die liefde van God vandag jou eindbestemming wees, die hawe waar jy jou anker laat sak.  

Lees:  Psalm 116:7

My siel, keer terug tot jou rus; want die Here het goed aan jou gedoen.

Bid vandag dat ware liefde tot in ewigheid sal bestaan.  Moenie die vlam van liefde in jou hart en lewe laar doodgaan nie.

Lees:  Psalm 37:4

en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Bid vandag dat ware liefde tot in ewigheid sal bestaan. Moenie die vlam van liefde in jou hart en lewe laar doodgaan nie.

Lees: Psalm 37:4

As jy gelukkig voel omdat jy aan die Here behoort,
dan sal Hy vir jou alles gee wat jy wil hê.

Hou jou oë op die toekoms en onthou dat God vergewe. Die verlede is verby. Hy het ons vergewe en Hy het ons lief.

Lees: Psalm 40:12

U, Here, U moenie ophou
om jammer te wees vir my nie,
U moet altyd doen wat U belowe het,
U moet dieselfde bly,
dan sal ek veilig wees.

Wees vandag dankbaar vir jou pa. 'n Pa is 'n opvoeder, 'n voorsiener, 'n voorbeeld en 'n bron van liefde. 'n Pa is ook sy kinders se held.

Lees: Spreuke 17:6

Kleinkinders laat oumense soos konings voel,
en kinders is trots op hulle ouers.

Sorg dat jy vandag elke tree van die pad by Jesus bly.

Lees: Psalm 138:7

Wanneer dit sleg gaan met my,
dan laat U my aanhou lewe.
U steek u hand uit en U keer my vyande
wat kwaad is vir my,
U red my met u eie hand.

Plant vandag 'n vriendskap-saadjie in jou hart.  Laat die liefde se strale daarop skyn en gee dit gereeld water uit die fontein van vriendelik-heid, dan sal jou vriendskaps-boom mooi groei.

Lees:  Psalm 10:17

Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor; U sal hulle hart versterk, u oor sal luister

Openbaar vandag 'n gesindheid van liefde.

Lees:  Psalm 26:3

want u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid.

Bid vandag vir vrede - vrede in jou hart, jou gemeenskap, jou land en die wêreld.

Lees:  Psalm 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Leer die Here vandag beter ken. Hy het alle mense na sy beeld geskape. Hoe meer jy na ander uitreik en hoe beter jy hulle leer ken, hoe beter leer jy Hom ook ken. Lees:

Psalm 26:8

Here, ek is lief vir u tempel,

die plek waar U, die Koning, woon.

Daar is liefde in jou lewe, daarom sal jy nie vandag swaarmoedig voel nie, en daarom sal jou dag ook nie donker wees nie.

Lees: Psalm 143:8

U moet elke oggend vir my sê
dat U sal doen wat U belowe het,
want ek glo dat U my sal help, nét U sal help.
U moet vir my sê hoe ek moet lewe,
ja, ek bid en vra dit vir U, nét vir U.

Spits jou vandag daarop toe om optimisties en nie pessimisties te wees nie.

Lees:  Psalm 31:6

In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, Here, God van trou.

Sluit jou ore vandag vir die geraas van die alledaagse en luister na die sagte stemme in jou binneste.  Dink in stilte na oor die dinge van God.

Lees:  Psalm 119:97

Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

Bid vandag dat God die leiers van jou dorp / stad, maar ook die leiers van die provinsie en die land sal lei n inspireer.

Lees:  Spreuke 14:34

Geregtigheid verhoog ’n volk, maar die sonde is ’n skandvlek vir die nasies.

Aanvaar die teleurstellings in jou lewe sonder om te kla.  Blomme het reën nodig om te kan groei, en net so het elke mens ook trane nodig om innerlike groei te verseker.

Lees:  Spreuke 14:26

In die vrees van die Here lê ’n sterk sekerheid, ook vir die kinders van ’n sodanige sal daar ’n toevlug wees.

Streef vandag daarna om glad nie selfsugtig te wees nie.

Lees: Spreuke 14:10

’n Mens self weet hoe ongelukkig hy is, net hy weet dit,
en niemand anders kan regtig weet hoe bly hy is nie.

 

Moenie toelaat daT bekommernis jou vandag lamlê nie.

Lees: Spreuke 19:11

’n Verstandige mens word nie gou kwaad nie,
hy hou daarvan om nie iemand anders se foute
te sien nie.

Moeilike tye word draagliker as jy op God vertrou en jou in gebed tot Hom wend. 

Lees: Psalm 55:23

Jy moet vir die Here vra om jou probleme te dra, Hy sal jou help.
Hy sal ’n mens wat reg lewe, nie laat val en laat bly lê nie.

Vra God vandag om jou gebroke hart te genees, om dit met Sy sterk en liefdevolle hande reg te maak

Lees: Psalm 73:26

Wanneer my liggaam en my gees swak is,
dan is dit U, o God, wat my Rots is,
U wat alles is wat ek wil hê.

Probeer om nie vandag voor die versoeking van selfbejammering te swig nie.

Lees: Psalm 25:4

Here, U moet vir my sê wat U wil hê ek moet doen,
U moet vir my leer hoe ek moet lewe.

Erken en aanvaar jou beperkinge en afhanklikheid van God. Onthou ook dat Hy jou die krag sal gee om weer en weer te probeer.

Lees: Spreuke 3:6

Jy moet vir God vra om jou te lei
in alles wat jy doen,
dan sal Hy jou altyd lei.

Streef vandag daarna om 'n gees van samewerking, harmonie, trou en warmte uit te straal.

Lees: Spreuke 19:22

’n Mens kan aanhou doen
wat hy graag wil doen,
maar dit is beter om ’n arm mens te wees
as om ’n mens te wees wat lieg.

Moenie vandag moedeloos raak en tou opgooi nie. Dit help nie om te tob oor die dinge wat verby is nie.

Lees: Psalm 116:5-6

Die Here is genadig, Hy doen reg,
ons God is goed vir mense wat swaarkry.

Hy beskerm jongmense wat baie min weet,
Hy het my gered toe ek moedeloos was.

Moenie enigiemand behalwe God vandag probeer beïndruk nie!

Lees: Psalm 74:17

Dit is U wat gesê het
waar die grense van die land moet wees.
U het die somer en die winter gemaak.

Vra jouself vandag af watter les jy kan leer uit die dinge wat met jou gebeur.

Lees: Psalm 25:2

My God, ek glo dat U sal doen wat U belowe het.
U moenie dat ek verloor teen my vyande nie,
U moenie dat hulle juig
omdat dit sleg gaan met my nie.

Kniel vanmôre nog en ontmoet die Here God. 'n Mens is op jou sterkste en grootste wanneer jy op jou knieë voor die Vader staan.

Lees: Psalm 17:8

U moet my oppas
soos U iets sal oppas wat kosbaar is vir U,
U moet my wegsteek
soos ’n voël sy kleintjies wegsteek onder sy vlerke.

Aanvaar vandag die suksesse, maar ook die teleurstellings wat na jou kant toe kom. Onthou dat selfs die mooiste roos ook 'n paar dorings het.

Lees: Spreuke 14:13

’n Mens kan lag, ook wanneer hy hartseer is,
maar hy kan ook eers bly wees en dan later huil en treur.

Wees vandag getrou in die klein dingetjies, dan sal jy sommer vanself getrou wees in die groot en belangrike dinge.

Lees:  Psalm 139:17          

Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!

Help vandag om God se skape te voed en te klee en Sy lammers te versorg.

Lees:  Psalm 57:6

Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!

Respekteer alle mense, ook die wat van jou verskil - onthou, ons is almal deur dieselfde Vader geskape.

Lees:  Spreuke 3:11-12

My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie,

want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy behae het.

Open die venster van jou hart en laat jou lig en liefde na buite skyn. Gedeelde geluk sal na jou toe terugkom.

Lees: Spreuke 25:25

Goeie nuus uit ’n ver land
is soos koue water in die keel van ’n mens wat moeg is.

Werk vandag daaraan om sensitief te wees vir die dinge van die Heilige Gees.

Lees: Psalm 77:20

U het deur die see gekom,
U het deur die baie water gestap,
niemand het u spore gesien nie.

Probeer vandag iets daadwerkliks doen om die nood wat jy om jou sien, te verlig. As jy mense in nood ignoreer, ignoreer jy ook die Here God.

Lees: Spreuke 19:17

Wanneer iemand goed is vir ’n arm mens,
dan is dit dieselfde soos om vir die Here
geld te leen.
Die Here sal alles aan hom terugbetaal.

Wees vandag vir ander 'n bron van inspirasie en bemoediging.

Lees: Spreuke 21:21

As iemand probeer om reg te doen
en om te doen wat hy belowe het,
dan sal hy aanhou lewe,
mense sal reg doen aan hom en hulle sal hom respekteer.

Hoe maklik is dit nie om 'n minus (-) in 'n plus (+) te verander nie - onthou dit tog vandag!

Lees: Psalm 107:28-29

Toe dit so sleg gaan met hulle,
het hulle geroep en gevra dat die Here hulle moet help,
en Hy het hulle gered, hulle het nie meer swaargekry nie.

Hy het die stormwind stilgemaak,
en die branders het klein geword.

1 Korintiërs 10:13 “Daar gebeur dinge wat vir julle toets, en wat vir julle wil laat ophou om God te dien. Maar julle kan hierdie dinge oorwin. God sal julle altyd help. Hy sal sorg dat hierdie dinge nie sterker is as julle geloof nie. Wanneer die dinge julle wil laat ophou glo, dan sal God julle help om sterk te wees en aan te hou glo.”

Vertrou vandag nog meer as gister op God. Vra Hom om by jou te bly.

Lees: Psalm 16:9

Daarom, ek is bly, ek juig, ek is altyd veilig,

Sê vandag herhaaldelik vir jouself dat jy uniek en spesiaal is, dat God jou geskep en vir jou ongelooflike potensiaal gegee het.

Lees: Psalm 96:2

Julle moet vir die Here sing,
julle moet sy Naam prys,
julle moet elke dag die goeie nuus bring
dat die Here mense red.

Wees vandag ontvanklik, aanpasbaar en inskiklik.

Lees: Psalm 33:21

Ja, ons juig oor wat Hy gedoen het, oor wat Hy self gedoen het,
ja, ons glo in Hom wat heilig is.

"Vrede begin my my" - leef vandag hierdie beginsel uit.

Lees: Psalm 33:13

Die Here kyk uit die hemel, Hy sien al die mense,

Laat elke tree wat jy vandag gee, Jesus se lewe en wandel weerspieël.

Lees: Psalm 119:133

U moet my help, sodat ek kan aanhou
om te lewe soos U sê.
U moenie dat sonde oor my regeer nie,
nie een sonde nie.

Laat jou woorde vandag van begrip en deernis getuig. Jy kan help om iemand anders se pyn draagliker te maak.

Lees: Psalm 49:4

Ek sal woorde van wysheid praat,
ek sal verstandige dinge sê.

Werk vandag daaraan om meer ontvanklik en toeganklik te wees, want daardeur groei die liefde in jou binneste - en liefde is iets wat van binne af kom en na buite uitgestraal word.

Lees: Ps 139:23

O God, U moet diep in my kyk,
U moet weet wat binne-in my hart is,
U moet my toets,
U moet weet wat ek dink.

Aanvaar jouself soos jy is. Wees bedagsaam teenoor jouself - onthou, jy moet jouself ook liefhê. Maak tyd om stil te word en die vrede en stilte in jou binneste te geniet.

Lees: Psalm 46:11

Hy het gesê: “Julle moet ophou veg,
julle moet weet dat Ek God is,
Ek is hoog bo die volke, hoog bo die aarde.”

Wees bly dat die Here na elke gebed luister, hoe groot of klein die versoeke wat ons uitspreek, ook al mag wees.

Lees:  Spreuke 16:3

Ken die Here in alles wat jy wil doen, dan sal Hy jou help om dit uit te voer.

Al sien jy dalk nie nou die son nie, onthou dit is wel daar, en binnekort sal jy dit weer sien.

Lees:  Spreuke 12:25

Bekommernis versuur jou lewe. ’n Bemoedigende woord van ’n gelowige maak jou gelukkig.

Spits jou vandag daarop toe om God beter te leer ken en so jou lewe te verryk.

Lees: Psalm 19:15

Here, U is my Rots wat my vrymaak,
Ek bid dat U tevrede sal wees
met wat ek sê en wat ek dink.

Al sien jy dalk nie nou die son nie, onthou dit is wel daar, en binnekort sal jy dit weer sien.

Lees: Spreuke 12:25

’n Mens wat bekommerd is, voel nie gelukkig nie,
maar ’n vriendelike woord maak hom bly.

As jy God vandag nooi om in jou hart te woon, sal daar vrede in jou binneste wees.

Lees: Psalm 122:8

Ek dink aan my broers en my vriende,
en daarom wil ek sê: Asseblief, Jerusalem,
daar moet vrede wees in jou.

Wees vandag waarlik dankbaar!

Lees: Psalm 100:4

Julle moet deur sy poorte inkom
en vir Hom dankie sê,
julle moet voor sy tempel kom staan
en julle moet Hom prys.
Julle moet vir Hom dankie sê,
julle moet sy Naam prys.

Dink vandag na oor die goedheid van God en waardeer Sy goedhartigheid.

Lees:  Psalm 106:1

Julle moet die Here prys.
Julle moet vir die Here dankie sê,
want Hy is goed,
ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.

Onthou dat God jou altyd liefhet, ook in tye van swaarkry, of as Hy besig is om jou te dissiplineer.

Lees: Spreuke 13:24

Wanneer iemand nie sy kind straf nie,
dan is hy nie lief vir sy kind nie,
as hy lief is vir sy kind, dan sal hy vir die kind reg leer.

Werk vandag daaraan om uit te hou en aan te hou.

Lees: Spreuke 3:21, 23

My kind, jy moet met ware wysheid lewe,
jy moenie ophou om verstandig te wees nie.

Dan sal jy veilig loop op jou pad deur die lewe
en jy sal nie jou tone stamp nie.

Help iemand anders vandag om minder bedruk te voel - al wat nodig is, is 'n gebed en 'n klein blykie van liefde.

Lees: Psalm 57:2

O God, U moet genadig wees vir my,
U moet genadig wees,
want ek kom vra dat U my moet beskerm.
Ek vlug na U toe
soos kuikens onder ’n hen se vlerke in vlug
totdat die gevaar verby is.

Leer om jou probleme een vir een te hanteer, in plaas daarvan om alles gelyk te probeer oplos.

Lees: Spreuke 27:1

Jy moenie spog oor wat jy môre sal doen nie,
want jy weet nie wat môre sal gebeur nie.

 

Wees vandag opnuut dankbaar vir die skatte wat jy ontvang het. Daar is niks wat meer kosbaar is as vriende, familie of geloof nie - ent tog kan geen geld in die wêreld dit koop nie.

Lees: Spr 15:16

Dit is beter om min te hê
en die Here te respekteer en te dien,
beter as om baie goed te hê en ook probleme te hê.

As jy hierdie dag met 'n lied in die hart ingaan , sal jy nie anders kan as om te glimlag nie! Wees vandag soos 'n vrolike lied in iemand anders se lewe.

Lees: Psalm 28:7

Dit is die Here wat my sterk maak en wat my beskerm,
ek is seker dat Hy my sal help.
Hy sal dit doen, en ek sal bly wees,
ek sal sing en Hom prys.

Dink vandag in jou gebede aan diebares wat ver van jou af is.

Lees: Psalm 34:4

Julle moet saam met my sing en sê
die Here is groot,
julle moet almal saam sy Naam prys.

Wys vandag vir die Here dat jy Hom liefhet en doen dit op 'n manier wat Hom sal verheug…deur sy gebooie uit te leef.

Lees: Psalm 52:10

Maar ek?
Ek is soos ’n groen olyfboom,
ek is in die tempel.
Ek is seker dat God altyd sal doen
wat Hy belowe het.

Wees sensitief genoeg om Jesus in ander mense raak te sien.

Lees:  Spreuke 17:14

Twis begin soos wanneer water begin lek,
dit is beter dat jy ophou voordat die twis begin.

Bring vandag geluk, waar jy ook al gaan en wat jy ook al doen.

Lees:  Psalm 128:2

Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!

Laat die wete dat God se liefde tot in ewigheid dieselfde bly, vandag vir jou 'n bron van vreugde wees.

Lees:  Psalm 102:13

Maar, Here, U is altyd Koning,
elke geslag ken u Naam.

Sorg dat jy vandag minstens een keer iets goeds vir iemand anders doen, al is dit ook net iets kleins.

Lees:  Psalm 116:10

Ek het aangehou om te glo
dat die Here my sal help,
ook toe ek gedink het
dat dit baie sleg gaan met my.

Sê vir die Here Jesus dat Hy welkom is in jou huis.  Nooi Hom in jou hart, jou lewe en jou huis in.

Lees:  Psalm 145:2

Ek wil U elke dag prys,
ek wil u Naam prys, altyd en altyd.

Moenie vandag moed verloor nie, en hou aan glimlag!                                          

Lees:  Psalm 40:9

My God, ek hou daarvan om te doen wat U wil hê.
Ek dink altyd aan wat in u wette geskryf is.

Help vandag liewer om die leemte in iemand anders se lewe te vul as om by te dra tot 'n ander se eensaamheid.        

Lees:  Spreuke 15:13

Wanneer iemand bly is,
dan sal sy gesig gelukkig lyk,
maar wanneer hy hartseer is,
dan sien jy hy is moedeloos.

Kyk vandag of jy Jesus kan sien in die mense met wie jy te doen kry en in die dinge wat met jou gebeur.                                    

Lees:  Spreuke 17:17

Jy kan altyd weet dat ’n vriend lief sal wees vir jou
en dat ’n broer daar is om te help
wanneer dit sleg gaan met jou.

Onthou dat 'n vrolike uiterlike 'n teken is van hoe dit binne-in 'n mens se hart en lewe lyk.    

Lees:  Psalm 119:47-48

Ek sal aanhou bly wees oor u gebooie,
ek is lief vir hulle.

Ek respekteer u gebooie, ek is lief vir hulle,
ek sal aanhou dink oor u wette.

Wys vandag deur jou lewe en optrede dat jy betroubaar is - om betroubaar te wees, is net so belangrik as om jou talente te gebruik.                                    

Lees:  Psalm 31:8

Ek sal juig en bly wees
omdat U doen wat U belowe.
Ja, U het gesien dit gaan sleg met my,
U weet dat ek swaarkry.

Beplan vandag vir die toekoms - onthou, jy is die argitek van jou lewe.                      

Lees:  Psalm 71:9

Ek is nou oud, U moenie vir my weggooi nie.
Ek is swak, U moenie vir my los nie.

Wees vandag soos 'n kers of 'n lamp, en laat jou lewe die pad vir ander verlig.                              

Lees:  Psalm 119:130, 132

Wanneer mense verstaan wat U gesê het,
dan is dit vir hulle soos ’n lig,
dit wys vir jongmense wat hulle moet doen.

U moet luister en genadig wees vir my,
soos U altyd doen vir die mense
wat lief is vir u Naam.

Leer vandag om foute en verliese van die verlede tot jou voordeel te gebruik. 

Lees:  Psalm 56:4-5

wanneer ek bang word,
dan weet ek U sal my help.

Ek weet God sal my help.
Hy het dit belowe, en ek prys Hom.
Ek weet God sal my help, ek is nie bang nie.
Mense kan niks aan my doen nie.

Spits jou vandag daarop toe om vriendelik en sagmoedig te wees, en jy sal agterkom dat dit gou-gou deel van jou normale gedragspatroon sal word.

Lees: Psalm 25:10

Die Here doen altyd wat hy belowe het
vir die mense wat gehoorsaam is
aan sy verbond en sy wette.

Jy kan glo en aanvaar dat jy nie alleen is nie - die Here is by jou!

Lees: Psalm 69:18

Ek behoort aan U, U moenie wegkyk
wanneer dit sleg gaan met my nie,
U moet gou maak en doen wat ek vra.

Vra jouself vandag af wat die Here wil hê dat jy met jou lewe moet maak.

Lees: Psalm 102:18

Hy hoor die gebede van die mense wat niks het nie,
hulle gebede is vir Hom belangrik.

Keer vandag jou rug op die twyfel en hou vas aan jou geloof!

Lees: Spreuke 16:7

Wanneer die Here tevrede is met ’n mens se lewe,
dan laat Hy ook daardie persoon se vyande
in vrede met hom lewe.

Laat jou dade vandag harder praat as jou woorde. Ondersteun mense wat met die opvoeding van kinders werk.

Lees: Psalm 86:11

Here, leer vir my hoe U wil hê dat ek moet lewe,
sodat ek sal weet net U is God
en sodat ek u Naam sal eer met my hele hart.

Heg waarde aan die veranderende seisoene. In elke seisoen kan ons die tekens van God se nabyheid vind.

Lees: Spreuke 17:22

’n Gelukkige mens is ook ’n gesonde mens,
maar ’n mens wat moedeloos is, word siek.

Dink vandag daaraan dat mense wat 'n gestremde kindjie het, op 'n baie beson-derse manier van liefde, ge-loof en hoop leer.  Wees ook 'n vriend of vriendin vir iemand wat gestremd is.

Lees:  Psalm 119:73

Ú het my gemaak en Ú het my laat lewe,
U moet vir my leer sodat ek u gebooie kan ken.

Die dinge wat jy vir ander mense gedoen het, is die dinge wat jy van hierdie dag gaan onthou.  

Lees:  Spreuke 25:14

Wanneer iemand spog oor ’n present
wat hy nie gee nie,
dan is dit soos wanneer daar wolke is en die wind waai,
maar daar is nie reën nie.

Openbaar 'n gees van vergewensgesindheid - onthou, God het jou vergewe en Hy het jou lief.

Lees: Psalm 86:5

Want U is goed, my Here, U vergewe
en U doen alles wat U belowe het
vir al die mense wat tot U bid.

Bemoedig vandag 'n bejaarde of 'n kind en versterk hulle geestelik.

Lees: Psalm 27:9

U moenie keer wanneer ek U wil dien nie,
U moenie vir my wegstuur nie.
U het my altyd gehelp,
moenie my nou los nie,
moenie weggaan van my nie,
want U is die God wat my red.

Laat jou hele lewe vandag 'n gebed wees. Raak stil voor God, want daardeur word jou siel en gees gevoed, sodat jou lewe 'n innerlike klamte kan weerspieël.

Lees: Psalm 25:5

Leer my om reg te lewe, soos U wil hê,
want U is die God wat my red,
ek glo altyd dat dit net U is wat my kan help.

Sorg dat jou prioriteite vandag en elke ander dag reg en gesond bly. Stel die belangrikste dinge altyd eerste.

Lees: Psalm 118:24

Hierdie is die dag wat die Here gemaak het,
ons moet juig en bly wees daaroor.

Wees sensitief genoeg om Jesus in ander mense raak te sien.

Lees: Spreuke 17:14

Twis begin soos wanneer water begin lek,
dit is beter dat jy ophou voordat die twis begin.

Groet die Here vanmôre en bly heeldag lank - en ook die hele nag - by Hom.  

Lees:  Psalm 5:4

Here, wanneer ek in die oggend bid,
dan sal U hoor.
Ek kom staan voor U in die oggend
en ek wag dat U my moet help,

Wees vandag 'n lewende voorbeeld van agape-liefde. Wees geduldig, vriendelik, vergewensgesind en nederig.

Lees: Spreuke 15:1

Wanneer jy vir iemand mooi antwoord,
dan sal hy ophou om kwaad te wees,
maar wanneer jy dinge sê wat iemand seermaak,
dan maak jy hom kwaad.

Vertrou en gehoorsaam vandag; gehoorsaam en vertrou môre.

Lees: Psalm 9:10-11

Die Here beskerm ’n mens
wat homself nie kan beskerm nie,
Hy beskerm die mense met wie dit sleg gaan.

Die mense wat vir U ken,
weet dat U sal doen wat U sê,
want U los nie die mense
wat naby U wil wees nie.

Luister na die gelag van God se kinders - en geniet dit!  Hy is by hule, daarom is hulle vrolik.

Lees:  Psalm 29:4

Wanneer die Here praat, dan praat Hy hard,
wanneer Hy praat, dan is dit die Koning wat praat.

Waar jy ook al vandag is - by die werk, langs die see, op 'n berg of sommer by die huis - onthou dat God ook daar by jou is.

Lees:  Psalm 95:6

Kom, kom ons gaan lê voor Hom,
kom ons buig, kom ons kniel
voor die Here, Hy wat ons gemaak het.

As jy vandag sou struikel, onthou dat die Here by jou is en jou wil ophelp.  Moenie bang wees nie.

Lees:  Psalm 27:4

Een ding het ek vir die Here gevra
en dit wil ek altyd hê:
Ek wil my hele lewe lank in sy tempel wees
om te sien dat Hy goed is vir my
en om vir Hom te mag vra wat Hy wil hê ek moet doen.

Wees vandag die kaptein van jou eie lewe.  Stuur jou skip in die rigting van God se koninkryk.  Hy is jou navigator en jou vuurtoring.

Lees:  Psalm 107:30

Die mense was bly omdat die see stil geword het.
Die Here het hulle gelei na die hawe
waar hulle wou wees.

Bewonder vandag die kunswerke wat deur God geskep is: die pragtige berge, wit branders en grasvelde.  Geen ander kunstenaar kan Hom dit nadoen nie.

Lees  Psalm 95:4

Hy regeer oor die diep plekke onder die aarde,
en die hoogste plekke op die berge is Syne.

Hou vandag jou lewensdoel voor oë. Werk aktief daaraan om dit te bereik - moenie net hoop of wens dat jy dit eendag sal bereik nie.

Lees: Spreuke 19:20

As jy luister na wat mense vir jou sê
en as jy leer van hulle,
dan sal jy later self wysheid hê.

Luister goed na kritiek, besluit watter die moeite werd is, pas dit in die toekoms toe en vergeet dan van die res.

Lees: Psalm 72:2

Ons bid dat hy reg sal regeer oor u volk,
dat hy reg sal oordeel oor mense
wat aan U behoort en wat hulleself nie kan help nie.

Wat jy van jouself dink, is belangriker as wat ander van jou dink.

Lees:  Spreuke 23:18

want dan sal dit met jou goed gaan
in die tyd wat later kom
en jy sal kan aanhou lewe.

Dink altyd aan geliefdes wat ver is.  Kyk na hulle foto's en bid vir hulle.

Lees: Jeremia 29:7

En julle moet help dat dit goed gaan met die stad waarnatoe Ek julle laat wegvat het. Julle moet ook bid vir die mense van daardie stad, want as dit met hulle goed gaan, dan sal dit met julle ook goed gaan.

Kyk vandag deur die vergrootglas van geloof na die lewe en die wêreld.

Lees:  Psalm 37:3, 5

Jy moet glo dat die Here sal doen
wat Hy belowe het
en jy moet goeie dinge doen.
Dan sal jy in hierdie land woon en jy sal veilig wees.

Jy moet glo dat die Here jou op jou pad sal lei
en dat Hy sal doen wat Hy belowe het.
As jy dit glo, dan sal Hy dit doen

Konsentreer vandag daarop om jou Godgegewe talente te gebruik om iemand anders te help.

Lees: Spreuke 4:18

Maar mense wat reg doen,
se pad is soos die oggendlig,
dit word meer en meer helder
totdat dit dag is.

 

Klop en soek - jy sal die Here vind. Hy wag vir jou en sal jou troos en beskerm.

Lees: Psalm 121:7

Die Here sal jou beskerm
teen alles wat sleg is,
jou lewe sal veilig wees.

Dank God vandag vir Sy nabyheid.

Lees: Psalm 46:2

God beskerm ons en Hy maak ons sterk,
Hy is altyd gereed om ons te help.

Moenie bekommerd wees oor die uiterlike nie, maar streef daarna om God se skoonheid van binne af uit te straal.

Lees: Psalm 119:143

Toe ek swaargekry het
en toe dit sleg gegaan het met my,
was dit vir my lekker om u gebooie te hou.

Moenie moedeloos raak nie, al voel dit vir jou of die Here nie dadelik op jou gebede antwoord nie - hou net aan bid en onthou dat Sy tyd en plan volmaak is. Lees:  Psalm 104:34

Ek bid dat die Here sal hou van wat ek dink,
ek is bly dat Ek aan Hom behoort.

Kyk vandag vanuit 'n geestelike perspektief na jou lewe - elke struikelblok is 'n belangrike les in volharding.  

Lees:  Psalm 40:3

En toe het Hy my opgetrek uit die diep gat
vol slym en modder,
ek het amper daar gesterf.
Hy het my op ’n rots neergesit,
my voete kon daar vas staan.

Roep vandag die Here aan.  Wys vir Hom - en vir die wêreld - dat jy geduldig kan wag.  Wees ook 'n vredemaker.

Lees:  Psalm 37:7

Jy moet stilbly en geduldig wag
totdat die Here iets doen.
Jy moenie kwaad word wanneer dit goed gaan
met iemand wat skelm planne maak nie.

Die waarde van 'n goeie daad kan nie oorbleklemtoon word nie - en dit kan ook nie in geldwaarde gemeet word nie.

