WWJD DAGSTUKKIES

What Would Jesus Do

INLEIDING
Berei jou hart voor vir 'n ses weke-reis na vreesloosheid!Jesus het gesê, “Toemaar, moet julle nie ontstel nie. Dit is Ek” (Markus 6:50). Hierdie is nie net ‘n godsdiensoefening uit die Bybel nie, maar getoetste en beproefde maniere om in die waarheid te lewe!

Ons reis sal insluit:
DAE 1-2: Inleiding
DAE 3-4: Vreesbevange na Vreesloos

1. Hierdie gedeelte is verdeel in weeklikse (sewe dae elk) hoofstukke, met elke week 'n spesifieke tema wat elke dag die hoofopskrif sal wees. Elke sesde en sewende dag sal ‘n tyd van hersiening en nadenking wees oor die skrifgedeeltes van die week.
2. Jy sal elke dag gevra word om ‘n gedeelte in die Bybel te lees in die WATER VAN SY WOORD.
3. Daarna sal jy gelei word om die gedeelte in WANDEL IN WAARHEID toe te pas en te deurdink.
4. Elke dag sal eindig met FOKUS DIE OE VAN JOU HART, wat ‘n geleentheid is om die week se fokus-Skrifgedeelte te memoriseer en oordink.

Lees die volgende verse en hou hulle deurgaans in jou hart en gedagtes tydens hierdie studie.
1 Johannes 4:18
Jesaja 54:4
Jesaja 62:4-5
Jesaja 61:10

Begin elke dag saam met die Here deur Hom te vra om jou te help om Hom met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag te aanbid. (Ek beveel “In Christ Alone” deur Stuart Townend en Keith Getty aan. Dit kan op iTunes of YouTube gevind word.) Ek bid dat hierdie tyd van afsondering met God ‘n spesiale seën vir jou sal wees.

Na ‘n tyd van aanbidding, gaan oor in 'n gebed van lof en danksegging. Bely dan jou sonde en behoefte vir vergifnis. Sluit jou gebedstyd af deur God te vra om jou ontvanklik te maak vir die waarheid wat Hy graag in jou hart wil plant in die volgende ses weke. Mag God ‘n splinternuwe fondasie van getrouheid en vreesloosheid in jou lê wat alle vrees en ongeloof sal vervang. Moenie bang wees om Hom te vra om jou te help om Sy stem te hoor nie, om Hom te sien, en jou die genade te gee wat jy nodig het om te volg in die voetspore wat Hy jou vra om te volg.

Wees opgewonde! Die Here gaan iets nuuts doen! Mag jou hart tot oorlopens toe gevul word met die volheid van die Here!
Tensy anders vermeld, word Skrifaanhalings in die teks geneem uit die Nuwe Lewende vertaling en die '33-'53-vertaling. Kopiereg © 2006 deur Nuwe Lewende Vertaling, Christelike Uitgewersmaatskappy en 1953 deur Die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap. Alle regte voorbehou. 1 Johannes 4:18 Jesaja 54:4 Jesaja 62:5 Jesaja 61:10

 

INLEIDING
Lees Psalm 46

BEREI JOU HART VOOR
Baie vrouens is ingeperk, afgestomp of selfs verlam deur vrees in hul Christelike wandel en in hul daaglikse lewes. Hulle word weerhou van die vreugde van die Here en die genot van om te lewe uit die doel wat God vir hulle het, en van om 'n oorwinnende Christelike lewe te leef vanwee vrees, angs en bekommernis. Hoe kan vrees jou weerhou om God te verheerlik en Hom elke dag te geniet?

Die gedagtes en vrese van ‘n paar gelowiges soos ek en jy is hieronder aangeteken. Lees hulle en weet dat jy nie alleen is in hierdie stryd nie. Vra die Here om die vrese wat verskuil is in jou hart, te ontbloot.

Ek is bang dat ek nie God se guns verdien nie oor die sonde van vandag … Ek is bekommerd dat Hy my op die harde manier ‘n les sal moet leer, omdat ek so hardkoppig is.

Ek is bang vir die gevolge van radikaal lewe, van volle oorgawe. Wat sal die mense dink, my vriende, my familie, my kinders en selfs ander Christene?

Self met alles wat ek van Hom en Sy liefde vir my weet, is ek nog steeds bang om te laat los en Hom te laat lei. Ek wag soms eers om te voel voor ek gehoorsaam, alhoewel gevoelens die resultaat van gehoorsaamheid is.

Ek vrees dit om betekenisloos te wees.

Ek is bang dat my doelwitte, hoop en drome nie in lyn is met God se planne vir my nie. Ek is bang dat, as ek Hom volg, ek na ‘n modderhut in Zimbabwe toe sal moet trek.

Ek is bang om teleurgestel te word. Ek is so baie keer deur my aardse ouers teleurgestel, dat dit moeilik is om te glo dat ek God kan vertrou.

My omstandighede is so my moeilik. Hy kan my nie liefhe of vir my werk nie, want ek het gebid en niks het verander nie. As Hy die mag het, hoekom gebruik Hy dit nie?

Ek vind dit moeilik om te glo dat die Bybel waar is, so ek kies en keur wat ek gaan glo en doen; dan wonder ek hoekom dit nie vir my werk nie. Ek wil God glo en Sy Woord gehoorsaam, maar ek doen dit nie eintlik nie, so ek doen dit op my manier, en dit nie werk vir my nie … dus blameer ek Hom.

Ek is bang dat, as ek ten volle oorgee aan God, sal ek iemand word wat ek nie herken of selfs van hou nie.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Wat vrees jy? Sluit af in gebed met Psalm 46. Psalms 46

 

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:22-33.

Die dissipels wou nie weggaan en in die boot klim nie. Hulle het nie verstaan waarom Jesus hulle weggestuur het nie. En hulle het hulself midde-in 'n groot storm bevind en Hy was nerens in sig nie. Dink aan 'n tyd toe jy nie verstaan het waarom God toegelaat het dat iets gebeur nie.

WANDEL IN WAARHEID
Omdat Jesus ten volle God en ten volle mens is, sou Hy geweet het dat Hy die dissipels wegstuur 'n storm in en ook 'n baie moeilike situasie in. Is jy juis nou in 'n storm of 'n moeilike situasie? Ken jy iemand wat is? Wat is die verwarrendste vir jou omtrent die situasie? Het jy ooit daaraan gedink dat die Here jou nie net sal toelaat om reg op 'n storm af te stuur nie, maar jou dalk die storm ingestuur het? Bring jou gedagtes en gevoelens na die Here toe terwyl jy Psalm 40 lees.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Herhaal saggies vandag se fokus-gedeelte. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Mattheus 14:31-33
En Jesus het dadelik Sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gese: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan le. Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en se: Waarlik, U is die Seun van God! Matteus 14:23-33

 

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:22-33.

Lees nou weer verse 22-24 en dink oor die situasie waarin die dissipels was. Verbeel jou jy was daar. Sit jouself in hulle plek. Hoe sal jy die situasie aan 'n vriendin verduidelk? Wat sou jy dink of voel?

WANDEL IN WAARHEID
Die golwe het teen die boot geslaan, die wind was teen hulle, en dit het gelyk of hulle nerens kom nie. Die dissipels was al ure op see. Hierdie beeld is 'n goeie geillustreerde metafoor van ons daaglikse lewe. Jy lees Psalm 46 op Dag 2, maar lees dit asseblief weer, terwyl jy aandag gee aan hoe die psalmdigter bid. Met watter gedeeltes van hierdie psalm identifiseer jy? Neem 'n wyle om God te vra om jou geloof te bou.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Herhaal saggies vandag se fokus-gedeelte. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Mattheus 14:31-33
En Jesus het dadelik Sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gese: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan le. Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en se: Waarlik, U is die Seun van God!

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:22-33.

In die vierde nagwaak het Jesus op die see aangeloop gekom na hulle toe. Soms word ons so ontsenu deur ons omstandighede dat ons dit moeilik vind om God aan die werk te sien daarin. Veral as die toetsing aanhou en aanhou. Kan jy saamvoel hiermee? Wanneer iets ons dwars tref en ons onkant vang of ons kry wanneer ons onseker van ons stand is, kan ons ons balans heeltemal verloor. Ons kan dit wat ons weet die waarheid is, uit die oog verloor. Maar het die Here dit toegelaat om wat ons dink ons so goed ken, te help versterk? WEET ons waarlik dat God in beheer is en glo ons dit te alle tye?

WANDEL IN WAARHEID
dDie wind was teen hulle en hulle was geslaan deur die golwe. Dit het gelyk of die dissipels nerens kom nie. Maar God se in Sy Woord, Wees stil, en weet dat ek God is (Psalm 46:10). Dis moeilik om te rus in die waarhede van God se Woord wanneer dinge nie goed gaan nie en dit voel asof jou boot gaan omslaan. Luister na wat Jesus vir Sy dissipels gese het voordat Hy gekruisig is: In die wereld sal julle verdrukking he. Maar hou goeie moed, Ek het die wereld oorwin (Johannes 16:33). Die golwe is 'n goeie beeld van die verdrukking en moeilikhede wat ons in die gesig staar. Ons word so versoek om ons oe op ons probleme te vestig en nie op Jesus nie. In jou gebedstyd, loof God omdat Hy God is en nie net die wind en die golwe beheer nie, maar die ganse wereld, insluitende joune. Bely enige ongeloof of twyfel. As dit nodig is, roep om hulp soos Petrus het: Here, red my! (Mattheus 14:30). Begin Johannes 15 lees soos wat jy tyd kry. Luister na Jesus asof Hy met jou praat en wees bemoedig.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Herhaal saggies vandag se fokus-gedeelte. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Mattheus 14:31-33
En Jesus het dadelik Sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gese: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan le. Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en se: Waarlik, U is die Seun van God!

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:22-33.

Kyk na wat Jesus sê vir die dissipels in vers 27. Petrus was bang. Dink vir 'n oomblik oor wat jou bang maak. Wanneer jy alleen is? As jy 'n moeilike oproep moet maak? Wanneer jy dink oor hoe jy die evangelie moet oordra? As jy met iemand wat jou gevoelens seergemaak het moet praat? Wanneer jy oor hierdie geleenthede dink, dink aan Jesus se woorde, in liefde gesê, asof dit vir jou gesê is.

WANDEL IN WAARHEID
Hoe kan jy Jesus se woorde ter harte neem? Glo jy Hom? Lees Johannes 15-17 wanneer jy tyd het. Hoor hoe Jesus Sy dissipels voorberei vir die wêreld en die uitdagings om heeldag vir Hom te lewe. Hy sê dat Hy jou liefhet! Bid dat Hy jou help om hierdie waarhede ter harte te neem. Vra die Here dat dit in jou hart en gedagtes verweef word, sodat dit volledig deel word van wie jy is, sodat jy met geloof en nie met vrees nie, reageer, wat ookal gebeur.

FOKUS DIE Oë VAN JOU HART
Herhaal in jou gedagtes vandag se fokusgedeelte. Sluit dit op in jou hart, oordink dit en maak dit jou gebed deur die dag.

Mattheus14:31-33
Dadelik het Jesus Sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klengelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God."

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

Week1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matteus 14:22-33

Lees weer verse 28-33. Die dissipels se oë word ge-open op 'n heel nuwe manier. Wat sien hulle, dink jy? Wat sien jy?

Nadat Jesus en Petrus terug was in die skuit, het die wind bedaar. As ons in die middel van 'n storm is kan dit voel asof alles buite beheer is, maar ons weet God se Woord sê God is Here van alles en Here van die ganse skepping. Hy is Here oor die wind en die golwe. Hy regeer! Oor almal! Oor alles! Jy kan rus in Sy liefde, Sy sorg, Sy beskerming en Sy mag te midde van 'n gurende storm! Lewe jy ooreenstemmend?

WANDEL IN WAARHEID
Glo jy dat Jesus die Seun van God is? As Hy God is en Here van alles, dien jy Hom asof hy Here van alles is? Lees Mark12:28-37 en deurdink dit. Is Jesus werklik jou Here?

Hoe antwoord Jesus die skrifgeleerdes se vraag oor watter die heel grootste gebod is? Kan jy sê dat dit vir jou geld? Is dit waar van jou lewenswyse? Ons dade se meer oor ons geloof as ons woorde. Vra die Here vandag wanneer jy bid om dit so te maak in jou lewe.

FOKUS DIE Oë VAN JOU HART
Herhaal saggies vandag se fokusgedeelte vir jouself. Bere dit in jou hart, oordink dit en maak dit jou gebed deur die dag.

Mattheus 14:31-33
Dadelik het Jesus Sy Hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesë:"Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?" Daarop het hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê:"U is waarlik die Seun van God."

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

 

Markus 12:28-37 ABA

28 Een van die skrifgeleerdes het gehoor Jesus en die Sadduseërs praat met mekaar en hy het nader gekom. Toe hy hoor dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy vir Jesus: “Wat is die belangrikste wet in die Ou Testament?”

29 Jesus het geantwoord: “Die belangrikste wet is: ‘ Julle moet luister, mense van Israel, die Here ons God is die enigste Here, 30 en jy moet vir jou God die Here lief wees met jou hele hart en met jou hele lewe en met jou hele verstand en met al jou krag.’ 31 Die tweede belangrike wet is: ‘ Jy moet lief wees vir jou naaste soos jy lief is vir jouself.’ Daar is nie ’n ander wet wat belangriker is nie.”

32 Die skrifgeleerde sê toe vir Jesus: “Jy het goed geantwoord, Meneer. Dit is waar wat jy sê: ‘ Daar is net een God, daar is nie ’n ander God nie.’ 33 Dit is belangrik ‘ om vir God lief te wees met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag’ en ‘ om lief te wees vir jou naaste soos jy lief is vir jouself.’ Dit is belangriker as al die brand-offers en al die ander offers wat mense vir God gee.”

34 Toe Jesus hoor dat die skrifgeleerde goed geantwoord het, het Hy vir hom gesê: “Jy verstaan nou amper wat dit beteken dat God Koning is.”

Die mense wou toe nie weer vir Jesus iets vra nie.

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:31-33.

OORDINK
Waaroor twyfel jy? Wat is jou vrese? Glo jy dat Jesus die Seun van God is? Het jy die Here lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en met al jou krag? Se vir Hom jy wil leef wat jy glo. Se vir Hom jy wil he Hy moet waarlik jou Here wees, selfs as jy bang is. Sal jy al jou twyfel bely, al jou vrese, al jou ongeloof?

Bid tot die Here met Psalm 41, Psalm 42, of Psalm 43 en bely alle twyfel, vrees, ongeloof en liefde vir self in plaas van vir God.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Dink biddend oor Mattheus 14:31-33 en probeer dit dan uit jou kop uit opse.

Mattheus 14:31-33
Dadelik het Jesus Sy Hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesë:"Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?" Daarop het hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê:"U is waarlik die Seun van God."

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

 

Psalms 41 ABA

U sal my vyande nie laat juig nie

1 Vir die leier van die koor: ’n Psalm van Dawid. 2 Dit gaan goed met die persoon wat bekommerd is oor ’n arm mens. Die Here sal so ’n persoon red wanneer dit sleg gaan met hom. 3 Die Here sal hom beskerm en hom laat aanhou lewe, die Here sal hom ’n gelukkige mens maak in hierdie land. U sal hom nie vir sy vyande gee sodat hulle met hom kan doen wat hulle wil nie. 4 Die Here sal hom help wanneer hy siek is en Hy sal hom weer gesond laat word. 5 Ekself het gesê: Here, U moet genadig wees vir my, ek het sonde gedoen teen U, maar U moet my gesond maak. 6 My vyande sê dat dit sleg sal gaan met my. Hulle vra: “Wanneer sterf hy, wanneer verdwyn sy naam?” 7 En wanneer iemand kom kyk hoe dit gaan, dan sê hy mooi dinge, maar hy hoop dat dit nie gebeur nie. Hy kom kyk hoe sleg dit met my gaan en hy gaan vertel dit daar buite. 8 Al die mense wat my haat, staan en fluister oor my, hulle hoop dat dit baie sleg sal gaan met my. 9 Hulle sê: “Hierdie siekte sal hom laat sterf, hy sal nie weer opstaan van sy bed nie.” 10 Ek het gedink ’n goeie vriend sal my help, hy het altyd saam met my geëet, maar hy het my verraai. 11 En U, Here? U moet genadig wees vir my en U moet my laat opstaan, sodat ek aan hulle kan doen wat hulle aan my gedoen het.

Hierdie hoofstuk het 14 verse

Psalms 42 ABA

My Rots, hoekom het U my vergeet?

1 Vir die leier van die koor: ’n Lied. Van die Korag-groep. 2 Ek verlang na U, o God, soos ’n wildsbok verlang na strome water. 3 Ek is dors vir God, vir die God wat lewe. Wanneer kan ek Hom weer in sy tempel gaan dien? 4 My trane is my kos, ek huil elke dag en nag wanneer mense aanhou om vir my te vra: “Waar is jou God?” 5 Dan onthou ek en ek hou aan om te dink hoe ek tussen baie mense geloop het en hulle gelei het na die tempel. Ons was baie mense en ons het feesgevier, ons het hard gesing en vir God dankie gesê. 6 Ek moenie so treurig en ontsteld wees nie, ek moet glo dat God my sal help, ja, ek sal weer ’n lied sing om Hom te prys. Hy is naby, Hy sal my red, 7 Hy is my God. Wanneer ek so treurig is, dan dink ek aan U hier waar ek is in die land by die Jordaan-rivier en by die Hermon-berge, hier by die Klein-berg. 8 Wanneer U die watervalle laat raas, dan is dit soos wanneer die diep waters vir mekaar skree, en U al die branders en die groot golwe oor my laat spoel. 9 As die Here elke dag vir my doen wat Hy belowe het, dan sal ek elke nag ’n lied vir Hom sing, ek sal bid tot die God wat my laat aanhou lewe. 10 Ek sal vir God sê: My Rots, hoekom het U my vergeet? Hoekom moet ek aanhou rou omdat vyande my laat swaarkry?

Hierdie hoofstuk het 12 verse

Psalms 43 ABA

U moet u lig vir my laat skyn 1 U self moet my oordeel, o God, U moet my verdedig teen mense wat nie aan U behoort nie, U moet my red van mense wat lieg en onregverdig is. 2 Ja, U is die God wat my moet beskerm. Hoekom het U my weggestoot? Hoekom moet ek aanhou rou omdat vyande my laat swaarkry? 3 U moet u lig vir my laat skyn en U moet die waarheid oor my sê. U lig en u waarheid moet my lei en moet my terugneem na u gewyde berg, u woonplek. 4 Dan sal ek na die altaar van God gaan, die God wat my bly maak. Ek sal U prys met die lier, o God, my God. 5 Ek moenie so treurig en ontsteld wees nie, ek moet glo dat God my sal help, ja, ek sal weer ’n lied sing om Hom te prys. Hy is naby, Hy sal my red, Hy is my God.

Week 1: Die Wind en die Golwe

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 14:31-33.

Dink na oor wat God aan jou openbaar het op dae 3-8. Jy kan terugblaai deur die dae en sien waaraan die Here jou herinner. Dink oor hoe die Here hierdie week tot jou hart gespreek het.

OORDINK
Stop en dink. Vra, Wandel ek in die waarheid? Wandel ek in die waarheid? Is Waarheid my Here, of is dit om te voel? Gaan ek my gevoelens glo, steun op my eie insig, of gaan ek God en Sy Woord glo? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien (Josua 24:15).

Vra die Here om jou groter begrip te gee gedurende die volgende paar weke. Wat wil Hy he moet jy doen met wat jy geleer het? Wat moet verander in jou manier van dink, optree, reageer of jou week beplan? Is daar 'n Skriffie waaraan Hy wil he jy groot waarde moet heg? Hoe kan jy dit prakties doen? Bring dit alles voor die Here in gebed.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Se Mattheus 14:31-33 uit jou kop op.

Mattheus 14:31-33
Dadelik het Jesus Sy Hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesë:"Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?" Daarop het hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê:"U is waarlik die Seun van God."

 

Matteus 14:23-33 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop. 26 Toe sy dissipels Hom op die water sien loop, het hulle baie bang geword en gesê: “Dit is ’n spook!”

Hulle was baie bang, en hulle het hard geskree. 27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Toemaar, dit is Ek! Moenie bang wees nie.”

28 Petrus sê toe vir Jesus: “Here, as dit U is, sê dan ek moet op die water na U toe loop.”

29 Jesus het vir hom gesê: “Kom!”

Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe. 30 Maar toe Petrus sien die wind is sterk, het hy bang geword. Hy het begin sink en hy het geskree: “Here, red my!”

31 Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Hy het hom gegryp en vir hom gesê: “Hoekom is jou geloof so min, hoekom het jy begin twyfel?”

32 Hulle het in die boot geklim, en die wind het opgehou waai. 33 Die mense wat in die boot was, het voor Jesus gekniel en vir Hom gesê: “Waarlik, U is die Seun van God.”

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Deuternomium 32:39 (of Deuternomium 32:1-43) en 1 Samuel 2:1-10.
Let op wat leer omtrent die Here in hierdie gedeeltes.

WANDEL IN WAARHEID
Deurdink die Skrifte wat jy vandag gelees het. God beskryf Homself as Een wat doodmaak, Een wat vernietig. Het jy ooit voorheen hieroor nagedink? God is bo alle dinge, Hy regeer as Koning oor hemel en aarde. Niks kan gebeur wat Hy nie magtig, toelaat of goedkeur nie. Hy bereik altyd Sy hoogste en beste te alle tye. Hy laat werklik ALLE dinge meerwerk ten GOEDE. Hy is die heeltyd goed en die heeltyd God. Fokus hierop as jy bid vandag.

FOKUS DIE Oë VAN JOU HART
Herhaal saggies vandag se fokusgedeelte vir jouself. Bere dit in jou hart, oordink dit en maak dit jou gebed deur die dag.

Deuternomium 32:39
Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen ander god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit My hand red nie.

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

 

Deuteronomium 32:1-43 ABA

1 Moses het gesê: “Hemel, jy moet luister, ek wil praat, die aarde moet hoor wat ek sê. 2 Ek bid dat die dinge wat ek vir die mense leer, sal wees soos reën wat drup, ek bid dat die dinge wat ek sê, sal wees soos sagte reën op gras, soos reën op groen plante. 3 Want ek wil skree en die Naam van die Here sê, ek wil sê dat die Here groot en goed is. 4 Hy is die Rots, sy werk is heeltemal reg, Hy doen altyd reg. Hy is ’n God wat altyd dieselfde bly, Hy doen niks verkeerd nie, Hy is regverdig en eerlik. 5 Maar sy volk het ontrou geword aan Hom, hulle is nie meer sy kinders nie, hulle is onrein en vals, hulle kan net verkeerd doen, nie reg nie. 6 Julle is dwase mense, julle het nie wysheid nie, is dit wat julle doen aan die Here? Hy is julle Vader, Hy het julle gemaak. Hy self het julle gemaak en Hy het vir julle die lewe gegee. 7 Julle moet onthou hoe dit lank gelede was, julle moet dink aan die jare wat lank verby is. Julle moet vir julle ouers vra, sodat hulle vir julle kan vertel, julle moet vir die oumense vra, húlle sal vir julle sê hoe dit was. 8 Toe die Hoogste God vir die volke hulle lande gegee het, toe Hy gesê het dat die mense aan verskillende volke moet behoort, toe het Hy gesê waar die grense van die lande moet wees. Hy het gekyk hoeveel Israeliete daar is, en Hy het besluit hoeveel volke daar moet wees. 9 Maar die Here het sy éie volk gekies, Jakob behoort aan Hom.

Hierdie hoofstuk het 43 verse

1 Samuel 2:1-10 ABA

1 Hanna het gebid en gesê: “Ek is vrolik, want die Here is by my. Ek is sterk, want die Here is by my. Ek lag vir my vyande, want U het my gered, en ek is bly. 2 Daar is nie ’n ander heilige God soos die Here nie, net U is God, daar is nie ’n ander God nie. Daar is nie ’n ander Rots soos ons God nie. 3 Julle moenie aanhou spog nie, julle moenie teen die Here praat nie, want die Here weet alles en Hy toets alles wat ’n mens doen. 4 Die pyl en boog van mense wat oorlog maak, is stukkend, maar die mense wat geval het, staan weer op en hulle is sterk. 5 Mense wat altyd meer kos gehad het as wat hulle kon eet, moet nou werk om ’n stukkie kos te kry. Maar mense wat altyd honger was, het nou genoeg om te eet. ’n Vrou wat nie kinders kon kry nie, het nou sewe kinders, en ’n vrou wat baie kinders gehad het, het nou niks kinders nie. 6 Die Here maak dood en Hy laat mense weer lewe, Hy laat mense afgaan na die doderyk en Hy laat mense opkom uit die doderyk. 7 Die Here maak mense arm en Hy maak mense ryk, Hy laat mense val en Hy tel mense op. 8 Hy laat arm mense opstaan uit die stof, Hy tel hulle op uit die ashoop. Hy laat hulle by die belangrike mense sit, Hy gee vir hulle die belangrikste plek om te sit. Die pilare van die aarde behoort aan die Here, Hy het die aarde op die pilare gesit.

Hierdie hoofstuk het 10 verse

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Prediker 7:13-14, Jesaja 45:7, 1 Johannes 1:5 en Psalm 5: 4.
Onthou wat jy leer omtrent God wat oor alles is.

WANDEL IN WAARHEID
God is God in elke opsig. Ons kan Hom vertrou, Sy karakter, en wat Hy toelaat te ALLE tye: In Hom het ons 'n erfdeel ontvang, nadat ons vantevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van Sy wil (Efesiërs 1:11). Ek het Bruce Ware eenkkeer hoor sê dat God beide goed en sleg ten volle beheer, tog is God ten volle goed en in geen opsig sleg nie. Terwyl jy die Skrifgedeeltes wat jy gelees het vandag deurdink, lees Job 1:6-12. Bid dan en neem alles wat jy gelees het in gebed na God.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Sê vandag se fokusvers sag op vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Deuteronomium 32:39
Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.

 

Prediker 7:13-14 ABA

13 Jy moet goed kyk hoe God dinge gemaak het, want as Hy iets krom gemaak het, dan kan niemand dit reguit maak nie. 14 Wanneer dit goed gaan, dan moet jy dit geniet, en wanneer dit sleg gaan, dan moet jy onthou: God het die goeie én die slegte dinge laat gebeur, sodat ’n mens nie sal weet wat later sal gebeur nie.

 

Jesaja 45:7 ABA

7 Ek laat dit lig word of donker word, Ek laat dit goed gaan of sleg gaan, Ek, die Here, doen dit alles.

 

1 Johannes 1:5 ABA

5 Ons vertel vir julle wat ons by Jesus gehoor het. Hy het gesê God is lig en daar is niks donker in Hom nie.

 

Psalms 5:4 ABA

4 Here, wanneer ek in die oggend bid, dan sal U hoor. Ek kom staan voor U in die oggend en ek wag dat U my moet help,

 

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Klaagliedere 3:1-20.

Wat hoor jy Jeremia oor God sê? Wat merk jy op in hierdie gedeelte? Werklik, het God hom sy tande laat stukkend byt op die gruis en hom in die as neergedruk? Hoe kan die dinge waar wees? Lees verder deur Klaagliedere 3:21-66. Hoor jy Jeremia se hoop op God? Hoor jy sy begrip?

WANDEL IN WAARHEID
Jeremia het getoon dat niks oorgebly het in die land nie behalwe verwoesting, die tempel is vernietig, dit wou lyk of die verbond van God nietig gemaak is en dus is alle hoop op verlossing afgesny. Tog was daar steeds hoop, op voorwaarde dat mense God in ware berou en geloof sou soek, sodat Jeremia voortgegaan het om sy roeping te gehoorsaam. Ons moet na God kyk onder alle omstandighede, wetende dat God God is. God is deurentyd goed en Sy doelstellings is reg. Hy het belowe Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Sal ons hierdie waarhede glo en ons nederig onder Sy magtige hand stel?

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusgedeelte vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit deel van jou gebed deur die dag.

Deuteromomium 32:39
Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.

 

 

Klaagliedere 3:1-20 ABA

1 Dit is met mý wat dit sleg gegaan het, want die Here was kwaad en Hy het my gestraf. 2 Ek het gevoel Hy jaag my en Hy bring my in ’n donker plek waar daar nie lig is nie. 3 Dit is net vir my wat Hy aanhou slaan, elke dag. 4 Hy het my vleis en my vel heeltemal droog laat word en Hy het die bene in my liggaam gebreek. 5 Hy het ’n muur om my gebou, Hy het my lewe bitter gemaak, Hy het my laat swaarkry. 6 Hy het my laat woon in die donker, soos mense wat lank gelede dood is. 7 Hy het ’n muur rondom my gebou sodat ek nie kan uitkom nie. Hy het my vasgebind met swaar kettings. 8 Hy wil nie hoor wat ek bid nie, Hy luister ook nie wanneer ek skree en bid en vra dat Hy my moet help nie. 9 Hy het my pad toegebou met klippe, Hy het my op ’n ander pad laat loop. 10 Hy is soos ’n beer wat lê en wag om my te vang, soos ’n leeu wat stilletjies na my toe kruip. 11 Hy het my uit die pad gesleep, Hy het my liggaam stukkend geskeur en my daar laat lê. 12 Hy het sy pyl geneem en Hy het sy boog se snaar styfgetrek want Hy wou my skiet. 13 Hy het sy pyle in my lewer ingeskiet. 14 Al my mense lag vir my, hulle sing oor my en spot vir my, die hele dag lank. 15 Hy het my lewe baie moeilik en bitter gemaak, dit was soos wanneer ek wilde-als geëet het.