Lees: Spreuke 14:22

Mense wat besluit om slegte dinge te doen,
weet nie wat met hulle sal gebeur nie.
Mense wat besluit om goeie dinge te doen,
doen wat hulle belowe het, hulle verander nie.

Moenie veroordelend wees nie.  Stry teen emosies van bitterheid en wrewlel, dan sal die onrus in jou binnste bedaar en sal jy vrede in jou hart hê.  

Lees: Spreuke 18:14

Wanneer ’n man aanhou hoop,
dan sal dit hom help wanneer hy siek is,
maar niemand kan aanhou lewe
as hy moedeloos is nie.

Wees vandag entoesiasties, doelgerig, toegewyd en vol vertroue. Jou ywer vir God sal beslis 'n invloed op die lewens van ander hê.

Lees: Spreuke 16:93

’n Mens kan planne maak oor wat hy wil doen,
maar dit is die Here wat besluit wat sal gebeur.

Volg vandag die Groot Herder en moedig ander skape wat weggedwaal het, aan om terug te keer na Hom.

Lees: Psalm 100:3

Julle moet weet dat die Here God is.
Hy het ons gemaak, en ons is Syne,
ons is sy volk, ons is die skape wat aan Hom behoort.

Laat jou lewe vandag gekenmerk word deur liefde, geduld, vriendelikheid en geloof - dis 'n flatervrye lewensresep!

Lees: Spreuke 25:15

As jy baie geduldig is,
dan kan jy met ’n regeerder praat
en hom laat besluit om iets te doen,
as jy vriendelik praat, dan sal hy miskien begin dink
dat hy iets op ’n ander manier moet doen.

Doen vandag moeite om 'm leemte in iemand se hart en lewe te vul. Hoe oud of jonk jy ook al is, jy kan help om 'n ander se eensaamheid te verdryf.

Lees: Spreuke 17:6

Kleinkinders laat oumense soos konings voel,
en kinders is trots op hulle ouers.

Laat jou lewe vandag deur verdraagsaamheid en vergewensgesindhied gekenmerk word.  Versoen jou met almal wat jou te na gekom het.

 Lees:  Psalm 38:9

Ek is naby my einde, ek kan nie meer aanhou nie,
ek brul soos ’n leeu, want alles in my voel deurmekaar.

Lees Numeri 14:20

Die Here het gesê: “Ek vergewe hulle soos jy gevra het,

Psalm 63:9
Ek bly altyd naby U, U hand
ondersteun my. 

Letterlik sê Dawid hier sy siel ‘kleef’ aan God - my soul follows hard after Thee, volgens die ou Engels. 
Soek hard na God - God sal hard na jou soek.
Gebed
Here, my hart het 'n innige behoefte na U.  
Laat my U vind, Here - laat my U vind.  Amen.

Onthou, jy het ook geestelike spiere wat oefening nodig het. Sorg dat jou waardes en ideale vandag die nodige oefeninge kry.

Lees: Psalm 70:2

O God, U moet gou maak en my red.
Here, U moet gou maak en my help.

Gee vandag jou beste sonder om enige vergoeding of lof terug te verwag.

Lees: Psalm 131:1

’n Lied wanneer mense na die tempel gaan. Van Dawid.
Here, ek dink nie dat ek belangrik is nie,
ek is nie hoogmoedig nie,
ek probeer nie om dinge te doen
wat vir my te moeilik is nie.

Doen moeite om wonde te genees. 'n Klein gebaar van vriendskap en liefde kan groot gevolge hê.

Lees: Spreuke 11:24

Daar is mense wat hulle goed
vir ander mense uitdeel,
maar hulle kry altyd meer goed,
daar is ook mense wat nie graag vir ander mense
iets doen nie, húlle word self arm.

Leef vandag volgens God se standaarde en nie volgens die van die wêreld nie.

Lees: Psalm 112:1

Julle moet die Here prys.
Dit gaan goed met iemand wat die Here dien
en wat baie lief is om te doen wat die Here sê.

Moenie vandag uitstel nie, maar handel vandag se dinge vandag af.

Lees: Psalm 28:4

U moet hulle straf oor wat hulle doen,
oor die slegte dinge wat hulle doen.
U moet vir hulle gee wat hulle moet kry,
U moet hulle straf oor wat hulle gedoen het.

Aanvaar die uitdagings wat hierdie nuwe dag inhou. Aanvaar God se leiding en weet dat Hy naby jou is. Hy sal jou beskerm as jy struikel of val.

Lees: Spreuke 4:12

As jy op hierdie paaie loop,
dan sal jou voet nie vashaak nie,
en wanneer jy hardloop,
dan sal jy ook nie val nie.

Laat jou lewe vandag deur verdraagsaamheid en vergewensgesindhied gekenmerk word. Versoen jou met almal wat jou te na gekom het.

Lees: Psalm 38:9

Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.

Wat jy ook al vandag gaan doen en ongeag van die tyd of plek, rig jou gedagtes en jou gemoed op God en dank Hom met 'n opregte hart.

Lees: Psalm 119:147, 148

Ek staan op voordat die son opkom
en ek vra dat U my moet help,
ek weet U sal doen wat U gesê het.

Ek bly die hele nag wakker,
sodat ek kan dink aan wat U belowe het.

Laat al jou sorge vandag in God se hand. Daar is geen probleem wat Hy nie kan oplos nie. Hy maak die verskil!

Lees: Psalm 59:17

Maar ek?
Ek sal sing oor u krag,
ek sal elke oggend juig
omdat U doen wat U belowe.
By U is ek veilig,
U beskerm my wanneer dit vir my gevaarlik is.

Onthou vandag dat jy God op enige plek kan aanbid en kan dank.

Lees: Psalm 138:2

Ek wil buig na u gewyde tempel
en ek wil u Naam prys
omdat U doen wat U belowe het
en omdat U dieselfde bly.

Die ouer geslag verdien ons liefde en waardering - gee dit vir hulle. Wys dat jy omgee en doen moeite om 'n bejaarde geselskap te hou.

Lees: Psalm 71:18

Ja, ek is nou oud en my hare is grys,
U moenie nou vir my los nie.
Ek wil vir die nageslag vertel,
vir almal wat later gebore sal word,
dat U sterk is en dat U groot dinge gedoen het.

Wees bedag op God se teenwoordigheid - hy is in jou, in ander en ook in die natuur.

Lees: Psalm 139:5

U is agter my en U is voor my,
U hand beskerm my.

Werk vandag aan jou lewe. Onthou, jy is besig om 'n meesterstuk te skep en God self help jou daarmee.

Lees: Psalm 66:10

Ja, o God, U het ons getoets
soos ’n mens silwer in ’n vuur smelt
om dit te toets.

Straal vandag liefde en begrip uit. Probeer om waarlik 'n lig in iemand anders se lewe te wees.

Lees: Psalm 139:11-12

As ek sê die donker moet my toemaak,
die lig rondom my moet donker word,

dan is dit nie donker vir U nie.
Vir U is die nag so lig soos die dag
en donker is vir U soos lig.

Herstel vandag 'n gebroke verhouding. Werk aan jou vriendskappe met ander mense, en onthou dat 'n vriend 'n gawe van God is.

Lees: Spreuke 18:24

Daar is party vriende wat net praat
maar wat niks help nie,
maar ’n vriend kan vir jou meer lief wees as ’n broer.

Wys vandag vir jou ma dat jy haar waardeer - besoek haar, bid vir haar, of bel haar. As jy nie meer 'n ma het nie, doen dit vir 'n vriendin.

Lees: Spreuke 31:28-29

Haar kinders staan regop en hulle prys haar,
haar man sê dat sy ’n goeie vrou is.
Hy sê:

“Baie vroue doen goed,
maar jy doen beter as hulle almal.”

Wees vandag onder alle omstandighede dankbaar.

Lees: Spreuke 27:7

Wanneer iemand genoeg geëet het,
dan is heuning nie meer lekker nie,
wanneer iemand honger is,
dan proe ’n bitter ding ook soet.

 

Indien u wel 'n donasie wil maak om onkostes te dek, sal ons dit waardeer.

  • Capitekbank spaar rekening 136-35-78-284
  • Brackenfell takkode 470010
  • Rekening naam: WWJD

Selfbeheersing en selfdissipline sal daartoe lei dat jy God se genade en almag nog kragtiger in jou lewe sal ervaar.

Lees: Psalm 67:2

O God, U moet goed wees vir ons
en ons seën,
U moet na ons toe kom.
Sela

Werk vandag saam met God en nie teen Hom nie. Doen alles wat jy doen vir Hom en jy sal aangenaam verras word deur die God van die heelal.

Lees: Psalm 74:12

God is my Koning van lank gelede af,
dit is Hý wat mense op die aarde red.

Aanvaar die uitdagings wat hierdie dag bring met volharding en sonder vrees.

Lees: Psalm 119:50

Toe dit sleg gegaan het met my,
het u woorde dinge verander vir my,
want die dinge wat U belowe het, het my laat aanhou lewe.

Gee vandag uiting aan jou dankbaarheid teenoor God en onthou om jou waardering teenoor ander uit te spreek.

Lees: Psalm 145:3

Die Here is groot,
al die mense moet Hom prys.
Niemand weet hoe groot Hy is nie.

Spits jou vandag daarop toe om die skoonheid in die natuur raak te sien en dank God daarvoor.

Lees: Psalm 145:10

Here, almal wat U gemaak het, moet vir U dankie sê,
die mense wat in U glo, moet U prys.

Onthou, jou glimlag en jou blyk van vriendskap kan vandag 'n verskil in iemand anders se lewe maak.

Lees: Spreuke 18:19

’n Mens kan nie maklik inkom in ’n stad
wat sterk mure het nie,
ook nie in ’n paleis wat ’n sluitbalk
aan die poort het nie.
Jy kan ook nie maklik praat met ’n broer
wat kwaad is vir jou omdat jy
iets verkeerd gedoen het aan hom nie.

Raak vandag nog ontslae van enige tekens van haat in jou lewe, sodat daat net liefde en vrede kan oorbly.

Lees: Spreuke 13:13

Wanneer ’n persoon nie wil doen
wat ’n wyse mens vir hom leer nie,
dan sal hy arm word
en hy sal iemand se slaaf moet word,
maar wanneer hy doen wat ’n wyse mens vir hom sê,
dan sal hy ’n beloning kry.

Wees vandag opreg dankbaar vir alles wat jy uit die Vader se hand ontvang.                                

Lees:  Spreuke 13:7

Party mense maak of hulle ryk is,
maar hulle het niks,
party mense maak of hulle arm is,
maar hulle het baie.

Wees vandag dankbaar vir aangename herinneringe.     

Lees:  Psalm 143:5

Ek dink aan lank gelede,
ek dink oor alles wat U gedoen het,
ek dink oor alles wat U gemaak het.

Maak vandag die lewe vir iemand anders makliker, al is dit ook net deur 'n klein gebaar van vriendskap.             

Lees:  Spreuke 2:7-8

Hy gee vir eerlike mense ware wysheid,
Hy beskerm mense wat heeltemal reg lewe.

Hy laat hulle altyd reg doen,
Hy beskerm die lewe van die mense
wat aan Hom behoort.

Die Here sorg vandag vir jou - werk saam met Hom en nie teen Hom nie.                                  

Lees:  Spreuke 10:27

As iemand die Here respekteer en Hom dien,
dan sal daardie persoon lank lewe.
Mense wat verkeerd doen, se lewe is kort.

Toon vandag aan iemand begrip en empatie. Niks ter wêreld kan begrip en dernis koop nie.

Lees: Spreuke 24:3-4

Iemand wat wysheid het, kan ’n huis bou.
As hy verstandig is,
dan kan hy die huis sterk bou
sodat dit vas staan.

As hy weet hoe om dit te doen,
dan kan hy die kamers volmaak
met baie kosbare en mooi goed.

Dink vandag terug aan 'n gebaar van vriendskap en veral aan die feit dat sowel die ontvanger as die gewer daarby gebaat het.

Lees: Psalm 112:6

want mense wat reg doen, misluk nooit,
en ander mense onthou hulle vir altyd.

Kyk terug na die uitdagings van die vorige dae. Was daar sommige wat vir jou onmoontlik gelyk het? Besef jy hoe nodig jy die Here het om jou hart te verander en jou in staat te stel om iemand lief te hê en te vergewe? Vra die Here om jou te wys waar jy met Hom staan en vra Hom vir die krag en genade om jou ewige bestemming in Hom te vestig.

LEES 1 Joh. 4:7

Vriende, ons moet lief wees vir mekaar, want liefde kom van God. Almal wat lief is vir ander mense, is kinders van God en hulle ken vir God.

Doen vandag goed aan iemand anders, en kyk net watter invloed dit ook op jou lewe het!

Lees: Spreuke 11:18

Die beloning van die mens wat verkeerd doen,
beteken niks.
Iemand wat aanhou om reg te doen,
sal waarlik beloon word.

Wees vandag opreg dankbaar teenoor God, dan sal jy ook die volheid van sy vrede en blydskap ervaar.

Lees: Spreuke 12:20

Mense wat planne maak om slegte dinge te doen,
wil ander mense bedrieg,
mense wat planne maak om dit goed te laat gaan,
maak ander mense bly.

Sluit die deur van jou hart vandag vir die Here oop; nooi Hom binne en kyk watter verskil Sy teenwoordigheid aan jou lewe maak.

Lees: Psalm 53:3

God kyk uit die hemel na die mense
om te sien of daar iemand is wat verstandig is,
iemand wat vra wat God wil hê.

Vul jou binneste met gedagtes oor God, dan is daar nie meer plek vir kwelgedagtes nie.

Lees:  Psalm 141:8

Want op U is my oë, Here Here; by U skuil ek: giet my siel nie uit nie!

Verander vandag nog jou lewe so dat jy beter toegerus is vir die lewe wat kom, want Jesus het verseker dat jy tot in ewigheid sal lewe.

Lees:  Psalm 23:4

Ook wanneer ek
deur ’n diep en donker vallei moet loop,
dan sal ek nie bang wees nie,
want U, Here, is by my.
U beskerm my
soos ’n herder sy skape beskerm
met sy stok en met sy kierie.

Dank God vandag dat jou geestelike lewe nie aan die natuur se seisoene gebonde hoef te wees nie - al is dit amper winter, kan dit steeds lente bly in jou hart!

Lees:  Spreuke 16:15

Wanneer die koning vriendelik is,
dan sal jy aanhou lewe,
wanneer hy van jou hou,
dan is dit vir jou soos die wolke
wat reën bring in die lente.

Wees bly oor hierdie vars, nuwe môre en oor die geleenthede wat vandag op jou wag.

Lees:  Psalm 121:6

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

As jy mooi kyk, sal jy nie net God se gawes nie, maar ook God se teenwoordigheid vandag in jou lewe sien.

Lees:  Psalm 42:3

Ek is dors vir God, vir die God wat lewe.
Wanneer kan ek Hom weer
in sy tempel gaan dien?

Kyk vandag om jou en jy sal God se hand in alles sien!

Lees: Psalm 10:12

Here, U moet nou iets doen,
o God, U moet u hand uitsteek en help,
U moenie die mense vergeet
wat hulleself nie kan beskerm nie.

God se laaste opdrag aan ons was om uit te gaan en dissipels van alle mense te maak.

Moenie sommer opgee as een persoon jou afgejak het nie.  Hou aan. 

Moenie moed verloor nie, verander die aas, probeer weer... en weer... en weer...

Matteus 28:19  Gaan dan heen maak die mense my dissipels... 

 

God ken jou by jou naam.  'n Mens noem net iemand op hul voornaam wat jy baie goed ken.  Hy het jou geken toe jy nog in die moederskoot was.  Jy is syne. 

Hy doen moeite met jou en Hy is daar vir jou.  God draai nooit van jou af weg nie, dit is ek en jy wat soms die pad byster raak.  En ook dan is Hy bereid om te vergewe omdat Hy ‘n verdraagsame God is en jou so goed ken.

Eksodus 33 : 17  Die Here het vir Moses geantwoord: "Ook wat jy nou gevra het, sal Ek doen. Ek is jou goedgesind en Ek ken jou op jou naam."

Net soos wat ons op die Here vertrou en ons hoop op Hom plaas, net so plaas Hy sy hoop op ons.  God het sy Enigste Seun opgeoffer vir ons m.a.w. Hy't ons eerste gestel, selfs voor Sy geliefde Seun. Sy Enigste Seun!   Die hoogste prys!  Het ons dit verdien?
Psalm 71 : 5  want U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou.

As mens is ons tot niks in staat, maar deur God is ons alles.  Wat ons bereik het, is aan Hom te danke.  Wat ons besit, kom van Hom.  Ons toekoms is in Sy hande.

Hy luister altyd na ons.  Die lyn na God is nooit beset nie.  Hy is nooit op voicemail nie.  Jy kry nooit ‘n besettoon nie.  God is nie net gedurende kantoorure beskikbaar nie.  Hy is elke oomblik van elke dag beskikbaar.  Hy raak nooit moeg en vra of dit alweer jy is nie.  Hy sit nooit die telefoon in jou oor neer nie.  Hy is nooit ongeduldig en kortaf nie.  Jy hoef nooit na musiek te luister of na verskeie opsies te luister alvorens jy die korrekte een kies nie.  Dit is ‘n direkte lyn, en altyd beskikbaar. 
Is ek en jy altyd daar as Hy met ons wil praat?  Geld dieselfde reëls vir Hom as vir ons?  
Filippense 4 : 13  Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

As jy God was, sou jy so genadig teenoor die mens gewees het? Sou jy vir almal ewe lief kon wees en almal dieselfde behandel het? Sou jy kon vergewe en vergeet? 

Hoekom is ons dan so onverdraagsaam teenoor ons medemens?

God is die ‘ultimate’ voorbeeld. God luister na almal van ons. Hy glo in elkeen van ons. Hy neem ons keer op keer weer terug as ons afgedwaal het. Hy reken die kwaad nie toe nie. Hy is lankmoedig. Hy is verdraagsaam. Hy vergeef ons. Hy Leef! Prys Hom elke dag!

2 Samuel 22 : 47  Die Here leef!  Ek loof Hom wat my rots is.  Ek prys my God wat my verlos het. 

‘n Rots is standvastig. Dit is daar vir eeue en eeue en sal nog vir eeue daar wees. Dit word nie deur stormwinde rondgeruk of deur vuur gesmelt nie. ‘n Rots is onbeweeglik. Dit is onveranderlik en ewigdurend. Dit is wat Jesus Christus is.

Hy is nie ‘n mooiweersvriend nie. Hy gaan nie verander nie. Hy gaan nie weg nie. Hy is presies dieselfde en daarom kan jy op Hom staatmaak. Daarom bou Hy Sy Kerk op ‘n rots, want die Kerk sal nooit vergaan nie. Selfs die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Mattheus 16 : 18  En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Hy sal hul gebed nie verag

Vir ander lyk jy baie suksesvol.  Jy trek deftig aan, ens....

Dit is wat die wêreld sien en tog weet jy dat dit ‘n valse beeld is.  Jy ken die balans van jou rekeninge en kredietkaarte.  Niemand weet van die verskriklike rusies en ontrouheid nie.  Jou kind is aan dwelms verslaaf.  Jy is raadop. 

Hou op om jouself te martel.  Jy het die beste gedoen en jy probeer steeds, maar om die verkeerde redes.  Hou op om die wêreld en ander te beindruk.  God sien jou soos jy is.  En Hy glo in jou. Lees vnadag se teksvers wat Hy spesiaal vir jou vandag gee.  Vir Hom is jy ‘n wenner.  Vra Hom om jou terug te lei na die lewe; die Ewige Lewe.

Psalm 102 : 18  Hy luister na die gebed van dié wat alles verloor het, Hy sal hulle gebed nie verag nie.

Te midde van die storm waardeur jy op hierdie oomblik gaan, hoor God jou hulproep. Wanneer jy op jou swakste is, is Hy op Sy sterkste. Hy word nie moeg nie en Hy gaan nie slaap nie. Deur die eeue heen hou Hy wag, soos die goeie herder.

God het die storm stilgemaak toe sy dissipels benoud geword het. As nietige mense het hulle benoud geraak. En dis normaal vir ons om ook benoud te raak. Dalk is jy benoud en jy praat met ander, vra raad, vra hulp. Geen mens kan ‘n storm stilmaak nie, slegs ons almagtige God.

Hy kan ook die storm binne jou stilmaak. Hy kan die storm in jou tik-verslaafde kind stilmaak. Hy kan die storm wat in jou drankverslaafde man/vrou, pa/ma of kind woed, stilmaak. As jy raadop is en niks wil help nie, wend jou tot God. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Soms antwoord God onmiddellik, soms moet jy jare lank bid. Jou tyd is nie Sy tyd nie, maar Hy is nooit laat nie.

Matteus 8 : 26  Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, kleingelowiges?" Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword.

Daar is niemand soos Ek nie
God stel dit baie duidelik – daar is niemand soos Hy op die ganse aarde nie. Jy kan nie jou lewe aan enigiemand op aarde toevertrou nie. Maak nie saak hoe lief jy vir jou aanstaande is nie, hy of sy is nie God nie. Niemand is werd om in Sy skadu te staan nie.

En tog het God Sy Seun na die aarde gestuur om mens te word. Die verskil is dat Sy Seun nie op die aarde gebly het nie; Hy het opgevaar en sit aan die regterhand van God. Daar is niemand soos Hy nie. Hy alleen kan jou red en beskerm. Hy alleen verhoor gebede. Hy is God almagtig.

Eksodus 9 : 14  Dan sal jy besef dat daar op die hele aarde niemand soos Ek is nie.

Jy is so verskriklik alleen. Jy werkgewer het jou so pas in kennis gestel dat jou dienste nie meer benodig word nie. Jou huwelik is tot niet. Jy moes so pas ‘n eggenoot aan die dood afstaan. Dit voel of jou kinders van jou vergeet het. Jy wonder waarom al hierdie dinge met jou gebeur.

Dit is alles deel van God se volmaakte plan. Onmoontlik - 'n liefdevolle God kan nie dit toelaat nie. As mens sien jy nie die volle prentjie nie, maar Hy weet die beste. Ons kyk in 'n spieël en sien 'n raaisel. Hy sien die groter prentjie en eendag gaan jy sien hoekom jy nou deur hierdie smeltkroes moes gaan.

Hoe moeilik dit ook al is gedurende sulke tye, vertrou op God. Daar sal ‘n dag aanbreek dat jy sal terugkyk met dankbare oë en weet dat Hy tog reg was; dat Sy planne vir jou lewe volmaak is. God is nie impulsief nie, Hy weet presies wat Hy doen. Hy maak ook nie foute nie, dis alles deel van Sy groter plan.

Jeremia 29 : 11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie;

Sou die lewe nie soveel beter gewees het, as die duiwel uit die prentjie was nie? 
Ook Jesus is deur die duiwel versoek.  Hy weet van die versoekings wat oor jou pad kom.  Soggens as jy opstaan en Bybelstudie doen, is jy vol moed vir die dag, maar die dag is nog jonk wanneer die eerste versoeking ons pad kruis;  partykeer nog voor ons die huis verlaat het.  Daarom het Hy jou geleer bid:  “en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose”.  Bly op jou knieë.  Moet nooit ooit toelaat dat satan jou van jou vreugde ontneem nie.  As jy toegee, verloor jy die stryd.  Daar is versoekings om elke draai. 
Leer ook jou kinders sodat hulle weet wat die verskil is tussen reg en verkeerd sodat hul nie in die duiwel se strikke val nie.  Satan is jaloers omdat hy uit die hemel uitgewerp is en soos ‘n stout kind, probeer hy nou aandag trek op die verkeerde manier.
 
2 Korintiërs 2 : 11 Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed.

Dag na dag swoeg en werk jy, jy maak bymekaar en jy klim die suksesleer.  Hoekom?  God beloof dan Hy sal sorg. 

Dis korrek, maar Hy sê egter nie vir jou om agteroor te sit nie of langs die strand te gaan ontspan nie.  God laat immers nie die wurmpie na die voëltjie toe kom nie.  Nee, die voëltjie moet uit die nes, in wind en weer en self die wurmpie gaan soek om te eet.  Dan sal God sorg dat daar ‘n wurmpie is.  

Werk hard, en God sal vir die res sorg

Matt 6 : 26  Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?.

Psalm 127 : 1 As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs.

Probleme, lyding, depressie, resessie, desperaatheid – dis ‘n woordeskat waarmee jy baie bekend is in vandag se lewe. Kyk maar net na die TV nuus om te sien hoeveel lyding daar in die wêreld is en hoe onregverdig die lewe is.

Wêreld ekonomië stort ineen, banke speel bankrot. Amerika is in ‘n resessie, so ook Japan en Europa. Al meer maatskappye sukkel om kop bo water te hou en al meer mense verloor hul werk. Waar gaan dit alles eindig? Is daar nog hoop?

Verseker, want God sal al jou onsekerhede en vrese wegneem. Vertrou op Hom. Terwyl ander wanhopig is, hou Christene aan God vas. ‘n Christen gee nooit moed op nie, want God is hoop. Slegte dinge gebeur wel ook met Christene, maar Christene is nooit hooploos nie.

Laat God toe om jou huis te bou.

Psalm 30 : 5 Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!

Deur musiek en liriek kan ons Sy naam verhef. Musiek is sekerlik een van die grootste geskenke waarmee God die mens geseën het. Ook Dawid het hom verlustig in die harp en die lier.

Musiek beskik oor die vermoë om jou op te hef en weer nuwe moed te gee. Partykeer kom ‘n lied oor die radio en dit voel vir jou asof die lirieke net vir jou geskryf is. Nianell sê dat haar lirieke nie van haarself kom nie, dit kom van ‘Elders’.

Partykeer kom die woorde van ‘n lied wat jy iewers gehoor het vanself in jou kop en jy voel net om te sing. Geestelike (Gospel) musiek beleef ‘n oplewing. Ek dink nie God sou dit toegelaat het as dit nie binne Sy Wil is nie.

Cliff Richard het in een van sy liedjies met reg gevra: “Why should the devil have all the good music?” Inderdaad. Meer en meer kunstenaars bely hul geloof deur middel van geestelike musiek. Dit is ‘n ode aan God. Magnify His name!

Hoe lyk jou skatte?

Kompeteer jy ook met jou vriende? Jy moet dieselfde of ‘n beter motor as die buurman hê. Jy moet in ‘n beter buurt as jou vriende woon. Die kinders moet ‘brand name’ klere dra sodat hulle nie uit voel wanneer hulle by ander kinders is nie. Jy moet ‘n spesifieke maak selfoon hê of jy gaan leen geld om ook oorsee te gaan soos jou kollega. Daagliks word jy gedryf om beter te doen en meer te hê. Jy is jou eie grootste vyand.

Ongelukkig het niks van dit wat jy najaag ewigheidswaarde nie. Slegs ‘n opregte verhouding met God, het ewigheidswaarde. So waarom dryf jy jouself so?

Hoekom bid jy nie oor hierdie dinge en vra God om jou te lei nie. Hy het juis gesê dat jy jou moet losmaak van alles... Markus 10 : 21 Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!" Dit beteken nie noodwendig dat jy nou alles waarvoor jy gewerk het moet verkoop nie, dit beteken bloot dat jy nie so vas daaraan moet wees dat jy Hom nie kan volg nie.

Numeri 24:1 Bileam het nou al geweet dat die Here vir Israel wil seën, en daarom het hy nie soos die vorige kere 'n voorteken gaan soek nie. Hy het na die woestyn toe gedraai

Selfs in die woestyn van moedeloosheid, waar jy gebuk gaan onder skuld, drankverslawing, verslawing aan pornografie, prostitusie, wetteloosheid, smokkel... ook daar sal jy die Gees van God ervaar. Die warmte van Sy liefde kan jou ook daar omvou en deurdra.

God het Sy Seun gestuur om sondaars te red, nie om gelowiges te red nie. Daar is hoop vir jou. Bely jou sondes voor God, erken dat jy verkeerd gedoen het en smeek hom om vergifnis. Hy is getrou en regverdig en Hy reken die kwaad nie toe nie.

Die Israeliete was 40 jaar lank in die woestyn en 40 jaar lank het God voorsien en beskerm en hul na die beloofde land gelei. God is die oase in die woestyn van jou lewe.

Johannes 1:14 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.

Dit bly die grootste bewys van God se Liefde vir die mens; dat Hy Sy enigste Seun gestuur het om as mens uit ‘n maagd gebore te word en as mens op aarde te woon. Hier het Hy tussen gewone mense gewoon.

Hy weet hoe dit hier op aarde is, want Hy was ook hier. Hy verstaan valsheid, leuens, skinder, kwaadpraat, vernedering, rugstekery, onregverdigheid, pyn, liefde... Ten spyte hiervan, het God nie een oomblik gehuiwer om Sy enigste Seun hieraan bloot te stel nie.

Jesus het tussen hierdie mense kom leef en 'n boodskap van liefde en hoop deur middel van Sy lewe oorgebring. Hy het wonderwerke gedoen en gepreek deur gelykenisse. Uiteindelik het hul Hom aan ‘n kruis gehang om vir ons sondes te sterf, soos ‘n misdadiger, saam met misdadigers... aan die middelste kruis.

Onthou asseblief, Sy dood was nie onnodig nie. Sy bloed het elkeen van ons vrygekoop.