Hierdie hoofstuk het 20 verse

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Efesiërs 1:11 en Handelinge 4:23-31.

Dink jy ooit by jouself, Hoe lank nog Here? Is dit nodig, Here? Sal ek ooit oorwin? Terwyl jy lees, vra die Here om jou Sy genade en ontferming te gee en jou selfgesentreerde, menslike denkwyse te verdryf. Vra die Here die geloof om vir Hom te sê, “Doen met my soos U wil, Here.”

WANDEL IN WAARHEID
Kom ons maak Handelinge 4:29-31 ons gebed: wat ookal gebeur, hoe bang ons ookal voel of hoe dinge ookal lyk, ons sal voortgaan in die Gees deur geloof, vreesloos! Wend jouself tot die Here en roep uit na Hom. Vra Hom om te doen wat slegs Hy kan, maar vra ook dat Hy jou help om te doen wat jy moet om in geloof te lewe, nie in vrees nie.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se kernvers vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Deuteronomium 32:39
“Besef dit nou: Ek, ja, Ek is die Here! Daar is geen ander god as Ek nie. Ek is die Een wat doodmaak en wat lewe gee; Ek is die een wat verwond en gesond maak. Niemand kan uit my krag gered word nie.”

 

Efesiërs 1:11 ABA

11 God het lank gelede besluit dat ons aan Hom moet behoort, daarom het Hy vir Christus gestuur. En wanneer God besluit dat iets moet gebeur, dan gebeur dit.

 

Handelinge 4:23-31 ABA

23 Petrus en Johannes kon toe huis toe gaan. Hulle het na die ander gelowiges toe gegaan en hulle het vir die gelowiges alles vertel wat die priesterleiers en die familieleiers vir hulle gesê het. 24 Toe die gelowiges dit hoor, het hulle saam ernstig tot God gebid en gesê: “Here, U het die hele wêreld gemaak: die hemel, die aarde, die see, en ook alles in die wêreld. 25 U het met die Heilige Gees gepraat, en die Heilige Gees het met u dienaar Dawid, ons voorvader, gepraat, en toe het Dawid geskryf: “ Hoekom het die heidene geraas? Hoekom het hulle planne gemaak wat niks sal help nie? 26 Die konings van die aarde het opstandig geword, en die mense wat regeer, het bymekaargekom en planne gemaak teen die Here en teen sy gesalfde. 27 “Want dit is wat regtig in hierdie stad gebeur het. Koning Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volk Israel bymekaargekom teen u heilige Dienaar Jesus. U het Hom gesalf. 28 Hulle het gedoen wat U lank gelede besluit het. En wat U besluit het, sal gebeur. 29 Here, hulle hou aan om te sê dat hulle ons sal straf. U moet nou vir ons, u dienaars, help sodat ons nie bang sal wees om u boodskap te bring nie. 30 U moet ook aanhou om mense gesond te maak, en U moet tekens en wonderwerke laat gebeur wanneer die apostels die Naam noem van u heilige Dienaar Jesus.”

31 Toe hulle klaar gebid het, het God die plek laat skud waar hulle bymekaar was. Die Heilige Gees het in almal gekom en hulle het toe die boodskap van God gebring, hulle was nie bang nie.

 

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Genesis 45:4-8 en Eksodus 4:10-12.

Wat vertel Josef vir sy broers? Wat leer jy as jy luister na God se gesprek met Moses? Wat moet jy vir jouself sê?

WANDEL IN WAARHEID
Wat is jou lewensomstandighede huidiglik? Hoe het God jou tot by hierdie punt gebring? Wat gaan aan in jou lewe wat jy nie verstaan nie?

Het jy alles aan Hom toevertrou? Sal jy jou hele lewe voor die Here neerlê en alles aan Hom oorgee? Moenie staatmaak op jou eie perspektief nie. Moenie steun op jou eie insig nie, maar glo dat God alle dinge werk soos Hy Hom dit voorgeneem het (Efesiërs 1:11); dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat na Sy voorneme geroep is. (Romeine 8:28)

God kan enigiets en alles gebruik. Hy gebruik alles ten goede, selfs ons sondes. Gelukkig is die uitkoms van ons lewens nie van ons afhanklik nie. Wat 'n donker toekoms sou dit wees! God is in beheer, en Hy laat alles ten goede meewerk, selfs al voel dit nie sleg. Draai na God in gebed en vra Hom vir Sy hulp om dinge in Sy perspektief te sien. Vra hom vir die geloof om Hom te vertrou en nader te kom aan Hom, selfs wanneer Hy jou verwond.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusgedeelte vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Deuteromomium 32:39
Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen God naas My is nie; Ek maak dood en Ek maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.

 

Genesis 45:4-8 ABA

4 Toe sê Josef vir sy broers: “Kom asseblief nader na my toe.”

Hulle het nader gekom, en hy het vir hulle gesê: “Ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en die mense wat my gekoop het, het my na Egipte gebring. 5 Julle moenie sleg voel en vir julleself kwaad wees omdat julle my verkoop het nie. God het my gestuur om voor julle hiernatoe te kom sodat ek mense se lewens kan red. 6 Dit is nou die tweede jaar dat daar hongersnood in die land is. Dit sal nog vyf jaar lank so droog wees dat die mense nie sal kan ploeg en plant nie. 7 God het my vóór julle gestuur om julle te help sodat daar van julle mense in die land kan aanhou lewe en sodat ek baie mense kan red. 8 Dit was nie júlle wat my hiernatoe laat kom het nie, dit was Gód. Hy het my gekies om vir die farao te sê wat hy moet doen. Ek is ook die hoof van die farao se hele huis, en die hoof oor die hele Egipte.

 

Eksodus 4:10-12 ABA

10 Maar Moses het vir die Here gesê: “Asseblief, Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nog nooit goed praat nie. Ek kan ook nie beter praat nadat U met my gepraat het nie. Ek praat swaar, my tong sukkel om te praat.”

11 Die Here het vir hom gesê: “Wie het vir die mens ’n mond gegee? Wie maak ’n mens stom of doof? Wie laat hom sien of nie sien nie? Dit is Ek, die Here. 12 Gaan nou, Ek sal jou help om te praat. Ek sal vir jou leer wat om te sê.”

 

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

Week 3: O Here, Ek Is Swak

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Mattheus 5:1-12.

Wat dink jy beteken dit om 'arm van gees' te wees? Die woord 'arm' word gebruik om te verwys na iemand wat in volslae armoede leef, iemand wat absoluut niks het nie. Eintlik is die weduwee met net twee oortjies in Markus 12:42 ryker as die armes na wie Jesus hier verwys.

WANDEL IN WAARHEID
Beskou jouself as arm met niks om na die Here toe te bring nie, nie eers twee kopermuntstukke nie. Al wat jy het om te bring is jou sonde en menslike swakheid. Jesus het gese, 'Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele (Mattheus 5:3, '33-'53-vertaling). Dit is wanneer ons voel asof ons niks het en niks is nie, dat God alles vir ons kan wees en Hy verheerlik word.

Lees Mattheus 5:1-12 weer en vra Hom om jou te help om jou swakheid en jou armoede te verstaan en op te gaan in Hom.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal vandag se kernverse sag vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Matteus 5:3-5
‘Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is húlle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees.

 

Matteus 5:1-12 ABA

1 Toe Jesus die baie mense sien, het Hy teen die berg opgegaan en gaan sit. Sy dissipels het na Hom toe gekom. 2 Toe het Hy begin om vir hulle te leer. Hy het vir hulle gesê:

Die gelukkige mense (Ook Luk 6:20-23) 3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is en wat op God vertrou, nie op hulleself nie, is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee. 6 Mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat Hy wil hê. 7 Mense wat goed is vir iemand wat swaarkry, is gelukkige mense. God sal vir hulle ook goed wees. 8 Mense wat net vir God dien, is gelukkige mense, want hulle sal God sien. 9 Mense wat vrede maak tussen mense, is gelukkige mense. God sal sê hulle is sy kinders. 10 Wanneer mense doen wat God wil hê, en ander mense doen slegte dinge aan hulle, dan is hulle gelukkige mense. God wat in die hemel is, is hulle Koning.

11 “Julle is gelukkige mense wanneer ander mense julle beledig en slegte dinge doen aan julle omdat julle My dien. Julle is gelukkige mense wanneer hulle slegte stories oor julle vertel wat alles leuens is.

Hierdie hoofstuk het 12 verse

Markus 12:42 ABA

42 Daar kom toe ’n arm weduwee en sy gooi twee klein geldstukkies in. Dit was baie min geld.

Matteus 5:3-5
‘Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is húlle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees.

 

Psalms 103 ABA

Ek wil die Here prys

1 Van Dawid. Ek wil die Here prys, ek wil sy heilige Naam prys met my hele hart. 2 Ek wil die Here prys, ek wil nie een ding vergeet wat Hy gedoen het nie. 3 Dit is Hý wat al my sondes vergewe en wat my gesond maak van al my siektes. 4 Dit is Hý wat my lewe red van die graf en wat altyd vir my doen wat Hy belowe. Dit is Hý wat goed is vir my wanneer ek swaarkry. 5 Dit is Hý wat baie goeie dinge vir my gee, sodat ek elke dag so jonk voel soos ’n arend. 6 Die Here doen reg aan mense, Hy oordeel reg oor die mense wat swaarkry. 7 Hy het vir Moses gesê wat Hy wil hê, Hy het vir die Israeliete gesê wat Hy gedoen het. 8 Die Here is goed vir mense wat swaarkry, Hy is genadig en geduldig, Hy doen altyd wat Hy belowe het. 9 Hy sal ons nie altyd beskuldig nie en nie altyd kwaad bly nie. 10 Hy straf ons oor ons sonde, maar Hy straf ons nie so swaar soos Hy móét nie. 11 Ja, soos die hemel baie hoog is bo die aarde, so doen die Here baie vir die mense wat Hom dien, Hy doen altyd wat Hy belowe het. 12 So ver soos die ooste van die weste is, so ver neem Hy ons sonde weg van ons. 13 Soos ’n pa jammer is vir sy kinders, so is die Here ook jammer vir die mense wat Hom dien, 14 want Hy ken ons, Hy weet dat ons stof is.

Hierdie hoofstuk het 22 verse

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Jesaja 45:5. Gaan voort om hierdie vers te oorweeg in die lig van alles wat jy gelees en gebid het tot dusver in hierdie studie.

OORDINK
Wat wil die Here he moet jy doen met wat jy geleer het? Wat moet verander in jou manier van dink, optree, reageer of jou week beplan? Is daar 'n Skriffie waaraan Hy wil he jy groot waarde moet heg? Hoe kan jy dit prakties doen? Bring dit alles voor die Here in gebed.

Staan stil en dink. Is dit waarheid of gevoel? Is dit die Here of is dit ek? Onthou om jouself af te vra, gaan ek my gevoelens glo, my gedagtes, of gaan ek God en Sy Woord glo? Kies hierdie dag wie julle wil dien. (Josua 24:15).

Bring enige vertwyfeling wat jy het voor die Here. Vra Hom om jou groter begrip te gee tydens die volgende paar weke.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART.
Herhaal sag vandag se fokusvers vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Deuteromomium 32:39
Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.

 

Jesaja 45:5 ABA

5 Ek is die Here, daar is nie nog ’n ander Here nie. Net Ek is God. Jy het My nie geken nie, maar Ek maak jou sterk om oorlog te maak.

 

Josua 24:15 ABA

15 Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

 

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

 

WEEK 2: HERE, IS U IN DIE STORM?

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Jesaja 45:5. Oorweeg hierdie vers in die lig van alles wat jy gelees en gebid het tot dusver in hierdie studie.

OORDINK
Hoe stem jou gedagtes, jou gevoelens en jou geloof ooreen met God se Woord? Waarmee sukkel jy? Waarvoor is jy dankbaar? Wat is vandag duideliker as wat dit voorheen was? Neem hierdie dinge in gebed na die Here toe.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se kernvers vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Deuteromomium 32:39
Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.

 

Jesaja 45:5 ABA

5 Ek is die Here, daar is nie nog ’n ander Here nie. Net Ek is God. Jy het My nie geken nie, maar Ek maak jou sterk om oorlog te maak.

 

Deuteronomium 32:39 ABA

39 Julle moet nou weet: Dit is Ek, net Ek. Daar is nie nog ’n God nie, net Ek is God. Ek maak dood en Ek laat lewe, Ek maak siek en Ek maak gesond. Niemand kan my volk wegvat van My nie.

Week 3: O Here, ek is swak

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matteus 5:4 en Filippense 2:5-8.

Vra die Here om jou hart te ondersoek. Watter sonde moet jy voor Hom bely? Wat sien jy in jou menslike bestaan wat jou daarvan weerhou om deur die Gees in nederigheid te leef?

LEEF IN DIE WAARHEID
Dink na oor wat dit beteken om werklik berou te hê oor jou sonde. Vra God om jou die gawe te gee sodat jy jou sonde kan raaksien soos wat Hy jou sonde sien. Lees deur Openbaring 2-3. As jy nie nou 'n tydjie daarvoor kan afknyp nie, kan jy dalk later vandag daarna kyk. Dit is belangrik om die Here te vra om jou hart te ondersoek.

Wanneer ons harte vasklou aan ander dinge as die Here, is ons geneig om makliker bang te wees. Terwyl jy lees, vra God om jou hart te ondersoek en aan jou uit te wys waar jy dalk jou eerste liefde verloor het, waar jy aardse dinge meer lief het, waar daar twyfel in jou is, of waar jy aan valse voorwendsels vashou. Vra Hom vir die genade om jou help sodat jy insig sal hê in Sy besluite, om te bely en om jammer te wees oor jou verkeerde dade. Roep Hom aan in jou gebede en weet dat Hy jou hoor as jy huil.

RIG JOU HART
Herhaal vandag se kernverse in jou gedagtes. Bewaar dit in jou hart, besin daaroor en maak dit deel van jou gebede regdeur die dag.

Matteus 5:3-5
"Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang."

 

Matteus 5:4 ABA

4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem.

Filippense 2:5-8 ABA

5 Julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het: 6 Hy was dieselfde soos God, maar Hy het nie gedink dat Hy altyd moet aanhou om so belangrik soos God te wees nie. 7 Hy het Homself verneder en Hy het geword soos ’n slaaf, Hy het ’n mens geword soos ons. Toe Hy ’n mens geword het, 8 het Hy Homself

Openbaring 2 ABA

Die boodskap vir die gemeente in Efese

1 “Jy moet vir die engel van die gemeente in die stad Efese skryf:

Die Een wat die sewe sterre in sy regter-hand vashou en wat tussen die sewe goue lampe loop, sê:

2 Ek weet alles wat jy doen. Ek weet jy werk hard vir My en jy is geduldig wanneer mense slegte dinge aan jou doen. Ek weet jy hou niks van slegte mense nie. Daar is mense by jou wat sê hulle is apostels, maar hulle is nie apostels nie. Jy het hulle getoets en uitgevind dat hulle vals is. 3 Jy hou aan om die Here te dien, jy kry swaar omdat jy aan My behoort, maar jy word nie moeg om swaar te kry nie.

4 Maar Ek is kwaad vir jou. In die begin was jy baie lief vir My, maar nou is jy nie meer baie lief vir My nie. 5 Ja, jy moet onthou hoe baie jy verander het, en dan moet jy weer lewe soos Ek wil hê jy moet lewe. Jy moet weer die dinge doen wat jy gedoen het toe jy in My begin glo het. As jy dit nie doen nie, dan sal Ek kom en Ek sal jou lamp wegneem van sy plek. Ja, jy moet weer lewe soos Ek wil hê.

6 Maar jy doen een ding wat reg is. Jy haat die dinge wat die Nikolaïete doen. Ek haat dit ook.

Hierdie hoofstuk het 29 verse

Openbaring 3 ABA

Die boodskap vir die gemeente in Sardis

1 “Jy moet vir die engel van die gemeente in die stad Sardis skryf:

Die Een wat die Sewe Geeste van God en die sewe sterre het, sê:

Ek weet wat jy doen. Die mense dink dat jy geestelik lewe, maar jy is geestelik dood. 2 Jy moet wakker word! Daar is party mense wat amper geestelik dood is. Jy moet hulle help om geestelik te lewe, want Ek sien hulle doen nie wat reg is nie, hulle doen nie wat my God wil hê nie. 3 Jy moet die dinge onthou wat jy gehoor het toe jy in My begin glo het. Jy moet weer daardie dinge doen, die dinge wat Ek wil hê jy moet doen. Ja, jy moet wakker word! As jy nie wakker word nie, dan sal Ek na jou toe kom. Ek sal kom soos ’n dief kom, jy sal nie weet wanneer Ek kom nie.

4 Maar daar is party mense in Sardis wat reg lewe, hulle lewe is skoon, dit is soos Ek wil hê hulle moet lewe. Ek is tevrede met hulle en daarom sal hulle saam met My wees, hulle sal wit klere dra.

5 As jy oorwin en aanhou glo, dan sal jy ook wit klere kry om aan te trek. Ek sal jou naam nooit uitvee uit die boek van die lewe nie. Ja, Ek sal voor my Vader en sy engele sê dat jy aan My behoort.

6 As jy verstaan wat die Heilige Gees vir die gemeentes sê, dan moet jy gehoorsaam wees!”

Hierdie hoofstuk het 22 verse

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

 

Week 3: O Here, ek is swak

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matteus 5:5; 2 Korintiërs 12:10 en Galasiërs 4:9.

Watter waardelose aardse dinge oefen 'n aantrekkingskrag op jou uit? Wat is die goeie goed wat die heel beste dinge oorheers?

LEEF IN DIE WAARHEID
Wat is daar in hierdie wêreld wat jy bang is om te verloor, in die proses om vir die ewige te versamel? Wat is jy bang om op die spel te plaas om Jesus heelhartig te volg? Is daar enige gewoontes of tradisies waarby jou familie of kerk hou, waaroor jy glo dat God wil hê dat jy jou daarvan moet losmaak?

RIG JOU HART
Herhaal vandag se kernverse in jou gedagtes. Bewaar dit in jou hart, besin daaroor en maak dit deel van jou gebede regdeur die dag.

Matteus 5:3-5
"Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang."

 

Matteus 5:5 ABA

5 Mense wat nederig is en wat op God vertrou, nie op hulleself nie, is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee.

 

2 Korintiërs 12:10 ABA

10 Daarom is ek tevrede wanneer ek swak is, wanneer mense my beledig, wanneer ek swaarkry, wanneer mense slegte dinge doen aan my, en wanneer ek probleme het. Want ek weet dat alles gebeur omdat ek aan Christus behoort. Ja, ek is tevrede, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk.

 

Galasiërs 4:9 ABA

9 Maar nou ken julle vir God, of, dit is beter om te sê dat God nou vir julle ken. Daarom moet julle nie nou weer teruggaan en slawe word van die Wette van Moses nie, wette wat niks beteken nie.

 

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

WEEK 4: REIS TEEN DIE BERG OP

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Deuteronomium 6:4-9 en Markus 12:29-3. Let op na die bevele in die teksverse.

LOOP IN DIE WAARHEID
Niemand is daartoe instaat om God lief te hé, sonder Sy hulp en genade nie. God is die skepper van ons harte, ons kan dus nie dié liefde van binne af self verwek nie. Die liefde vir God, is van God. Ons moet bely dat ons swak is en vra dat Hy ond hartsversugtinge in ons skep. Vra die Here om Sy liefde aan jou te gee. Vra Hom om dit moontlik te maak dat jy Hom liefhet met jou hele hart, siel, verstand en met al jou krag! En om andere lief te hê! "O Here, gee aan my 'n hart wat verlang na U en 'n hart om andere te dien!"

FOKUD DIE Oë VAN JOU HART
Dra vandag se kernversie stilletjies aan jouself voor. Bewaar hulle in jou hart, bepeins hulle en maak hulle jou gebed deur die dag.

Deteronomium 6:4-6
Hoor, O Israel: Die Here ons God is een. Hê Die Here jou God lief met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag. En hierdie gebooie wat ek jou vandag gee sal op jou hart bly

 

Deuteronomium 6:4-9 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê 7 en julle moet dit vir julle kinders leer. Julle moet oor hierdie dinge praat wanneer julle in julle huis sit en wanneer julle op die pad loop, wanneer julle lê en wanneer julle staan. 8 Julle moet dink aan hierdie dinge wanneer julle iets met julle hande doen en wanneer julle na iets kyk 9 en wanneer julle uitgaan en ingaan by die deure van julle huise en julle poorte.

 

Markus 12:29-31 ABA

29 Jesus het geantwoord: “Die belangrikste wet is: ‘ Julle moet luister, mense van Israel, die Here ons God is die enigste Here, 30 en jy moet vir jou God die Here lief wees met jou hele hart en met jou hele lewe en met jou hele verstand en met al jou krag.’ 31 Die tweede belangrike wet is: ‘ Jy moet lief wees vir jou naaste soos jy lief is vir jouself.’ Daar is nie ’n ander wet wat belangriker is nie.”

WEEK 3: O HERE, EK IS SWAK

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Psalm 103.

Oordink alles wat jy geleer het wanneer jy die gedeelte die tweede keer die week lees en vra die Here om jou te help Vra die Here om aan jou 'n dankbare hart te gee wat uit die diepte van jou wese kan sê, geloofd is die Here, O my siel, en alles wat in my is, loof Sy heilige naam! (Ps 103.1)

WANDEL IN DIE WAARHEID
Rus en besin Vra jouself af of jy volgens die waarheid leef? Leef ek die waarheid? Is die waarheid of emosie my heer? Gaan ek 'n gevangene wees van my gevoelens en op my eie insigte vertrou of gaan ek die Here vertrou en in Sy Woord glo? Maak vandag die keuse wie jy wil dien (Joshua 24:15)

Bid dat die Here groter begrip vir jou sal gee gedurende die volgende paar weke. Hoe wil Hy hê moet jy dit wat jy geleer het toepas? Wat moet verander in die manier waarop jy dink, optree en jou weeklikse skedule beplan? Is daar 'n Skriffie waaraan Hy wil he jy groot waarde moet heg? Hoe kan jy dit prakties doen? Bring dit alles voor die Here in gebed.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Dink biddend oor Mattheus 14:31-33 en probeer dit dan uit jou kop uit opse.

Matteus 5:3-5
"Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang."

 

Psalms 103 ABA

Ek wil die Here prys

1 Van Dawid. Ek wil die Here prys, ek wil sy heilige Naam prys met my hele hart. 2 Ek wil die Here prys, ek wil nie een ding vergeet wat Hy gedoen het nie. 3 Dit is Hý wat al my sondes vergewe en wat my gesond maak van al my siektes. 4 Dit is Hý wat my lewe red van die graf en wat altyd vir my doen wat Hy belowe. Dit is Hý wat goed is vir my wanneer ek swaarkry. 5 Dit is Hý wat baie goeie dinge vir my gee, sodat ek elke dag so jonk voel soos ’n arend. 6 Die Here doen reg aan mense, Hy oordeel reg oor die mense wat swaarkry. 7 Hy het vir Moses gesê wat Hy wil hê, Hy het vir die Israeliete gesê wat Hy gedoen het. 8 Die Here is goed vir mense wat swaarkry, Hy is genadig en geduldig, Hy doen altyd wat Hy belowe het. 9 Hy sal ons nie altyd beskuldig nie en nie altyd kwaad bly nie. 10 Hy straf ons oor ons sonde, maar Hy straf ons nie so swaar soos Hy móét nie. 11 Ja, soos die hemel baie hoog is bo die aarde, so doen die Here baie vir die mense wat Hom dien, Hy doen altyd wat Hy belowe het. 12 So ver soos die ooste van die weste is, so ver neem Hy ons sonde weg van ons. 13 Soos ’n pa jammer is vir sy kinders, so is die Here ook jammer vir die mense wat Hom dien, 14 want Hy ken ons, Hy weet dat ons stof is.

 

Josua 24:15 ABA

15 Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

 

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

Week 3: O Here, ek is swak

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Kolossense 4.

Beskou dit in die lig van al die dele wat jy hierdie week bestudeer het. Hou aan om God te vra om jou sonde aan jou te openbaar en jou toe te laat om jou sonde soos Hy te kan sien. Hoor Paulus se bemoedigende woorde aan die Kolosse in Kolossense 3:5-10 en die daaropvolgende gedeeltes. Is daar enigiets wat hy uitgelaat het?

BESIN
Om te weet wat reg is en dit nie te doen nie, is sonde. As daar iets is wat jy weet jy moet doen, maar aanhou om dit nie te doen nie, of as daar iets is wat jy weet jy nie veronderstel is om te doen nie maar tog aanhou doen, vra God om jou te help om te verander. Vra die Here om jou te help om berou te hê oor jou sonde en om te honger en dors na dit wat reg is. Hou op en bely jou sonde en draai weg van jou eie weë. Hy sal jou Sy krag gee. Dit kan 'n pynvolle proses wees en dalk nie oornag gebeur nie, maar dit is van uiterste belang om sonder bangheid of vrese voort te leef. Wanneer ons van ons eie weë wegdraai terug na die Here toe, sien ons die Here en Sy almagtigheid en verstaan ons eie swakhede en sien ons eie sonde! Ons sien ons Redder en Sy almag en voel veilig. Ons is gered!

Kyk op na die Here en vra Hom om Sy genade in jou grootste nood! Vra Hom vir die genade om in die wonderlike begenadigdheid van die evangelie te kan leef! Soos Hy jou help om deur die genade te leef, sal jy die kragtigheid van die evangelie sien, en die krag van vrees sal verdwyn!

Sluit af in gebed.

RIG JOU HART
Oordink dit biddend en herhaal dan Matteus 5:3-5 vir jouself.

Matteus 5:3-5
"Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang."

 

Kolossense 3 ABA

Die regte dinge moet vir gelowiges belangrik wees

1 God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe saam met Christus. Daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees, want Christus is nou in die hemel by God, Hy sit op die belangrikste plek by God. 2 Julle moet altyd dink aan die dinge wat vir Christus belangrik is, die dinge daarbo in die hemel. Julle moenie dink aan die dinge wat vir mense belangrik is nie, aan die dinge hier onder op die aarde nie. 3 Julle sondige lewe is verby, dit is dood. Julle het nou ’n nuwe lewe, maar die ander mense weet dit nie, want julle lewe saam met Christus wat by God is. 4 Dit is Christus wat die nuwe lewe vir julle gee. Hy sal weer kom, en dan sal almal weet dat julle aan Hom, die Koning, behoort.

Gelowiges moenie sonde doen nie

5 Julle moet ophou om slegte dinge te doen, die dinge wat sondige mense graag doen. Julle moenie onsedelik lewe nie, julle moenie slegte dinge doen of dink of wil hê nie. Julle moenie altyd meer en meer goed wil hê nie, want dan word julle goed vir julle ’n afgod. 6 Mense wat hierdie slegte dinge doen, is nie gehoorsaam aan God nie en daarom sal God hulle straf. 7 Julle het ook voorheen daardie slegte dinge gedoen en julle het gelewe soos daardie mense.

Hierdie hoofstuk het 25 verse

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

 

 

Week 3: O Heer, Ek is swak

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matteus 5:6 en 2 Timotius 3:3-9.

Ons leef in die laaste dae. Paulus se woorde is so waar in die tyd waarin ons nou leef. Wat het Paulus geïdentifiseer wat nog waar is van jou of waarmee jy nog af en toe sukkel?

Lees Galasiërs 5. Ons is behoeftig en ons is swak. Behalwe vir Christus, is ons nie in staat om God se plan vir ons uitvoer nie. Ons het twee teenstrydige magte binne-in ons (Kolossense 3:1-17), die ‘nuwe meisie’ teenoor die ‘ou meisie,’ die vlees teenoor die Gees. Sonde, die dodelike virus het ons natuur korrup gemaak en die stryd sal woed tot die einde. Ons wil nie volgens die ou mens lewe te midde van korrupsie nie. Ons korrupte beeld van God en die wêreld rondom ons maak ons bang om Hom te volg, bang dat iets sleg sal gebeur, of bang oor wat ander mag dink.

Ons wil immers nie in vrees lewe nie, maar in geloof! Ons moet vooruit stap in die Gees en nie swig vir aardse begeertes van die ‘ou meisie,’ nie. Vra die Gees van God om enige sonde uit te wys wat jou weerhou om Hom vreesloos te volg! Bely daardie sonde en wend jouself daarvan. Een Johannes 1:9 sê, 'As ons egter ons sondes bely, Hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is.' En dan moet ons aanbegweeg en nie weer sondig nie!

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal vandag se kernverse saggies vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.

Matteus 5:3-5
‘Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is húlle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees.