Dat daar steeds mense is wat eerder aardse rykdom as ewige rykdom wil najaag, gaan my verstand te bowe. Soos in 'n vroeëre dagstukkie gemeld, sê God immers dat jy nie vir jou skatte op aarde moet bymekaarmaak waar mot en roes dit kan verniel nie en Hy beveel aan dat jy eerder vir jou skatte in die hemel moet vergader. Matteus 6 : 20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.

Kan dit enigsins vergelyk met ‘n huis van ‘n paar miljoen rand? Kan dit vergelyk met ‘n motor van ‘n paar duisend rand? Kan dit vergelyk met al die grade agter jou naam? Gaan God eendag vir jou vra watter posisie jy beklee het? Watter posvlak jy bereik het? Wat jou maandelikse inkomste was? Waar jy gewoon het? Verseker nie.

Hoeveel siele jy vir sy koninkryk gewerf het? Hoeveel jy vir ander gedoen het... sonder om iets terug te verwag? Ja, want dit sou ewigheidswaarde hê.

Sê nou maar die oordeelsdag breek vandag aan terwyl jy nog besig is om bymekaar te maak eerder as om oor te gee?

Lukas 1 : 27 Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria.

Maria was Jesus se moeder. God het ‘n maagd gekies om Hom in die wêreld te bring. Sy lewe was tot op twaalf redelik normaal en Maria en Josef het Hom sekerlik ook met liefde oorlaai.

Daarom glo ek dat God ‘n spesiale liefde vir moeders het. Ek kan my net indink hoe Maria se moederhart geweën het toe Jesus gekruisig is.

God ag ouers so belangrik dat Hy in Sy wet vir jou ‘n reël neerlê: “Eer jou vader en jou moeder”. Betoon jy liefde aan jou ouers? Besoek jy jou ouers gereeld? Help jy hulle waar en wanneer jy kan? As hulle van jou afhanklik is, herinner jy hul op ‘n vernederende manier daaraan of sien jy dit as ‘n liefdestaak om vir hul te sorg?

Moenie te laat agterkom hoe kosbaar hulle is nie. Gee die erkenning, liefde en blomme terwyl hul nog leef.

Ps 18 : 29 U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.

Laat toe dat God deur jou skyn, dat Hy sigbaar is in jou optrede teenoor ander.

Partykeer dink ek mense is so gewoond aan preke en geestelike boodskappe dat hul dit nie meer hoor nie. Dit is nou maar eenmaal so dat 'n kind veel meer leer deur 'n ouer se gedrag dop te hou as deur wat die ouer mondelings oordra.

Die motorwag wat daar op die warm teer ure deurbring om motoriste parkeerplek aan te wys en hul motors op te pas, het ook ‘n vriendelike woord nodig. Die dame wat jou inkopies in ‘n sak pak, sal ‘n dankie waardeer. As die supermark se tou lank is en daar is iemand met net ‘n paar items agter jou, nooi hul om voor jou te betaal. Die persoon wat ‘n verkeerde nommer geskakel het, sal baie verbaas wees oor seënwense in plaas van ‘n afjak. Die taxi wat voor jou indruk sal baie verbaas wees as jy vriendelik waai eerder as om obsene tekens terug te maak. Jou kollega met wie jy nie oor die weg kom nie, het ook 'n vriendelike woord nodig.

Laat God se lig vandag deur jou skyn in hierdie donker wêreld.

Jesus het 'n wonderlike manier gehad om deur middel van gelykenisse 'n boodskap oor te dra, maar daar is ook ware verhale wat Hy laat opteken het sodat jy die Bybel makliker kan verstaan. Iemand se getuienis en ervaring van Sy almag is eerstehandse bewys van Sy almag.

Jesus het blindes laat sien en verlamdes laat loop! Wat is die kanse vir iemand wat blind is om eensklaps te kan sien of vir 'n verlamde persoon om net op 'n dag op te staan en te loop? Onmoontlik, behalwe as Jesus 'n wonderwerk laat geskied.

Weet jy wat is selfs meer merkwaardig? Die blindes het daar langs die pad gestaan en slegs gehoor dat Jesus daar verbygaan. In geloof het hul het uitgeroep: “Wees ons barmhartig!” Ander het hulle stilgemaak, maar hulle het weer en weer uitgeroep. Jesus het gehoor en gevra wat Hy vir hulle kon doen. Hulle het versoek dat hul oë geopen mag word. En dan staan daar die pragtige woorde in Mattheus 20:34 “En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hul oë aangeraak en dadelik kon hulle sien.” God het medelye met die mens. Hy kom tot stilstand en hoor ‘n blinde se noodroep, maar nog meer, Hy beantwoord die hartewens van ‘n doodgewone mens.

Dalk roep jy ook vandag uit na God. Jy is so mismoedig, magteloos en desperaat, want jy sien geen uitkoms. Of jy nou 'n ongeneeslike siekte het, finansiële probleme, verhoudingskwessies ervaar, probleme by die werk het... dit maak nie saak hoe klein of groot jou probleem, roep uit tot God en onthou die woorde van Mattheus 20:34, want ons God het medelye met jou. Dieselfde God wat 'n blinde kan laat sien of 'n verlamde weer kan laat loop, kan jou help met jou krisis.

Jesaja 40 : 31 Maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Mag hierdie vers die wind onder jou vlerke wees sodat jy hoog en vry soos ‘n arend sal vlieg.

Soms kom ‘n mens op ‘n punt waar jy soggens opstaan en voel asof jy nooit geslaap het nie. Jy beleef ‘n doodse moegheid, selfs al het jy vroeg gaan slaap. Jou oë en kop voel dik terwyl jy met sleepvoete badkamer toe loop. Selfs na jou eerste koppie koffie, wonder jy steeds hoe jy deur die dag gaan kom. Die lewe is een lang marteling.

Daar kan ‘n mediese rede wees, maar dit kan ook wees dat jy moet ophou om alles alleen te doen. Dalk het die tyd aangebreek om Hom toe te laat om jou met krag te vervul. Sodra jy Hom toelaat om oor te neem, sal jy met nuwe krag vervul word en sal jy weer jou ou self word. Die lewe sal weer ‘n vreugde vir jou word.

Hebreërs 13:5  God self het gesê:  “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
 
Om God blindelings te vertrou, jou lewe in Sy hande te plaas, dis wat Hy van my en jou verwag.  Dan word sy belofte waar;  dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie.  
 
Ken Hom in al jou besluite.  Probeer om nie eers te doen en agterna vir God vir hulp te vra nie.  Ons kan so impulsief wees.  Maak jou behoeftes deur gebed en smeking aan Hom bekend.   Wag vir God.   Dit is een ding om jou lewe in Sy hande te plaas, dis ‘n ander saak om dit daar te laat.  Veral as jy niks sien gebeur nie.
 
Neem God op Sy Woord.  Hy sal jou nie teleurstel nie.
Die engel antwoord haar:  “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek.” (Luk 1:35)
 
Ons dien 'n drie-enige God:  Vader, Seun en Heilige Gees. 
 
Wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer raak dit soveel makliker om die eie ek te verloën.  Dit is soos om van ‘n afstand beheer te word.  Jy hoef nie meer ‘n wag voor jou mond te plaas nie, want die Heilige Gees sal dit beheer.  Jy hoef nie meer die duiwel te vrees nie, want die Heilige Gees omvou en beskerm jou.  Dit is ‘n lewensveranderende ervaring en jou lewe is eenvoudig nie meer dieselfde nadat die Heilige Gees beheer van jou lewe oorgeneem het nie. 
 
Dis nie nodig om die stryd alleen te stry nie!
Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. (Jak 4:2)
 
Om onvoorwaardelik en blindelings te glo en daarmee saam jou algehele vertroue in God te plaas, is vanuit ons menslike oogpunt moeilik.  Ons lewe word so maklik deur twyfel beheer.  God maak dit so eenvoudig, vra en jy sal ontvang.  Hy sê ook:  "Julle kry nie, omdat julle nie vra nie."
 
Jy wil God beperk.  Jy sê: “dit wat ek van God vra is eenvoudig nie moontlik nie,” of "ek kan nie vir God met so 'n kleinigheid pla nie."  En jy’s reg.  Dit is menslik nie moontlik nie, dis 'n kleinigheid, maar God is nie ‘n mens nie.  Niks, maaar niks is by hom onmoontlik of te klein nie.  Jy dien ‘n onbeperkbare God.   Die mens kompliseer dinge, nie God nie.  
 
Bid en jy sal ontvang.  Vra en vir jou sal gegee word.  Gaan sommer nou op jou kniee en bid.
Romeine 8:31  As Hy vir jou is, wie kan teen jou wees.
 
Ons is almal al iewers in ons lewens, teleurgestel deur mense.  Menigeen het al besef dat hy/sy die verkeerde persoon vertrou het. 
 
Ongelukkig kan jy nooit regtig weet wat ander dink of aan wie se kant die ander persoon is nie, maar van een ding kan jy seker wees.  God kies nie kant nie.  Hy is vir jou en daarom kan jy in oorwinning leef en hoef jy jouself nooit ooit te verwyt oor goeie voornemens wat verkeerd uitgedraai het nie. 
 
Watter onreg ook al teenoor jou gepleeg is, God is 100% bewus van albei kante van die storie en Hy slaap nie.  Dalk is jy een van die goedgelowiges wie se pensioen belê is in ‘n piramide skema...  Of jou oordeel het jou in die steek gelaat en jy't vir iemand geld geleen wat nooit beplan het om dit terug te beteaal nie...Na ‘n huwelik van dertig jaar, wil jou man jou verlaat vir ‘n jonger vrou...  Jy het iemand met jou hele lewe vertrou en nou het jy niks.  Jy soek geregtigheid.
 
Glo vandag, God sal voorsien!  Hy sal jou weer optel.  Hy sal jou deurdra.  Moenie toelaat dat satan jou beroof van die mooi wat God jou beloof het nie.
Psalm 37 : 34  Vertrou op die Here en bly op sy weë; Hy sal jou weer laat opstaan ...
 
Jare gelede toe ek deur ‘n krisis gegaan het, het iemand die volgende vir my gesê:  “Jy kan een van twee dinge doen.  Jy kan óf op ‘n hopie gaan sit en huil, óf jy kan opstaan en wys wat in jou steek.  En as jy gaan sit en huil, gaan jy alleen huil.”  Dit was harde woorde aan ‘n persoon wat alreeds platgeslaan was, maar dit het my laat opstaan en sommer gou ook. 
 
Dit is nodig om te rou.  Dit is nodig om ‘n krisis te verwerk, maar die een of ander tyd moet jy weer op daardie fiets klim waarvan jy afgeval het. Francois de Chateaubriand het gesê:  “Daar is niks mee verkeerd om in stof en as te gaan sit as jy ‘n fout gemaak het of baie seergekry het nie…  maar dis verkeerd om daar te bly…” 
 
Hoe gouer jy opstaan en aangaan, hoe gouer bly die krisis agter en vergroot die afstand tussen jou en die krisis sodat jy weer perspektief vind.  En voor jy jou kom kry, is jy weer bo-op die heuwel van die lewe, waar die son vol op jou skyn. 
Vandag word Kersdag deur baie Christene gevier.
Jesus het uit die krip opgestaan, gaan JY ook vandag opstaan?

 

Jy is ongedurig met jouself.  Jy streef altyd na iets meer, om meer soos iemand anders te wees.  Jy beny ander hul figuur, hare, kleur, persoonlikheid... Jy kyk na ander en meet jouself aan hulle en so bly jy voortdurend onseker van wie jy is en wat jou eie waarde is. 
 
Genesis 1 : 27  God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep... 
 
Nie alleen het Hy jou gemaak nie, maar Hy’t jou selfs volgens Sy beeld gemaak.   Dink jy God is nie heeltemal soos Hy moet wees nie?  Nooit!  Juis, daarom is jy ook perfek net soos jy is.  Jy is uniek, spesiaal; die bloudruk.  Daar is niemand anders soos jy nie.  Hoekom bevraagteken jy die kwaliteit van Sy handewerk? 
 
Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het.  Sy oog is op jou, sy oogappel.
1 Korintiërs 9 : 26  Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie.
 
Dit is seker die mees onseker tyd waarin jy leef.  Alle pilare is besig om te verkrummel. 
 
Maatskappye wat al dekades bestaan (groot name) gaan bankrot. Wat voorheen verkeerd was, is nou reg.  Waarvoor mense vroeër tronk toe gegaan het, is nou aanvaarbaar.  Die ekonomie is in ‘n warboel, wêreldwyd.  Politiek oorheers.  Oorloë dreig.  Moord en doodslag is hoofnuus.  Mense neem eerder deel aan sport (of kyk daarna) as om kerk toe te gaan. 
 
Dis die tekens van die tye, maar God is groot.  Te midde van dit alles is Hy steeds in beheer, is Hy steeds op die troon.  Hou jou oog op die wenpaal, Jesus Christus, en moet nooit jou doel uit die oog verloor.
Matteus 7 : 7  Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word
 
Hoe lank moet Hy nog klop voor Hy gaan wegdraai en jy die belangrikste ontmoeting van jou lewe gaan misloop?  Maak oop die deur, nooi Hom in.  Gee Hom ‘n kans. 
 
Wat kan jy verloor?  Drank of dwelms bring tydelike verliging, maar kort voor lank is die leemte weer daar.  Jy het al alles in die lewe probeer en elke keer agtergekom dat dit weereens tevergeefs is.  God het sy oog op jou, Hy sien jou pyn en verwarring.  Hy klop aan die deur van jou hart en Hy wil inkom. 
 
Hy belowe nie dat jy daarna nooit weer na drank of dwelms gaan smag nie, dat niemand jou weer in die steek gaan laat nie of dat daar dan nooit weer iets sleg met jou sal gebeur nie, maar Hy sal by jou wees en jou daardeur dra.  Al wat jy hoef te doen is om jou sondes te bely en Hom in jou hart in te nooi as jy Hom as jou Saligmaker en Verlosser aanneem. 
 
En nee, jou sondes is nie te erg vir hom nie. 
Johannes 10 : 11  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
 
Hoe dwaal ‘n skaap af?  Hy wei, kyk op en sien ‘n groener polletjie verder, loop daarheen... wei... kyk op... en so hou hy aan totdat hy ewe skielik besef hy’t heeltemal van die res afgedwaal. 
 
Presies net so word ons aandag ook van God afgelei.  Jy word in 'n Christelike huis groot, gaan gereeld kerk en Sondagskool toe.  Soms werk jy lang ure, soms is jy eenvoudig moeg, soms het jy net nie lus om jou Bybel te lees of  kerk toe te gaan nie - afgedwaal? 
 
By geleentheid gebruik jy 'n drankie of rook 'n sigaret om nie uit te wees en kort voor lank koop jy jou eie drank/sigarette, drink gereeld...  drink alleen... raak afhanklik van drank - afgedwaal?
 
Jy word saamgenooi na ‘n partytjie en daar wil jy deel van die groep wees so jy neem ‘n drankie, gee toe aan die groepsdruk en gebruik dagga.  Met die volgendepartytjie gebruik jy ecstacy... tik...ens en so gaan jy aan en kort voor lank is jy verslaaf – afgedwaal?
 
Eers laat jy die outjie toe om jou te soen, dan vat hy hier en later daar en voor jy jou kom kry het jy jou maagdelikheid verloor - afgedwaal?
 
Die goeie herder sal jou weer vind en jou teruglei, want Hy het reeds Sy lewe vir jou afgelê.
Psalm 37:4 Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer
 
As Christen behoort jy elke oggend met ‘n lied in jou hart op te staan, sodat jy jou vreugde in Hom vind. 
 
Daar is meer as genoeg rede daarvoor.  Hy bewaar jou deur die nag.  Jy is gesond.  God het jou dalk geseën met ‘n eggenoot en kinders.  Jy het genoeg om te eet.  Sodra jy jou oggendtakies afgehandel het, is jy op pad werk toe.  Jou huismense is versorg en God stap saam met jou deur die dag tot jy vanaand weer terugkeer na ‘n warm huis... 
 
Dalk is jy nie heeltemal so geseënd nie.  Het jy al jou vreugde in Hom gevind?  Hy beloof, as jy dit doen, sal Hy jou die begeertes van jou hart gee.
Geen lengte of breedte of diepte of hoogte,  kan my skei, van U liefde...  Dit is God se belofte in Romeine 8 : 38 & 39
 
Hieruit is dit duidelik dat God nooit sal toelaat dat enigiets tussen jou en Hom sal kom nie.  Hy het jou onuitspreeklik lief.  Dalk wonder jy ook soms of jy as mens Sy liefde waardig is.  Daagliks word jy gekonfronteer met die onbetroubaarheid van mense.  Jy sien elke dag hoe mense mekaar in die rug steek of in die steek laat.  Mense trou en skei, want die liefde wat hul gevoel het, het verander of verdwyn. 
 
Genadiglik is God se liefde anders.  Dit is standvastig en onwankelbaar.  Hoe vergoed jy Hom vir hierdie liefde?  Is jy elke dag getrou aan Hom? 
 
Die grootste gevaar is om God se liefde of Homself as vanselfsprekend te aanvaar.  God is nie ‘n mooiweer-God nie.  Hy is daar deur die donker dieptes, deur elke moeilike ervaring, maar ook tydens die oomblikke van vreugde is Hy daar. 
 
Is dit nie tyd dat jy die omvang van Sy liefde besef en elke dag daaraan werk om Hom net so lief te hê nie?
Matteus 6 : 30  As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?
 
Algehele, blindelingse vertroue op God; dis nie maklik nie.  Veral nie as dinge gebeur wat jou totaal en al ontspoor nie.  Kleingelowig?  Nee, net 'n feilbare, bang mens omdat ons ons perke ken.
 
Neem jy God op sy Woord?  Maak nie saak wat gebeur nie, Hy sal voorsien!  Lees hierdie sin in hoofletters.  Maak dit jou mantra wanneer storms jou tref.
 
Geen mens kan in elke behoefte van ons voorsien nie.  Ons leef in onseker tye.  Meeste van ons is al deur herstrukturering of ken iemand wat al daardeur is.  Die ekonomie ry wipplank.  As jy na die politiek kyk, wil jy histeries aan die lag gaan.  Elke dag is daar ‘n meer absurde skok wat jy moet absorbeer.  Die spreekwoordelike mat is onder jou uitgeruk en jy hang onseker in die lug.  Jy dobber onseker rond.  Waardes bestaan nie meer nie.  Daar is geen dissipline nie.  Wetteloosheid is aan die orde van die dag.  
 
Te midde van al hierdie dinge, gooi God ‘n reddingsboei na jou en my.  Al val die berge rondom ons, Hy sal sorg.  Dank God!
Jakobus 4:8  Nader tot God en Hy sal tot julle nader
 
Wanneer jy ‘n Christen word, is dit maar net die begin.  Daarna moet jy God toelaat om jou te vorm en te brei. 
 
Dis ‘n vennootskap.  Elke pragtige glas voorwerp waarna jy kyk, moes eers in ‘n vuuroond ontsettende hitte deurstaan, alvorens dit gevorm kon word tot die pragstuk wat dit nou is. 
 
Terwyl God jou vorm, groei jy nader aan Hom.  Dis so ‘n gerusstellende gevoel.   Mag dit ook jou versugting wees:  "Vorm my vandag, dierbare Vader."
Filippense 3 : 13  Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.
 
Dink net daaraan... as gereddene, is die Hemel jou beloning.  Dat ons eendag in die hemel sal wees saam met God, is die bestemming waarna elke Christen streef. 
 
Dit beteken dat jy alles wat jou terughou, moet losmaak en afskud.  Geen atleet kan ‘n wedren wen terwyl hy met ‘n tou aan die wenstreep vasgemaak is nie.  Die atleet se klere en houding is sodanig dat daar so min as moontlik wind weerstand is.  Wanneer hy naby die eindpunt is, strek hy homself uit om die wenstreep te bereik. 
 
God beloof self dat daar geen trane of hartseer meer in die hemel sal wees nie.  Tog bly klou jy aan die wêreld vas.  Jy bly vasgemaak aan die wenstreep en kom sodoende nooit uit die blokke om die wedren te wen nie
Matteus 11 : 28  Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee
 
Is jy tot die dood toe moeg?  Wonder jy ook party dae of dit alles die moeite werd is? 
 
Party dae voel jy soos iemand wat op een van daai “spinning bikes” is.  Jou kop is om laag en jy trap vir ‘n vale, maar jy kom nêrens.  Dit bly ‘n stryd om oorlewing, die ewige soektog, die gejaag na wind. 
 
Ons is almal swerwers totdat ons rus vind in God.  
 
Realiteit is dat ons met oogklappe deur die lewe gaan.  Ons is so besig om te oorleef dat ons vergeet om ons laste vir Hom te gee.  Soms gee jy dit en wanneer jy opstaan en voortbeweeg tel jy dit op en sleep dit verder saam.  Laat gaan en laat God.
Jesaja 33 : 2  Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op U. Wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood.
 
Niemand van ons weet wanneer ons laaste uur gaan aanbreek nie.  Jy kan vannag jou kop op die kussing neerlê en nooit weer wakker word nie.  Jou man/vrou of kinders kan jou vanoggend tot siens soen en later uitmekaar geruk word as een van julle in ‘n ongeluk betrokke is. 
 
Daarom behoort jy elke oggend as jy jou oë oopmaak vir God dankie te sê vir Sy genade; dat Hy jou deur die nag bewaar het en dankie dat jy ‘n nuwe dag tegemoet kan gaan.  Elke nuwe dag is ‘n gawe uit Sy hand.  Niks is vanselfsprekend nie. 
 
Jy mag dalk lewe asof daar nie ‘n môre sal wees nie, of jy mag dalk nog 100 jaar oud word.
Kyk, ek staan by die deur en Ek klop.  As iemand my stem hoor... (Openb 3:20)
 

Hoe lank gaan jy jou nog doof hou vir die klop aan jou hart se deur?  Weet jy wanneer jy gaan sterf? Moenie die geleentheid laat verbygaan nie.  Jesus roep na jou.  Hy wil ‘n verhouding met jou hê.  Partykeer wens jy dat God jou net so ‘n bietjie met rus wil laat.  Ek wil nog net ‘n jaar lank partytjie hou saam met my vriende, dan sal ek tot bekering kom.  Ek wil nog net 3 maande lank dobbel voor ek op Sy roepstem sal antwoord.  Ek wil nog net hierdie maand daardie geld uit die maatskappy ‘leen’ dan sal ek ophou.  My liewe medemens.  God klop nou.  Hy wil nou inkom.  Hy wil hê dat jy Hom nou innooi in jou lewe en onmiddellik breek met die sonde.  Moenie dat dit vir jou te laat word en dat Hy onverrigtersake moet wegdraai van jou nie.  Daar is trane wat oor Sy wange loop... vir jou. Hy is so lief vir jou.  Hy wil jou red... vandag... nou.

Openbaring 22 : 13  Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.
 
Wanneer jy geestelike volwassenheid bereik, is God jou Alfa en Omega, jou begin en ook jou einde.  Jou hele lewe is oorgegee aan Hom.  Jy leef in totale afhanklikheid van Hom.  Jy vertrou Hom met elke fasset van jou lewe.  Elke besluit word met Hom bespreek.  Hy lei en jy volg. 
 
Daar is geen middeweg nie.  Dis óf alles óf niks.  Wonderbaarlik besef jy dat dit juis dàn is dat presies dit vir jou genoeg is; dat jy niks kortkom en nooit alleen is nie. 
 
God ken elke gedagte van jou, nog voor jy dit in woorde omgesit het en Hy is steeds in beheer, tot die bittereinde... en daarna.
Psalm 61 : 3  Ver uit die vreemde uit, in wanhoop, roep ek na U. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees.
 
Jy ken daardie mismoedige gevoel wanneer jy in ‘n put van wanhoop beland het.  Hoe jy ook al redeneer of planne maak, jy weet nie watter kant toe nie.  Jy is totaal platgeslaan.  Dis dan dat jy begin rondkyk.  Wie kan jou help? 
 
Die waarheid is, dat wanneer dit met jou sleg gaan, jou sogenaamde vriende ook verdwyn het.  Deur God en mens verlate.  Nee, God verlaat jou nooit nie.  Hy dring Homself net nie aan jou op nie.  Al wat jy moet doen, is om Hom aan te roep.  Hy sal jou help. Ophelp.  Hy ken jou seer, jou mislukking, jou teleurstellings. 
 
‘n Mens moet mislukking ervaar om sukses te waardeer.  Jy moet kruip voor jy kan loop.  En dit beteken nie dat jy nooit weer sal val nie, maar om op te staan en weer te probeer, dit maak van jou ‘n wenner.
Kolossense 3 : 4  Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.
 
Die ou Hallelujah liedjie, "As Hy weer kom", weerklink dalk ook steeds in jou geheue.  Dit is hoe menige kind van die Wederkoms geleer het.  God kom eendag om sy pêrels te haal:  “al die skones, al die wittes vir Jesus se kroon”. 
 
Met hierdie eenvoudige liedjie is ‘n saadjie gesaai.  Dalk was dit toe reeds jou begeerte om eendag een van daardie pêrels te wees wat Hy kom haal.  Is jy steeds daarvan seker dat jy eendag Hemel toe gaan?   Sien jy steeds met afwagting daarna uit?  Leef jy met die wete dat jy jouself vir die hiernamaals voorberei?  Of het jy afgedwaal? 
 
Leef en tree elke dag so op dat jy verseker daarvan kan wees dat jy wel Hemel toe gaan.  Daar is geen waarborg nie, maar daar is sekere vereistes.  Jy moet wedergebore wees.  Jou hart moet aan Hom behoort.  Jy moet ‘n kind van God wees.
 
As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy Sy pêrels, al die skones, al die wittes, vir Jesus se kroon...
Prediker 1 : 14  Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur, bekyk: alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind.
 
Vryheid is vir baie van ons slegs ‘n droom.  Ons is gevangenes van tyd.  Dalk moet jy vandag erken dat ook jy een van die gevangenes is. 
 
Ons jaag wind na.  Ons boeie is is geld en besittings.  Ons sel is die leer na sukses.  Die Engelse praat van “The 3 P’s: Prosperity, Possessions, Power.”  
 
Elke oggend klim jy op die ‘roller coaster’ van die lewe, saans val jy doodmoeg daaruit.  Eet, slaap en môre... is presies dieselfde.  Jy klim die korporatiewe leer, en jy ding met die bure mee.  Daar is altyd nog iets wat jy moet hê of nog iets wat jy moet bereik.  Jy is so besig met die dinge van die wêreld dat jy nie tyd het vir die dinge van die ewigheid nie. 
 
God beloof algehele vryheid.  Wat 'n paradoks!  Gee jou hele lewe aan Hom oor om totaal vry te wees.  Jy moet laat gaan en laat God om ware vryheid te smaak.   
Matteus 6 : 9  Ons Vader wat in die hemel is…
 
Wanneer jy glo dat jy ‘n kind van God is, is jy onafskeidbaar aan Hom gebind.  Leon Goosen sing, ook dat jou Pa die koning is en daarom is jy ‘n prins/prinses. 
 
Jy woon dalk in ‘n plakkerskamp of in ‘n nederige huisie in 'n minder gegoede buurt.   Daar was nie geld om verder te leer nie en dalk het jy nooit eens skool klaargemaak nie.  Jy dra nie bekende handelsmerk klere nie.  Jy maak van publieke vervoer gebruik omdat jy nie jou eie vervoer het nie en woon by iemand in die agterplaas omdat jy nie ‘n eie blyplek kan bekostig nie. 
 
Jy ag jouself as arm.  Volgens finansiële standaarde is jy seker arm, maar nie op geestelike gebied nie, nie as jy Sy kind is nie.  God meet nie jou rykdom aan aardse besittings nie.  By Hom is jy ‘n Koningskind, besit jy alles wat nodig is om die Ewige Lewe te mag beërwe.  
 
Lig jou kop koningskind en kyk op na jou Vader in die Hemel - Hy is onuitspreeklik lief vir jou.

Jy's spesiaal

By God is elke mens spesiaal. Niemand is gering in Sy oë nie. Hy het ander standaarde as mense.

As jy vandag glo jy is ‘n mislukking, weet dan dat God van jou verskil. Hy sien jou as uniek, as iemand. Spreuke 16 : 4 Die Here het alles gemaak met 'n doel... Hy het tyd gemaak om jou te skape en soos die bufferplakker sê: “God makes no junk”. Selfs al het jy ‘n liggaamlike gebrek, of al was jy ‘n onbeplande baba, is jy binne die Wil van God geskape.

As Hy nie ‘n doel met jou lewe gehad het nie, sou jy nie vandag hier gewees het nie. Moenie dat mense jou anders wys maak nie. Moenie teen jou eie mislukkings vaskyk nie, ook dit kan verander. God het jou steeds lief. Jy is iemand baie spesiaal in Sy oë.

Dalk is jy ‘n wegloopkind.  Jy het op ‘n dag net besluit dat jy moeg is vir God en die kerk en besluit dat jy heel goed op jou eie kan regkom, want God luister in elk geval nie as jy praat nie.  Die kerk help jou nie.  Die kerk en sogenaamde gelowiges/Christene veroordeel jou.  God help in elk geval net ander mense. 
 