 

Matteus 5:6 ABA

6 Mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat Hy wil hê.

 

2 Timoteus 3:3-9 ABA

3 hulle sal vir niemand lief wees nie en hulle sal met niemand vrede wil maak nie. Hulle sal slegte dinge sê van ander mense, hulle sal doen wat hulle wil doen, hulle sal wild wees, hulle sal niks wil doen wat goed is nie. 4 Hulle sal verraaiers wees, hulle sal nie dink voordat hulle iets doen nie, hulle sal dink hulle is wonderlike mense, hulle sal lief wees om te doen wat vir hulle lekker is, hulle sal nie lief wees vir God nie. 5 Dit sal miskien lyk of hierdie mense vir God dien, maar hulle sal nie lewe soos mense wat vir God dien nie. Jy moet wegbly van daardie mense. 6 Want dit is daardie soort mense wat vals is wanneer hulle in huise inkom en wat dan die vroue alles laat glo wat hulle vir hulle leer, die vroue wat graag enige iets glo. Dit is vroue wat baie sonde gedoen het en wat altyd graag baie meer dinge wil hê. 7 Hierdie vroue wil altyd meer leer, maar hulle weet nooit wat die waarheid van God is nie. 8 Die mense wat vir die vroue leer, probeer keer dat hulle die waarheid hoor, soos Jannes en Jambres vir Moses probeer keer het. Hulle is mense wat nie meer reg kan dink nie, hulle geloof beteken niks. 9 Maar hulle is dwase en hulle sal nie kan doen wat hulle wil doen nie. Almal sal kan sien dat hulle dwaas is, soos almal ook gesien het dat Jannes en Jambres dwaas is.

 

Galasiërs 5 ABA

1 Christus het julle vrygemaak. Daarom moet julle vry bly. Julle moenie dat ander mense julle weer slawe van wette maak nie.

Christene moenie besny word nie

2 Ek, Paulus, sê nou vir julle: As julle vir julle laat besny, dan help dit nie dat julle in Christus glo nie. 3 Ek sê weer reguit vir julle: Elkeen wat hom laat besny, moet dan alles doen wat al die wette sê. 4 Julle wat dink God sal julle vryspreek omdat julle doen wat die wette sê, julle is nie meer by Christus nie. Julle het God se genade verloor. 5 Maar ons hoop en ons weet God sal ons vryspreek omdat ons die Heilige Gees het en in Christus glo. 6 As ons aan Christus Jesus behoort, dan maak dit nie saak of ons besny is of nie besny is nie. Wat is belangrik? Dit is belangrik dat ons moet glo en dat ons lief moet wees vir God en vir ander mense.

7 Julle het voorheen gedoen wat God wil hê, maar nou keer iemand vir julle en julle doen nie meer daardie dinge nie, die dinge wat mense doen wat die waarheid ken. 8 Dit is nie God wat vir julle keer nie. God het julle geroep, en julle is nou sy kinders. 9 Julle moet onthou ’n klein bietjie suurdeeg laat al die deeg rys. 10 Ek is seker julle sal dink soos ek dink, want julle behoort aan die Here. Maar God sal die man straf wat julle koppe deurmekaar maak. Dit maak nie saak wie daardie man is nie.

Hierdie hoofstuk het 26 verse

1 Johannes 1:9 ABA

9 Maar as ons bely dat ons sonde gedoen het, dan kan ons seker wees dat God sal doen wat Hy belowe het en dat Hy regverdig is. Ja, Hy vergewe ons sondes en Hy reinig ons van alles wat ons verkeerd gedoen het.

 

Matteus 5:3-5 ABA

3 “Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning. 4 Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. 5 Mense wat nederig is

WEEK 4: BERG OP

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matt 26:41 en Hebr 12:12-13

Dink oor die redes waarom jy sukkel om tyd alleen met God te spandeer. Bid: Here ek het U hulp nodig. Gee my die behoefte om die tyd wat nodig is met U te spandeer. Help Here!

WANDEL IN DIE WAARHEID
Wat as jy tyd alleen met God die Allerhoogste, jou Maker en Skepper van die heelal, kon spandeer? Wat as jy by Hom kon sit en gesels gedurende jou een-tot-een tye elke dag? Hoeveel sou ons verander as ons dit ter harte neem en optree daarvolgens? O Here, ons is so swak U is net hier maar ons sien U nie Elke oggend kan ons tyd met Jesus spandeer en van Hom leer. Help ons dat ons oë sal hê wat sien! Help ons om ore te hê wat hoor! Here, help ons.

Hoe moeilik is dit om hierdie geskenk wat jy gekry het te onthou? Bely jou vergeetagtigheid en stiksiendenheid Vra Hom om jou te help om die meeste te maak van wat Hy jou gegee het. Vra Hom om jou te help jou een-tot-een-tyd met Hom te spandeer. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. So sal jou lewe ook nooit weer dieselfde wees nie.

RIG JOU HART
Herhaal vandag se kernverse in jou gedagtes. Bewaar dit in jou hart, besin daaroor en maak dit deel van jou gebede regdeur die dag.

Deuteronomium 6: 4-6:
Hoor, Israel, die Here ons God, die Here is een. Jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet julle op jul harte dra.

 

Matteus 26:41 ABA

41 Julle moet wakker wees en bid dat niks sal gebeur wat julle sal laat sonde doen nie. Die mens se gees wil graag doen wat reg is, maar die mens self is te swak om reg te doen.”

 

Hebreërs 12:12-13 ABA

12 Julle is moedeloos, maar julle moet sterk glo. 13 En julle moet aanhou om op die reguit pad te loop, dan sal die swak gelowiges wat vir julle volg, opstaan en doen wat God sê, hulle sal nie meer wees soos mense wat lam is nie.

 

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

WEEK 4: BERG OP

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Matt 14:23-25.

Jesus het die berg opgeklim om alleen met Sy Vader te wees. Hoe lank was hy op die berg? Hoeveel tyd spandeer jy alleen saam met die Here met Bybellees, in gebed, en luister?

WANDEL IN DIE WAARHEID
Ons moet daagliks van die aardse weg kom sodat ons met ons oë op die hemelse kan leef. Ons behoort elke nuwe dag na die bergtop te gaan sodat ons die dag se beproewinge en omstandighede met ewigheidsdoel in gedagte kan aanpak. Ons wil die beste gebruik maak van die tyd , "omdat die dae boos is" (Efesiërs 5:16).

Watter soort plan het jy om tyd alleen met God, die Allerhoogste, jou hemelse Vader,die Skepper van die heelal, te spandeer? Hoe kan jy seker maak dat jy tyd met Hom spandeer, sodat jy in staat is om Hom te hoor en dinge te sien uit Sy perspektief eerder as die manier waarop dinge blyk uit 'n wêreldse, menslike perspektief ? Ons kan niks in ons eie krag doen nie, maar ons moet God se bevel om Hom te volg en lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag, gehoorsaam Wanneer ons in gehoorsaamheid deur die geloof gehoorsaam, sal Hy dit moontlik te maak

.RIG JOU HART
Herhaal vandag se kernverse in jou gedagtes. Bewaar dit in jou hart, besin daaroor en maak dit deel van jou gebede regdeur die dag.

Deuteronomium 6: 4-6:
Hoor, Israel, die Here ons God, die Here is een. Jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet julle op jul harte dra.

 

Matteus 14:23-25 ABA

23 Nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, het Hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword en Jesus was alleen daar. 24 Die boot was toe ver van die land. Die branders het die boot rondgegooi, want die wind het sterk van voor gewaai. 25 Vroeg die volgende oggend, voordat dit lig geword het, het Jesus na hulle toe gekom. Hy het op die see geloop.

 

Efesiërs 5:16 ABA

16 Julle moet elke minuut reg gebruik, elke minuut wat julle lewe, want dit is nou die tyd wanneer mense slegte dinge doen.

 

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

BESTYG DIE BERG DIE WATER VAN SY WOORD

LEES LUKAS 6: 12

Hoeveel tyd het Jesus in gebed spandeer? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Vir wie bid jy? Is dit nodig dat jy jou gebedslys moet hersien, opdateer of skep? Sou een lys genoegsaam wees of `n lys vir elke dag van die week?WANDEL IN WAARHEID. Oorweeg die Skrifgedeeltes wat jy vir jouself, jou familie, jou ega, jou kinders, jou vriende en jou kollegas wil bid. Wie moet die Evangelie hoor? Wie moet die Evangelie sien? Wie is dit na wie jy moet uitreik? Gebed lê die grondslag vir die Evangelie. Skryf `n gebedslys neer, as jy nog nie een het nie, en bid dit deur gedurende vandag.FOKUS DIE Oë VAN DIE HART. Herhaal in stilte by jouself vandag se fokusverse. Bêre dit in jou hart, mediteer hulle en maak dit jou gebed dwarsdeur die dag.Deutronomium 6: 4-6. Hoor, o Israel: Die Here ons God, die Here is een. Jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat Ek jou vandag beveel sal in jou hart wees.

 

Lukas 6:12 ABA

12 Nie lank daarna nie het Jesus na die berg gegaan om daar te bid. Hy het die hele nag tot God gebid.

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

WEEK 4: KLIM DIE BERG

DIE WATER VAN SY WOORD
LEES MATTHEUS 6: 7-13.

Bid die Onse Vader gebed en terwyl jy bid, dink aan wat jy die laaste paar weke geleer het. Wat het die Here aan jou openbaar in Sy Woord? Wat wys Hy aan jou?

WANDEL IN WAARHEID
Waar is jou Vader? Leef jy asof Hy jou Vader is? Jou geliefde? Jou ALLES in ALLES, wie se Naam verhoog en geeer moet word bo alles? Hoe dikwels wil mense naam maak vir hulleself? Van wie se koninkryk moet ons deel wees? Wie se wil moet ons doen gedurende die dag, ons s`n of God s`n? Wat moet jy aanpas om hierdie gebed eerlik te bid? Lees of sê die Here se gebed hardop.

FOKUS DIE Oë VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed en maak dit jou gebed deur die dag.

Deutoronomium 6: 4-6
Hoor, o Israel: Die Here ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat Ek jou vandag beveel moet in jou hart wees.

 

Matteus 6:7-13 ABA

7 Wanneer julle bid, moenie ’n klomp woorde sê en weer en weer dieselfde dinge vra nie. Mense wat nie vir God ken nie, bid so. Hulle dink hulle afgode sal luister na hulle as hulle baie woorde gebruik en lank bid. 8 Julle moenie soos hulle bid nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, Hy weet dit voordat julle dit vir Hom vra. 9 Julle moet só bid: “Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat al die mense u heilige Naam sal eer omdat U God is. 10 Ons bid dat die tyd moet kom wanneer almal sal weet U is Koning. Ons bid dat al die mense op die aarde sal doen wat U wil hê hulle moet doen, soos die engele in die hemel dit doen. 11 Gee vir ons vandag die kos wat ons vandag nodig het. 12 En vergewe ons alles wat ons verkeerd gedoen het teen U, soos ons ook ander mense vergewe wat verkeerd gedoen het teen ons. 13 En help ons dat niks sal gebeur

 

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

WEEK 4: GAAN OP MET DIE BERG

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees vandag weer Matteus 6:7-13.

Bid weer hierdie gebed en probeer dit steeds beter verstaan. Vra die Here om jou te help sodat jy vir Sy Koninkryk, Sy wil en Sy naam kan leef.

BESIN:
Dink terug oor die afgelope paar dae. Wat moet jy aan die Here voorhou in jou gebede? Vra die Here om vandag met jou te praat en jou voor te berei vir jou tyd saam met Hom môre.

RIG JOU HART
Oordink dit biddend en herhaal dan Deuteronomium 6:4-6 vir jouself.

Deuteronomium 6:4-6
“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.”

 

Matteus 6:7-13 ABA

7 Wanneer julle bid, moenie ’n klomp woorde sê en weer en weer dieselfde dinge vra nie. Mense wat nie vir God ken nie, bid so. Hulle dink hulle afgode sal luister na hulle as hulle baie woorde gebruik en lank bid. 8 Julle moenie soos hulle bid nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, Hy weet dit voordat julle dit vir Hom vra. 9 Julle moet só bid: “Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat al die mense u heilige Naam sal eer omdat U God is. 10 Ons bid dat die tyd moet kom wanneer almal sal weet U is Koning. Ons bid dat al die mense op die aarde sal doen wat U wil hê hulle moet doen, soos die engele in die hemel dit doen. 11 Gee vir ons vandag die kos wat ons vandag nodig het. 12 En vergewe ons alles wat ons verkeerd gedoen het teen U, soos ons ook ander mense vergewe wat verkeerd gedoen het teen ons. 13 En help ons dat niks sal gebeur

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

WEEK 4: KLIM DIE BERG

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Nehemia 1:4-11 en Nehemia 9:5-38.
Terwyl jy bid, sal Nehemia se gebed vir jouself bid, jou gesin, jou kerk, jou stad, en al die gelowiges in jou volk? Watter gedagtes kom by jou op terwyl jy bid?

WANDEL IN WAARHEID
Dink ... staan stil en dink. Vra, Wandel ek in die waarheid? Leef ek die waarheid? Is Waarheid my Here, of is dit gevoel? Gaan ek my gevoelens glo, steun op my eie insig, of gaan ek God en Sy Woord glo? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien (Josua 24:15).

Neem 'n oomblik om na te dink oor wat jy geleer en oordink het die afgelope paar weke. Hoe sal jy met 'n heilige vrees vir die Here leef? Waarom is dit so 'n seen om jou eie swakheid te ken? Wat beteken dit om in waarheid te wandel, om op te gaan die berg uit? Hoe kan al hierdie dinge jou help om in geloof te leef wanneer jy vrees in die gesig staar? Vra die Here om aan te hou om jou groter begrip te gee tydens die volgende paar weke. Wat wil Hy hê moet jy doen met dit wat jy geleer het? Wat moet verander in die manier waarop jy dink, optree en jou weeklikse skedule beplan? Is daar 'n Skriffie waaraan Hy wil he jy groot waarde moet heg? Hoe kan jy dit prakties doen? Bring dit alles voor die Here in gebed.

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Se Deuternomium 6:4-6 uit jou kop op.

Deutoronomium 6: 4-6
Hoor, o Israel: Die Here ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat Ek jou vandag beveel moet in jou hart wees.

 

Nehemia 1:4-11 ABA

4 Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Ek het ’n paar dae lank gehuil en getreur, ek het niks geëet nie en ek het gebid tot die God van die hemel. 5 Ek het gesê: “Ag, Here, God van die hemel, U is die Groot God, almal is bang vir U. U doen wat u verbond sê en U doen wat U belowe het vir almal wat lief is vir U en wat doen wat U wil hê. 6 Luister asseblief wat ek bid en kyk na my, u dienaar. Ek bid nou elke dag en elke nag vir u dienaars, die mense van Israel. Ek bely dat die Israeliete sonde gedoen het teen U. Ek en my familie het ook sonde gedoen. 7 Ons het baie verkeerde dinge gedoen teen U. Ons het nie gedoen wat U wil hê nie, ons het nie gedoen wat U vir u dienaar Moses gesê het nie. 8 U moet onthou dat U vir u dienaar Moses gesê het: ‘As julle ontrou is, dan sal Ek julle na al die kante toe jaag tussen die ander volke, 9 maar as julle terugkom na My toe en as julle doen wat Ek wil hê en wat Ek vir julle gesê het, dan sal Ek julle mense weer bymekaarmaak, die mense wat Ek na al die kante toe gejaag het. Ek sal dit doen ook as hulle in baie ver lande is, en Ek sal hulle bring na die plek wat Ek gekies het om self daar te woon.’ 10 Here, hulle is u dienaars, u volk, U het hulle vrygemaak met u groot krag.

Hierdie hoofstuk het 8 verse

Nehemia 9:5-38 ABA

5 Die Leviete Jesua, Kadmiël, Bani, Gasabneja, Serebja, Hodija, Sebanja en Petagja het gesê: “Kom, julle moet julle God die Here prys, julle moet nooit ophou om dit te doen nie.”

Hulle het u Naam geprys, Here, U wat Koning is, hulle het die Naam geprys, die Naam is so wonderlik dat daar nie woorde is om dit waarlik te prys en te loof nie. 6 Hulle het gesê:

“U is die Here, U alleen, U het die hemel gemaak, ook die hoogste hemel, en al die sterre in die lug. U het die aarde gemaak en alles daarop, die see en alles daarin. U het lewe gegee vir almal, die sterre in die lug aanbid U. 7 U is ons God die Here, U het vir Abram gekies en U het hom gebring uit die stad Ur van die Galdeërs, U het vir hom die naam Abraham gegee. 8 U het gesien dat hy vir U glo, en U het ’n verbond gemaak met hom. U het belowe om vir hom en sy nageslag die land te gee, die land van die Kanaäniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jebusiete, die Girgasiete. U het gedoen wat U belowe het, want U doen altyd wat reg is.

9 “U het gesien dit gaan sleg met ons voorvaders in Egipte. U het geluister toe hulle na U geroep het by die Riet-see en gevra het dat U hulle moet help. 10 U het geweet dat die farao en al sy amptenare en al die mense in sy land slegte dinge gedoen het aan ons voorvaders, en U het tekens en wonderwerke gedoen by hulle. Almal moes weet wie U is en almal moet nóú weet wie U is.

Hierdie hoofstuk het 34 verse

Josua 24:15 ABA

15 Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

Deuteronomium 6:4-6 ABA

4 “Israeliete, julle moet luister, ons God die Here is een Here. Daar is nie nog so ’n Here nie. 5 En julle moet lief wees vir die Here, julle moet lief wees vir Hom met julle hele hart, met al julle krag. 6 Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê

 

WEEK 5: VREES GOD

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Josua 1. Wat is God se gebooie aan Josua? Josua is 'n beeld van Christus. Ons is in Christus. Hoe moet ons voortgaan?

WANDEL IN WAARHEID
Oorweeg wat dit beteken om deur God gekies te wees vir 'n doel ver bo jou eie. Sien jy jouself as een van Sy uitverkorenes? Dink jy aan die feit dat Hy jou gekies het om Sy ambassadeur te wees voordat die aarde gevorm was? Sy priester? Oorweeg wat dit beteken om wat aan jou gegee is, te besit, of daarvolgens te leef. Terwyl jy weet dat God 'n roeping op jou lewe gele het, hoe kan jy sonder vrees voortgaan? Wie is jou groot erfdeel, volgens Galasiers 2:20?

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus lewe in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my gegee het.

 

Josua 1 ABA

Die Here praat met Josua

1 Moses, die dienaar van die Here, het gesterf. Josua seun van Nun het vir Moses gewerk. Die Here het vir Josua gesê: 2 “My dienaar Moses is dood. Daarom moet jy nou gereedmaak, jy en hierdie hele volk, en julle moet oor die Jordaan-rivier gaan na die land wat Ek vir hulle, die Israeliete, gee. 3 Ek het dit vir Moses belowe, en daarom sal Ek vir julle elke plek gee waar julle sal kom, 4 van die woestyn en die Libanon-berg tot by die groot rivier, die Eufraat. Die hele land van die Hetiete tot by die Groot See in die weste sal julle land word. 5 So lank soos jy lewe, sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal by jou wees, soos Ek by Moses was. Ek sal jou nie los nie, Ek sal altyd by jou wees. 6 Jy moet sterk en dapper wees, want jý sal hierdie volk lei om die land te vat wat Ek vir hulle voorvaders belowe het. 7 Ja, jy moet sterk en dapper wees, jy moet seker maak dat jy alles doen wat die wette sê, die wette wat my dienaar Moses vir jou gegee het. Jy moet presies so doen, dan sal jy slaag met alles wat jy doen. 8 Jy moet aanhou om te lees wat in hierdie wetboek staan, jy moet elke dag en elke nag daaroor dink, dan sal jy seker maak dat jy alles doen wat daarin geskryf is. Jy sal kan doen wat jy moet doen en jy sal slaag.

Hierdie hoofstuk het 18 verse

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

 

WEEK 5: VREES GOD

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees 2 Krionieke 19-20.

Wat leer jy uit hierdie vertelling? Waar moet ons soek vir ons krag? Wie se stryd stry ons? Lees albei hoofstukke en let op sleutelfrases.

WANDEL IN WAARHEID
Wat moes Jehosafat doen? Wat moet jy doen wanneer jy 'n groot stryd het, wanneer dit lyk of alles uitmekaar wil val? Lees Psalm 91. Bid en loof God soos die psalm se.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre d

2 Kronieke 19 ABA

Die siener Jehu bring ’n boodskap

1 Koning Josafat het veilig teruggekom by sy huis in Jerusalem. Hy het niks makeer nie. 2 En toe kom die siener Jehu seun van Ganani na hom toe en hy sê vir Josafat: “Jy het ’n man gaan help wat verkeerd gedoen het en jy hou van mense wat nie lief is vir die Here nie. Daarom is die Here nou kwaad vir jou. 3 Maar jy het ook goeie dinge gedoen, want jy het die gewyde pale wat in die land was, laat verbrand en jy het regtig probeer om die Here te dien.”

Josafat kies regters en stel hulle aan

4 Josafat het in Jerusalem gewoon, maar hy het weer na die mense toe gegaan, van die stad Berseba in die suide tot by die Efraim-berge in die noorde, en hy het die mense laat terugkom na die Here, die God van hulle voorvaders. 5 Hy het regters gekies en aangestel in al die stede van Juda wat sterk mure gehad het. Hy het regters gekies in elke stad, 6 en hy het vir hulle gesê: “Julle moet goed dink wat julle doen, want dit is nie ménse wat vir julle gekies het en regters gemaak het nie, dit is die Hére. Hy is by julle wanneer julle moet besluit wat is reg en wat is verkeerd.

Hierdie hoofstuk het 11 verse

2 Kronieke 20 ABA

Die Here oorwin die vyande van Juda

1 Later het die Moabiete en Ammoniete gekom om oorlog te maak teen koning Josafat, en saam met hulle het nog ander Ammoniete ook gekom. 2 Party mense het vir Josafat kom sê: “Daar het ’n groot klomp manne gekom om jou land aan te val. Hulle het gekom van anderkant die Dooie See uit die land Edom. Hulle is al klaar in die stad Gaseson-Tamar, dit is En-Gedi.”

3 Josafat het bang geword, en hy het besluit om vir die Here te vra wat Hy sê. Josafat het gesê al die mense in Juda moet vas. 4 Die mense van Juda het bymekaargekom om vir die Here te vra wat hulle moet doen. Hulle het uit al die stede van Juda gekom om vir die Here te vra om hulle te help. 5 Josafat het gaan staan by die tempel voor die nuwe oop stuk grond. Hy het in die volksvergadering van Juda en Jerusalem gaan staan 6 en hy het gesê: “Here, God van ons voorvaders, U is God in die hemel, U regeer oor al die lande van die volke. U is sterk, niemand kan teen U bly staan nie. 7 Ons God, U het die mense van hierdie land weggejaag om vir u volk Israel plek te maak en U het die land vir altyd vir die nageslag van u vriend Abraham gegee. 8 Hulle het hier kom woon en hulle het hier ’n tempel gebou vir U. Hulle het gesê:

Hierdie hoofstuk het 37 verse

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

it in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my gegee het.

 

 

Week 5: Vrees God

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Josua 4:19-24.

Watter groot dade het die Here voor jou oe gedoen? Watter groot dade het Hy in Sy Woord opgeteken? Dink aan drie voorbeelde uit jou lewe en, as jy God se Woord ken, dink ook aan drie groot dade van God opgeteken in die Bybel.

WANDEL IN WAARHEID
Wat moet jy doen om jou te help om die groot en magtige dade van die Here te onthou? Toe hy Goliat tegemoet gegaan het, het Dawid onthou hoe God vir Hom geveg het teen die leeu en die beer. Dis goed om groot oorwinnings saam met God op te teken en hulle op die een of ander manier te versinnebeeld. Skryf hulle op jou hart en skryf dit miskien later in jou Bybel. Miskien kan jy 'n foto raam wat jou herinner aan hoe God kragtig om jou onthalwe beweeg het in die verlede. Wees baie doelbewus. Deel hierdie dade by 'n gesinsete of oor middagete met 'n vriendin. Hou 'n deurlopende aantekening in jou hart en gedagte. Deel en onthou hierdie gebeure dikwels.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my gegee het.

 

Josua 4:19-24 ABA

19 Die Israeliete het uit die Jordaan-rivier gekom op die tiende dag van die eerste maand, en hulle het hulle tente opgeslaan by die plek Gilgal oos van die stad Jerigo. 20 Josua het daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan-rivier geneem het, regop gesit by Gilgal, 21 en hy het vir die Israeliete gesê: “Wanneer julle kinders eendag vir hulle pa’s vra wat daardie klippe beteken, 22 dan moet julle vir die kinders vertel: ‘Israel het op droë grond oor hierdie Jordaan-rivier gegaan.’ 23 Die Here het die water van die Jordaan-rivier laat ophou vloei, sodat julle kon oorgaan. Julle God die Here het dit ook gedoen by die Riet-see. Hy het die see laat ophou vloei sodat ons kon deurgaan. 24 Die Here het dit gedoen sodat al die volke van die aarde moet weet dat die Here sterk is en sodat julle self julle God die Here altyd sal respekteer en dien.”

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

WEEK 5: VREES GOD

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Deuternomium 31:9-13 en Psalm 25. Wat leer jy omtrent God uit hierdie verse?

WANDEL IN WAARHEID
Tree terug en oorweeg die gedagte dat alles wat jou lewe inkom, elke oomblik, elke dag, elke mens, elke ondervinding, elke omstandigheid goed of sleg is toegelaat, goedgekeur, bevestig en berei deur God. Vra Hom om jou te help om dit te sien as Sy werk in jou lewe, vormend en skawend aan jou om te wees wat Hy jou geskape het om te wees.

Jou dae is nie oorgelaat aan lukrake toeval nie. Jy word nie alleen tuis gelaat om vir jouself te sorg nie. Hy is nie net met jou nie, Hy bewaak, beskerm en dissiplineer jou. Vra Hom om jou te help om in hierdie waarheid te wandel. Vra Hom om jou te help om in die waarheid in Hom te wandel!

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my gegee het

Deuteronomium 31:9-13 ABA

9 Moses het hierdie wette neergeskryf en hy het dit vir die priesters van die nageslag van Levi gegee, die priesters wat die verbondskis van die Here dra. Hy het die wette ook vir die leiers van die Israeliete gegee. 10-11 Moses het vir hulle gesê: “Julle moet hierdie wette elke sewende jaar vir al die Israeliete lees. Dit is die jaar wanneer julle moet sê dat mense die geld mag hou wat hulle vir julle skuld, hulle moenie die geld terugbetaal nie. Julle moet die wette lees op die Hutte-fees, wanneer al die Israeliete voor julle God die Here moet kom staan op die plek wat Hy sal kies. 12 Julle moet die volk laat bymekaarkom, die mans, die vroue en die kinders, en ook die vreemdelinge wat in julle stede is, sodat hulle kan hoor en kan leer en sodat hulle ook julle God die Here kan eer en alles kan doen wat hierdie wette sê. 13 Hulle kinders wat nie die wette ken nie, moet dit hoor en hulle moet leer om julle God die Here altyd te eer, so lank soos julle sal lewe in die land oorkant die Jordaan-rivier, die land waarnatoe julle gaan om dit vir julleself te vat.”

Psalms 25 ABA

Mense wat in die Here glo, sal nie verloor nie

1 Van Dawid. Here, ek bid tot U, net tot U. 2 My God, ek glo dat U sal doen wat U belowe het. U moenie dat ek verloor teen my vyande nie, U moenie dat hulle juig omdat dit sleg gaan met my nie. 3 En ook, ek bid dat mense wat in U glo, nie sal verloor nie. Die mense wat nie doen wat U wil hê hulle moet doen nie, U moet húlle laat verloor. 4 Here, U moet vir my sê wat U wil hê ek moet doen, U moet vir my leer hoe ek moet lewe. 5 Leer my om reg te lewe, soos U wil hê, want U is die God wat my red, ek glo altyd dat dit net U is wat my kan help. 6 Here, U moet onthou hoe U altyd jammer was vir my, hoe U altyd gedoen het wat U belowe het. 7 Here, U moenie dink aan die sondes wat ek gedoen het toe ek jonk was nie, U moenie daaraan dink dat ek opstandig was teen U nie. U moet aan my dink omdat U altyd doen wat U belowe het, omdat U goed is. 8 Die Here is goed en Hy doen altyd reg. Dit is hoekom Hy vir sondaars leer hoe hulle moet lewe. 9 Hy laat dit reg gaan met mense wat hulleself nie kan help nie wanneer ander mense hulle oordeel. Hy leer vir die mense wat hulleself nie kan help nie, Hy leer vir hulle hoe hulle moet lewe.

Hierdie hoofstuk het 22 verse

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

 

WEEK 5: VREES GOD

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Psalm 19 en Psalm 29. Wat leer jy omtrent God en Sy krag, Sy wee, en Sy woord uit hierdie psalms?

WANDEL IN WAARHEID
Het vandag se psalms jou gehelp om te kom tot 'n beter begrip van wie God is? Een van die grootste waarhede wat ons vir onsself kan se, dag in en dag uit, is dat God God is en ons is dit nie. Hy is Koning, Hy is Here! Hy het gesit as KONING tydens die vloed! Niemand kan Sy hand stuit nie. Niemand kan aangeraak word tensy God dit toelaat nie. Hy is God en Hy is goed, die hele tyd. Sy doelwitte en Sy karakter is volmaak en heilig en regverdig en reg.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Herhaal sag vandag se fokusverse vir jouself. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed deur die dag.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en Homself vir my gegee het.