Hou op om soos ‘n dikmond tiener rond te loop.  Kom tot inkeer en besef dat jy nie op jou eie kragte kan staatmaak nie.  Reik uit na God.  Kom terug na Hom.  Hy sal jou, sy verlore seun/dogter, met ope arms terug verwelkom.  Lukas 15 : 24  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.
 
En wanneer jy Hom om vergifnis gevra het, maak die begeertes van jou hart aan Hom bekend en kyk hoe Hy jou verras.
Lukas 12 : 24  Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls.
 
God wys ons daarop dat hy ook na die diere omsien, van kraaie tot mossies.  Ons grootte God gee om vir voëls, groot of klein, waarvan daar letterlik duisende is.  Tog weet God van elkeen van hulle;  Hy sorg vir elke mossie.  Nie eens ‘n mossie is te gering om deur Hom versorg te word nie. 
 
God wys vir die mossie waar daar kos is;  hy hoef nie te soek nie.  Hy sorg vir die gras van die veld.  Op die regte tyd stuur Hy reën.  Hy verwys na die lelies wat beter geklee is as Salomo.  En Salomo was ‘n man wat uitspattig mooi geklee was. 
 
“Hoeveel te meer?” vra Hy, “sal Ek nie vir jou sorg, wat soveel meer werd is as voëls nie?”  Ten spyte van hierdie versekering, bekommer jy jou morsdood oor die toekoms.  ‘n Mossie het nie ‘n yskas nie.  God neem hom elke dag na sy maaltyd.  Die gras kan nie gaan water soek nie, God voorsien.  ‘n Lelie is nie net mooi nie, dit simboliseer ook reinheid.   Glo vandag:  "God sal voorsien."
Deuteronomium 29 : 4  En tog het die Here tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oë om te sien en ore om te luister nie.
 
God het mense gemaak, nie robotte nie.  Hy het jou ‘n verstand gegee en ook ‘n wil van jou eie.  En mense vergeet.  As jy swaarkry bid jy dag en nag en as jou probleem opgelos is, wat dan?  Vir baie van ons is dit  terug na die ou patroon. 
 
Jy vergeet so gou dat jy jou hart vir Hom gegee het en dan raak jy maar weer deel van die wêreld.  Hy laat jou toe om te leer, soos wat ‘n ouer ‘n kind toelaat om te leer.  As jy fyn luister, sal jy wel sy vermanende stem hoor.  Jy weet wanneer jy verkeerd gedoen het.  Hy is so verdraagsaam en geduldig.  En wanneer Hy jou genoeg vryheid gegee het, herinner Hy jou weer waar jy hoort en kom jy skoorvoetend terug. 
 
Is dit nie juis waar die wonder lê nie?  Dat Hy jou nooit wegstoot nie, maar altyd terugneem.
Ps 62 : 6-8 – my rots, my toevlug
 
Te midde van onsekerheid en slegte nuus op TV en in die koerante, staan God bo dit alles uit, soos ‘n rots.  By Hom vind jy gemoedsrus en versekering dat Hy sal sorg. 
 
Mag jou hart en jou gemoed vandag oop wees sodat jy die wonder kan ontvang en ervaar;  die wonder van Sy vrede wat oor jou kom as die storms rondom jou woed. 
 
Selfs al is jy vandag ver van God, is daar ‘n klein deeltjie diep in jou hart wat weet dat jy op Hom kan vertrou, dat Hy ook jou rots en toevlug is.
Markus 1 : 28  En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor Hom gepraat.
 
Daar word telkens na die man van Galilea verwys – Jesus.  Hy is gebore uit ‘n maagd wat in Nasaret gewoon het, ‘n dorp in Galilea.  Ook Kapernaum was in Galilea.  Langs die see van Galilea het hy gewandel en verskeie wonderwerke gedoen.  Dit is waar Hy gepreek het en dit is ook waar Johannes Hom gedoop het.  In Markus 14 : 28 sê Hy: “nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na Galilea toe."  Na die water.  Water is lewe. 
 
God het Sy Seun van die hemel na die aarde gestuur sodat jy die Ewige Lewe kan beërwe omdat Hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het.  Deur te sterf bied Hy jou die lewe, want genadiglik het Hy ook opgestaan.
1 Tessalonisense 5 : 10  Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.
 
Hy het gesterf sodat jy kan lewe.  Moenie toelaat dat Sy dood nutteloos is nie.  Moenie toelaat dat Sy kruisiging vergeet word nie.  Moenie toelaat dat een enkele sterfling die dood tegemoetgaan sonder dat hy van God gehoor het nie.  Elke mens het ‘n opdrag ontvang om te sorg dat mense tot aan die uiteindes van die aarde van Hom sal hoor.  Gaan verkondig die Evangelie.  En tog hou jy, jou doof.  Hy klop en jy maak nie oop nie.  Hy roep, maar jy antwoord nie.  Daar sal geen groter stilte wees as die dag waarop Sy stem stilword nie.  Daar sal geen groter hartseer wees as wanneer jy die geleentheid laat verbygaan om Hom te ontmoet nie.

1 Korintiërs 9 : 26 Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie

Wanneer ‘n atleet in die wegspringblokke staan, is sy oog gevestig op die wenstreep. ‘n Atleet draai

nie sy kop om te kyk wie agter hom is of hoe naby hulle is nie. Die atleet se oog is doelgerig op die wenstreep.

Hierin lê ‘n les opgesluit vir jou en my. Ons moet ophou omkyk na die verlede. Ons moet ophou kyk hoeveel meer ander mense het. Ons moet ophou oplet hoeveel meer sondig hulle as ons is en hoeveel beter dit met hulle gaan.

Ons oog moet doelgerig op die eindstreep wees – die Ewige Lewe. En ons moenie moeg word nie.
Nog minder moet ons halfpad moed opgee, want eendag gaan ons Hom van aangesig tot aangesig sien.

2 Korinthiërs 12 : 9  My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is."
 

Hoeveel maal het jy nie al uitgeroep dat jy eenvoudig nie meer kan nie?  Hoeveel keer het jy nie al gevoel asof jy die einde van jou kragte bereik het nie?  Dit is so onnodig dat jy op jou eie die stryd voer.  God bied jou Sy genade aan en Hy verseker jou dat Sy krag juis deurkom wanneer jy op jou swakste is.  Neem die geskenk uit Sy oop deurboorde hande aan.

1 Korintiërs 9 : 26  Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie
 
Wanneer ‘n atleet in die wegspringblokke staan, is sy oog gevestig op die wenstreep.  ‘n Atleet

draai nie sy kop om te kyk wie agter hom is of hoe naby hulle is nie.  Die atleet se oog is doelgerig op die wenstreep.  Hierin lê ‘n les opgesluit vir jou en my.  Ons moet ophou omkyk na die verlede.  Ons moet ophou kyk hoeveel meer ander mense het.  Ons moet ophou oplet hoeveel meer sondig hulle as ons is en hoeveel beter dit met hulle gaan.  Ons oog moet doelgerig op die eindstreep wees – die Ewige Lewe.  En ons moenie moeg word nie.  Nog minder moet ons halfpad moed opgee, want eendag gaan ons Hom van aangesig tot aangesig sien.

Lukas 19 : 10  Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is
 
In die tyd dat Jesus op aarde gewandel het, het Hy nie in paleise tuisgegaan saam met konings nie.  Uit die Bybel blyk dit dat Hy  by gewone mense tuisgegaan het. 
 
Hy is nie gebore uit ‘n koningsgesin nie, maar as kind van ‘n ongehude moeder (die maagd Maria) en Josef, ‘n skrynwerker.  Hy wou nie bo jou en my verhewe wees nie.  Hy wou jou laat verstaan dat daar by Hom geen onderskeid is nie.  God gee nie om wat jou status of jou finansiële vermoëns is nie, tensy jy daarmee goed kan doen. 
 
En tog het Hy soveel vermag, juis onder gewone mense, want Hy’t nie gekom om te red wat reeds gered is nie.  Hy’t juis gekom om die verlorenes te red, mense soos ek en jy.
 
Mattheus 24 : 13  Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.
 
Deur die Woord te lees, het menige al tot bekering gekom.  Die Bybel is die mees gedrukte en ook mees geleesde boek ter wêreld. 
 
Het jy al die gesig gesien van iemand wat niks besit nie, maar dan sy of haar eerste Bybel kan vashou, in sy of haar eie taal?  Die Bybel word versprei tot in die uithoeke van die aarde.  Dit is die kompas na die Ewige Lewe, ‘n handleiding vir elke mens. 
 
Wat jou ook al kwel, jy sal die antwoord in Sy Woord vind.  Sy Woord is die Waarheid.  En die Woord het vlees geword en onder ons kom bly.  Jesus Christus is die Woord.  Ook in ons Bybelstudie moet ons volhard tot die einde.
In Lukas 17 vind jy die gelykenis van die tien melaatses.  God het tien van hulle genees, maar net een het omgedraai en Hom bedank. 
 
Hoeveel keer help God jou?  Hoeveel keer sê jy agterna dankie?  Of word dit wat Hy vermag eenvoudig as vanselfsprekend aanvaar?  En as jy dankie sê, is dit sommer net so vinnig in die verbygaan, of vertel jy vir ander wat Hy vir jou gedoen het? 
 
Dit kan ‘n getuienis word wat ‘n verskil in iemand anders se lewe kan maak.  Moet nooit ooit agterlaat om God te bedank vir dit wat Hy vir jou gedoen het nie.  Daagliks voorsien Hy en jy aanvaar soveel dinge as vanselfsprekend dat jou gebede eerder ‘n versoeklysie is as ‘n gebed van danksegging. 
 
Gee aan Hom die eer.  Verhoog sy naam.
Psalm 146 : 6  Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou,
 
Vertrou jy God ten volle?  Dra jy jou behoeftes aan Hom op in gebed en dan laat jy dit aan Sy voete en gaan aan met jou lewe in die vaste wete dat Hy die probleem sal oplos?  Vra jy Hom vir hulp en sodra jy amen gesê het, begin jy planne beraam om die probleem op te los? 
 
Jy gee tog nie vir iemand ‘n geskenk en neem dit dan weer terug nie?  As God ‘n mens was, kon jy dalk in twyfel verval het, maar Hy is God!  Hy is almagtig! 
 
Onthou jy nog jou vorige krisis en hoe Hy jou oopmond van verbasing gelaat het omdat Hy die onmoontlike vermag het?  Vertrou Hom, blindelings.  Hy bly getrou
Psalm 121 : 1  Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
 
Daar is sekere frases wat leë cliches geword het.  Jy gebruik hulle dalk ook.  Jy uiter ook leë beloftes en woorde van valse hoop.  Dit klink tog goed en Christelik.  En as jy deur donker dieptes gaan, hoor jy dit dan ook van ander. 
 
Die internet het een van die mees gevaarlike medias geword.  Jy word oorlaai met pragtige geestelike boodskappe.  Dit is so ‘n oorlading dat die woorde nie meer trefkrag het nie.  Jy hoor die boodskap op soveel maniere dat dit soos ‘n saal vol mense klink wat almal tegelyk praat.  Jy weet nie na wie om te luister of wie om te glo nie. 
 
Daar is net een werklikheid, die stem van God.  Raak stil en hoor Sy stem.  God gil nooit, Hy fluister.  Jy moet fyn luister.  Kyk op, nie angstig rond nie, want jou hulp is van Bo.
Josua 1 : 9  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan
 
Hoe verblydend is dit nie om te weet die alomteenwoordige God is elke uur van elke dag by jou.  Hy raak nooit moeg nie, hy slaap nooit nie.  Hy raak nie ongeduldig of verveeld nie.  Sy liefde vir jou is ‘n liefde sonder grense.  Hy luister na jou, troos jou, ondersteun jou, lei jou. 
 
Jy sien dikwels op TV die lyfwagte om belangrike persone.  Groot mans met baie spiere, soms geklee in swart pakke en donker brille.  Hul mikpunt is om enigiemand af te skrik wat naby die belangrike persoon probeer kom.  Hulle is bereid om hul eie lewe af te lê vir die sterre of staatshoofde.  Ek en jy het ook ‘n lyfwag, naamlik Jesus Christus.  Anders as die wagte maak Hy nie op Sy spiere staat nie, Hy omgeef jou bloot met sy engele en Sy teenwoordigheid.  Hy gebruik nie geweld nie, tog sal niemand jou skade berokken as Hy vir jou is nie.
Psalm 115 : 112  Die Here dink aan ons: Hy seën, Hy seën die huis van Israel, Hy seën die huis van Aäron,
 
Sommige mense weet nie hoe om ‘n kompliment te aanvaar nie.  As jy hulle komplimenteer oor ‘n mooi haarstyl, sê hulle dalk:  “O nee, ek moet dit alweer laat sny.”  Of jy komplimenteer die kleur van hul klere.  “Aag, dis sommer ‘n ou rok van laasjaar.”  So gaan dit ook met die seën van God, jy dink jy is dit nie waardig nie.  Jy dink jy verdien dit nie en so keer jy dit van jou af weg. 
 
God wil jou seën, Hy wil jou oorlaai met goeie dinge.  Aanvaar sy seën met grasie.  Net soos wat jy afgehaal voel as iemand nie jou kompliment aanvaar nie, so voel God ook seergemaak as jy Hom hierdie vreugde ontneem.  Wees trots dat Hy jou so bederf en spog daarmee.  Jou Pa is immers die Koning van die Heelal.
Kronieke 4 : 10 – Vergroot my grondgebied
 
Satan lê elke dag op loer.  Hy stuur twyfel oor jou pad en wag vir die geringste onsekerheid wat jy mag openbaar.  In tye van beproewing is ons op ons kwesbaarste.  Wanneer jy sien dat dit oënskynlik goed gaan met die goddelose, wonder jy of dit enigsins die moeite werd is om nog te glo.  Hulle glo nie, hulle lees nie Bybel nie, hulle gaan nie Kerk toe nie, hulle gee nie hul tiendes nie, hulle bewys geen goeie dade nie. Inteendeel hulle trap op ander en sulke tye voel jy dalk hul voorspoed koggel jou uit. 
 
Dalk moet jy jouself vra of jy God dien omdat jy voorspoed verwag of omdat jy glo dat Hy die enigste Ware God is wat tot alles in staat is?  Ook om jou te omarm en terug te lei as jy dalk sou afdwaal, want dit is nie Sy wil dat jy ooit Sy grondgebied verlaat nie.  Bly binne Sy wil en Hy sal jou grondgebied vergroot.
Johannes 11 – Die opwekking van Lazarus
 
Plaas jouself in Martha en Maria se skoene.  Die mense het al met hulle kom simpatiseer oor hul broer se dood, toe Jesus daar aankom.  Martha het uitgegaan na Hom en beskuldigend gesê:  “Here as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie."  Om 'n geliefde aan die dood af te staan is immers nie maklik nie en hier daag die enigste persoon wat hom kon help te laat op.  Maar onthou ook dat sy ten spyte van haar hartseer ook deeglik bewus was van Sy almag, want in dieselfde gedeelte het sy Jesus ook verseker dat sy glo dat alles wat sy van Hom vra, Hy haar sal gee. 
 
Juis daarom is dit nie verbasend wanneer Jesus onmiddellik antwoord:  “Jou broer sal opstaan.”  In vers 40 sê Jesus: “as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien.” 
 
Soos Martha en Maria, kla jy dat God nie jou gebede beantwoord nie.  Dalk is dit omdat jy nie regtig glo nie.  Jy sê jy glo, maar tog twyfel jy.  Jy dink dalk dis te laat – nie vir Hom nie.  Vra en vertrou Hom.

Baie dankie vir almal se gebede verlede week. Ek is nou weer terug by my rekenaar en het nou weer kans om hier te skryf. 

Dit gaan goed met my, ek moet net bietjie aanpas met die breuk by my slukderm. Dit is egter van korte duur, want ek weet Vader sal dit ook genees. My kroniese kopseer van 3 jaar is nou verby.

IN DIE PALM VAN SY HAND

Psalm 13 : 6 Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart

 
Lank gelede was daar ‘n wyse man in die Himalayas. Soms het hy afgestap na die dorpie aan die voet van die berg.  Daar was seuns wat hom bespotlik wou maak.  Een van hulle vra toe vir hom:  “In my hande hou ek ‘n voëltjie, is hy lewend of dood?”  Die seuntjie het geweet dat hy die voëltjie kon dooddruk as die man sê hy is lewend of hom kon laat vlieg as die man sê dat hy dood is.  Wat die wyse grysaard ook al sou antwoord, die seuntjie sou hom een voor wees.  Toe die ou man die vraag hoor, antwoord hy:  “die antwoord lê in jou hande”. 
 
Deur die Genade is ek en jy nie soos hierdie voëltjie, aan mense uitgelewer nie, maar is dit God wat ons toekoms in die palm van Sy Hand hou

HY LEEF

Matteus 28 : 2  Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit.
 
Soos ‘n crescendo, bereik jy die hoogtepunt van die Bybel wanneer jy lees dat die graf leeg is.  So word die Woord vervul, dat God Sy Seun sou stuur, dat Hy sou sterf en op die derde dag weer opstaan uit die dood. 
 
Dit is tog onmoontlik vir ‘n mens om uit die dood op te staan?  Jesus Christus is wel gebore as 'n mens, maar as die Seun van God het Hy die dood oorwin.  Dit is die klinkklare bewys dat jy ‘n Lewende God dien.  Daarom kan jy jubel en juig, want Hy leef en sit aan die regterhand van God waar Hy vir jou intree.  Kom bely saam... Ek glo aan ‘n drie-enige God... Vader, Seun en Heilige Gees.

Wanneer die lewe jou in ‘n wurggreep beetkry, rig jou oë op God.  Wanneer jy in Sy wonderbare gesig kyk, sal die probleme ewe skielik nietig en klein lyk in die aangesig van sy glorie en genade.  God is verhewe bo daaglikse beuselagtighede en probleme, maar Hy is nie onsimpatiek of uit voeling met dit wat jy deurmaak nie.  Soms dink jy dat jy God net met die groot dinge kan pla en liewer die klein goedjies self moet uitsorteer.  Dis verkeerd.  Hy wil daar wees wanneer jy jou toon stamp of wanneer jy ‘n been breek, tydens jou algemene ondersoek of ‘n opehart operasie.  Psalm 142 : 3  ek stort my klag voor Hom uit en vertel Hom van my nood. Net soos wat Hy daar wil wees as jy die geur van ‘n blom inadem, wil Hy ook daar wees as jy jou eersteling se geboorte ervaar.  Hy wil elke oomblik deel van jou lewe wees.  Laat Hom toe.  

Lukas 7 : 37  'n Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flessie met reukolie
 

In vers 47 sê Jesus vir haar:  “Jou sondes is vergewe.” Die Fariseer kon nie verstaan dat Jesus hierdie vrou toegelaat het naby Hom nie.  Volgens hulle was Sy ‘n sondaar en Hy nie veronderstel om met haar te meng nie, maar Jesus het gekyk na haar optrede.  Hy het gesien dat sy Sy voete met haar trane gewas het en met haar hare afgedroog het, vir Hom water gegee het, Sy voete gesalf het en die Fariseer het niks gedoen nie.   Jesus meet nie met dieselfde maat waarmee jy en ek meet nie.    

Die Here is my Herder

Psalm 23 
 
As kind het jy die woorde van hierdie Psalm gememoriseer.  Dit het ‘n troos-Psalm geword, ‘n bevestiging dat God goeie dinge vir jou verlang en altyd daar sal wees, selfs tot in die dal van doodskaduwee.  ‘n Belofte van Sy voorsiening, te alle tye, van Sy goedheid en trou. 
 
Musikale verwerkings hou die Psalm lewendig en relevant en die sussende klanke van musiek onderstreep die woorde, een vir een.  God is teenwoordig in al die fasette van jou lewe.  Hy is soos ‘n oorywerige, betrokke, ouer. 
 
Wat meer kan enige Kind van God verlang as die vrede wat Hy beloof in hierdie Psalm?

Daar is 'n Hemel

Openb 21 : 4  God sal al die trane van hul oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie.
 
Daar is min mense wat nie bang is vir die dood nie.  As Christen weet jy dat jy hemel toe gaan, huis toe, na jou Hemelse Vader.  Jy behoort daarna uit te sien met verlange in jou hart.  Dit is nie die eerste prys nie, dit is die enigste prys waarna jy moet streef.  Dit is waar daar geen trane en swoeg en sweet meer sal wees nie. 
 
Op aarde is dit ‘n stryd om oorlewing en versoekings wat jy daagliks moet systap.  Hier kan jy niemand vertrou nie, niemand gun ‘n ander enigiets nie.  In die hemel is dit alles verby.  Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam (Openb 19 :9).  Daar sal ‘n nuwe hemel wees, ‘n nuwe Jerusalem. 
((Ek wil net vir ons Pastoor Elze baie dankie sê dat sy vandag (19 FEb) my weer herrinner het om Ope 21 te lees)
Soms voel dit asof die lewe een lang stryd is.  Daar bestaan ongelukkig ‘n wanpersepsie by sommiges dat dit met jou sal goed gaan as jy tot bekering kom. 
God het nooit ‘n gemaklike lewe vir Christene beloof nie.  Die enigste versekering is dat Hy daar sal wees deur daardie donker tye.  Dit beteken egter nie dat jy agteroor kan sit en God sal voorsien en beskerm nie.  Jy moet steeds werk, net soos ‘n nie-christen.  Jy moet steeds jou eiendom beveilig en versekering uitneem.  En jy moet jou naaste dien dan sal Jesaja 58 : 10 jou werklikheid word:  as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.
As Christen leef jy nie in ‘n Christen-alleenlik alles-is-honkiedorieland nie.  Jy is deel van die wêreld.
Lukas 1 : 27  Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria.
 
Maria was Jesus se moeder.  God het ‘n maagd gekies om Hom in die wêreld te bring.  Sy lewe was tot op twaalf redelik normaal en Maria en Josef het Hom sekerlik ook met liefde oorlaai.  Daarom glo ek dat God ‘n spesiale liefde vir moeders het.
 
Ek kan my net indink hoe Maria se moederhart geweën het toe Jesus gekruisig is.  God ag ouers so belangrik dat Hy in Sy wet vir jou ‘n reël neerlê:  “Eer jou vader en jou moeder”.  Betoon jy liefde aan jou ouers? 
 
Besoek jy jou ouers gereeld?  Help jy hulle waar en wanneer jy kan?  As hulle van jou afhanklik is, herinner jy hul op ‘n vernederende manier daaraan of sien jy dit as ‘n liefdestaak om vir hul te sorg?  Moenie te laat agterkom hoe kosbaar hulle is nie. 
 
Gee die medaljes / pennings / blomme terwyl hul nog leef.

Jy is spesial, uniek

Efesiërs 1 : 7 Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God

Terwyl die hart bloed pomp deur jou are, is daar lewe. Soos bloed, so is God vir jou – lewegewend. As die hart nie meer bloed pomp nie, sterf jy.

Hy het jou gemaak na Sy beeld. Hy het asem in Adam geblaas en vir Adam ‘n vrou gemaak van sy ribbebeen. Jy lewe as gevolg van God, in afhanklikheid van Hom, maar tog is jy ‘n individu.

Elkeen van ons is uniek, met unieke persoonlikhede, karaktertrekke en uiterlike. En jy is spesiaal, want Hy was tevrede nadat Hy jou gemaak het. Nog voor jou geboorte, in die moederskoot, het Hy jou geken. God het tyd spandeer met jou skepping.

Is dit dan nie vanselfsprekend dat jy daarna sal strewe om hierdie God te verbly nie, deur Hom trots te maak op Sy skepsel nie?

1 Kronieke 16 : 29  Prys die Here om die eer van sy Naam! Kom na Hom toe, bring vir Hom offers! Buig voor die Here by sy heilige verskyning;
 
Elke mens behoort elke dag daaraan te wy om Hom deurlopend te dank.  Jy behoort ‘n lewe van dankbaarheid te lei eerder as ‘n ewige gekla oor die kleinste dingetjie. 
 
As jou kind net met ‘n verkeerde maat deurmekaar raak, beleef jy dit as die einde van die wêreld.  Hoekom sien jy dit nie as ‘n geleentheid om te saai in Sy koninkryk nie?  As jy vasgevang sit in die verkeer, gee ander ‘n kans om voor jou in te ry en laat hul God in jou sien.  Wanneer ander kwaadpraat van ‘n kollega, vind iets goed oor daardie persoon wat jy kan noem eerder as om saam te praat. 
 
Inteendeel sien mens bedorwe brokkies wat ‘n “tantrum” gooi elke keer dat hul die geringste teëspoed beleef.  God help my mos nie, nou sal ek Hom nie dien nie.  Wie dink jy is jy? 
 
Wat het jy vandag gedoen om Sy genade te verdien? 
1 Kronieke 17 : 20  Daar is niemand soos U nie, Here
 
Een van die grootste foute wat ‘n mens maak, is om God te vergelyk met mense of om van Hom optrede te verwag wat jy van mense verwag. 
 
Daar is niemand soos Hy nie.  Ons verstand is te beperk om Sy wonderbaarlikheid te verstaan, of om te begryp Hoe groot Hy is en hoe anders Hy is.  Hy meet nie met ‘n menslike maat nie. Nog minder oordeel Hy met ‘n menslike maatstaf.  Hy is uniek, wonderbare raadsman, sterke God. 
 
Hoe is dit moontlik dat Hy homself bemoei met sondaar mense?  Sy liefde vir die mens is onbegrensd.  Hy weën as een siel verlore gaan.   Daar is inderdaad niemand soos Hy nie. 
Psalm 21 : 14  Laat u mag seëvier, Here, dan sal ons u krag besing en daaroor roem.
 
Wat verstaan jy onder die woord mag? 
 
Donald Trump is magtig.  Hy is skatryk, besit vele maatskappye en het duisende mense wat vir hom werk.  Hy is beroemd en hy het sy eie televisie program. 
 
Mugabe is ‘n magtige man.  Hy is die heerser van ‘n vrugbare land, Zimbabwe.  Hy hou die lot van derduisende mense in sy hande - mense van alle rasse.  Sommiges kom om van honger en ander vlug vir hul lewens as gevolg van sy mag.  
 
Hitler was seker een van die magtigste mans van sy tyd.  Hy kon duisendes van sy sienings oortuig en het op een stadium amper die hele Europa ingepalm.
 
Idi Amin was ‘n magtige diktator onder wie se beheer derduisende mense gemartel is. 
 
Barack Obama is president van die magtigste moondheid ter wêreld. 
 
God se almag is totaal en anders.  Sy mag beteken dat Hy omsien na Sy kinders, dat Hy hul liefhet, hul lei en vertroos en ondersteun.  Sy mag verander menselewens.  Sy mag versag die hardste hart.  Hy regeer met liefde.
“As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”  Sjoe, sommer baie reguit woorde in Jakobus 4 : 3 waarin daar ongelukkig beslis waarheid steek. 
 
Die mens is van nature selfsugtig.  Ons is soos bedorwe brokkies wat sal voorgee en mooi broodjies bak, net om ons sin te kry.  Dit is optrede wat teenoor ander mense mag werk, maar God ken ons beter as enigiemand anders en by Hom sal ons nie hond haaraf maak nie. 
 
Slegs opregtheid en ‘n eerlike hart, sal Hom oortuig van ons bedoeling.  Daarom moet ons sorg dat ons oop kaarte met Hom speel.  Ons moenie dink ons gaan nou so bietjie kruip totdat ons gekry het wat ons wil hê en dan sal ons maar weer voortgaan met ons ou manewales nie. 
 
Hy weet wat ons dink nog voor ons dit hardop aan onsself erken het.  Sy beloftes is egter daar vir elke mens.  Hy sal jou krag gee as jy Hom vra en op Hom wag.
God het ‘n baie onwillige Moses beveel om die Israeliete uit Egipte te lei na die beloofde land.  Moses het allerhande verskonings gehad, maar God het ‘n antwoord op elke verskoning gehad. 
 
Toe Moses uiteindelik sy troefkaart speel, dat hy hakkel (Eksodus 4 : 10), het God selfs iemand gegee wat namens hom sou praat. 
 
Die mooiste woorde wat ek al gehoor het is:  “God roep nie bekwame mense nie, Hy bekwaam diegene wat Hy roep.”  Hy neem jou letterlik by die hand en lei jou na die beloofde land, want Hy wil Sy beloftes aan jou waarmaak.  Wat ‘n dag sal dit nie wees nie!   Genesis 13 : 15  Die hele land wat jy sien, gee Ek vir altyd aan jou en jou nageslag.
Filippense 4 : 13  Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.
 
Sodra jy in die motor klim, nog voordat jy die sleutel draai, behoort jy ‘n gebed te doen.  “Here, neem U asseblief beheer van hierdie motor.  Neem U die stuurwiel in U hande, want ek kan dit nie op my eie doen nie.” 
 
Op jou eie kan jy nie jou familie veilig by jul bestemming uitbring nie.  Vertrou God met alles, die groot en klein aspekte van jou lewe.  Wees uitdagend en laat God ook die stuur van jou lewe neem, want as Hy aan die stuur is, sal jy vind dat jy ooglopende ongelukke vryspring, dat jy wonderbaarlik aan die dood ontkom. 
 