 

Psalms 19 ABA

Wat die Here wil hê, is beter as alles

1 Vir die leier van die koor: ’n Psalm van Dawid. 2 Die hemel sê God is koning, die hemeldak vertel wat Hy gedoen het. 3 Die een dag sê dit vir die volgende dag, die een nag sê vir die volgende nag wat gebeur het. 4 Niemand hoor dat die hemel praat nie, hy praat nie ’n taal en woorde nie. 5 Maar oral weet die mense wat die hemel sê, mense van die hele wêreld verstaan hierdie taal. God het vir die son ’n plek gegee in die lug, 6 en wanneer die son opkom en soos ’n soldaat vrolik op sy pad begin loop, dan is hy soos ’n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. 7 Die son kom ver in die ooste op en gaan ver in die weste onder, en niemand kan wegkruip vir hom nie, hy laat almal warm kry. 8 Wat die Here wil hê ’n mens moet doen, is beter as alles, dit laat ’n mens lewe. Wat die Here sê, kan ’n mens glo, dit gee wysheid vir jongmense. 9 Wat die Here beveel, is reg, dit maak ’n mens bly. Wat die Here sê ’n mens moet doen, is regverdig, dit laat ’n mens weet hoe hy moet lewe. 10 Die gebooie van die Here is reg, dit sal altyd waar wees. Wat die Here besluit, is soos dit moet wees, dit is altyd regverdig. 11 Alles wat die Here sê, is beter as goud, beter as baie goud, dit is soeter as heuning, soeter as vars heuning.

Hierdie hoofstuk het 15 verse

Psalms 29 ABA

Die stem van die Here is sterk

1 ’n Psalm van Dawid. Julle almal wat in die hemel woon, julle moet die Here prys, julle moet Hom prys, want Hy is Koning, Hy is sterk. 2 Julle moet die Naam van die Here prys, want Hy is Koning. Julle moet voor die Here buig wanneer Hy verskyn, Hy is heilig. 3 Almal hoor die Here se stem, wanneer Hy bo die water praat, wanneer God die Koning, die Here, hard praat bo die baie water. 4 Wanneer die Here praat, dan praat Hy hard, wanneer Hy praat, dan is dit die Koning wat praat. 5 Wanneer die Here praat, dan breek die sederbome, die sederbome op die Libanon-berg. 6 Hy laat die berge rondspring soos kalwers, Hy laat die Libanon-berg en die Sirjon-berg rondspring soos die kalwers van oer-osse. 7 Wanneer die Here praat, dan brand die vure, 8 wanneer die Here praat, dan bewe die woestyn. Die Here laat die Kades-woestyn bewe. 9 Wanneer die Here praat, dan kry die takbokke lammers, en dan waai die bome se blare af, en almal in die tempel skree en sê: “Die Here is Koning!” 10 Die Here is op sy troon bokant die watervloed, die Here is Koning vir altyd. 11 Die Here maak sy volk sterk, die Here laat dit goed gaan met sy volk.

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees en oordink Jesaja 40:9-10; Jesaja 41:13-14; Jesaja 43:1, 5; Jesaja 44:2, 8; Jesaja 51:7; Jesaja 54:4.

OORDINK
Die lewe is nie maklik nie, maar hierdie lewe is nie waaroor dit gaan nie. Ons moet hierdie lewe leef met die lewe waarvoor ons uiteindelik geskep is! Ons sal vir ewig lewe. Ons verdien God se wraak en die dood. Ons verdien verbanning en veroordeling. Ons verdien die hel en marteling. Maar wat het God aan ons gegee in Christus? Watter genade en barmhartigheid is uitgestort? Dus, watter lewe wil ons leef? Een waarin alles oor die self gaan, wat sy dink, wat sy wil he, en wat sy begeer? Of een waarin alles oor God gaan, wat Hy dink, wat Hy wil he, en wat Hy begeer? Sy wee is nie ons wee nie, en ons moet ons eie wee heeltemal verwerp om Sy wee te kan lewe. Net Hy kan dit in ons harte bereik. Sal jy Hom vra om dit te doen? Sal jy Hom vra om Sy koninkryk in jou hart te laat heers, in jou gedagtes, en in jou lewe? Sal jy leef vir Sy koninkryk, sal jy Sy koninkryk verkondig, sal jy gewillig wees om te sterf vir Sy koninkryk?

FOKUS DIE OE VAN JOU HART
Oordink Galasiers 2:20 biddend en probeer dit dan uit jou kop opse.

Galasiers 2:20
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en Homself vir my gegee het.

Jesaja 40:9-10 ABA

9 Mense van Jerusalem, mense van Sion, julle moet die boodskappers wees wat die goeie nuus bring. Julle moet hoog op ’n berg klim en hard skree. Julle moenie bang wees nie, julle moet vir die stede van Juda sê: “Hier kom julle God! 10 Kyk, die Here kom,

Jesaja 41:13-14 ABA

13 Ja, Ek, julle God die Here, Ek maak julle sterk, Ek sê vir julle: Moenie bang wees nie, Ek help julle. 14 “Julle is so swak soos ’n wurm,

Jesaja 43:1-5 ABA

1 Maar, Israeliete, nageslag van Jakob, nou sê die Here, Hy wat julle gemaak het: “Julle moenie bang wees nie, want Ek maak julle vry. Ek het julle geroep, Ek het julle name genoem, julle is Myne. 2 Wanneer julle deur water moet gaan, dan is Ek by julle, riviere sal nie oor julle vloei nie. Wanneer julle deur vuur moet gaan, dan sal die vlamme julle nie brand nie. 3 Ja, Ek is julle God die Here, Ek is die Heilige God van Israel wat julle red. Ek gee die mense van die lande Egipte, Kus en Seba in julle plek sodat julle vry kan word. 4 Ek gee ander volke in julle plek, want julle is baie belangrik vir My, en Ek is lief vir julle. 5 Julle moenie bang wees nie,

Jesaja 44:2 ABA

2 Dit is die Here wat praat, Hy wat vir julle gemaak het, wat vir julle liggame gegee het voordat julle gebore is, dit is Hy wat vir julle help. Die Here sê: “Nageslag van Jakob, my dienaars, nageslag van Jesurun, Ek het julle gekies, julle moenie bang wees nie,

Jesaja 51:7 ABA

7 “My volk, julle weet wat reg is, julle weet wat Ek wil hê, julle moet luister na My. Julle moenie bang wees wanneer mense julle spot nie, julle moenie skrik wanneer mense sleg praat van julle nie.

Jesaja 54:4 ABA

4 Jy moenie bang wees nie, jy moenie dink jy beteken niks nie. Jy moenie skaam wees nie, want niemand sal jou weer verneder nie. Jy sal die tyd vergeet toe jy ’n jongmeisie was en toe jy ’n weduwee was, toe ander mense jou gespot het.

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

 

WEEK 5: VREES GOD

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees en mediteer oor Psalm 19:9, Psalm 111:10, Spreuke 1:7, Spreuke 14:26-27, Spreuke15:16. Wat leer jy oor die vrees van God?

STOP en dink. Vra jouself, leef ek in die waarheid? Wandel ek in die waarheid? Is waarheid my God, of is dit gevoel? Gaan ek vertrou hoe ek voel, en staat maak op my eie insig, of gaan ek my vetroue in God plaas en in sy woord? Kies vandag wie jy wil dien
Josua 24:15 Bid dan as volg : Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koningkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde
Matteus 6:9-10.Vra God om jou deur die volgende paar weke 'n dieper insig te gee. Wat wil Hy hê moet jy doen met die kennis wat jy deur jou studies verkry het? Wat moet verander aan die manier wat jy dink, optree, reageer of in hoe jy jou week skeduleer? Is daar 'n skrif wat Hy wil hê wat jy op jou hart moet skryf? Hoe kan jy dit in die praktyk toepas? Bring dit alles na God toe in gebed.FOKUS DIE Oë VAN JOU HART
Sê Galasiërs 2:20 hardop op vanuit jou geheue.Galasiërs 2:20
Ek is saammet Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees lewe ek met geloof in die Seun van God, wat my so liefgehad het dat Hy sy lewe vir my gegee het.

Spreuke 14:26-27 ABA

26 Iemand wat die Here respekteer en dien, is veilig, en die Here beskerm daardie persoon se kinders ook. 27 As jy die Here respekteer en dien, dan sal jy aanhou lewe,

 

Psalms 19:9 ABA

9 Wat die Here beveel, is reg, dit maak ’n mens bly. Wat die Here sê ’n mens moet doen, is regverdig, dit laat ’n mens weet hoe hy moet lewe

Psalms 111:10 ABA

10 As iemand wysheid wil kry, dan moet Hy die Here eer en dien, as iemand regtig verstandig wil word, dan moet hy doen wat die Here wil hê. Mense moet die Here prys, hulle moet Hom altyd prys.

Spreuke 1:7 ABA

7 Jy moet gehoorsaam wees aan die Here en jy moet Hom respekteer. As jy dit doen, dan is jy regtig slim. Dit is dwase wat dink dit is nie belangrik om wysheid te hê en om te leer nie.

Spreuke 15:16 ABA

16 Dit is beter om min te hê en die Here te respekteer en te dien, beter as om baie goed te hê en ook probleme te hê.

Josua 24:15 ABA

15 Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

Matteus 6:9-10 ABA

9 Julle moet só bid: “Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat al die mense u heilige Naam sal eer omdat U God is. 10 Ons bid dat die tyd moet kom

Galasiërs 2:20 ABA

20 Dit is nie ék wat lewe nie, dit is Chrístus wat in my lewe. Ek lewe nou só: Ek glo in die Seun van God, die Seun wat lief is vir my en wat gesterf het sodat ek kan lewe.

 

WEEK 6: DEEL JOU GELOOF OP 'N VREESLOSE WYSE

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Genesis 1:26-28 en Genesis 3.

God het die mens in ooreenstemming met Homself geskep (Genesis 1:27). Maar sonde het in die wêreld ingekom. Wat is die voorwaarde nou? Lees Efesiërs 2:1-10. Wat leer jy van die verse?

WANDEL IN WAARHEID
Ons was dood in sonde! Ons het eens op 'n tyd die prins met die krag van lug gevolg, die Duiwel! Satan! Ons was eens slawe van die gees wat nou in die seuns van ongehoorsaamheid werk. Ons het gelewe volgens die wellus van ons vlees, om ons eie begeertes te bevredig. Ons was kinders van toorn. Maar God was ons genadig. Bid dat God jou sal help om te sien soos Hy sien. Vra dat Hy jou sal help om dit waarlik te glo. Ons gedagtes is verwronge deur ons sonde. Ons denkwyse is korrup. Ons vind dit moeilik om te sien wat God vir ons gedoen het en daarom is dit moeilik om dit met ander te deel! O Here help ons! Help ons om te SIEN! Help ons om te deel!

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Lees die volgende kernverse vir vandag. Bêre dit in jou hart, mediteer daaroor en maak dit jou gebed regdeur die dag.
Genesis 1:27 – God het die mens in ooreenstemming met Homself geskep; volgens sy eie beeld het God hulle geskep; manlik en vroulik het Hy hulle geskep.

Romeine 5:12 – Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, want almal het gesondig.

2 Korintiërs 5:21 - God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons, op grond van ons hegte verhouding met Christus, deur God vrygespreek kan word.

Galasiërs 2:20 - Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Chirstus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, Hy wat sy liefde vir my bewys het deur in my plek te sterf.

1 Petrus 1:3-4 – Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God het inderdaad ‘n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfposie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie; God hou dit veilig by Hom.

Sluit vandag af met ‘n gebed deur 1 Petrus 1:6-9 te lees

Genesis 1:26-28 ABA

26 God het gesê: “Kom Ons maak ’n mens wat in ons plek kan regeer. Die mens moet hoof wees oor die visse in die see en oor die voëls in die lug. Hy moet ook hoof wees oor die mak diere en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip.”

27 God het toe die mens gemaak om in sy plek te regeer. Hy het die mens gemaak om in sy plek hoof te wees. Hy het die mense so gemaak dat daar mans en vroue is.

28 God het hulle geseën en vir hulle gesê: “Julle moet baie kinders kry en die aarde vol mense maak. Julle moet hoof wees oor die aarde en julle moet regeer oor die visse in die see, oor die voëls in die lug en oor al die diere wat op die aarde beweeg.”

Genesis 3 ABA

Die slang

1 Die slang was slimmer en skelmer as al die wilde diere wat die Here God gemaak het. Die slang het vir die vrou gevra: “Is dit waar? Het God gesê julle mag niks van die bome in die tuin se vrugte eet nie?”

2 Die vrou sê toe vir die slang: “Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, 3 maar God het gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. Hy het gesê ons mag nie daaraan raak nie, want dan sal ons sterf.”

4 Toe sê die slang vir die vrou: “Julle sal nie sterf nie. Dit is seker. 5 God het dit gesê omdat Hy weet dat as julle daarvan eet, dan sal julle alles verstaan. Julle sal soos God word en julle sal weet wat is goed en wat is sleg.”

Die mense is ongehoorsaam

6 Die vrou het toe gekyk en gesien sy kan van die boom se vrugte eet, en dit lyk baie lekker. Sy het nou geweet die vrugte sal haar slim maak. Sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man daarvan gegee, en hy het ook geëet. 7 Toe verstaan hulle alles, en hulle besef hulle is kaal. Hulle het vyeblare aanmekaar vasgewerk en hulle het daarvan kort rokke vir hulleself gemaak.

Die Here roep die mens na Hom toe

8 Die mens en sy vrou het gehoor die Here God loop in die tuin. Dit was aand, en die wind het gewaai. Die mens en sy vrou het toe vir die Here God weggekruip tussen die bome in die tuin.

Hierdie hoofstuk het 24 verse

Efesiërs 2:1-10 ABA

1 Voorheen, voordat julle in Christus geglo het, was julle geestelik dood, want julle het baie verkeerde dinge, baie sondes, gedoen. 2 Julle het gelewe soos die mense van die wêreld lewe. Julle het gedoen wat die Satan wil hê julle moet doen. Die Satan is die hoof van die bose geeste wat oor die wêreld wil regeer en dit is hy wat nou werk in die harte van die mense wat ongehoorsaam is aan God. 3 Ons almal het ook soos daardie mense gelewe wat graag slegte dinge doen. Ons het slegte dinge gedoen en slegte planne gemaak. Ons was sleg vandat ons gebore is, so sleg soos al die ander slegte mense, en God sal slegte mense straf.

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle. 6 Ons behoort aan Christus Jesus. God het vir Christus weer laat lewe en Hy het ons ook weer laat lewe. God het vir Christus ’n plek in die hemel gegee en Hy het vir ons ook ’n plek in die hemel gegee. 7 God het dit alles gedoen omdat Hy altyd wil wys dat Hy baie goed en lief is vir ons. Dit is hoekom Hy vir Christus Jesus gestuur het.

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle.

Hierdie hoofstuk het 10 verse

1 Petrus 1:6-9 ABA

6 Julle moet baie bly wees dat God julle wil red. Julle kry nou baie swaar en julle dink dat julle miskien moet ophou om vir God te dien. Maar julle sal net ’n kort tydjie swaarkry. 7 Hierdie dinge wat julle laat swaarkry, toets julle geloof, en julle geloof is meer kosbaar as goud. Goud bly nie altyd dieselfde nie, maar ’n mens smelt goud in vuur om dit skoon te maak. Wanneer julle swaarkry en wanneer God julle geloof toets, dan sal mense sien dat julle geloof beter is as goud wat mense gesmelt het. Wanneer Jesus Christus weer kom, dan sal julle belangrik wees, God sal julle prys en vir julle eer gee. 8 Julle het nooit vir Jesus Christus gesien nie, maar julle is lief vir Hom. Julle sien Hom nou ook nie, maar julle glo in Hom. Ja, julle is baie bly, ’n mens kan nie met woorde sê of verduidelik hoe bly julle is nie, dit is God wat julle so bly maak. 9 Julle is bly, want julle weet wat julle gaan kry: God sal vir julle red, julle wat in Christus glo.

WEEK 6: DEEL JOU GELOOF OP 'N VREESLOSE WYSE

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees weer Efesiërs 2:1-10. Watter nuwe insig kry jy vandag terwyl jy lees?

WANDEL IN WAARHEID
Ons is gered deur genade. Ons het hoegenaamd geen bydrae gelewer tot ons verlossing nie. Sonder God se hulp sou ons nie eens weet dat ons verlossing nodig het nie. Van wat in die wêreld het ons redding nodig? Net God kan ons oë oopmaak vir ons eie ellendigheid! Ons is gered deur Hom, deur Sy genade, vir Sy doel!

Dink hoe God jou kan gebruik om hierdie waarhede met ander te deel. Begin ‘n gesprek met die mense wat God vandag op jou pad plaas. Vra hulle hoe hulle dag sover is? Luister aandagtig. God sal heel moontlik ‘n geleentheid skep. Jy kan vra of daar enige iets is waarvoor jy vir hulle kan bid. Vra, Kan ek nou saam met jou bid? Vra dan of enige iemand al hulle geloof met hulle gedeel het.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Soos jy die volgende kernverse deurlees, mediteer daaroor en probeer om die verse te memoriseer sodat die woorde in jou hart en denke kan spreek. Hoe meer ons sien wat God rêrig vir ons gedoen het, hoe meer sal ons dit met ander wil deel!

Geskep na die beeld van God
Genesis 1:27 – God het die mens in ooreenstemming met Homself geskep; volgens sy eie beeld het God hulle geskep; manlik en vroulik het Hy hulle geskep.

Sonde en die Dood
Romeine 5:12 – Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, want almal het gesondig.

Vyande van God
Kolossense 1:21 – Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle Hom vyandiggesind is.

Hy het Sonde geword
2 Korintiërs 5:21 – God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons, op grond van ons hegte verhouding met Christus, deur God vrygespreek kan word

Efesiërs 2:1-10 ABA

1 Voorheen, voordat julle in Christus geglo het, was julle geestelik dood, want julle het baie verkeerde dinge, baie sondes, gedoen. 2 Julle het gelewe soos die mense van die wêreld lewe. Julle het gedoen wat die Satan wil hê julle moet doen. Die Satan is die hoof van die bose geeste wat oor die wêreld wil regeer en dit is hy wat nou werk in die harte van die mense wat ongehoorsaam is aan God. 3 Ons almal het ook soos daardie mense gelewe wat graag slegte dinge doen. Ons het slegte dinge gedoen en slegte planne gemaak. Ons was sleg vandat ons gebore is, so sleg soos al die ander slegte mense, en God sal slegte mense straf.

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle. 6 Ons behoort aan Christus Jesus. God het vir Christus weer laat lewe en Hy het ons ook weer laat lewe. God het vir Christus ’n plek in die hemel gegee en Hy het vir ons ook ’n plek in die hemel gegee. 7 God het dit alles gedoen omdat Hy altyd wil wys dat Hy baie goed en lief is vir ons. Dit is hoekom Hy vir Christus Jesus gestuur het.

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle. 9 God het julle gered, maar Hy het dit nie gedoen omdat julle goeie dinge gedoen het nie. Daarom mag niemand spog nie, 10 want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen, lank gelede gereedgemaak.

WEEK 6: DEEL JOU GELOOF OP 'N VREESLOSE WYSE

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees vandag weer Efesiërs 2:1-10. Watter nuwe insig kry jy vandag terwyl jy lees? Jy is gered vir ‘n doel. Jy is Sy vakmanskap! Jy was eens op ‘n tyd dood, maar nou is jy lewendig! Vra die Here om jou te help om die evangelie daagliks vir jouself te preek. Vra Hom om jou dan daagliks te help om die evangelie uit te leef.

WANDEL IN WAARHEID
Hou aan om te dink en te bid oor hoe jy hierdie waarhede met ander kan deel. Wie het God in jou lewe geplaas? Maak ‘n lys van die mense wat jy op ‘n daaglikse basis in aanraking kom. Begin om God te vra om geleenthede vir jou te gee om ‘Jesus’ vir hulle te wees.

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Dink na oor die volgende verse en probeer om hulle te memoriseer saam met die van gister, sodat jy dit in jou hart en gedagtes kan spreek en die evangelie boodskap met ander kan deel!

Bely en Verkondig
Romeine 10:9-10 - Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely word ons verlos.

Leef op ‘n Eerbare Wyse
Kolossense 1:10 – Ons bid ook dat julle leefstyl tot eer van die Here sal wees om Hom te behaag deurdat julle lewe vol goeie werke sal wees en dat julle God al hoe beter sal leer ken.

Gaan en Maak Dissipels
Matteus 28:19-20 – Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het.

Die Ewigheid saam met God
Johannes 3:16 - God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

 

Efesiërs 2:1-10 ABA

1 Voorheen, voordat julle in Christus geglo het, was julle geestelik dood, want julle het baie verkeerde dinge, baie sondes, gedoen. 2 Julle het gelewe soos die mense van die wêreld lewe. Julle het gedoen wat die Satan wil hê julle moet doen. Die Satan is die hoof van die bose geeste wat oor die wêreld wil regeer en dit is hy wat nou werk in die harte van die mense wat ongehoorsaam is aan God. 3 Ons almal het ook soos daardie mense gelewe wat graag slegte dinge doen. Ons het slegte dinge gedoen en slegte planne gemaak. Ons was sleg vandat ons gebore is, so sleg soos al die ander slegte mense, en God sal slegte mense straf.

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle. 6 Ons behoort aan Christus Jesus. God het vir Christus weer laat lewe en Hy het ons ook weer laat lewe. God het vir Christus ’n plek in die hemel gegee en Hy het vir ons ook ’n plek in die hemel gegee. 7 God het dit alles gedoen omdat Hy altyd wil wys dat Hy baie goed en lief is vir ons. Dit is hoekom Hy vir Christus Jesus gestuur het.

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle. 9 God het julle gered, maar Hy het dit nie gedoen omdat julle goeie dinge gedoen het nie. Daarom mag niemand spog nie, 10 want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen, lank gelede gereedgemaak.

WEEK 6: DEEL JOU GELOOF OP 'N VREESLOSE WYSE

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees vandag weer Efesiërs 2:1-10.

WANDEL IN WAARHEID
Spandeer vandag tyd om jou gebede neer te skryf vir die mense wie die Here in jou lewe geplaas het. Skryf kort bondige gebede sodat jy dit maklik elke week kan bid. Bid ook vir geleenthede om die evangelie te deel met mense wat jy nie ken nie. Vra die Here om jou te help om jou geloof uit te leef op 'n vreeslose, getroue, vry en geurige wyse! Vra Hom om jou te help om 'n geurige, aangename parfuum vir almal rondom jou te wees. Wees lief vir die Here en geniet Hom, saam kan jy Hom lewend maak in die wat Hom nog nie ken nie!

FOKUS DIE OË VAN JOU HART
Hoeveel van die kernverse van die afgelope 3 dae het jy gememoriseer (of kan jy memoriseer)? Jy kan aanhou om jou geloof getrou en vreesloos uit te oefen! Hoeveel lewens kan beïnvloed word deur een veranderde lewe?

Geskep na die beeld van God - Genesis 1:27
Sonde en die Dood - Romeine 5:12
Vyande van God - Kolossense 1:21
Hy het Sonde geword - 2 Korintiërs 5:21
Bely en Verkondig - Romeine 10:9-10
Leef of 'n Eerbare Wyse - Kolossense 1:10
Gaan en Maak Dissipels - Matteus 28:19-20
Die Ewigheid met God - Johannes 3:16

 

Efesiërs 2:1-10 ABA

1 Voorheen, voordat julle in Christus geglo het, was julle geestelik dood, want julle het baie verkeerde dinge, baie sondes, gedoen. 2 Julle het gelewe soos die mense van die wêreld lewe. Julle het gedoen wat die Satan wil hê julle moet doen. Die Satan is die hoof van die bose geeste wat oor die wêreld wil regeer en dit is hy wat nou werk in die harte van die mense wat ongehoorsaam is aan God. 3 Ons almal het ook soos daardie mense gelewe wat graag slegte dinge doen. Ons het slegte dinge gedoen en slegte planne gemaak. Ons was sleg vandat ons gebore is, so sleg soos al die ander slegte mense, en God sal slegte mense straf.

4 Maar God is baie jammer vir ons. Hy is baie lief vir ons en Hy het dit vir ons gewys. 5 Ons was geestelik dood, want ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het vir Christus weer laat lewe, en so het Hy ons laat lewe. Julle moet onthou God het julle gered omdat Hy goed is vir julle. 6 Ons behoort aan Christus Jesus. God het vir Christus weer laat lewe en Hy het ons ook weer laat lewe. God het vir Christus ’n plek in die hemel gegee en Hy het vir ons ook ’n plek in die hemel gegee. 7 God het dit alles gedoen omdat Hy altyd wil wys dat Hy baie goed en lief is vir ons. Dit is hoekom Hy vir Christus Jesus gestuur het.

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle.

Hierdie hoofstuk het 10 verse

Genesis 1:27 ABA

27 God het toe die mens gemaak om in sy plek te regeer. Hy het die mens gemaak om in sy plek hoof te wees. Hy het die mense so gemaak dat daar mans en vroue is.

Romeine 5:12 ABA

12 Daarom, een mens, Adam, het eerste sonde gedoen, en hy moes sterf. Van toe af doen al die mense sonde, en hulle moet almal sterf.

Kolossense 1:21 ABA

21 Voorheen was julle ver van God, julle was God se vyande en julle het slegte dinge gedink en gedoen.

Romeine 10:9-10 ABA

9 As jy met jou mond sê jy glo Jesus is die Here, en as jy in jou hart glo dat God Hom weer laat lewe het, dan sal God jou red. 10 Want ons glo in ons hart, en daarom spreek God ons vry. En ons sê met ons mond dat ons glo, daarom red God ons.

Kolossense 1:10 ABA

10 Dan sal julle so lewe dat die Here altyd tevrede sal wees met julle. Julle sal dinge doen waarvan Hy hou, baie goeie dinge, en julle sal vir God beter en beter leer ken.

Matteus 28:19-20 ABA

19 Daarom moet julle gaan en julle moet die mense van al die volke my dissipels maak. Julle moet hulle doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20 Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat Ek vir julle gesê het. En onthou: Ek is altyd by julle, tot die einde van die wêreld.”

Johannes 3:16 ABA

16 God is lief vir die mense, daarom het Hy sy Seun gegee. Daar is niemand soos die Seun nie. Elkeen wat in Hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê.

 

WEEK 6: DEEL JOU GELOOF OP ‘N VREESLOSE WYSE

DIE WATER VAN SY WOORD
Lees Psalm 42:5, 11; Psalm 43:5; en Psalm 78:7.

Oor die afgelope paar weke het jy jou vrese trotseer, jou sondes bely en geleer hoe om jou hoop in God te sit. Nou kan jy vorentoe beweeg in geloof en werklik vreesloos lewe! Nie deur jou eie kragte nie, maar deur God! Nie omrede jy als weet nie, maar omrede jy God ken wat wel. Hy hou rêrig die hele wêreld in Sy hande. Jy kan voortgaan met die wete dat Hy reeds voor jou daar was. Hy het jou geplaas presies waar Hy jou wil hê, jy is Sy ambassadeur tussen die mense in jou wêreld. Jy is ontwerp en gevorm om Sy uitverkore vaartuig onder hulle te wees! Gaan nou met selfvertroue en gehoorsaamheid en vertrou in Sy krag. Net soos Josua wat nie vertrou wat hy gesien nie, maar op wat Sy God vir hom gesê het: ‘Ek gee jou beheer oor Jerigo…’ Josua 6:2. Jy ken die afloop van die storie, die mure wat 12 voet breed was, het inmekaargestort.

As jy voel ‘n reuse ‘muur’ staan tussen jou en die persoon met wie jy die evangelie moet deel, onthou wie jou God is. Hy is die God van Abraham, Isak, Jakob en Josua!

Neem vandag stiltetye deur die dag. Dink na oor wat jy geleer het. Dink oor als wat jy gelees, gebid en geleer het. Lê als voor die Here, jouself, jou vrese, jou swakhede, jou besittings, jou toekoms, jou gawes, jou talente, jou posisie, jou plek en jou doel. Plaas dan al jou hoop in God! Gaan voort deur te glo en Hom te gehoorsaam en Hy sal dit doen! Hy sal jou vreesloos maak voor jou vyande! Hy sal Sy naam verheerlik! Dit is mos dié genade wat julle verlos het deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is ‘n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor grootpraat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe” (Efesiërs 2:8-10).

 

Psalms 42:5 ABA

5 Dan onthou ek en ek hou aan om te dink hoe ek tussen baie mense geloop het en hulle gelei het na die tempel. Ons was baie mense en ons het feesgevier, ons het hard gesing en vir God dankie gesê.

Psalms 42:11 ABA

11 Dit voel of iemand my doodsteek wanneer my vyande my spot en aanhou sê: “Waar is jou God?”

Psalms 43:5 ABA

5 Ek moenie so treurig en ontsteld wees nie, ek moet glo dat God my sal help, ja, ek sal weer ’n lied sing om Hom te prys. Hy is naby, Hy sal my red, Hy is my God.

Psalms 78:7 ABA

7 Hulle moet glo dat God hulle sal help. Hulle moenie vergeet wat Hy gedoen het nie en hulle moet doen wat Hy gesê het.

Josua 6:2 ABA

2 Die Here het vir Josua gesê: “Luister na My, Ek gee Jerigo vir jou, en ook sy koning en sy soldate, julle sal hulle oorwin.

Efesiërs 2:8-10 ABA

8 Ja, God het julle gered omdat Hy baie goed is vir julle, julle wat in Christus glo. Julle het julle nie self gered nie. Nee, Gód het julle gered, Hý was so goed vir julle. 9 God het julle gered, maar Hy het dit nie gedoen omdat julle goeie dinge gedoen het nie. Daarom mag niemand spog nie, 10 want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen, lank gelede gereedgemaak.

 

{youtube}H3KDzdhNWvE{/youtube}

Opkomende Gebeure

WWJD Dagstukkies

Copyright © 2015/2016. All Rights Reserved.