Jy sal wonderwerke aanskou en Sy alomteenwoordigheid ervaar.
Daar is ‘n gesegde wat lui:  “Elkeen vir homself en die duiwel vir ons almal.”  Niemand het meer tyd vir ‘n ander nie. 
 
In die rot-resies word daar op ander getrap, jy druk voor ander in as hulle reeds lank in ‘n tou staan, jy bestuur met ‘n huurmotor-mentaliteit, jy druk die hyser se knoppie ywerig om toe te gaan sodat daar tog nie nog iemand moet inklim wat jou sal ophou nie, jy beantwoord nie oproepe nie, jy vra nie die bejaarde bure of hulle iets van die winkels af nodig het nie, jy skinder saam, jy voel vere vir ander... 
 
Dit het tyd geword dat ons minder word sodat God meer kan word.  Lukas 13:30:  Onthou net:  Daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees."
Om op die berg te wees, is simbolies van wanneer dit met jou goed gaan en wanneer jy in die vallei is, simboliseer dit die moeilike tye waardeur jy worstel. Psalm 46 : 3  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see 
 
Niemand beleef deurlopend goeie tye of deurlopend slegte tye nie.  Jy moet God egter ken wanneer jy in die valleie is, sowel as wanneer jy op die berg is.  Dit is maklik om naby Hom te bly as jy deur donker dieptes worstel, want dan bid jy en jy lees jou Bybel vodde.  Nie almal hou egter hiermee vol wanneer die beproewing verby is nie. 
 
Waak daarteen dat jy nie ‘n mooi-weer Christen word nie, dat jou  Bybel nie lê en stof vergader en jou gebede nie sommer sulke kort smsse word nie.  
Openbaring 22 : 13 Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.
 
Tyd is in Sy hande.  Hy kon die hemel, die aarde, die see, die heelal in 6 dae skape.  Vir ons is dit ondenkbaar binne ons beperkte verwysingsraamwerk.  Dit is vir Hom egter net ‘n oogknip.  Hy is die beskikker van lewe en dood. 
 
Hebreërs 13 : 8 herinner ons verderJesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  Wie van ons is elke dag, of selfs heeldag, dieselfde?  Ons verander ons optrede en waardes afhangende van waar ons is of in wie se geselskap ons is.  Sondag in die kerk is ons vroom en eerbiedig, maar Maandag in die verkeer is ons iemand anders. 
 
Tyd is in Sy hande, ook ons begin en einde.  Lewe so dat jy nie eendag by die ewigheidspoorte weggewys word nie.
Markus 15 : 32  Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis af kom, sodat ons dit kan sien en in hom glo! Die twee wat saam met Hom gekruisig is, het Hom ook beledig.
 
Saam met twee ander kruise het Sy kruis afgeêts gestaan daar teen die heuwel op Golgota.  Saam met twee sondaars is hy vasgespyker en opgehys terwyl mense Hom gespot het.  Uiteindelik het Hy Sy laaste woorde geuiter: “dit is volbring.”  Die taak waarvoor Hy gebore is, om te sterwe vir jou en my sondes, het Hy voltooi. 
 
Jy kan nie anders as om ineen te krimp as jy hierdie prentjie voor jou geestesoog oproep nie.  Jesus het nie gesterf vir sy vriende of sy dissipels nie.  Hy het nie gesterf vir die gelowiges nie, maar vir diegene wat Hom nooit enige liefde betoon het nie, vir hulle wat Hom asyn gegee het toe Hy vir ‘n bietjie water gevra het, vir sondaars.  Aan daardie houtkruis was ons Redder vasgespyker.  
Elke oggend as jy jou oë oopmaak, wonder jy hoe jy deur die dag gaan kom.  Hoeveel onderhoude moet jy nog deurgaan? Hoeveel jammer-maar briefies moet jy nog ontvang? Hoe lank kan jy nog die skuldeisers paai? Hoe gaan jy vanaand jou gesin vertel dat daar nie meer kos is nie? 
 
Jy is so moeg, sielsmoeg en dis byna onmoontlik om ‘n uitkoms te sien.  Dalk voel jy soos ‘n mislukking en het jou selfvertroue tot so ‘n mate verdwyn dat jy jouself wanhopig met selfmoordgedagtes betrap.  Dit is omdat jy die pad alleen probeer stap.  Luister en hoor Sy stem:  Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee Matt 11:28   
 
Laat God toe om saam met jou vir die volgende onderhoud te gaan.  Om die waarheid te sê, laat Hom voor jou by die deur instap.  Laat toe dat Hy beheer van jou lewe neem.  Hy wil jou help.  Sien jy nie Sy trane van hoop nie?

As ‘n mens nie die nag ervaar het nie, sal jy nooit die dag waardeer nie. As jy nooit hartseer ervaar het nie, sal jy nie vreugde herken nie. Jy sal nie jou vryheid waardeer tensy jy nie ‘n gevangene was nie. As jy swaar grootgeword het, sal jy nooit geld kan mors nie.

Johannes 15 : 1 Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Nadat die wingerd geoes is, word dit teruggesnoei sodat dit kan rus in die Winter om dan weer in die Lente te bot en druiwe te dra.

Die goeie landbouer is altyd daar. Hy laat jou soms rus sodat jy weer goeie vrugte kan dra, maar Hy het jou nie versaak nie. Snoei is die voorloper tot nuwe groei. Dalk is dit nou snoeityd in jou lewe en binnekort gaan daar pragtige botsels en bloeisels wees...

Psalm 86 : 17  Maak my 'n voorbeeld van u goedheid, sodat dié wat my haat, verleë sal moet toesien dat U, Here, my help en vir my uitkoms gee.
 
Volgens die sensus opnames, is die grootste deel van Suid-Afrika se bevolking Christene.  Deesdae loop almal en preek.  Geykte frases word aangehaal sonder dat dit opreg bedoel word. 
 
Sommige sakemanne adverteer dat hulle sake doen volgens goeie Christelike beginsels.  Realiteit is dat jy kan kerk toe gaan, Bybel lees, in ‘n Christelike huis kan grootword - sonder dat jy ‘n Christen is. 
 
As jy tot bekering gekom het, is jy ‘n Christen, maar dit is slegs die begin.  Jy moet ‘n verhouding met die Lewende God hê, een waarin jy groei. ‘n Verhouding beteken dat daar daagliks gesprekke tussen jou en God sal plaasvind, dat jy Sy Woord sal lees om Hom beter te leer ken.   Dit is ook nodig om volgens Sy woord en Sy opdragte te lewe.  Alleenlik dan sal ander Jesus in jou sien.
Galasiërs 3 : 13  Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: "Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is."
 
As dit nie vir Jesus se kruisdood was nie, waar sou ons vandag gewees het?  Sou God nie lankal moed opgegee het met die mensdom en die aarde liewer net vernietig het nie? 
 
Tog het Hy sy Woord gestand gedoen.  Hy het voortdurend beloof dat Hy ‘n Verlosser sou stuur om ons los te koop.  Die Verlosser is gebore, gekruisig, begrawe en het opgestaan.  Dank God dat Hy ook opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die Hemel van waar Hy eendag sal terugkom om ons te haal om vir altyd by Hom en Sy Vader te wees.
1 Petrus 5:7  Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.
 
Dit kan net ‘n onbaatsugtige grootte God wees wat bereid sal wees om almal se laste te dra.  Sy liefde is so ver bo ons begripsvermoë.  Hy het jou so lief dat Hy Sy Enigste Seun gestuur het om ‘n kruisdood te sterf sodat jy volkome vry kan wees. 
 
In Sy Woord vra Hy jou uitdruklik om daardie hopie bekommernisse wat jy saamsleep aan Hom te oorhandig.  En Hy wil vir jou sorg.  Jy sorg vir jou familie, jy werk lang ure, word min betaal.  Jy hoop om eendag ‘n werk te vind waarvan jy hou.  Jou verhoudings is nie wat dit moet wees nie en jy voel so oorlaai met bekommernisse.  Elke oggend staan jy op met die hoop dat vandag beter sal wees.  Elke nuwe jaar hoop jy dat vanjaar jou jaar gaan wees. 
 
God hou Sy hand na jou uit.  Hy wil jou las ligter maak en vir jou sorg en al daai bekommernisse op Hom neem sodat jy ‘n slag net kan ontspan en laat God.  Gaan jy die uitnodiging aanvaar of gaan jy voortploeter met daai hopie bekommernisse.
Habakuk 3 : 19  Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.
 
‘n Ribbok het die vermoë om op die hoogste klipkoppies en randjies te loop en selfs te spring, sonder dat hy enigiets oorkom.  God het hom gemaak, uniek, soos elke ander dier op die aarde.  Net soos wat Hy die ribbok veilig hou op die hoogste plekke, so hou hy jou ook veilig, elke dag. 
 
Daarom behoort jy nie die vergadering te vrees wat jy vandag moet bywoon nie, ook nie die tiran van ‘n kantoorhoof nie.  Jy hoef nie bang te wees vir die toets of eksamen wat jy vandag moet skryf nie en ook nie dat jy nie jou bestuurderslisensie sal kry nie. 
 
Hy stap saam met jou op elke moontlike en onmoontlik plek en Hy hou jou veilig.
Op TV word jy op hoogte gehou van die lewens van belangrike mense.  In die koerante word daar meesal berig oor mense wie se name aan Jan-en-alleman bekend is.  Daar is ‘n sug na roem en erkenning.  Sekere beroemdes laat die sirkulasiesyfers van tydskrifte die hoogte in skiet. 
 
Ongelukkig skep dit die indruk dat net die doen en late van die rykes en beroemdes, nuuswaardig is.  Gewone mense voel minderwaardig, gemeet aan wat hulle bereik het.  Maar as jy alles van hul wegneem, wat het hulle oor?  Kan die roem of rykdom vir hulle ‘n plek in die hemel koop?  Markus 10 : 25  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom
 
Daarmee wil ek nie voorgee dat geen beroemde of vername persoon ooit die hemel sal betree nie.  Ek weet net dat jy veel ryker is as Jesus alles in jou lewe is, as wanneer jy alles behalwe Jesus in jou lewe het.
Danksy die hoogste prys wat Jesus Christus aan die kruis betaal het, is jy gered van jou sondeskuld.  Sy sterwe het jou bevry.  God se onbaatsugtige offer, sy Seun, het aan jou die Ewige Lewe besorg.  J
 
y lewe in ‘n wêreld waar dit elkeen vir homself is.  Jy vat wat jy kan kry en jy trap op ander om bo uit te kom.  ‘n Wit leuntjie hier en ‘n paar penne wat jy wegdra van die werk, is mos nie sonde nie.  As jy obsene tekens wys vir ander motoriste, as jy te veel kleingeld ontvang sonder om die kassiere daarop attent te maak, as jy te veel drink, as jy vloek, as jy afskrifte maak van DVD’s... almal doen dit tog. 
 
Is dit hoe jy Hom bedank vir die offer wat Hy gebring het?  In Romeine 10 : 9 sê Hy wat Hy verwag:  Hy verwag dat jy met die mond bely dat Hy Jesus die Here is, en met die hart sal glo dat God Hom uit die dood opgewek het.  Alleenlik dan, sal jy gered word.
Israel het op ‘n stadium opstandig en ongeduldig met God en Moses geword en toe vir hulle ‘n goue kalf gemaak wat hulle aanbid het.   Eksodus 32 : 19  Toe Moses naby die kamp kom en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword en die twee plat klippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg.  
 
Raak jy ook ongeduldig met God?  Jy het darem nog nie vir jou ‘n goue kalf gemaak nie, maar jy lees nie meer jou Bybel nie en jy bid lankal nie meer nie.  Jy weet nie wanneer laas jy in ‘n kerk was nie.  Wie se skuld is dit nou eintlik?  Dink jy dat God nie meer omgee nie, omdat dit met jou swaar gaan? 
 
‘n Verhouding kan nie bestaan as dit net van een kant kom nie.  Hy is steeds daar, wagtend op jou.  Hy wil jou help.  God is ontsettend lief vir jou.
Jy kan slegs in algehele verwondering staan voor die almag van God en die skepping.  Dat Hy die hemel en die aarde, die see en alles daarin, die aarde en alles daarop, in sewe dae geskape het.  (Genesis 1)  
 
Dit was ook nie ‘n gejaagde poging nie.  Alles is volmaak, daar is na die fynste besonderheid opgelet.  Daarvan getuig die menslike liggaam seker die meeste.  Of jy nou mediese kennis het of nie, jy kan nie anders as om verstom te wees dat miniatuur spiertjies ‘n hand of oog kan laat werk nie.  Dat die brein prentjies ontvang en interpreteer in beelde, dat die hart bloed pomp en saam met ‘n span ander organe, soos die lewer, niere en longe uiteindelik ‘n menslike wese vorm. 
 
Jy het verstand om te redeneer.  Jy ontwikkel van ‘n bevrugte eierselletjie in ‘n baba wat in verskillende fases ontwikkel tot ‘n volwassene.  Die natuur bied nog ruimte vir verwondering.  Lewegewende reën wat slegs van God kom.  ‘n Voël in vlug, die intelligensie van ‘n dolfyn... Ja, ons is inderdaad kinders en  skepsels van ‘n Lewende God.

MOSSIE GELOOF

Matteus 6:26 Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
Op wie vertrou jy vir voorsiening? Jou werkgewer? Jou salaris? Jou ouers, man, vrou, kinders? Het jy gemoedsrus oor die goed/mense op wie jy vertrou? M.a.w. is daar waarborge? Daar sal nooit personeelvermindering wees nie? Jy is verseker van ‘n salaris vir die res van jou lewe? Jy weet jou ouers, man, vrou, kinders sal vir jou sorg?
Op wie dink jy vertrou die wilde voëls vir voorsiening? Die Engelse Bybel verwys na die sparrow (mossie) Ek dink nie eens mossies vertrou nie. Hulle WEET eenvoudig dat daar vandag iewers iets te ete sal wees. Hoe weet ek dit? Ek het hulle sit en dophou. Eerstens, ek sien nie een van hulle wat paniekbevange rondhardloop en skree: “Dis nou al 10h00 en ek het nog niks te ete gehad nie! Oh, my word, ek gaan omkom van die honger! O, waar’s my Prozac?” Tweedens, ek het nog nooit ‘n maer mossie gesien nie, wel ook nie ‘n oorgewig een nie. Wie dink jy sorg vir hulle? Hul Skepper sorg vir hulle.
Nou lees ons weer die teks. Kry jy waarheen ons hiermee oppad is? So hoekom vertrou jy op alles rondom jou, behalwe jou Skepper? Besef jy nie dat Hy jou ontsettend lief het nie? Selfs meer as die wilde voëls, gras en lelies van die veld nie? Jy weet immers dat Hy jou so liefgehad het dat Hy Sy eniggebore Seun gestuur het om vir jou aan die kruis te sterf. As daar ooit Iemand was wat ‘n waardige getuigskrif het, dan is dit Hy. En tog stel jy Hom nie aan oor jou lewe nie! En dan wonder ons steeds hoekom ons op anti-depressante is en geen hoop vir die toekoms het nie!

Daarom het ek besluit om Hom te vertrou vir my toekoms. Ek is reeds deur 8 herstrukturerings. Daar kom ‘n punt waar enige iemand moet besluit: Tot hiertoe en nie een tree verder nie. I’ve been backing the wrong horse! Dit was nie ‘n maklike besluit nie, maar weereens het ek gemoedsrus omdat God my tot op hierdie punt gebring het. Ek het mossie geloof!

'n Omgee God

Soos ‘n kind staan jy elke dag in verwondering voor Sy grootheid. 
 
Elkeen van ons kan wonderbaarlike stories vertel van God se sorg en ontferming.  Sy liefde ken geen einde nie.  Jy weet dat Hy slegs sover is as wat jou knieë van die grond is.  Jy bid en jy ontvang in oorvloed.  Hy doen wonderwerke in jou lewe en keer op keer verstom Hy jou.  Jeremia 32 : 17  Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. 
 
Soms vra jy die onmoontlike en dan staan jy oopmond in verwondering voor wat Hy vermag.  Soms dink jy net aan iets en dan ontvang jy, want hy ken elke gedagte van jou.  Hy gee jou die begeertes van jou hart.  Of ons dit altyd verdien is debateerbaar, maar dit bly ‘n wonder dat God soveel vir Sy skepsels kan omgee dat Hy persoonlik betrokke raak.

Om te sink of nie

Lukas 7 : 23  En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie. 
 
Wanneer dinge vir jou onmoontlik lyk, twyfel jy aan die mag van God, want jy dink dit is nie vir jou moontlik nie.  Moenie God verlaag tot menslike vermoëns nie.  Hy het vir Petrus geroep in Mattheus 14 : 29:  “Kom!”  Petrus het uit die skuit geklim en op die water na Jesus toe begin loop.  Dit was toe hy sy oë van Jesus weggeneem het dat hy gesink het.  God roep jou ook:  “Kom!”  Gaan jy hom vertrou?  Dalk moet jy 'n groot besluit neem waarvoor jy bang is.  As jy met God daaroor gepraat het, kan jy Hom maar vertrou.Dit is wanneer jy twyfel dat jy sink.  Hou jou oog op Hom sodat jy nie twyfel nie.  Jy kan dit doen. 

Volg die Lig

Lukas 18 : 19  Jesus het geantwoord: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen.
 
Wanneer ‘n skipper op die stormsee vaar en afhanklik is van sy toerusting om hom te verseker dat hy nog veilig is, is dit ‘n lighuis se flikker-sein, wat gemoedsrus bring.  Lig is ‘n teken van hoop.  ‘n Lighuis se lig kan ook ‘n waarskuwing inhou en jou lewe red. 
 
So is God ‘n lig in die mens se bestaan.  In jou donkerste oomblikke is Hy die liggie van hoop.  Sy lig skyn altyd, dag of nag.  Dit is jou baken van hoop en dit bied ook rigting uit die storm waarin jy jou bevind.  As jy bang is vir die donker, volg die Lig, want Hy is goed.

'n Nuwe lewe

Wanneer jy jou lewe aan God oorgee, lê jy ook die vorige lewe van sonde af.  Jy het geen erg meer aan die wêreldse dinge nie.  Galasiërs 6 : 14  want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.  
 
Die eens hoogmoedige mens word ‘n nederige persoon wanneer jy aan Sy voete kniel.  Jesus het verwag dat die ryk man al sy besittings moes verkoop alvorens hy Hom kon volg.  God wil nie hê dat enigiets jou aandag aftrek van Hom.  Daarom is totale oorgawe nodig.  Jy sterf as’t ware die ou lewe af alvorens jy die nuwe lewe in Christus tegemoetgaan.

Wanneer God voorsien

Filippense 4 : 19  En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien...
 
Wat ‘n gerusstellende wete:  God kan in elke behoefte van my voorsien. Niks is onmoontlik by God nie.  Genesis 22 : 8  Abraham het geantwoord: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.  Jy kan soos ‘n kind glo dat jou Pappa Vader sal voorsien en die seker wete beleef dat Hy jou nog nooit in die steek gelaat het nie.   
 
Daar is soveel onenigheid in die wêreld om jou.  Niemand gun enigiemand enigiets nie.  Nasies maak oorlog teen mekaar.  Dit is ‘n magstryd.  Te midde van die oorlogstryd, haat en misdaad, is daar ‘n oase van vrede:  God.  Hy hou die hele wêreld in Sy hande en Hy sorg vir diegene wat Sy Naam aanroep.  Niemand sal Israel ooit kan oorneem of afneem nie, want God het vir Israel voorsien.

Reën van seën

As kind van God, staan jy ook ontbloot voor die elemente. Job 37 : 13 God stuur die storm óf om te straf 
óf om vir die aarde te sorg óf om sy liefde te toon.  Slegte dinge tref nie net ongelowiges nie.  Met die Laingsburg vloed, was daar kinders van God wat ook alles verloor het.  Meer as ‘n honderd mense het gesterf, van hulle Christene.  Baie mense het egter ook die vloed oorleef.  Dieselfde God wat reën stuur, beheer ook die krag van die natuur.  Hy kan die magte van die natuur rondom jou laat woed en jou deur dit alles veilig hou.  Daar is hoeveel stories van wonderbaarlike ontkominge gedurende die Tsunami in Thailand.  Getuienisse van God wat Sy hand van bewaring oor mense kan hou.  Wanneer Hy neerreën op jou, is dit reën van seën.

Ek roep elke dag om hulp

Psalm 88 :2  Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U.
Die telefoonlyn na God is nooit beset nie, dit is altyd beskikbaar.  Dit gebeur nooit dat jy “voicemail” kry nie, 
jy hoef nooit ‘n boodskap te laat en te wag tot Hy terugskakel nie.  Dag of nag, Hy is gereed om na jou te luister.  Selfs as jy knaend op dieselfde aambeeld hamer, luister Hy.  Hy haal nooit die telefoon van die mikkie af nie.  Hy verander nooit Sy nommer nie.  Hy maak jou nooit stil omdat Hy na iemand anders luister nie.   Soms gaan jy op jou knieë, soms is dit sommer ‘n skietgebedjie in ‘n krisis.  Hoe dit ook al sy, bly op jou knieë, dis waar jy die naaste aan Hom is.  

Want Sy Woord sê so

Matteus 8 : 27   Die mense het hulle verwonder en gesê: "Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?"
God heers oor die mens sowel as die natuur.  Hy het alles geskape.  Die groot en magtige oseaan, met al sy fasette, 
kom ook uit Sy hand.   Elke keer dat jy aan die voet van ‘n berg staan en jy kyk na elke klip en randjie of hemelhoë kranse, weet dan dat God dit geskape het.  Hoe kan enigiemand in ‘n groot knal glo of enigsins bevraagteken dat Hy die Skepper van die heelal is?  Ek hoef nie te verstaan hoe God dit reggekry het om alles in ses dae te maak nie, ek moet bloot glo dat niks by Hom ontmoontlik is nie.  Ek glo dit, want Sy Woord sê so.

Dis alles net genade...

Dit is alles net genade.  God het genade aan soveel mense betoon, deur die eeue heen.  Dit het begin met Noag. 
God het hom en sy gesin genade betoon toe Hy die hele wêreld  tot niet laat gaan het met die sondvloed.  Slegs Noag en sy gesin is gered.  Genesis 7 : 23  So het God alles wat op die aarde geleef het, uitgewis: mens en dier, ook dié wat kruip, en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en dié by hom in die ark is gespaar. Uit die hele Sodom en Gomorra het God net vir Lot, sy vrou en twee dogters.  Daar was egter ‘n voorwaarde:  “Moenie omkyk nie.”  Lot se vrou het hierdie voorwaarde geignoreer en toe word sy ‘n soutpilaar. Ons moet nie God se genade ignoreer nie.  Uiteindelik eindig dit by jou.  Sy genade is vir jou genoeg.

Musiek met 'n boodskap

Psalm 98 : 5 Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing.
Al meer en meer sangers betree die geestelike musiekmark, want hulle het agtergekom dat daar ‘n nuwe, 
snelgroeiende, mark ontstaan het.  Geestelike musiek is nie meer ‘n vervelige mark nie.  Dit is ook finansiëel voordelig en kan deesdae kompeteer met die beste sekulêre musiek.  Ons groot en magtige God, sou nie toegelaat het dat geestelike musiek so floreer, as dit nie sy goedkeuring wegdra nie.  As iemand egter geestelike musiek wil maak, sonder dat hul ‘n werklike verhouding met  Jesus Christus het, gaan so iemand bloot net nog ‘n sanger met ‘n mikrofoon wees.  Met Jesus in jou lewe, word dit musiek met ‘n boodskap, ‘n bediening.  Musiek kan die boodskap oordra op maniere wat geen preek dit kan doen nie.  Wanneer lirieke die boodskap van verlossing oordra, kan dit siele vir Jesus werf.

Hy sal jou staande hou

Filippense 4 : 13  Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee
Jesus Christus het die dood oorwin en deur Hom is jy ook ‘n oorwinnaar, want Sy Gees leef in jou en daarom hoef 
jy werklik niks te vrees nie.  Dikwels sug mense dat hulle eenvoudig nie die krag het om verder te gaan nie.  Op jou eie het jy nie krag nie, maar Hy gee jou nuwe krag.  Hy tel jou op en hy dra jou as jy nie verder kan nie.  Hy huil wanneer jy nie meer trane oor het nie.  As jy so seer het dat jy nie meer kan bid nie, dan is Hy  daar.  Vind gemoedsrus in Rom 8 : 26, waar die Gees vir jou intree wanneer jy nie kan bid nie.  Hy sal jou regop hou as jy wil ineenstort, want Hy’s aan jou kant.

Waar sal my hulp vandaan kom?

Jy ken die mismoedigheid in die woorde van die Psalmdigter.  Soos hy wonder jy ook waar jou hulp vandaan sal 
kom.  Jy het jou werk verloor, die huispaaiement is maande agterstallig, die bank het reeds jou motor teruggeneem.  Jou kinders kom van die skool af en vra geld vir ‘n uistappie en jou keel trek toe, want jy weet nie hoe om hulle te vertel dat daar nie meer geld is nie.  Jou oortrokke rekening is met selfs meer as die limiet oortrek, jou kredietkaart is agterstallig.  Rooi koeverte is ‘n alledaagse gesig en jy vrees elke telefoonoproep.  Jy weet nie herwaarts of derwaarts nie.  Slaap ontwyk jou lank reeds en jy en jou eggenoot grom nog net vir mekaar.  Hou op om op eie krag hierdie berg te probeer aanpak.  Psalm 121 : 2  My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gee jou probleme vir Hom en vra Hom om ‘n uitkoms te voorsien.  Vertrou Hom.

Laat hierdie lydensbeker by My verbygaan

Mattheus 26 : 39   My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan.
Tydens nagmaal word die brood gebreek as simbool van die liggaam van Jesus en die beker met die wyn simboliseer Sy bloed.   Jesus moes die lydensbeker ter wille van jou en my ledig.  Alhoewel hy gevra het, het Hy geweet dat daar geen omdraai is nie.  Hy is gebore om aan ‘n kruis te sterwe, ter wille van jou en my.  Vir party van die omstandelinge was dit seker moeilik om ware liefde te voel, maar tog was God se liefde so allesomvattend dat Hy Sy Seun deur hierdie lyding laat gaan het.   Daar kom tye in ons lewe dat ons wens ons kan die lydensbeker maar aangee.  Weet verseker, hoe seer dit ook al is, ook dit sal verbygaan.  Wees sterk en weet dat Jesus weet presies hoe jy voel. 

Leë beloftes

Daar is soveel beloftes in God se Woord.  Teks vir teks kry jy die versekering van Sy liefde en trou.


Alhoewel die boeke van die Bybel deur soveel verskillende mense oor baie jare geskryf is, bevat dit een sentrale tema:  die boodskap van Verlossing.  Die volkome bewys van Sy liefde.  ‘n Boodskap dat God Sy Seun sou stuur om vir ons sondes te sterf.   

Jy kry mense wat maklik leë beloftes maak.  Hulle praat maklik, maar dit wat hul sê gebeur nooit.  God maak nie leë beloftes nie.  Josua 21 : 45  Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het, het onvervul gebly nie. Almal is nagekom.  

Sy Woord word gestand gedoen en uiteindelik is dit volbring.  Wanneer Hy dan die Ewige Lewe vir jou beloof, kan jy Hom weereens op Sy woord neem.

Die reëlmaat van die seisoene gaan onverpoos voort.  Of die aandelemark nou in duie stort, of daar aardbewings in Kalifornië is, of die Banke wêreldwyd bankrotspeel, of ons ‘n nuwe president kry... Lente sal verseker aanbreek na die Winter.  Die bome sal weer uitbot en die lewe sal voortgaan.  

Die lewe bestaan ook uit siklusse.  Daar is ‘n tyd om te kom en ‘n tyd om te gaan. Prediker 9 : 11 Alles word bepaal deur tyd...  

God het Sy eie tyd.  Jy moet stil word en wag op Hom.  Wanneer die tyd reg is, sal Hy uitkoms gee.  Al gaan dit hoe swaar, moet jy troos vind daarin dat elke donker onweerswolk ‘n silwer randjie het.  Jy kan nie twyfel aan God se trou nie.  

Net soos wat die Lente uitbundig aanbreek na ‘n lang Winter, so sal hierdie seisoen van jou lewe ook verbygaan en ‘n nuwe blomseisoen aanbreek

Jesus Christus het nie gekom om te red dit wat reeds gered is nie.  Hy het gekom om te red diegene wat verlore is.  Lukas 19 : 10  Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.

Al het jy so ver afgedwaal dat jy glo Hy sal jou nooit vind nie, al leef jy die mees sondige lewe onder die son, selfs al is jy sterwend aan HIV Vigs a.g.v. jou lewenswyse, is jy nie verlore nie.  Hy wil Sy lewegewende genade oor jou laat reën en jou skoonwas.  

Dit is God se wil dat nie een enkele mens verlore sal gaan nie.  Hy probeer alles moontlik om jou van jou verkeerde weë te bekeer.  Dalk het jy juis hierdie siekte opgedoen sodat jy tot stilstand kan kom om Sy stem te hoor.  Jy het nog tyd. Gebruik dit om Hom te leer ken en Hom as jou Verlosser aan te neem sodat jy as gereddene kan sterf en die Ewige Lewe kan beëerwe.

Hebreers 13:5-6  "wees tevrede met wat jy het...  God self het gesê:  “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie...” Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie...  Wat kan 'n mens aan my doen? "
God se beskerming omvou jou van die oomblik dat jy jou oë oopmaak tot jy hul weer toemaak aan die Einde van die dag.  Jy kan nooit buite Sy beskerming beweeg nie, al probeer jy ook.  Daarom kan jy die groot Adonai prys, ‘n lofsang vir Hom sing.  Adonai is Hebreeus vir Vader.  God is jou Vader.  

Daar is soveel rede om God te prys.  Selfs al het jy ‘n moeilike dag, kan jy Hom steeds prys omdat Hy jou deurgedra het.  Hy gaan voor jou uit en maak jou paaie gelyk.  Wat kan ‘n mens jou aandoen?

NUWE BEGIN
 
Openbaring 21:5   Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.”
 
Die een ding wat my fassineer is hoe mense aan insidente uit die verlede bly vasklou.  Terwyl jy vasklou, is jou hande toe en kan jy nie die nuwe dag (the present = geskenk) wat God vir jou vandag wil gee ontvang nie. 
 
Wat gebeur met iets wat jy oor ‘n tydperk hou?  As dit ‘n appel is, raak hy vrot...  As dit ‘n blom is, verwelk dit...  As dit ‘n boek is, vergader hy stof...die blaaie vergeel... 
 
Vandag is ‘n geskenk uit die hand van God, ‘n nuwe begin.  Dit wat verby is, is verby.   Laat gaan.  Alles gaan verby, die goeie, maar genadiglik ook die minder goeie.  Gun jouself die vreugde van ‘n nuwe begin.
Efesiers 6 : 5  Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontsag maar terselfdertyd met ‘n opregte hart, asof dit vir Christus is. 
 
‘n Man het eendag ‘n steengroef  besoek en daar 3 mans gevind wat besig was op bakstene te maak.  Hy vra toe vir die eerste man wat hy besig is om te doen?  Die man antwoord dat hy bakstene maak.  Op dieselfde vraag het die tweede man  geantwoord dat hy seker maak elke baksteen is perfek i.t.v. vorm, tekstuur en mates sodat die gebou waar dit gebruik word besonders sou wees.  Die derde man het geglimlag toe hy dieselfde vraag moet beantwoord:  “Ek is besig om ‘n katedraal te bou.”
 
Al drie hierdie mans was besig met presies dieselfde taak, maar net een het die groter prentjie gesien.  Elkeen het geweet hoe om ‘n baksteen te maak, maar die derde man het ‘n visie gehad, hy kon sy rol in die nalatenskap sien wat hy sou laat, hy het geweet hoekom hy dit doen.
 
Hoe kyk jy na jou dagtaak?  Sien jy dit as eenvoudig soos om ‘n baksteen te maak, of sien jy dit as ‘n katedraal in wording?
Matteus 18 : 20 want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is ek by hulle.
 
Moet nooit die krag van gebed onderskat nie.  Jesus moedig dit ook aan dat ons saam bid. 
 
As jy deur moeilike tye gaan en jy kom wysheid kort, vra ‘n paar vriende en/of vriendinne om saam met jou te bid.   Jy kan verseker wees dat jy nie net wysheid sal ontvang nie, maar ook ‘n duidelike aanduiding sodat jy die regte besluit kan neem. 
 
Om twee perde voor ‘n kar in te span, maak die las op albei perde ligter.  Net so word gedeelde leed, gehalveer en gedeelde vreugde, word dubbele vreugde. 
 
Laat jou mede-gelowige vriende/vriendinne deel in jou diepste nood, maar ook in jou uitbundige, vreugdevolle, oomblikke.  
Genesis 1 : 25  God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard; ook die mak diere, elkeen na sy aard; en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed.


In Tanzania is daar elke jaar ‘n tyd dat derduisende wildebeeste, zebra’s en ook ander kleiner boksoorte begin migreer na die grasvlaktes van die Serengeti.  Afhangende van die reen, sal hul so middel November begin migreer en dan tot ongeveer April daar bly alvorens hul weer die terugtog aanpak.  Ongelukkig gaan nie al hierdie diere hul bestemming bereik nie.  Van hul gaan deur leeus gevang word.  Ander gaan in oorvol riviere verdrink.  Tog pak hul elke jaar die tog aan na die groener weivelde waar hul genoeg kos en water sal vind sodat die dragtige koeie aan gesonde kalfies die lewe kan skenk. 

Hoe weet hierdie diere wanneer om die tog aan te pak? Hoe weet hulle dat daar groen weivelde sal wees?  Skrik die gevare wat hul die vorige jaar ervaar het hul nie af nie? 

Dis iets wat nie een van ons kan verstaan of verklaar nie, maar ons weet dat God hul so geskape het en dat dit goed was.

So verstaan ons ook nie altyd wat in ons lewens gebeur en hoekom ons daardeur moet gaan nie, maar ons kan verseker weet dat elke deel van die skepping haarfyn deur God beplan is en dat Hy tevrede daarmee is.

Johannes 13:7
"Wat Ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy verstaan..."
Soms kan ‘n mens nie anders as om oor God te wonder nie.  Kan Hy dan nie sien dat ek die einde van my vermoëns bereik het nie?  Hoor Hy nie my hulp geroep nie?  Hoekom moet net ek ‘suffer’ terwyl almal rondom my dit so maklik het?  Die wat het kry nog en die wat nie het nie… van hulle word daar nog weggeneem ook!   Hoe op dees aarde werk God se kop?  Daar gebeur te veel slegte dinge met goeie mense.  Waar is God?
Ongelukkig sal ons God nooit verstaan nie, want ons sien net ‘n breukdeel van die prentjie.  Ons kan Hom  egter vertrou, want Hy beloof dat alles ten goede sal meewerk vir die wat in Hom glo.
 Jesaja 49:8
"so sê die Here:  'Op die dag wat ek dit goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help..."
Hemelse Vader, vergewe ons dat ons in ons menslik swakheid ons oë in moedeloosheid neergeslaan het.  Ons kyk op na U, O God en ons wag geduldig.  Leer ons om vas te staan in geloof en nooit toe te gee aan negatiewe gedagtes nie. 
"moenie uitsien na die dag wanneer jou swaarkry oor sal wees nie, want as die dag kom, sal jy weet jy is dood..."  ¬ Tennessee Williams
"Beproewing is maar net die skaduwee van God se vlerke..."  ¬ George MacDonald
Job 12 : 12  Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie jare.
Wanneer jy klein is, het jy net een wens - jy wil groot word.  Wanneer jy dan ‘groot word’ en skool toe gaan, droom jy weer van die dag dat jy kan begin werk… dan van jou troue… jou kinders… en voor jy jou kom kry kyk jy een oggend in die spieël en wonder wat het dan nou laas nag gebeur, want ewe skielik het jy plooie en grys hare.  
Ek belowe, dit gebeur oornag J  Nee, darem nie heeltemal nie, maar as jy al aanstap in jare dan weet jy dat niks jou regtig op die ouderdom voorberei nie.  Ewe skielik is brille en pille bo aan jou inkopielysie en nie meer ‘n pragtige nuwe swart nommertjie nie – van hulle hang daar al hoeka ‘n hele reeks nommertjies wat jy ontgroei het in die kas.  Jy ken pille se name op die punte van jou vingers, maar kan nie dieselfde sê van die nuutste popsterre s’n nie.  Jy koop eerder ‘n paar gemaklike as modieuse skoene. 
Ai, hoekom moet mens oud word?  Skielik verlang jy terug na jou kinderjare en helaas daardie herinneringe is varser as wat jy nou net in die kombuis wou kom doen.
Dankie tog dat daar darem een seen daarme gepaardgaan – wysheid wat met die jare kom, en ‘n rustigheid
Geniet jou goue jare, want dis ‘n seen uit God se hand.
Jeremia  18 : 6  Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel.
 
In die hande van ‘n ervare pottebakker, raak ‘n eenvoudige stuk klei, ‘n meesterstuk.  Wanneer jy Hom toelaat om jou te vorm, soos ‘n pottebakker die klei vorm, kan jy ook ‘n meesterstuk word.
 
Soms moet die pottebakker van voor af begin.  Klei moet goed gebrei word voor dit bruikbaar is.  Die voorbereiding is uiters belangrik vir die eindproduk.  Daarom behoort jy dankbaar te wees dat God jou brei sodat jy uiteindelik meer bruikbaar sal wees.  Kopers se aandag word getrek deur ‘n uitstaande produk.  Ander mense moet sien dat jy ‘n uitstaande produkte van ‘n Meester Pottebakker is.
Job 7 : 3  So bring ek my maande deur met swaarkry, my nagte is net smart.
Joseph M Scriven het in1855 die lirieke van die lied,"Wat 'n vriend het ek in 

Jesus"geskryf om sy ma te bemoedig wat in Dublin, Ierland, agtergebly het nadat hy na Kanada emmigreer het.  Die besluit om te emmigreer is geneem na twee tragedies.  Sy verloofde het verdrink die nag voor hulle in die huwelik sou tree.  Hy het ‘n tweede keer liefde gevind, maar ook sy het gesterf aan tuberkulose net voor hul sou trou.Dit was nooit sy idée om dit te publiseer nie.  ‘n Vriend het hom besoek toe hy siek was en die woorde op ‘n stukkie verfrommelde papier gesien.  Hy was uiters nederig en op ‘n vraag of hy dit geskryf het, het hy geantwoord:  “God en ek het dit gedoen.  Dis net tussen ons.” Dit het een van die gewildste liedere geword en is deur verskeie kunstenaars opgeneem.  Die boodskap is eenvoudig, dog treffend en universeel.  Hoe onnodig ly ons nie, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart.

Jesaja 11 : 2 Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied
vir die Here.
 
Partykeer leef jy vir jare met tonnelvisie.   Jy is so ambisieus dat jy net jou oog op die volgende trappie op die korporatiewe leer het.  Jy studeer verder, maak vriende met die regte mense, koop eiendom in die regte area, jy trou met die regte persoon, julle besit statussimbole soos duur duitse motors, platskerm tv’s, platinum kredietkaarte, ‘n huisie by die see, en word op al die regte plekke gesien, gaan hou oorsee vakansie, eet in duur restaurante, het gimnasium lidmaatskap, die kinders word gedwing om te presteer sodat jy goed lyk...  
 
En dan word jy een oggend wakker en jy vra jouself af of dit regtig die moeite werd is?  Is jy werklik gelukkig?  Is daar nie meer omtrent die lewe as dit nie?  Deur die Heilige Gees, het God jou oë geopen en as jy Hom sien, vervaag die dinge van die wêreld.  Jou prioriteite verander.  Jy sien die lewe deur God se oë
Kan daar ‘n groter liefde as die liefde van God vir die mens wees?  God het Sy enigste en geliefde Seun, Jesus Christus, gestuur om vir jou sondes te sterf.  
 
Psalm 103 : 12 demonstreer hoe ons sondes “so ver as die ooste van die weste af is” verwyder word.  
 
As mens sondig ons daagliks, want ons het ‘n sondige natuur.  Die mens wat sê dat hy geen sonde het nie, het bloot ‘n kort geheue.  Johannes 8 : 7 “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi.”  Jesus Christus se kruisdood het ons egter gereinig.  Hy het vir elke mens gesterf.  Hy het die hoogste prys betaal toe Hy wat geen sonde gehad het nie, vir sondaars gesterf het. 
 
Kan daar ‘n groter liefde wees?  Maar dan, “Het jy al vir Hom dankie gesê?”
Miga 7 : 19  Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet maak, U 

sal al hulle sondes in die diepsee gooi...

 
Dank God dat jy nie eendag deur ‘n aardse hof geoordeel sal word nie.  Prokureurs

verdedig nie noodwendig kliënte omdat hul in hul onskuld glo nie.  Skuldig bevinding, al dan nie, hang dikwels af van die prokureur se vernuf, sy kennis van die wet en sy vermoë om ‘n swakplek in die verdediging raak te sien.God meet nie met dieselfde maat as mense nie.  Ek en jy kan voorgee om ‘n goeie lewe te lei deur geld te gee vir die armes en vir hulle kos te maak, maar God ken jou harte.  Jy kan nie vir jouself plek koop in die hemel nie.  Jy reken jy is die grootste sondaar en is gedoem tot die ewige verderf, God sien potensiaal.  Jy reken jou sondes is onvergeefbaar, God reken dis klaar betaal.

Mel Gibson het met die rolprent The Passion of Christ, die skrikwekkende werklikheid van Christus se lewe en sterwe vasgevang.  Sou ‘n ongereddene daarna kyk, kan hy/sy dit sien as ‘n ongelooflike draaiboek.  Ek en jy weet dit is die skrikwekkende waarheid. 
 
Alhoewel dit meer as 2000 jaar gelede plaasgevind het, is dit uiters relevant.  Mense verraai steeds mekaar.  Hul is steeds liggelowig.  Jesus Christus het in die middel van twee sondaars aan die kruis gehang, van God en mens verlate.  Bloed het oor sy liggaam gestroom.  Sy pyn en lyding was onmenslik.  En Hy het dit vir jou en my gedoen, sondaar mense
 
1 Petrus 1 : 19  Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.  Hy het geweet wat vir Hom voorlê en ook getwyfel, maar God het Hom nie toegelaat om kop uit te trek nie. Die prys moes betaal word, sodat elke mens uiteindelik vry kon wees.  
2 Kor 1 : 4 In elke moeilikheid bemoedig Hy ons.  Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer.  Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.
 
Jou grootste pyn en smart kan ‘n ongelooflike getuienis vir iemand anders word.

 
As jy God se ondersteunende hand deur jou diepste beproewing ervaar het, moet jy vir andere daarvan vertel.  Daar is geen beter getuienis as ‘n ware verhaal van iemand wat weet dat God deurlopend daar was nie.  Gebruik jou ervarings om ander te bemoedig soos God jou bemoedig het.

Ps 69:7 Laat die wat U verwag, deur my nie beskaamd staan nie, O Here.
 
Om stil te wees en op God te wag, is seker een van die moeilikste dinge.  Geduld is 

nie een van die mens se goeie karaktertrekke nie, want ons is van nature ongeduldig.  Die een oomblik vra ons nog vir hulp en die volgende oomblik doen ons in elk geval wat ons wil.  Twyfel tree so maklik in.  Ons vra nog vir God om te help dat ons tog nie een van die is wat geraak gaan word deur herstrukturering nie, dan beplan ons al ons CV, want sê nou maar net ons is wel een van hulle.  Om vir God te vra vir hulp beteken dat ons Hom sal vertrou, dat ons glo dat Hy kan voorsien, al lyk of klink dit ook onmoontlik.  Geloof is om die onmoontlike te glo en verwag. 

Jakobus 1 : 7-8  So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.
 
Daar is mense wat sinies is en vra:  “Wat as daar nie ‘n hemel of ‘n ewige lewe is nie?”  Die vraag moet eerder wees:  “Wat as daar wel ‘n hemel en ‘n ewige lewe is en jy het dit nie gemaak nie?” 
 
Dit gaan nie oor wie reg of verkeerd is nie, maar eerder of jy daar gaan uitkom al dan nie.  Ek sal eerder eendag teleurgestel wees dat daar nie ‘n ewige lewe is nie as om te moet hoor dat ek die ewige verdoemenis moet tegemoet gaan omdat ek nie in God geglo het nie.  Daarom gaan ek so leef dat ek 100% seker is dat ek die Ewige Lewe sal beërwe.  Jesus Christus is reeds daar om vir my plek voor te berei en ek kan nie wag nie!   
 
Glo onwrikbaar in Sy beloftes.
Jeremia 29 : 11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here:  voorspoed en nie teenspoed nie.  Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!
 
In Jeremia kry jy die bevestiging dat God presies weet wat Hy vir jou beplan.  Hy wil vir jou ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!  ‘n Verwagting is iets waarna jy uitsien.  Dit is iets wonderlik en groots.  Ongelukke tref jou nie maar sommer net nie.  Jy het nie skielik geluk getref nie.  Dit is alles binne God se plan.  En dit is duidelik dat teenspoed nie deel van Sy plan is nie, slegs goeie dinge. 
 
Terwyl jy voel dat alles en almal teen jou is, kan jy gerus wees, God is aan jou kant en soos vir Jeremia, verseker Hy jou dat Hy vir jou net goeie dinge beplan.
Galasiërs 5 : 22   Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,
 
Wanneer jy God as jou verlosser en saligmaker aanneem, bely jy dat jy in ‘n drie-enige God glo;  Vader, Seun en Heilige Gees.  Dan dra jy die vrugte van die Heilige Gees soos in Galasiërs verwoord. 
 
Jy sal jou naaste onvoorwaardelik liefhê en deur jou trane sal vreugde uit jou straal.  Jy sal vrede bewerkstellig eerder as konflik.  Andere sal verbaas staan oor die geduld wat jy aan die dag lê.  Jy sal te alle tye vriendelik wees en ander sal jou goedhartigheid ervaar.  Jy sal nie eens daaraan dink om ontrou te wees nie.
Numeri 23 : 19  God is nie 'n mens dat Hy sou lieg nie, 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?
 
Moes jy ook al uitvind dat iemand van wie jy dit nooit verwag het nie, vir jou gejok het?  Dis niks lekker nie en dit ontstel jou.  En tog gebeur dit daagliks.  Deesdae kan jy niemand meer vertrou nie, want kort voor lank word jy teleurgestel wanneer die waarheid ontbloot word.
 
Dalk bak jy ook soms kluitjies.  Ons het mos die manier om dinge te regverdig deur te sê dat ons dit doen omdat ons iemand seerkry wil spaar.  Party reken dis net ‘n ou wit leuntjie wat niemand kan seermaak nie. 
 
Dis hoekom dit vir my so verfrissend is om swart op wit in die Bybel te lees:  “God jok nie.”  Sy Woord is Sy eer. 
 
Dis nou op hierdie punt dat ek jou wil herinner aan al God se beloftes in die Bybel.  Niemand hoef een oomblik te twyfel aan hierdie beloftes nie, want Numeri 23 maak dit duideliker as daglig.  God jok nie; Hy sal jou nie onder ‘n vals indruk bring of mislei nie.  Sy beloftes is ‘real’.
Norman Cousins het gesê: "Iemand wat doodgaan, is nie die grootste verlies in die lewe nie. Die grootste verlies is dit wat binne-in ons sterf terwyl ons steeds leef. 
Spreuke 14:10  Net 'n mens self ken die bitterheid van sy eie gemoed, en ook in sy vreugde kan niemand anders voluit deel nie.
Wanneer jy saans in die bed klim en terugkyk op jou dag, voel dit vir jou asof jy elke oomblik ten volle benut het of voel jy so bietjie skuldig oor ‘n dag wat eintlik vermors is? 
 
Daar word gesê ‘n mens besef eers die waarde van tyd wanneer jy op jou sterfbed lê en wens dat jy net nog tyd gehad het om dit te doen waarvoor jy nooit tyd gehad het nie. 
 
Ongelukkig is ‘n gebrek aan tyd nie altyd die oorsaak dat sekere dinge agterweë bly nie.  Meeste van ons is skuldig daaraan dat ons nie elke sekonde ten volle benut nie.   Hou jouself dop en let op hoeveel kosbare minute onproduktief verbytik.
Spreuke 14 : 10 Net 'n mens self ken die bitterheid van sy eie gemoed, en ook in sy vreugde kan niemand anders voluit deel nie.
Bitterheid is ‘n monster wat jou gedagtes oorheers en opsweep teen die objek van jou bitterheid. 
Soms is dit geregverdig, soms nie.  “Life happens...” Mense kom jou te na... jy verloor geld, jou huis, jou besigheid... diegene vir wie jy alles gedoen het draai hul rug op jou... iemand steel jou man/vrou... jy word gediagnoseer met ‘n ongeneeslike siekte terwyl jy so graag wil leef... jou kinders vergeet van jou... jou baas sien net wat jy verkeer doen en nie hoeveel jy insit nie...
Selfs al kan jy die opbou tot hierdie punt in die kleinste besonderheidjie onthou en oorvertel, gaan niemand regtig dieselfde emosies as jy ervaar nie.  En so hartseer en onregverdig as wat dit klink, die lewe gaan voort.  Die objek van jou bitterheid besef dalk nie eens dat hy/sy jou tenagekom het nie. 
Praat met God oor die aangeleentheid, vra Hom om jou te help om te vergewe, maar ook om te vergeet en beweeg aan.  As jy bitter bly, wen die ander party twee keer
Psalm 37 : 19  In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê
 
Tydens gesprekke tussen vriende, kollegas of familie, is daar deesdae ‘n deurlopende lyn van kommer.  Mense is bekommerd oor die toekoms.  Radio en televisie nuus bulletins laat jou keel toetrek.  As daar nie skrikwekkende tonele van moord en onrus is nie, dan is daar beriggewing oor die toestand van die wêreld se ekonomiese toestand. 
 
‘n Toestand is dit gewis.  Werkloosheid vier hoogty terwyl pryse die hoogte inskiet.  Gemeet aan menslike norms, is dit gewis ‘n tyd om benoud rond te kyk. 
 
Krisistye is egter ‘n tyd van karakterbou.  Dis wanneer jy diep delf en jou beroep op elke belofte in die Woord.  Jy kyk terug op jou lewe en jy erken skaam dat God jou oor die jare, of dit nou 16, 39 of 68 jaar was, nog nooit een enkele keer in die steek gelaat het nie.  Hoekom sou Hy dit nou doen? 
 
Op die ou end is dit juis hierdie swaarkry jare wat jy op ‘n  bittersoet manier onthou en selfs af en toe na terug verlang.

DIE OPENBARING 21:4  Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

God sien jou trane.  Soos enige liefdevolle ouer is dit nie vir Hom lekker om te sien hoe swaar jy kry nie.  Hy wil jou vandag troos.  Hy wil weer daardie pragtige glimlag van jou sien.

 

Kom sit hier by Sy voete en praat jou hart uit.  Al is Hy ‘n alwetende God, wil Hy steeds hoor dat jy Hom vertrou deur in afhanklikheid jou hart teenoor Hom uitstort.  Wanneer hartseer gedeel word, halveer dit.  Die las word ligter en jy kry perspektief op die aangeleentheid.

 

Droog nou jou trane af en kyk die lewe in die oë.  Jy kan aangaan, want God gee jou die krag om voort te gaan.  En as die hartseer jou weer pak,...dis in orde.  Kom huil maar weer ‘n bietjie by Hom.

 

Trane was die gemoed, dit suiwer die siel.

Deuternomium 31:8  “Die Here sal voor jou uitgaan...  Hy sal by jou wees...  Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie...  Moenie bang wees nie, moenie skrik nie...”

Of jy nou na ‘n nuwe skool/universiteit moet gaan... na ‘n ander huis/omgewing trek... van werk verander... emmigreer... dit bring onsekerheid.  Jy weet nie wat vir jou voorlê nie; hoe die nuwe mense teenoor jou gaan optree, of jy die werk gaan baasraak, of jy sal inpas, of die bure gaaf gaan wees, ens, ens, ens.   Daar is soveel dimensies wat met verandering gepaard gaan.

Hoe verfrissend is dit dan nie om in Die Bybel ‘n teksvers soos Deuternomium te vind wat jou verseker dat God nie net saam met jou sal gaan nie, maar selfs voor jou uitgaan!

Hierdie teksvers is vir my so omvattend en soos ‘n getuigskrif vir ons omgee-God.  Dis presies hoe ‘n liefdevolle ouer ‘n bang kleuter gerus sal stel. 

Onthou asseblief dat God jou behoeftes, vrese en onsekerhede ken en graag die las ligter wil maak.   Wat die toekoms ook al inhou, God is alreeds daar.

JOB 1:21  “Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.”

Verhoudings is soos ‘n bankrekening.  Bankrekenings is eenvoudig.  Jy moet gereeld deponeer om te kan onttrek.  As jy nie deponeer nie, gaan die rekening leeg loop en is daar doodeenvoudig niks om te onttrek nie. 

‘n Gesonde bankrekening beteken daar is genoeg fondse om al die betalings en onttrekkings te delg.  Boonop beskik ‘n gesonde bankrekening oor ‘n deurlopende buffer om beskerming te bied in geval van onvoorsiene uitgawes. 

Met verhoudings is dit presies dieselfde.  As jy nie investeer in die verhouding d.m.v. aandag, klein dingetjies wat jy doen sonder om iets terug te verwag, ‘n sagte woord, aanraking, vergifnis... dan gaan daar binnekort niks in die verhouding wees om te onttrek nie.  Soms is daar nie geleentheid of tyd om te deponeer, maar dan het jy hopelik ‘n buffer opgebou vir ‘n noodgeval waarop jy so bietjie kan onttrek.  Dis die tye dat jy swaarkry en iemand nodig het om jou te ondersteun en ‘n bietjie te pamperlang sonder dat jy in staat is om terug te gee.

Is jou bankrekening in krediet of hardloop dit in die rooi?

Spreuke 16:1&3 gekry – “Mens kan planne maak, maar die finale besluit kom van die Here af…  Alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal jou planne slaag…”

Luister ‘n bietjie wanneer mense praat oor hul toekomsplanne of selfs net oor planne vir die naweek of vakansie wat voorlê.  “Ons gaan die naweek...”  “Die plek is bespreek...”  “Met my volgende vakansie...”  “Ek wil nog...”  “Ons soek ‘n huis...”  “Ons het besluit om vir Kosie by skool A in te skryf...”

Ek staan net so skuldig hier en betrap myself kort-kort dat ek impulsief voortbeur sonder dat ek God in die saak geken het. 

Maar O weë, laat ons planne nou net skeef loop, dan weet ons darem baie goed waarheen om te hardloop.  Ek weet dis moeilik, maar dis ‘n gewoonte wat sukses waarborg, wat ons maar gerus kan aanleer.  God sê uitdruklik dat ons planne sal slaag as ons Hom ken in die saak.

God is ons vennoot, nie ons opponent nie. 

5-vinger gebed

(ontvang via epos)

Hou jou hand met die naels boontoe voor jou.

Jou duim is naaste aan jou, so dis die die maklikste een on te onthou, want jou duim herinner jou dus om te bid vir diegene naaste aan jou. Bid dus vir al jou geliefdes – volgens C S Lewis is dit jou heilige plig;

Tweedens, jou wysvinger. Bid vir diegene wat onderrig, ‘coach’, instrukteer en genees. Dit sluit in geestelike leiers, regters, die polisie, onderwysers en dokters. Hulle benodig ondersteuning en wysheid om ander in die regte rigting te lei en die krag om altyd ‘n voorbeeld vir ander te wees. Hou hul dus in gebed;

Derdens, jou middelvinger. As langste vinger, herinner die een ons aan hulle wat uitstaan bo die res. Bid vir ons president, sy kabinet en prominente sakelui wat besluite neem wat ander se lewens raak. Hierdie mense vorm die gemeenskap en is die voorbeeld wat menige jongmens volg. Met so ‘n verantwoordelikheid, het hulle God se leiding nodig om nie te swig voor versoekings nie;

Vierdens, jou ringvinger. Interessant genoeg is hierdie jou swakste vinger. Bid vir hul wat siek en swak is, die armes en ook diegene wat ly. Jy kan nooit te veel vir hierdie mense bid nie. Hulle het jou gebede dag en nag nodig.

Vyfdens en laaste jou pinkie. Dit dui daarop waar jy jouself plaas in verhouding tot God en jou medemens. Soos Die Bybel sê: “die wat laaste is, sal eerste wees...” Jou pinkie herinner jou dus om laaste, maar nie die minste, vir jouself te bid. Noudat jy vir almal gebid het, kan jy jou eie lewe in perspektief sien en behoort jou gebede vir jouself meer effektief te wees.

Johannes 17 : 17  U Woord is die waarheid

God het Sy Woord vir ons nagelaat.  Dit is ‘n fontein wat nooit opdroog nie.  Deur dit te lees, les jy ‘n ewige dors.  Die Woord is die Waarheid.  Elke woord daarin, is daar omdat dit Sy wil is. 

Wanneer jy verdwaal, is dit jou kompas.  Die kompas wys altyd Noord en vir ons hier aan die suidpunt van Afrika is noord, bo.  Bo is waar ons glo Jesus in die hemel sit aan die regterhand van God.  Wees bedag op geleenthede wat daagliks jou pad kruis waar jy kan getuig van sy almag, waar Sy Woord as getuienis oor jou lippe kan vloei. 

God sal jou vol hou met Sy Woord en jy sal daarvan oorborrel.  Wees gehoorsaam en doen Sy wil.  Moenie dat enigiemand jou laat twyfel nie.  Jy is die instrument in ‘n Meester se hand. 

Jakobus 5 : 16  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige werking. 

Om vir iemand te bid, is sekerlik die grootste geskenk wat jy vir daardie persoon kan gee.  Menige kind gaan deur die lewe, min wetend dat ‘n moeder elke aand op haar knieë vir hom of haar intree by God.  Lewensmaats bid soms vir jare vir die ander se bekering. 

Bid dus daagliks vir ander, vir die wêreld, vir jou kinders.  Bid sonder ophou en met opregte bedoelings, want God hoor die gebed van die regverdige.

Ps. 37:4 ...en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Vriend, wanneer jy 'n diepe begeerte in jou hart aan God bekend gemaak het en jy dink aan jou begeerte, hoef jy slegs te let op die emosie wat dit in jou opwek.
As die gedagte aan dit wat jy begeer, plesier en vrede in jou opwek, dan kan jy seker wees dat jou gees in lyn is met daardie begeerte.
Dit wil sê dat die realisering van daardie begeerte onafwendbaar is.
Indien die gedagte aan die spesifieke begeerte, frustrasie, onvergenoegdheid en moedeloosheid voortbring, dan is jou gees nie in lyn daarmee nie en jy kan verseker weet dat die teenoorgestelde gaan realiseer.
Fokus vandag daarop om positief, opgewonde en in rus te wees oor die begeertes wat jy in jou hart koester.
Maak dit aan Vader bekend, sien die uitkoms in geloof en geniet die reis daarheen.
Só sal jy ALTYD kry wat jy vra.

2 Kronieke 7 : 14 En my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hul bose wee af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.

Dit is inderdaad nuus vir sommige, want hulle het gedink dat hul regeer, dat hulle in beheer is.  Daar is diegene wat leef asof hulle God is. 

Daagliks aanskou ons onreg sowel as minagting van God se reëls volgens die tien gebooie.  Om die waarheid te sê kom meeste van ons nie eens verby die eerste gebod nie, naamlik julle moet mekaar liefhê...  Daar is soveel haat, en jy krimp ineen as jy sien hoe mense op mekaar trap agter mammon en selfverheerliking aan. 

In baie gevalle, blyk die mens se vooruitgang ook sy eie ondergang te wees.   Ons kan leef asof Hy nie bestaan nie, maar dit gaan Hom nie laat verdwyn nie.  Kom ons bid dat diegene wat Hom nog nie ken nie, ook die Lig sal sien, dat 2 Kronieke 7 : 14 ‘n werklikheid word. 

2 Kor 2 : 15 Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan

Om jou neus teen ‘n roos te druk en die aangename geur in te adem, bring so ‘n saligheid oor jou.  Blomme bring soveel vreugde.  Elke blom is uniek, dog volmaak geskape deur God.  Gee vir iemand blomme en jy helder daardie persoon se hele dag op.  Daarom is die vergelyking so treffend.  Soos die blomme ‘n aangename geur afskei, moet ek en jy ook ‘n aangename geur afskei as ons met ander in aanraking kom.  Ander moet graag naby jou kom omdat hulle aangetrek word deur die geur van Christus wat om jou sweef.  

Vrouens is die kroon van God se skepping.  Sy is sag en mooi en as sy lewe tot Sy eer, straal ‘n innerlike skoonheid uit haar wat haar selfs meer aantreklik maak.  Insekte word aangetrek deur helder kleure en sodoende kan die blom voortplant.  Jou geloofslewe moet helder kleure hê sodat dit ander aantrek en help om dit oral te versprei sodat God se Woord kan voortleef.

En weet jy, mans is net so lief vir blomme.  Bederf vandag 'n man met 'n blom of 'n ruiker.

Die mens deur die oë van Moeder Teresa

(Geleen)

Mense is onredelik, onlogies en selfsugtig…

Wees maar nog steeds lief vir hulle…

As jy goed doen, kan jy verwag dat mense jou gaan beskuldig van selfsugtige motiewe…

Hou maar aan met goed doen…

As jy suksesvol is, gaan jy dalk valse vriende en egte vriende wen…

Moenie toelaat dat dit jou terughou om jou droom te volg nie…

Die goed wat jy vandag doen, sal dalk more al vergete wees…

Doen nog altyd goed aan ander…

Eerlikheid en deursigtigheid, maak jou baie kwesbaar…

Kies maar nog steeds vir eerlikheid en deursigtigheid…

Iets waaraan jy jou lewe lank gebou het, kan oornag vernietig word

Hou maar net aan met bou…

Mense wat hulp nodig het, sal jou kwalik neem as jy hulle probeer help…

Help maar nog altyd…

Gee aan die wereld die beste wat jy het, en jy mag dalk sleg seerkry…

Gee maar nog steeds jou beste…”

Vergewe

Hoeveel keer het jy al belowe dat jy nooit weer sal toegee aan jou swakheid nie?  God moet jou nog net hierdie een keer vergewe.  Getrou aan Sy woord, vergeef Hy jou keer op keer.  Hoe ver kan jy God egter beproef, hoeveel keer gaan Hy jou nog laat toelaat om na jou ou weë terug te keer? 

Sê nou maar môre is jou laaste dag?  Elke keer raak jy weer die pad byster.  Elke keer as jy jouself aan drank of dwelms oorgee, gil en skree jy. 

Dalk het dit tyd geword vir jou om te fluister, te prewel... “Here vergewe my, neem hierdie sonde van my weg. Gee my die krag om die versoeking te weerstaan.  Here, ek kan nie op my eie nie, maar ek weet dat ek deur U tot alles in staat is.” 

Genadiglik haal God nie elke keer die ou koeie uit die sloot nie, hy gooi dit nie weer elke keer teen jou kop nie.  Laat dit dus agter.  Hy vergewe jou 70 x 7 keer en Hy verwag dieselfde van jou.  

Matteus 18 : 22  Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer

Om soos 'n kind te glo

Markus 10 : 14  Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

God maak geen geheim daarvan dat kinders vir hom baie belangrik is nie.  Hy bemaak sy koninkryk aan hulle.  Hy verwag ook van ons om te glo soos ‘n kind.  Om nie alles te bevraagteken en te ontleed nie. 

Sommige dinge is eenvoudig onverklaarbaar.  Jesus het gesê dat dit nou is soos om in ‘n spieël te kyk, maar eendag sal jy weet waaroor alles gaan.  Jy moet soos ‘n kind word.  En jy is ‘n kind van God.  Aanvaar dit en geniet eenvoudig die grenslose liefde van jou Vader.

2 Samuel 23 : 5  Al my hulp, al my vreugde, dit kom van Hom af.

Het jy al vir iemand vertel van die nuwe motor of huis wat jy vir jouself gaan koop, of selfs net van die nuwe broek of hemp?  Onthou jy om by te voeg dat dit uit die hand van die Here kom?  Het jy al ooit daaraan gedink dat dit van Hom kom?  Of glo jy dat jy die hoogste sport bereik het op eie stoom? 

Dalk reken jy dat dit jy is wat ure insit met jou studies, dat dit jy is wat hoeveel ure oortyd werk en dat dit jy is wat weet hoe om te belê sodat jou geld vir jou werk.  Realiteit is dat God jou gesond hou om die ure te kan insit, dat Hy jou die verstandelike vermoëns gegee het om te kan studeer, dat Hy sorg dat jy ‘n werk het, dat Hy jou help om die regte besluite te neem. 

Alles, maar alles wat jy het, behoort aan Hom.  Daar is ook gemoedsrus daarin, want jy weet dat Hy vir jou voorspoed en nie teëspoed (Jeremia 29 : 11) beplan.

Die Coke-blikkie storie

(ontvang via epos)

Hierdie stukkie goeie nuus is ter nagedagtenis van Abrie de Bruin. Abrie is gebore 16.07.79 en oorlede 28.02.92, op 13 jarige ouderdom toe hy noodlottig getref is deur ‘n motoris. 'n Dag voor sy tragiese dood het hy die volgende nota op sy lessenaar gelaat:Hoeveel Coca-Cola's het jy al gedrink en nooit eers gewonder hoekom die Blikkie rooi is? Wel hier is die storie: "Die rooi stel die bloed van Jesus voor.Die swart strepies (bar code) is die sonde wat jy doen. Die wit is reinheid. Wanneer jy jou sonde bely dan word jy rein.

Coca-Cola staan vir die volgende:C-Come
O-on
C-children
A-Accept
C-Christ
O-our
L-Lord
A-Amen

Die woorde Coke staan vir:C-Christus
O-ons
K-Koning
E-Ewig

Agter op is daar 340ml  (deesdae 330 ml), in Klaagliedere 3:40 staan daar dat jy jou tot Die Here moet bekeer.

As jy dit doen dan gooi jy jou sondes weg soos die mannetjie agter op. Dan is jy 'n koningskind. Dit word voorgestel deur Die kroon. En as jy nog twyfel of jou sondes vergewe is dan kyk jy na die SABS-handelsmerk. Dit is jou waarborg. Wanneer die blikkie toe is en jy skud hom en maak hom oop dan kook hy oor. So is dit ook as jy tot Bekering kom; dit borrel binne in jou.

"Hierdie is die laaste woorde van 'n jong kind wat Jesus in alles raakgesien het.

Psalm 37 : 4  Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Wanneer dit goed gaan en jy voorspoedig is, dan is jy die vriendelikste mens in die omtrek.  As jy net die geringste teëspoed teenkom, raak jy betrokke.  Dit is nou wanneer ‘n wolk voor die son inskuif en alles so bietjie donker word.  Dan moet almal uit jou pad bly en jy loop en blameer en beskuldig alles en almal. 

Sien jy so bietjie van jouself in hierdie prentjie?  Ons kry almal ons af dae, dae wat ons net nie die moed het om te glimlag nie.  Dit is die dae dat jy as Christen juis ook jou vreugde in die Here moet uitstraal.  Laat diegene rondom jou weet dat jy deur ‘n moeilike tyd gaan, maar laat hulle ook sien dat jy nie hopeloos is nie.  As hulle kan sien dat jy nie ronddobber op die stormsee nie, maar geanker in Jesus bly, sal dit hul inspireer om ook daardie gemoedsrus te hê.

Gees van God

Die Gees van die Here het vir Simson Rigters 14 : 6 so sterk gemaak dat hy ‘n leeu kaalhande kon verskeur. 

Dawid vra in Psalm 143 dat die Gees van God hom op ‘n gelyk pad moet lei.   

Na aanleiding van Matteus 10 : 20 weet jy dat dit nie meer jou woorde is nie, maar die Gees van die Vader wat deur jou praat. 

As Christen bely ons dat ons glo in ‘n drie-enige-God naamlik, Vader, Seun en Heilige Gees.  Die Heilige Gees werk voortdurend in ons harte.  Die Heilige Gees is soos ‘n moederhen wat jou laat besef wanneer jy verkeerd dink of optree.  Dit is soos ‘n klein stemmetjie wat jou moed inpraat.  Dit is ook die beskermengel wat jou waarsku in tye van gevaar.  Jy is nooit alleen nie, want die Heilige Gees omarm jou. 

'n Man skryf 'n brief aan 'n tydskrif en kla dat dit vir hom geen sin meer maak om kerk toe te gaan nie.

Hy skryf. "Ek gaan al vir meer as 30 jaar kerk toe, ek het gedurende hierdie tydperk na ongeveer 3000 preke geluister, maar ek kan nie een onthou nie. So ek dink ek mors my tyd en die predikante mors hulle tyd deur al hierdie preke voor te berei en Sondag vir Sondag te preek".

Die artikel is in die tydskrif gepubliseer en 'n paar weke het verbygegaan voordat iemand soos volg op die artikel geantwoord het.

"Ek is reeds 30 jaar getroud. Gedurende my getroude lewe het my vrou ongeveer 32,000 etes voorberei. Maar, net soos jy, kan ek nie een van die Spyskaarte onthou nie. Maar dit weet ek, al daardie etes het my gevoed en versterk, as dit nie vir daardie etes was nie, dan sou ek vandag dood gewees het. Dieselfde geld ook vir die kerk. As ek nie gegaan het om geestelik gevoed te word nie sou ek vandag geestelik dood gewees het.

Wanneer jy af is, is God besig met iets! Geloof sien die onsigbare, glo die ongelooflike en ontvang die onmoontlike! Dank God vir ons Fisiese en Geestelike voeding.

Oorsprong onbekend

1 Joh 1 : 4  In Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, ie duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Jesus Christus is die Lig wat lewe in ‘n donker wêreld gebring het.  Hy het die duisternis kom uitdoof.  Deur Sy kruisiging, het Hy redding gebring.  Jy hoef nie meer die duisternis te vrees nie. 

As die son sou ophou skyn, sal alles op die aarde vries en uiteindelik tot niet gaan.  Jy weet self hoe welkom ‘n sonkolletjie is op ‘n koue wintersdag. 

Party mense is bang vir die donkerte.  Donkerte bevat ‘n element van onsekerheid en gevaar.  Wanneer Jesus as die Lig van die lewe hierdie duisternis uitdoof, bring dit vir jou lewe, hitte, sekerheid, veiligheid en soveel meer.

Spreuke 17 : 1 Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met 'n getwis daarby.

As rykdom ware geluk kon koop, hoekom besoek soveel beroemdes klinieke vir depressie en middel misbruik?  Hoekom is die selfmoordsyfer so hoog onder lotto wenners?  As geld op sigself geluk bring, hoekom soek soveel rykes steeds daarna?  Hoekom is hul nie tevrede met die eerste of tweede miljoen nie?

Mense praat dikwels met groot deernis oor hul swaarkry dae.  Swaarkry vervaag met tyd, maar die emosies en kameraadskap wat jy gedurende daardie tye ervaar, bly met jou vir ‘n leeftyd.  Dit bind diegene wat saam daardeur gaan vir altyd saam.  Met diepe introspeksie en eerlikheid moet jy tog erken dat dit jare is waarna jy selfs terugverlang. 

Om uit te styg bo jou omstandighede, is verseker iets om op trots te wees, maar as jy nie geluk of vrede daarmee saam ervaar nie, moet jy jouself afvra of dit die moeite werd is.  Wat is die prys?  Op die ou end kan jy immers niks saamneem nie.  Menige welvarende persoon wat aan ‘n ongeneeslike siekte ly, het al gesê dat hul hul laaste sent sal gee om net weer gesond te kan wees.

Jesaja 40 : 31  maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie

Hoe wens ek nie dat ek jou kan verseker dat al jou probleme op ‘n einde sal wees as jy tot bekering kom nie.  Sou dit nie fantasties wees as bekering al jou probleme soos mis voor die son laat verdwyn nie? 

Dit is ongelukkig nie so nie, want God koop niemand om nie.  Nêrens in die Bybel sal jy so ‘n belofte vind nie.  Die belofte wat daar wel gemaak word, is dat God die pad saam met jou sal stap.  Keer op keer herhaal Hy hierdie belofte in die Bybel.  Daar sal moeilike tye kom, maar wanneer jy by die afgrond kom, sal daar een van twee dinge gebeur.  God gaan jou of vang as jy val, of hy gaan jou vlerke gee. 

Wanneer jy met getroudes gesels, kom jy agter dat daar baie min werklik, gelukkige huwelike is.  Die egskeidingsyfer in Suid-Afrika is sprekend daarvan.  Om alles te kroon, leef ons in ‘n wêreld waar ons eenvoudig iets weggooi en ‘n ander een koop, die dae van skoene hersool of horlosies laat regmaak, is verby. 

 

Ongelukkig word menige huweliksbelofte ook oor dieselfde kam geskeer.  Ons skei sommer gou, ontmoet iemand anders en trou weer.  Enige huwelik kan gered word, as ons die probleme en hartseer in God se hande plaas en Hom vra om ons te help om ‘n nuwe toekoms te bou. 

 

As jy dit oorweeg om op te gee met jou huwelik, wil ek jou vandag uitdaag om God ‘n kans te gee om te red wat jy en jou eggenoot en die huweliksberader tot nou toe nie kon regkry nie.  Daar is nog tyd.  Die huwelik is God se instelling en hy haat egskeiding. Malegi 2 : 16  Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie.

Wanneer Jesus skares toegespreek het, het hulle in stilte na Hom geluister.  Hy het tussen gewone mense beweeg en in gewone taal, soms deur stories (gelykenisse) waarmee mense kon vereenselwig, ‘n boodskap van hoop oorgedra. 

Matteus 13 : 13 Om hierdie rede praat Ek met hulle in gelykenisse: omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie.   

Mense sou Hom volg, waar Hy ook al gegaan het.  Saggeus het in ‘n boom geklim om Hom te kan sien.  Die blinde man wou net Sy kleed aanraak.  ‘n Vrou wat aan bloedvloeiing gely het, wou net aan die soom van Sy klere raak. 

Hy het gepraat soos geen ander man voor Hom of na Hom.  Vandag nog, hang ons aan Sy woorde.  Hy was nie skaam om baie reguit te praat nie.  Wanneer ander geoordeel het, het Hy hulle uitgedaag om die eerste klip te gooi.  Wanneer hulle Hom wou vasvra oor die sabbat het Hy hulle beskaamd agtergelaat.  

Die woordjie genade kom die eerste keer in Genesis 42 : 21 voor toe Josef se broers besef het dat hulle na hom moes geluister het toe hy hulle om genade gesmeek het. 

Elkeen van ons kan terugkyk op ‘n kronkelpad lewe.  Die paadjie lyk dalk kronkelrig omdat jy onseker was, onseker oor waarheen jy op pad is.  Jy’t afdraaipaadjies geneem omdat jy alles wou ondersoek.  Soms was dit wêreldse verleiding, soms net op soek na ‘n kort-pad. 

Daar is geen kortpad na God nie.  As jy die ewige lewe wil beërwe, moet jy die smal pad loop.  Tog het Hy jou elke keer kom haal as jy afgedwaal het, omdat Sy liefde en genade vir jou so onbegrens is.  Hy wil nie dat een persoon verlore gaan nie. Genadiglik is Hy altyd daar.

Dankie Here, 'n geestelike lied gesing deur Natasha Joubert

Elke ding wat ons van die lewe kan begeer, kom van die Here.  Dankie Here, vir ‘n wysie en ‘n woord..., dankie Here vir die vreugde wat dit bring, mag elke noot wat mense hoor, hulle hart en siel bekoor, laat die eer aan U behoort...

Alhoewel dit dikwels die wysie is wat ons aandag trek, kan daar groot inspirasie geput word uit die lirieke.  So word daar met elke geestelike lied ‘n boodskap van bemoediging uitgedra.  Dis ook verblydend om te sien wanneer ‘n sanger nie net erkenning aan God gee vir die woorde en musiek nie, maar ook sy/haar afhanklikheid van Hom besef. 

Natasha besef deeglik die krag wat daar in ‘n liedjie opgesluit is en sy hoop dat mense daardeur geraak sal word, maar meer nog, dat alle eer aan Hom behoort wat haar die talent gegee het.  Met hierdie lied word jy aan die wonder daarvan herinner, en ook dat elke ding wat jy begeer, uit Sy hande kom. Prediker 2 : 24 Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is.

Hoe sal mense jou onthou? Hebreërs 13 : 6  Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is. As jy môre sterf en iemand praat oor twee jaar van jou, wat sal hulle van jou onthou? 

Jy kan niks saamneem as jy sterf nie, maar jy kan ‘n erfenis nalaat.  As jy iemand na die Here gelei het, sal hulle jou altyd onthou.  As jy ‘n verlore mens hoop gegee het, sal hulle jou onthou.  Jy kan iemand ‘n Bybel gee wat dit nie kan bekostig nie.  Jy kan iemand leer lees wat nie in staat is nie.  Daar is vele dinge wat jy kan doen om ‘n nalatenskap te verseker sodat mense sal onthou wat jy agtergelaat het eerder as wat jy sou kon saamneem. 

Ons kan nie almal president van ‘n land word nie, maar ons kan almal siele vir God wen of selfs net saad in Sy koninkryk saai.

Deuteronomium 8 : 11  Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet deurdat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie.

Alexandr Solzhenitsyn sê dat hy leer bid het in die Siberiese konsentrasiekamp omdat hy geen ander hoop gehad het nie.  Voor hy gevange geneem is, toe dit met hom goed gegaan het, het hy selde aan God gedink wat nog te sê met Hom gepraat. 
 
Soortgelyk het die Israeliete ook in die Sinai wilderness geleer wat dit beteken om op God te vertrou vir hul daaglikse brood. 
 
Sukses kan maak dat jy nie tyd vir bid of Bybel lees het nie, wat nog te sê om gehaltetyd met God te geniet.  God hou genadiglik nie boek en weier om jou te help as jy bietjie afgedwaal het nie.  Hy is steeds lief vir jou.  Hy kyk nie na Sy swartboekie en sien dat jy lanklaas in die kerk was en nou gaan Hy jou nie help nie.  God is altyd dieselfde - hy kan nie haat nie, want Hy is 'n God van liefde. 
 
Kom ons wend 'n daadwerklike poging aan om God te ken in die goeie sowel as die slegte tye.  

Elke dag wat jy jou oë oopmaak, kan jy God dank dat jy Sy kind is.  Deuteronomium 8 : 10  Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat Hy aan jou gegee het

As kind van die Koning van die heelal, is jy ‘n prins(es), want jou pa is die koning.  Dit is ‘n wonderwerk.  Jy mag dus nie jou eie waarde geringskat nie.  Maak nie saak hoeveel mislukkings jy al in die lewe beleef het nie.  Of jy nou sukkel met verhoudings, of om ‘n werk te vind of behou, of jy nie van jou verslawing kan loskom... Hy sien jou as ‘n wenner.  Hy het genoeg vertroue in jou om in jou te glo omdat Hy weet waartoe jy in staat is. 

Soos ‘n ouer net die beste vir sy kind wil hê, so wil God net die beste vir jou hê.  Jy is SO spesiaal in Sy oë.  As Hy na jou kyk, is dit met oë vol liefde en trots.  Tel jou kop op begin glo in jouself, want Hy reken klaar jy’s perfek.   

Vergewe en vergeet

Psalm 118:8 Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou...

Hoe voel jy oor jou medemens? Is daar van hulle wat jou teleurgestel het? Dalk is jy wantrouig as gevolg van mense wat jou gekul het of dalk is jy ‘n slagoffer van ‘n gemene skelmstreek.

Ons is naief en met tye bevraagteken ons, ons mensekennis - dalk met goeie reg. Diegene wat nie eerbare bedoelings het nie, lyk net soos enigiemand anders. Soms is ons instink reg en soms laat dit ons in die steek, of dalk is die bedrieer net uiters goed. Hoe dit ook al sy, ons gaan ons misgis en ons gaan teleurgestel word, want die mens is nie perfek nie en daar is diegene wat nie eerbaar is nie.

Ons kan egter by die Here gaan skuiling soek en Hom vra om ons te lei. Moenie toelaat dat die hartseer van die lewe jou van God vervreem nie. Hy weet presies wat aangaan en op Sy tyd sal Hy die nodige straf uitdeel. Die wraak kom ons ongelukkig nie toe nie en al sien ons nooit dat die persoon gestraf word nie, is daar geen rede om haatdraend te bly nie. Vergewe en vergeet, want hy of sy is beslis nie die pyn werd waardeur jy tans gaan nie.

Om ‘n reis na die onbekende aan te pak, het jy ‘n goeie kaart (deesdae 'n GPS) nodig, want soos ons almal weet,  sonder behoorlike aanwysings, verdwaal jy sommer een, twee, drie.  Jou hele lewe is jare gelede reeds vooraf beplan en gekaart. 

God is die kompas – hou jou oog na Bo (noord). Hoekom strompel jy so gefrustreerd deur die lewe?  Gefrustreer deur ‘n ewige gesukkel, gaan jy kort voor lank voel asof alles wat jy aanraak, misluk of verkeerd loop.  Mettertyd sal dit voel asof jy niks kan regdoen nie en asof jy altyd in die moeilikheid is - of nog erger, stroom-op swem. 

Jou stryd is so onnodig.  Al wat jy hoef te doen, is om God te vra om jou die pad te wys wat Hy vir jou beplan het.  Psalms 25 : 1 Tot U, Here, rig ek my.  Nie net gaan Hy jou die pad wys nie, Hy gaan elke tree daarvan saam met jou stap en met tye voor jou uit stap.  Wanneer jy terugkyk, sal jy ook sien dat daar tye is dat daar net een ry voetspore is omdat dit tye is dat Hy jou gedra het.

Lof & Dank

1 Kronieke 23 : 30 Hulle moes ook elke môre hulle plek inneem vir die dank en lof aan die Here, en so ook saans.

Jou hele lewe behoort een van danksegging te wees.

Dankie vir my ouers, gesin, familie, vriend(in).
Dankie vir my huis, werk, kos en klere.
Dankie vir my oë, ore, verstand, dat ek kan loop.
Dankie dat ek aan ‘n kerk kan behoort; sonder die vrees van vervolging kan bid.
Dankie dat ek na ‘n Christelike Radiostasie kan luister.
Dankie dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het.
Dankie dat ons in ‘n land leef waar ons nie mortiere en koeëls om ons sien vlieg wat alles rondom ons platvee nie.
Dankie dat Suid-Afrika ‘n vrye oorgang tot demokrasie gehad het.
Dankie dat ek skool of universiteit kan bywoon, dat ek kan lees.
Dankie vir die natuurskoon, die sproei van ‘n brander, die reuk van ‘n roos, die sonsondergang, die môrestond.
Dankie vir tegnologie...

En selfs al het jy ‘n gebrek, selfs al het jy nie ‘n werk nie, selfs al woon jy in ‘n plakkerskamp, selfs al besit jy niks, is daar altyd rede om dankbaar te wees.

VOETSPORE

Oorsprong onbekend

Een nag het ek ’n droom gehad.
Ek het gedroom dat ek op die strand loop
en gebeure uit my verlede het voor my afgespeel.
In elke toneel het ek twee rye voetspore in die sand gesien:
myne en die Here Jesus s’n.
Toe die laaste toneel voor my afspeel‚
het ek teruggekyk na die voetspore in die sand
en merk toe op dat daar soms net een ry spore was.
Dit was telkens gedurende die eensaamste en droewigste tye in my lewe!
Dit het my gehinder en ek het gevra:
“Here‚ toe ek begin het om U te volg‚
het U beloof dat U my nooit in die steek sal laat nie.
Hoekom was daar dan net een ry spore
gedurende daardie moeilike tye in my lewe?
Ek kan nie verstaan waarom U‚
in die tye wat ek dit die nodigste gehad het‚ my verlaat het nie.”
Die Here het geantwoord: “My liewe kind!
Ek het jou lief en sal jou nooit verlaat nie.
Die tye wat jy net een ry spore gesien het
was die tye toe Ek jou gedra het.”

Een dag in die huis van die Here is beter as ‘n duisend elders. Die kerk is die huis van die Here. Dit is die tempel waar jy gaan om Hom te aanbid. Hy het die Sabbatdag as gereelde rusdag ingestel en daarom is dit belangrik dat jy Sy gebod eerbiedig; dat jy die Sabbatdag moet heilig hou. Eksodus 20 : 9 Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie...

God voel so ernstig daaroor dat Hy dit jare gelede alreeds vir Moses as een van die Tien Gebooie gegee het. Wanneer jy Sondag in die Kerk was, kry jy weer rigting, word jy weer herinner aan wat reg en verkeerd is. Jou siel word gevoed en die seën word oor jou uitgespreek.

God spreek ook direk tot jou d.m.v. die prediker wat aan jou die boodskap uit Sy Woord bring en ook uiteindelik die seën oor jou uitspreek.

En as jy bedlêend is en nie kan kerk toe gaan nie... ook dan kan een dag spesiaal aan Hom gewy word of jy kan na 'n boodskap oor die radio luister, maar een dag behoort aan God alleen.

Van die kruis het hulle Jesus na die graf geneem, van die graf het Hy ontwaak, aan verskeie mense verskyn en uiteindelik opgevaar na die Hemel. Hy het spesiaal na die aarde gekom om ons te leer en vir ons die korrekte weg aan te dui.

As Christen kan jy nooit moeg raak vir hierdie wonderbaarlike boodskap nie. Dit is die rede hoekom jy Sy naam verhef en die genadige verlossing aanvaar wat Hy daarmee aan jou nagelaat het. Jesus het verskeie wonderwerke gedoen tydens sy leeftyd, maar die grootste wonderwerk van alle wonderwerke was nie ‘n wonderwerk nie, dit was die naakte waarheid waarmee mense gesukkel het om vrede te maak.

Dis tog ongehoord dat iemand uit die dood opstaan. Jesus moes hulle selfs toelaat om die gate in Sy hande en voete te voel. Johannes 20 : 25 Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien!" Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Glo jy dit... soos 'n kind glo, sonder voorbehoud of bewys?

Die feit dat jy as mens totaal onthef is van alle skuld sodra jy Hom as jou Verlosser en Saligmaker aanvaar, is niks anders as onbeskryflike groot genade nie.  Boonop het Hy dit om net een rede gedoen;  omdat Hy jou so onverstaanbaar baie lief het. 

Die feit dat jy in die tronk sit vir gewapende roof, of dat jy aan dobbel verslaaf is, of dat jy jou buurdogter skelm afloer, of dat jy jou vriendin se man begeer, of dat jy skelm rook, of dat jy vloek, ens, ens, ens maak eenvoudig nie aan Hom saak nie. 

Die oomblik dat jy jou sondes bely en om vergifnis vra, en met jou hele hart glo dat jy vergifnis ontvang, het Hy jou reeds vergewe.  Ja, dit is moeilik om te glo, want jy sukkel dan self om ander te vergewe.  God sê eenvoudig dat jou sondes jou vergewe is.  PuntLukas 5 : 20  Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: "Mens, jou sondes is jou vergewe.  

Nie net vergewe, maar ook vergete.  Hy gaan dit nooit weer voor jou kop gooi nie en Hy gaan jou help om nie weer in die sonde terug te val nie, solank as jy aan Sy voete bly kniel.  Genade onbeskryflik groot!

Deuteronomium 28:54  Selfs die sagste en mees verfynde man by jou sal niks omgee vir sy broer of sy lieflingvrou of sy kind wat nog lewe nie.

Jy moes sekerlik al opgelet het hoe voëls in V-formasie vlieg.  Dis altyd ‘n skouspel en laat my in verwondering na hul staar. 

Hierdie aerodinamiese V-vorm, verminder die lugweerstand en sodoende kan die voëls tot 70% verder vlieg.  Wanneer hul so in gelid vlieg, is dit nie noodwendig die leier wat voor vlieg nie.  Hulle maak beurte om voor te vlieg, want die voorste voël moet die hardste werk.  Sodra hy moeg word, gee hy ‘n indikasie aan die ander en een van die wat agter hom is val in sy plek in.  Hy val terug tot heel agter waar hy kan ‘rus’ terwyl hul voortgaan.  Terwyl hul so in formasie vlieg, kan hul ook mekaar sien en met mekaar kommunikeer.

Ons kan regtig by die voëls gaan leer hoe om mekaar te ondersteun.  Kom ons, as gelowiges, vlieg in formasie sodat ons kan oplet as iemand ‘moeg’ raak.  Kom ons kyk bietjie uit vir mekaar.  Omgee en opstaan vir 'n medemens het 'n skaars kommoditeit geword in 'n wêreld van eie-belang en self gesentreerdheid.

Almal kry swaar, maar dalk staan ek en jy nog nie by 'n robot en bedel nie.  Maak dit ons beter as hul wat op 'n sylyn van die lewe beland het?  Ons het nog nie in daardie persoon se skoene gestaan nie, so ons kan nie oordeel nie.  Wie weet hoe moeilik dit vir hom/haar is?  Miskien het ons nog 'n snytjie brood om vir so iemand te gee.  Dalk kan ons net van ons tyd vir iemand gee...Dalk kan ons net 'n bietjie meer verdraagsaam teenoor ander wees...

Hoe goed ken God jou?
Openbaring 3:8 belowe God verder: Ek ken jou handel en jou wandel...
Hy ken jou so goed dat hy presies weet wat jy nou doen, wat jy beplan, en wat die toekoms vir jou inhou. Hy ken elke tree wat jou voete gee. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken.
Dis bevrydend. Jy hoef nie een oomblik voor te gee nie. Jy hoef nie die storie ‘n rooskleurige kleurtjie te gee nie. Hy ken selfs jou gedagtes: Psalm 139 : 2 Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

Wanneer jy daar op ‘n hopie sit en jou hart uitsnik en dink niemand verstaan waardeur jy op hierdie oomblik gaan nie; niemand het nog ooit so seer gehad soos jy op hierdie oomblik nie, is dit moeilik om God se nabyheid te ervaar, want jy kan nie sien hoe jy hierdeur gaan kom nie.
Dit is alles menslike gevoelens en dit is hoe God ons gemaak het. Laat hierdie emosies toe om hul uit te woed, maar voel ook die Here se arms om jou. Deuteronomium 33 : 27 Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. Hy voel saam met jou.
God gil of skree nooit nie. Hy fluister en partykeer moet jy mooi luister, want Hy fluister wanneer jy dit die minste verwag. Hou aan bid. Lees jou Bybel. Werk aan jou verhouding met Hom en jy sal Sy stem hoor. Jy sal Sy krag ervaar om aan te gaan en dit te verwerk wat jy nooit gedink het jy in staat sal wees om te verwerk nie.
Jy gaan selfs eendag ‘n punt bereik om terug te kyk en die positiewe uitwerking te sien wat hierdie ervaring op jou menswees gehad het.

Efesiërs 2 : 12 In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld.
Jy kan goed met die volk se hopeloosheid vereenselwig. Jy weet hoe dit voel om die einde van jou uithouvermoë te bereik. Jy kry nie werk nie, jy het jou huis, jou motor, jou man/vrou verloor, jou kinders is deur die welsyn weggeneem, jy kan nie aangaan na die egskeiding nie, jy kan nie aangaan na jou kind se dood nie, jy wil nie alleen oud word nie... Jou hart is gebroke en jou gees is geknak.
Moenie angstig rondkyk nie, kyk op. God staan voor jou met arms wyd uitgestrek en Hy wil jou so graag teen Sy bors vasdruk en die trane afdroog. Glo en vertrou Hom, want Hy wil so graag vir jou uitkoms bied. Staan op, of as jy nie kan nie, kruip na Hom toe. God kan ook in jou lewe ‘n verskil maak. Selfmoord los nie al jou probleme op nie, dit skep net nog probleme vir diegene wat agterbly en daar is mense wat gaan agterbly wat vir jou lief is.

Psalm 88 : 14 Ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek tot U.
Jy kan moed skep, want jou Redder is naby. Hy is nooit ver van ons nie. Hy is so naby dat jy Sy teenwoordigheid kan voel.
Geloof is om in die onsienbare te glo. Geloof is om teen alle logika in te glo. Geloof is moed om te vertrou dat daar ‘n Lewende God is omdat jy Sy hand al soveel keer in jou lewe ervaar het.
Dalk ken jy God nog nie. Dalk lees jy hierdie gedeelte en jy wil weet hoe kan jy dit ervaar. Jy moet ‘n verhouding met Hom ontwikkel en dit begin met ‘n gesprek, op jou knieë, helder oor dag, voor jy gaan slaap, wanneer jy opstaan, elke moontlike oomblik deur die dag. Dit verg van jou tyd in jou binnekamer waar jy Sy Woord bestudeer en Hom van aangesig tot aangesig ontmoet.
Hy het reeds vir jou gesterf. Hy ken jou reeds al ken jy Hom nog nie. Hy wag vir jou en Hy klop al jare lank aan die deur van jou hart. Wil jy nie vir hom oopmaak dat Hy kan inkom nie?

Eksodus 14 : 14 Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg
Daar gaan tye kom dat jy dink jou lewe het nou heeltemal aan skerwe gebreek. Jy gaan voel dat dit onmoontlik en geensins die moeite werd is om die stukke op te tel nie.
Kunstenaars aanskou vele mislukte pogings alvorens hulle ‘n meesterwerk lewer. Skrywers skryf vele manuskripte wat hul vir uitgewers stuur en dit word net so teruggestuur. Daar gaan baie teleurstellings in jou lewe wees. Dit is die realiteite van die lewe.
Dis hoe jy hierdie teleurstellings hanteer wat van jou ‘n nuwe mens gaan maak. Die lewe is 10% wat met jou gebeur en 90% hoe jy dit hanteer, jou houding. Net jy kan besluit hoe jy op dit wat met jou gebeur gaan reageer, niemand anders nie. Wees kalm en weet dat Hy namens jou veg. God sien jou as ‘n wenner. Hy glo in jou. God makes no junk.

1 Kronieke 16 : 25 Die Here is groot, al die lof kom Hom toe, ontsagwekkend is Hy bo alle gode.
Jy weet dalk nie hoe om God te loof en hulde aan Hom te bring nie. Doen dit daagliks, heeldagdeur as jy kan. As jy vir jou koffie of tee maak, bedank God dat jy toegang tot elektrisiteit het. Sê dankie dat jy ‘n keuse tussen tee en koffie het, terwyl jy weet dat daar mense in die wêreld is wat gelukkig is as hulle toegang tot skoon water het. As jy die koffie of tee by die werk geniet, sê dankie dat jy ‘n werk het. As jy suiker en melk kan ingooi, loof Hom daarvoor. Mettertyd kan jy verder gaan deur Hom te bedank dat jy liggaamlik in staat is om self die koffie of tee te gaan maak en dit terug te dra na waar jy gaan sit om dit te nuttig. Dalk kan jy dankie sê vir die uitsig as jy dit in die oggend in jou tuin kan doen. As dit in ‘n hospitaalbed is, dankie dat jy nie meer aarvoeding kry nie. En so kan jy aangaan en aangaan en vele redes vind om Hom lof en hulde te bring.

Hou op omkyk
Ons is soos Lot se vrou. God het vir Lot gewaarsku dat hulle nie mag terugkyk na die sondige stede waaruit Hy hulle toelaat om te vlug, maar Lot se vrou het omgekyk. En...jy ken die storie. Genesis 19 : 26 Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander.
Die verlede is presies dit, dit is verby. As jy ‘n fout gemaak het, leer daaruit en dan gaan jy aan asof dit nooit gebeur het nie.
Daar was eendag ‘n vrou wie se man ‘n misstap begaan het. Hy het vir haar gesê hy is jammer en gevra of sy hom sal vergewe. Sy’t ja gesê, maar met elke klein rusietjie het sy die aangeleentheid weer opgehaal. Eendag vra hy vir haar of sy regtig bedoel het dat sy hom vergewe het, want sy haal dit elke keer op. Ja, sê sy, ek wil net seker maak dat jy dit nie vergeet nie.
God vergewe jou onvoorwaardelik. Hy sê jy moet jouself losmaak van dit wat agter lê en jou uitstrek na dit wat voor jou lê. Hou op omkyk.

Prys Hom
Jeremia 29 : 12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.
Jy wil God prys, maar jy weet nie waar om te begin nie en jou woorde is dalk ook min. Dit is nie nodig om taalkundig korrek te wees as jy God prys nie. Jy hoef ook nie hoë woorde te gebruik nie. Doen dit net uit jou hart uit en opreg. Laat God weet hoe belangrik Hy vir jou is, hoe afhanklik jy van Hom is en hoe dankbaar jy is vir alles wat Hy vir jou elke dag doen.
As jy dit elke dag doen, sal jy mettertyd al meer redes kry om Hom te prys. As jy vir hulp gevra het en God beantwoord jou gebed, onthou om dankie te sê. Laat jou verhouding met God in ‘n vriendskap ontwikkel. Dit beteken nie dat jy Hom nou as jou pêl ag nie. Jy kan Hom steeds respekteer, maar dit kan die kommunikasiekanaal oopmaak en jou die vrymoedigheid gee om Hom in alles wat jy doen en sê te ken.

Psalm 25 : 5  Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder.  In U stel ek elke dag my verwagting.

 

Die mooiste glimlag verberg die grootste hartseer;

Die sagmoedigste mense is al die ergste verneder;

Die mooiste oë het al emmers trane gestort;

Die warmste harte het al die meeste pyn gevoel;

Die stilste mense het die diepste geheime;

Die wat die gouste oordeel het die meeste geraamtes;

Die hardste lag verberg die minste selfvertroue;

Die mooiste liefde is nie selfsugtig nie;

Die beste plek om te wees is in iemand se hart;

Die gelukkigste mense is die dankbaarste;

Die beste dokters is mamma’s;

Die diepste plooie vertel die mooiste stories;

Die mooiste woorde is "Ek is lief vir jou";

Die beste dinge in die lewe is gratis;

Die beste pad is die een waar jy die meeste geleer het;

Die edelste mense het die swaarste pad geloop;

Die diepste siele het op die hardste manier geleer;

Die meeste aanmoediging kom van jou beste vriende;

Die waardevolste lesse word geleer deur ons grootste seer;

Die wonderlikste geskenk is die geskenk van Lewe;

Die onmoontlikste dinge is moontlik as ons glo;

Die grootste waarborg kry ons in ons geloof

(ontvang via epos)

Eksodus 33 : 17 Die Here het vir Moses geantwoord: "Ook wat jy nou gevra het, sal Ek doen. Ek is jou goedgesind en Ek ken jou op jou naam.”
Nog voor jy bid, selfs voor jy jou hart oopmaak, ken God elke gedagte van jou. Hy weet alreeds wat jy gaan vra. Selfs jou diepste smart ken Hy.
Teenoor ander mense moet jy dalk die storie so bietjie verdraai, maar teenoor God kan jy absoluut eerlik wees. Jy hoef nie voor te gee nie, want Hy ken jou hart. Soms dink jy net dat jy oor iets moet bid, dan weet God reeds waaroor jy gaan bid. Hy ken elke wens van jou, elke begeerte.
Tog wil God steeds hê dat jy die inisiatief neem om in gebed met Hom daaroor te praat. Hy wil weet hoe jy oor dinge voel en watter emosies dit in jou ontketen. In Sy alwysheid weet Hy reeds wat die uitkoms of die antwoord sal wees, maar Hy wil sien hoe jy jou afhanklikheid van Hom uitleef en erken.
Om dit te verstaan, kan 'n mens dink aan enige verhouding. As ouer kan jy sien dat iets jou kind pla, maar jy kan nie inmeng nie, jy wag totdat hy/sy met jou praat. Kommunikasie maak of breek enige verhouding, so ook die verhouding met jou Hemelse Vader. Praat sommer net jou hart uit teenoor Hom.

HOEKOM EK GLO
(ontvang via epos)
Ek glo in God, want partykeer is die wêreld so "awesome" en dinge werk so goed uit dat my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê. Dan is dit Hy! Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die wolke en die maan so mooi dat ek iemand nodig het om te prys.
Iemand moes dit gemaak het. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer gebeur goed wat so onbeplan is en so seer maak en dan voel dit of niemand verstaan nie, maar dan onthou ek die spykers in Sy hande en die Man aan die kruis. Dan weet ek Iemand huil saam met my. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer is ek so deurmekaar en die lewe so sinneloos en my drome lyk onbereikbaar en dan het ek iemand nodig om saam met my die pad te stap en rigting te wys. Dan is Hy daar!
Ek glo in God, want partykeer is ek so dom en ek doen sulke "stupid" goed en sonde mors my hart en my lewe so op en maak ander so seer en dan het ek nodig dat Iemand vrede en wysheid bring. Dan is Hy daar!
Hy maak heel wat ek self verbrou het!
Hy bring genade selfs in seer wat ekself veroorsaak het!
Ek glo in God, want partykeer weet ek niks. Ek het leiding en wysheid nodig in 'n deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie.
En dan skryf Hy vir my in die Bybel en ek lees Sy Woord en hoor Sy stem en dinge maak weer sin!
Ek glo in God, in Jesus, in sy Gees, want Hy's daar! Heeltyd! Altyd!
In alles waardeur ek gaan en maak nie saak hoeveel keer ek dieselfde fout maak nie. Hy is daar!
Ek glo in God, want ek sien nie kans om ooit alleen te wees of enigiets alleen te doen nie.

Het jy beweeg?
In Maleagie 3 : 6 word ons herinner: “Ek, die Here, het nie verander nie” . Te midde van ‘n veranderende wêreld, is Hy steeds dieselfde. Ons behoeftes is steeds dieselfde. As Hy Abraham, Jesaja, Job, Johannes, Petrus en Paulus se gebede verhoor het en hulle deur krisisse gehelp het, kan ons verseker weet dat Hy vandag nog ook daar is vir ons.
Vra God om jou huis toe te lei. Vertel Hom dat jy moeg is, dat jy swak is en dat jy alleen voel. Laat God weet dat jy van Sy krag afhanklik is en Hom smeek om oor te neem. Hy het nog nooit ‘n hulpkreet geignoreer nie. Iemand het eendag gesê: “As jy ver van God voel, raai wie het beweeg?”

Moenie toelaat dat die dood jou van God vervreem nie
Romeine 8 : 38 & 39 geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie
'n Tyd gelede het ek 'n vrou ontmoet wat haar 24-jarige seun in 'n motorongeluk verloor het en sy't met trane na my gekyk en gesê: "Ek is kwaad vir God... Hy was my soet kind... Ek wil my kind nog net een keer vasgehou het, vir hom gesê het hoe lief ek hom het... dis nie regverdig dat 'n ma haar kind moet begrawe nie..." Die wonde aan haar hart was so rou en seer.
Om iemand aan die dood af te staan, is finaal. Daar is geen logika daarin nie. Veral as jy ‘n kind aan die dood afgestaan het, sal jy vra hoekom dit nie eerder jy was nie. As dit jou eggenoot is wat op ‘n jong ouderdom afgesterf het, gaan jy wonder hoekom nie eerder iemand wat nie meer wil leef nie. As iemand na aan jou selfmoord gepleeg het, gaan jy vra hoekom jy nie kon sien dat die persoon selfmoordneigings het nie.
Daar is altyd vrae en ons kry selde hier op aarde antwoorde. Partykeer slaan die dood so onverwags toe dat daar nie eens tyd is om tot siens te sê nie. Betoon elke dag jou liefde aan diegene wat vir jou so kosbaar is sodat jy geen berou het die dag as jy langs 'n oop graf staan nie. Hoe moeilik dit ook al is, onthou om nie hulle wat agtergebly het weg te stoot terwyl jy rou nie. Hulle het jou liefde nou meer as ooit nodig, want ook hulle rou.
Niemand kan regtig antwoorde bied nie. Niemand kan regtig troos nie. Die antwoorde en die troos kom van God. Moenie toelaat dat die dood jou van God vervreem nie.

So moet julle bid
Matt 6 : 9 So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word
Jesus was baie spesifiek oor hoe ons moet bid. Jy moet in jou binnekamer ingaan en die deur toemaak en nie op die hoeke van strate bid nie. Dit beteken egter nie dat jy nie enige plek, in stilte, met God kan praat nie. Gebed behoort ‘n bekendmaking van jou diepste hartsbegeertes te wees. Gee aan God al die eer en die heerlikheid omdat Hy groot is en tot alles in staat is. Aan Hom behoort die koningskap, die Skepper en Heerser van hemel en aarde.
Ontdek die krag van gebed en jy sal verstom staan voor die grootheid en almag van God.

Gebed van 'n bruid
Hemelse Vader, vandag is my huweliksdag en my hart jubel van vreugde en geluk.
Gee dat die vreugde van hierdie dag nooit sal verdof of omskep word in berou oor die stap wat ek vandag neem.
Mag die liefde wat ons op hierdie dag vir mekaar koester, net elke dag groei en edeler word.
Maak my getrou in die verpligtinge wat die huweliksbelofte op my plaas.
Gee dat ek vir hom 'n beminde, 'n vriendin en ondersteuner sal wees.
Here, hou tog alle versoekings wat die huwelik sal bedreig weg uit ons harte.
Vader gee aan ons U onmisbare seën op hierdie besondere dag.
Dankie dat ons twee saam aan U hand die toekoms kan instap.
Ons plaas onsself in U almagtige en liefdevolle hande.
In Jesus Naam, Amen
Oorsprong onbekend

Jy is kosbaar

Jesaja 43 : 4 Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

Jy is kosbaar vir God. Alvorens ‘n diamant geslyp word, is dit bloot ‘n klip. Wanneer dit geslyp is, word dit ‘n gesogte edelsteen wat absoluut perfek is vir die doel waarvoor dit geslyp is. Net so moet goud ook eers aan baie hoë temperature blootgestel word om die aanvanklike kosbare edelmetaal op te lewer. As jy ‘n aartappelskiller het wat jy al jare gebruik, weet jy dit werk perfek, maar koop nou ‘n nuwe een en jy sukkel bietjie. Dit is asof dit stomp is en jy kry net nie dieselfde vinnige bewegings as met die oue. Eers nadat dit ‘n rukkie in gebruik is, is dit werklik effektief. Net so moet ‘n nuwe paar skoene soms eers uitgetrap word, alvorens dit gemaklik sit. Elkeen van ons moet so ‘n bietjie geslyp en geskaaf word. Wanneer ons tot perfeksie geslyp is deur God se hand, raak ons effektief en het ons gegroei in geloof.

'n gebed vir besige mense
Here, ons het ’n moeë generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.
Om aanvaarbaar te wees, móét ons
Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees met duidelike doelwitte.
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense
En betrokke gemeenskapwerkers wees
Sjoe, dis ’n oorvol mondvol!
Vandag wil ek sommer net by U kom rus
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak
en die dinge wat die wêreld ons probeer voorskryf?
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is..
Maak huis skoon met my, Here.
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe
En leer my om sommer net U kind te wees.
In U naam vra ek dit,
Amen

Eendag
2 Petrus 3 : 8 Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag.
As jy na party mense kyk, sal jy dink hulle is besig om tronkstraf op aarde uit te dien, eerder as om die voorreg van lewe te geniet. Lang gesigte en leë oë sien jy oral.
God wil regtig hê dat ons die lewe moet geniet. Hy het geen probleem daarmee dat jy die lewe geniet nie. Om die lewe te geniet, beteken nie dat jy losbandig is nie. Jy kan binne God se wil leef en steeds grenslose vreugde daarin vind.
Moenie eendag op jou sterfbed lê en wens dat jy sommige dinge nog wou doen nie. Benut elke dag, want die tyd vlieg verby. Jy kan eerder eendag jammer wees oor jou rugbybeserings as wat jy jammer is dat jy nie tog maar probeer het om die eerste span te haal nie.
So baie mense leef vir eendag terwyl vandag verbysnel.

Harde Werk
Genesis 3 : 19: In die die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem...
‘n Kollega het eendag spottenderwys gesê: “Harde werk het nog nooit enigiemand doodgemaak nie, maar ek vat nie kanse nie.”
Inderdaad, hoekom hard werk as daar kortpaaie is? Daar is diegene wat eenvoudig in ‘n top-posisie instap, sonder enige ervaring of vermoëns, maar hoe kan jy trots wees op jou sukses as jy dit nie deur harde werk, op jou eentjie, met sweet, opoffering en deursettingsvermoë, bereik het nie? Niemand het respek vir iemand wat ‘bevorder’ is om van die probleem ontslae te raak of a.g.v. ander in ‘n posisie beland nie.
Moenie jou integriteit prysgee nie. Maak seker jy kan eendag wanneer jy die hoogste sport van die suksesleer bereik het met ‘n oop gemoed terugkyk op die pad wat jou daarheen gelei het terwyl jy die soet smaak van sukses waardeer; dat jy nie met berou sal terugkyk op hulle wat jy vertrap het op pad boontoe nie. 'n Mens moet versigtig trap, want jy mag hul dalk teëkom op jou pad terug.
“The only place where success comes before work, is in the dictionary” – Vidal Sassoon

Psalm 27:14 Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!
I am thankful to all those who said NO to me. It’s because of them I did it myself – Einstein
Meeste van ons ken die woordjie ‘nee’ maar te goed omdat ons dit al meer male moes aanhoor as wat goed is vir ons.
Dalk voel jy dat deure oral vir jou toegaan. Jy doen aansoek vir werk, maar hulle laat nie eens weet dat jou aansoek onsuksesvol was nie. Dalk het ‘n verhouding misluk en vind jy dit moeilik dat hy/sy nie meer vir jou lief is nie. Dalk wou jy ‘n motor of huis koop, maar iemand anders het dit voor jou weggeraap.
Einstein het ‘n heel ander perspektief op die negatiwiteit wat ons normaalweg aan die woord koppel. Dis maklik om negatief te raak as jy konstant verwerp word, maar dit kan ook ‘n positiewe gevolg hê. Die feit dat jou werksaansoeke nie suksesvol is nie, dui moontlik daarop dat jy jou eie besigheid moet begin. Die verhouding wat tot ‘n einde gekom het, is heelwaarskynlik ‘n bedekte seën. Die huis of motor het dalk gebreke gehad waarvan jy nie bewus was nie.
Neem vandag beheer oor jou toekoms en bedank diegene wat die katalisators is vir jou toekomstige sukses. Elke nee, is nog 'n stappie nader aan sukses.

Nog 'n drankie?
2 Kor 10 : 13 Ons bly binne die perke van die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke.
Party mense sal enige verskoning vind om hulself aan drank oor te gee. "Ek het net iets nodig om my te laat vergeet"... "Jy het nie ‘n idee hoeveel stress ek op kantoor het nie"... "‘n Drankie laat my onmiddellik ontspan"... "Ek kan my drank vat"... "Ek benadeel niemand deur in my huis te sit en ‘n drankie te geniet nie"... "Ek is nie bakleierig as ek drink nie, eerder net in ‘n vrolike bui"...
Wie probeer jy flous? Jy het ‘n probleem. Kyk jou probleme in die oë en los jou fopspeen. Drank het ‘n kruk vir jou geword.
Jesus het nie ‘n probleem met drank gehad nie. Toe die wyn by die bruilof opgeraak het, het Hy water in wyn verander. Het Jesus elke dag gedrink? Het Hy drank misbruik? Alles binne perke. Vir elke ding is daar ‘n tyd. As daardie tye egter ‘n gewoonte word moet jy rooi ligte sien flikker.

Omgee
Lukas 10 : 33 ‘n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.
“Wat word van die wêreld?” hoor ons dikwels. Mense gee bitter min om vir ander. Barmhartigheid is iets waarvan ons nog net in die Bybel lees. Die egosentisme van sommige mense is verstommend. Die lewe draai net om hulle. Me, me, me... Hulle is die as waarom hul eie wêreldjie draai.
Hoeveel van ons dink aan ons bure... aan die persoon wat daar by die robot staan en bedel... die skamel geklede kind met sy paar sente in sy hand voor jou by die betaalpunt... diegene wat deur herstrukturering hul werk verloor... aan die eensaamheid in ‘n ouetehuis... aan diegene in hospitaalbeddens...
Dalk is dit nodig dat ons ‘n slag dink oor ons beeld, die prentjie wat diegene in die vorige paragraaf het wanneer ons hul paaie kruis. Voel hul seergemaak of verreik wanneer ons wegstap? Gaan hul ons onthou as die barmhartige samaritaan of as ‘n hartvogtige, selfsugtige persoon wat hul hopelik nooit weer hoef te sien nie?
Compassion can help you get perspective and move you to do great things...” ~ Soul Surfer Wat is jou nalatenskap?

God of mammon
Lukas 16 : 13 Julle kan nie God én Mammon dien nie."
Geld kan ‘n afgod word. Hansie Cronje het sy liefde vir geld erken en ons weet dat hierdie liefde uiteindelik verantwoordelik was vir sy val. Van mees suksesvolle krieketkaptein van alle tye, het hy geval tot waar hy bely het dat hy geld van beroepswedders aanvaar en in ruil daarvoor sekere wedstryde “gekook” het. Hy het alles verloor, maar met sy val, het hy ook sy sonde bely; is hy dus vergewe.
Jesus het ook gesê dat dit makliker vir ‘n kameel is om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryk man om in die hemel te kom. Die rede hiervoor is dat jy dit wat geld kan koop, belangriker kan ag as wat jy God ag. As kind van God, met die Gees binne jou, sal jy nooit ’n slaaf van die geldgod / vleeslikheid wees nie. Jy sal jou geld gebruik om Sy koninkryk uit te bou eerder as om jouself met weelde te omring.

Naasteliefde
Lukas 10 : 27 Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."
Die grootste gebod, is die gebod van die liefde. Om die Here ten eerste so lief te hê soos beskryf in Lukas 10 : 27 en dan om vir jou naaste net so lief te wees as wat jy vir jouself is.
As elkeen van ons, ons naaste so liefhet, behoort daar mos geen moord of oorlog te wees nie. Jy kan mos nie jou buurman uitvloek as jy veronderstel is om vir hom lief te wees nie. Jy kan nie kies vir wie jy wil lief wees nie. Die boemelaar op straat of jou baas wat vir jou verhoging sorg, hulle is almal jou naaste. Of dit nou ‘n mede Suid-Afrikaner van ‘n ander ras is, ‘n homoseksueel of ‘n buitelander, behoort geen verskil aan jou naasteliefde te maak nie.
Dit is ‘n opdrag van God. Hy vra jou nie om te probeer nie, Hy sê nie jy moet hulle liefhê as... Hy sê jy moet hulle liefhê – punt.

Voorraadopname
Psalm 49 : 6 Waarom sou ek my in moeilike tye kwel as ek bedreig word deur die onreg van bedrieërs,
Terwyl die golwe van die stormsee waarin jy jou bevind woes om jou slaan, kan jy van een ding seker wees – God laat jou nooit alleen nie. Jy twyfel en jy bekommer en jy lê nagte om wakker. Jy beplan en maak somme en kry nog grys hare by.
Partykeer is dit nodig om so ‘n bietjie voorraadopname te doen. In plaas van jou blindstaar teen probleme, kyk eerder na die verlede en onthou hoe God daar was gedurende jou vorige beproewing. Dit is dan dat jy jou seëninge kan begin tel en uiteindelik eerder vir God kan begin loof en prys eerder as om te kerm en te kla. Hy is soveel groter as jou probleme. Jou geheue is dalk net ‘n bietjie kort.

Jesus se hande en voete
Deuteronomium 32 : 2 My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.
In die lied ‘Less of Me’ van Foster & Allen, sing hul “Let me be a little kinder, let me be a little blinder, to the faults of those about me, let me praise a little more...”
Vandag rig ek ‘n uitnodiging tot jou om elke keer dat jy iemand wil kritiseer, iets in daardie persoon te vind of in dit wat hy/sy doen wat jy eerder kan komplimenteer. Weerhou jouself van snedige aan- of opmerkings. Versag jou stemtoon. Helder iemand se dag op met ‘n glimlag wat tot by jou oë strek. Deel drukkies uit. Neem ‘n paar minute om regtig te luister as jy gevra het hoe dit gaan.
Verskuif die fokus van jouself en wees vandag Jesus se hande, voete, oë en stem. Wees die ligstraal in iemand se lewe, die engel wat hul nog altyd wou ontmoet.
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. ~Mark Twain

{youtube}H3KDzdhNWvE{/youtube}

Opkomende Gebeure

WWJD Dagstukkies

Copyright © 2015/2016. All Rights Reserved.